Úvodník

 • O dvoch zrkadlách

  Raz si diabol vymyslel hru, aby sa pobavil. Vytvoril diabolské zrkadlo, ktoré malo kúzelnú moc: čo bolo krásne a dobré, to sa v ňom zdalo úbohé a k ničomu, zatiaľ to, čo bolo zlé a škaredé, sa zveličilo a ukázalo sa to príťažlivé.
  Diabol sa so svojím strašným zrkadlom vydal na cestu do všetkých končín sveta. A všetci, ktorí sa pozreli do toho zrkadla, zachveli sa. Každá vec sa v ňom javila znetvorená a všetko bolo škaredé.
  Zlomyseľník sa tým veľmi bavil. Čím boli veci odpornejšie, tým viac sa mu páčili. Jedného dňa ho pohľad do zrkadla tak uchvátil, že sa začal neriadené smiať. Zrkadlo mu v tej chvíli vykĺzlo z rúk a rozbilo sa na milión kúskov.
  Mohutný vietor, ktorý sa rozpútal, rozniesol kúsky zrkadla do celého sveta.
  Niektoré kúsky boli menšie než zrnká piesku a spadli do očí mnohým ľuďom. Títo ľudia začali vidieť všetko skreslene – všímali si len to, čo bolo zlé a všade videli iba zlo.
  Z ďalších kúskov boli vyrobené sklá do okuliarov. Ľudia, ktorí nosili takéto okuliare, už nedokázali rozoznať, čo je správne a ani nemali schopnosť súdiť spravodlivo. Nestretli ste náhodou aj vy takýchto ľudí?
  Niektoré kúsky zrkadla boli použité ako sklá do okien. Tí, ktorí sa pozerali z okien s takýmito sklami, videli len nesympatických susedov, ktorí podľa nich trávili čas vymýšľaním zlých vecí.
  Keď sa Boh dozvedel, čo sa stalo, zosmutnel. Rozhodol sa, že ľuďom pomôže.
  Povedal: “Pošlem na svet svojho Syna. On je môj obraz, moje zrkadlo. Bude ukazovať moju dobrotu, moju spravodlivosť, moju lásku. Ukáže človeka takého, akého som ho chcel a zamýšľal stvoriť.”
  Ježiš teda prišiel ako zrkadlo pre ľudí. Kto sa naňho pozrel, uzrel dobrotu a krásu, naučil sa zbavovať sa sebectva a klamstva, učil sa žiť spravodlivo a nikým nepohŕdať.
  Chorí nachádzali znovu odvahu žiť, zúfalí sa posilňovali novou nádejou.
  Ježiš tešil zarmútených a pomáhal ľuďom premôcť strach zo smrti.
  Mnoho ľudí si zamilovalo Božie zrkadlo a nasledovalo Ježiša. Dokázal v nich zapáliť túžbu po dobre.
  Boli aj takí, ktorých zlo premohlo. Tí si priali rozbiť Božie zrkadlo. A tak bol Ježiš zavraždený. Ale vzápätí sa zdvihla nová víchrica: Svätý Duch. Zdvihol milióny kúskov Božieho zrkadla a rozfúkal ich po celom svete.
  Komu padol do oka malý kúsok z toho zrkadla, začal vidieť svet a ľudí tak ako Ježiš. V očiach sa mu ukazovali predovšetkým veci dobré a krásne, spravodlivosť a ušľachtilosť, radosť a nádej. A čo bolo zlé a nespravodlivé, to mu pripadalo, že je možné zmeniť a napraviť.
  Akými očami sa pozerám na svet okolo seba? Vidím dobro alebo iba zlo? A čo si všimnem ako prvé? Lebo je ľahšie vidieť zlo, ale teraz sa môžem pozerať na svet očami Ježiša Krista, ktorý prišiel zjaviť obraz svojho Otca – Otca, ktorý je môj i tvoj. Vidieť zlo je ľahšie, ale vidieť dobro lepšie – pre teba i celé tvoje okolie. Ako sa dnes rozhodneš pozerať na svet okolo seba?

  o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 18. júnu 2017

  Dnes bude po oboch sv. liturgiách zbierka veriacich z Miklušoviec.

  Popoludní vás pozývame na eucharistický sprievod, ktorý sa uskutoční v centre mesta a začne v našom katedrálnom chráme o 15:00 hod. U nás bude večiereň o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov, nácvik zboru v stredu nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude. V sobotu bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  Moleben k Božskému Srdcu bude v stredu a piatok večer po sv. liturgii.

  V utorok 20. júna sa uskutoční stretnutie rozvedených kresťanov katolíkov v areáli bratov františkánov. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

  V piatok 23. júna máme sviatok Božského Srdca. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica.

  V sobotu 24. júna máme sviatok patróna našej archieparchie – Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Pri príležitosti tohto sviatku bude v katedrálnom chráme odpustová slávnosť. Kto by chcel, môže sa zúčastniť. Slávnostná sv. liturgia bude o 10:30 hod. a v piatok večer o 17:30 hod. začne celonočné bdenie.

  V nedeľu 25. júna pozývame rodiny prvoprijimajúcich detí na stretnutie s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom do Ľutiny, na ktorom bude pri slávnostnej sv. liturgii zasvätená Prešovská archieparchia Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na túto slávnosť pozývame aj ostatných veriacich farnosti. Program slávnosti nájdete vzadu na nástenke. V tento deň zasvätíme aj my našu farnosť po oboch sv. liturgiách.

  Na modlitbové trojdnie modlitieb matiek pozýva komunita Útecha, a to v termíne 23. – 25. jún (piatok – nedeľa) do františkánskeho kostola. V piatok a sobotu o 17:30 hod., v nedeľu o 14:30 hod.

  Pozývame vás na stretnutie s mystičkou Myrnou Nazzour, ktoré bude v našom chráme v piatok 30. júna. O 17:30 hod. bude sv. liturgia a po nej svedectvo s diskusiou.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Misionár a farský Informátor.

  Milodary na stavbu fary: bohuznáma osoba 100,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA