Aktuálne oznamy k 16.6.2013

Pozývame vás na spoločné prežitie dnešného popoludnia pri príležitosti tohtoročného Dňa otcov a Dňa rodiny. Popoludní o 14.30 hod. bude od nášho chrámu spoločný odchod objednaným autobusom (kto bude chcieť, môže ísť aj individuálne vlastným autom) do Ľutiny, kde v programe nebude chýbať spoločná modlitba, súťaže, zábava a agapé (spoločná opekačka). Občerstvenie nech si každý prinesie so sebou. Všetkým otcom v našej farnosti zároveň k ich dnešnému dňu gratulujeme a pridávame, tak ako už niekoľko rokov za sebou aj malú vlajočku na pamiatku.

Zajtra, t.j. v pondelok 17. júna, sa budeme po večernej sv. liturgii modliť pobožnosť k úcte patróna nášho chrámu – Moleben k bl. biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

Spevácky zbor dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni nácvik tak isto zajtra po večernej sv. liturgii a molebene.

V mesiaci jún sa pri večerných sv. liturgiách modlíme pobožnosti k úcte Božského srdca. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému srdcu. Srdečne vás na tieto pobožnosti pozývame.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva všetkých, ktorí majú záujem o riešenie problémov rozvedených a ľudí prechádzajúcich rodinnou krízou, na ďalšie str etnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2013 v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici o 17,00 hod. Stretnutie povedie o. Stanislav Seman SBD. Téma: Výchova deti v neúplných rodinách.

Naše cirkevné gymnázium bl. P.P.Gojdiča na Sekčove prosí všetkých užívateľov internetu z radov veriacich o podporu ich projektu zameraného na výstavbu multifunkčného ihriska pre školu formou on-line zahlasovania za ich prijekt. Adresu webstránky si môžete zobrať od miništrantov pri východe z chrámu.

Všetkým veriacim tu z okolia našej časti Prešova oznamujeme, že pred dvoma týždňami sa začali slúžiť nedeľné gréckokatolícke sv. liturgie aj v susednom meste Veľký Šariš. Miesto slúženia sv. liturgií je momentálne na tamojšom mestskom úrade a čas je o 9.30 hod.

Nezabudnite svoje deti prihlásiť aj na Letné stretnutia mládeže v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte alebo na www.gmcbarka.sk. Deti nemusíte prihlasovať len cez farský úrad, ale môžete tak urobiť aj priamo cez webovú stránku centra. Cena päťdňového pobytu je 40 eur.

V sakristii je posledné číslo Slova (12), predplatitelia si ho tam môžu vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský informátor.

Popoludňajší program: 14.30 odchod do Ľutiny
Ďalší večerný program už v chráme nebude.