Úvodník

 • Kto je vlastne Kristus Kráľ?

  Môže zmeniť veľa alebo neurobí nič? Čím bude poznačená doba jeho vládnutia? Akých spolupracovníkov si vyberie? Aké budú jeho prvé kroky pri moci? Kým sa obklopí? Bude hájiť naše záujmy alebo budeme sklamaní jeho postojmi? Dodrží svoje slovo a svoj predvolebný program alebo zostane pri prázdnych slovách, ktoré sa dobre počúvali ale teraz stratili váhu? S takýmito a podobnými vyjadreniami sme sa mohli v posledných dňoch stretávať v médiách. Veľa ľudí sa pasovalo za odborníkov vyjadriť sa k situácii okolo víťaza amerických prezidentských volieb. Podobne ako tomu bolo za čias Ježiša Krista. Mnohí prezentovali svoju predstavu Božieho kráľovstva. A mnohí sa sklamali. Očakávali víťazstvo nad Rimanmi a ono neprišlo. Čakali slávneho bojovníka v žiarivej zbroji, ktorý by viedol Židov s mečom v ruke proti Rimanom a on sa obklopil obyčajnými hriešnikmi, ktorých nazval svojimi učeníkmi. Mnohí od neho aj teraz očakávame riešenie našich záujmov, potrieb či problémov a on ná ponúka len jedno – záchranu z hriechov. Drží Boh svoje slovo, ktoré dal v raji Adamovi a Eve alebo sa vyprázdnilo? Stará sa o Boh o mňa? Zaujíma ho môj život? Záleží mu na mne? Podobných tvrdení je veľa. Kto je vlastne Kristus Kráľ? Prečo oslavujeme Ježiša ako Kráľa, keď v skutočnosti prichádzajú chvíle, kedy nám v živote prekáža? Keď nám ponúka život v jeho kráľovstve, o ktorom ani nevieme, kde je a ako sa v ňom žije? Čím sa preslávil okrem smrti na kríži? Čo výnimočné urobil okrem toho, že nás všetkých oslobodil z moci Zlého? Aké postavenie nám vydobil okrem toho, že sme sa stali kráľovskými synmi a jeho bratmi? Čo po sebe zanechal okrem svojej nevesty Cirkvi, do ktorej patríme a skrze ňu nás vedie do neba k nášmu Otcovi? Ak patríš aj ty k tým ľuďom, ktorí si z času na čas položia tieto a im podobné otázky, vedz, že vďaka Kristovi Kráľovi žiješ v kráľovstve, ktoré nepochádza z tohto sveta. A preto má náš svet stále nádej. Svet okolo nás môže byť lepší, ale iba za podmienky, že začneš svojmu Kráľovi veriť a počúvať jeho slovo viac ako kohokoľvek iného. V jeho mene môžeš víťaziť, v jeho mene môžeš uzdravovať, v jeho mene môžeš premáhať zlo. Žiješ v kráľovstve, ktorého Kráľ zlo  neobmedzil, ale absolútne premohol a zomrel za teba. Ježiš je jednoducho fantastický!

  o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 4. decembru 2016

  – Budúcu nedeľu 11. decembra bude farská zbierka na stavbu fary.

  – Dnes popoludní je večiereň o 17:00 hod.

  – V pondelok večer bude telocvičňa na ZŠ Prostějovská v čase 19:00 – 20:00 hod. Tu v chráme budú modlitby matiek. V utorok večer nebudú ani modlitby mužov ani biblická škola. V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod a po stretku nácvik zboríku. O 17:00 hod. bude modlitba sv. ruženca prvoprijimajúcich detí. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie prvoprijimajúcich detí i rodičov.

  – Moleben pred Narodením Ježiša Krista sa pomodlíme po sv. liturgiách v pondelok ráno a v stredu večer.

  – V utorok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú ráno 6:30 hod. a večer o 18:00 hod. Po oboch bude myrovanie.

  – Kto by chcel pri tejto príležitosti darovať sladkosť pre ukrajinské deti a stať sa ich dobrodincom, môže si v sakristii vyzdvihnúť vrecko, do ktorého je potrebné zabaliť sladkosti a priniesť naspäť do chrámu.

  – Vo štvrtok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie budú ráno 6:30 hod. a večer o 18:00 hod.

  – Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov na DOD, ktorý sa uskutoční 8. – 10. decembra 2016. Všetci ste srdečne vítaní!

  – V nedeľu 11. decembra vás pozývame na modlitby chvál s hosťom o. Michalom Sopkom. Začíname o 18:00 hod. Pozývame k modlitbe.

  – V sakristii máme na predaj nástenný kalendár otcov Baziliánov za 1,-€. Vzadu na stolíku je na predaj rusínsky knižný kalendár za 3,-€. Môžete si ich zakúpiť.

  – Ponúkame vám jedinečnú možnosť objednať si knihu rozhovorov s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom Kresťan by mal byť hrdinom v akcii pri množstevnom odbere. Knihu si môžete objednať v sakristi.

  – Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie detí a mladých, ktorí budú koledovať v rámci Dobrej noviny (pondelok 26. decembra od 14:00 hod.).

  – Vyšlo nové číslo Informátora. Nájdete ho vzadu na stolíku.

  – Veľké spovedanie pred Vianocami bude v nedeľu 18. decembra od 14:30 hod. tu v chráme.

  – Budúcu nedeľu 11. decembra ideme na zbierku do Kyjova. Kto by chcel ísť, nech sa zapíše vzadu na papier.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA