Posts by ppopik

Aktuálne oznamy k 12. 1. 2014

Nácvik chrámového zboru bude v stredu 15. januára po večernej sv. liturgii. V piatok 17. januára sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben k bl. Gojdičovi. V tento deň je voľnica. Pozývame mladých našej farnosti vo veku 9 – 30 rokov na víkendovku…

Read more

Aktuálne oznamy k 20.10.2013

Dnes je zbierka na misie. Jej účelom je podporiť misijné aktivity Katolíckej cirkvi.  Veľkú hodnotu majú aj naše modlitby, obety a láska k misiám. Budúcu nedeľu 27. októbra bude zbierka pre potreby farnosti. Náš otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak…

Read more

Aktuálne oznamy k 6.10.2013

Nácvik chrámového zboru Hlahol bude v utorok 8. októbra po večernej sv. liturgii. V piatok 11. októbra 2013 začíname oficiálne stretnutia prvoprijímajúcich detí, preto vás i vašich rodičov pozývame na detskú sv. liturgiu o 17:30 hod. Prosíme rodičov, aby v…

Read more

Aktuálne oznamy k 29.9.2013

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako stále, a to ráno a večer pred sv. liturgiami. V utorok 01. októbra 2013 máme sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a popoludní o 16:30 a 18:00 hod….

Read more

Aktuálne oznamy k 22. 9. 2013

Dnes je zbierka seminár. V pondelok 23. septembra bude výnimočne po večernej sv. liturgii nácvik zboru. 27. – 29. septembra 2013 sa uskutoční modlitbové trojdnie modlitieb matiek v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv. kríža na Sekčove o 16:30 hod. Stretnutie miništrantov bude v sobotu 28….

Read more

Aktuálne oznamy k 15. 9. 2013

Dnes je farská zbierka pre potreby farnosti. Budúcu nedeľu 22. septembra 2013 bude zbierka na seminár. Účelom zbierky je pomôcť riadnemu chodu seminára. Svojimi darmi nepodporujete priamo seminaristov. Stretnutie miništrantov bude v sobotu 21. septembra o 14:00 hod. tu v chráme. Budúcu nedeľu…

Read more

Aktuálne oznamy k 8. 9. 2013

Budúcu nedeľu bude farská zbierka. V sobotu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú ako v nedeľu, t.j. o 8:00 a 10:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. O…

Read more

Aktuálne oznamy k 11.8.2013

Dnes je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Účelom zbierky je pokryť nevyhnutné prevádzkové náklady a aktivity Školského úradu, katechetického úradu a oblastných katechetických stredísk Prešovskej archieparchie a tiež finančne pomáhať cirkevným školám pri zaisťovaní náboženskej a mravnej výchovy detí…

Read more

Aktuálne oznamy k 4.8.2013

V utorok 06. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a popoludní o 16:30 a 18:00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Budúcu nedeľu 11. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Účelom zbierky…

Read more

Aktuálne oznamy k 28.7.2013

Vyšlo nové číslo farského časopisu Informátor č. 15. Môžete si ho vyzdvihnúť vzadu zo stolíka. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred večernými sv. liturgiami tak ako stále. Zmena sa týka rána. Sv. spoveď bude pred rannými sv. liturgiami od…

Read more

Aktuálne oznamy k 21.7.2013

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii chrámu poprípade aj zakúpiť u kurátorov. Ako sme vás už informovali cez farský Informátor, 03. – 04. augusta 2013 bude archieparchiálna odpustová slávnosť v Litmanovej na hore Zvir….

Read more

Aktuálne oznamy k 23.6.2013

V mesiaci jún sa pri večerných sv. liturgiách modlíme pobožnosti k úcte Božského srdca. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému srdcu. Srdečne vás na tieto…

Read more

Aktuálne oznamy k 16.6.2013

Pozývame vás na spoločné prežitie dnešného popoludnia pri príležitosti tohtoročného Dňa otcov a Dňa rodiny. Popoludní o 14.30 hod. bude od nášho chrámu spoločný odchod objednaným autobusom (kto bude chcieť, môže ísť aj individuálne vlastným autom) do Ľutiny, kde v programe nebude chýbať…

Read more

Aktuálne oznamy k 9.6.2013

V mesiaci jún sa pri večerných sv. liturgiách modlíme pobožnosti k úcte Božského srdca. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému srdcu. Srdečne vás na tieto…

Read more

Aktuálne oznamy k 2.6.2013

V mesiaci jún teraz vystriedajú mariánske pobožnosti, pobožnosti k úcte Božského srdca, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému…

Read more

Aktuálne oznamy k 19.5.2013

Dnešnú nedeľu vás pozývame na modlitbu večierne s osobitnými modlitbami na kolenách k Svätému Duchu, ktoré sa modlia iba v tento deň na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha. Zajtra, t.j. v pondelok 20. mája je Sviatok Svätého Ducha a Najsvätejšej Trojice. Sv. liturgie budú…

Read more

Aktuálne oznamy k 12.5.2013

Od piatka 10. mája až do soboty 18. mája sa pri večerných sv. liturgiách modlíme, ako prípravu na sviatok Turíc – Zostúpenia Svätého Ducha Akatist k Svätému Duchu. Pozývame vás na premiéru muzikálu Veľkomoravské noviny, ktorý sa realizuje pod záštitou…

Read more
Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt