Úvodník

 • Ocenenie nášho dirigenta chrámového zboru Hlahol

  Ocenenie nášho dirigenta chrámového zboru Hlaholimg_20171212_154552

  V utorok 12. decembra 2017 sa uskutočnilo v reštaurácií Soraya o 15.00 hod. slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja. Prešovské dobrovoľnícke centrum udeľovalo ocenenie „Krajské srdce na dlani 2017“. Do 16. ročníka oceňovania bolo zaslaných 21 nominácií. Hodnotiaca komisia po zrelej úvahe vybrala uvedenú zostavu nadšencov – dobrovoľníkov.

  Za farnosť Prešov – Sídlisko 3 navrhli miestni kňazi spolu s diakonom dirigenta RNDr. Tibora Krenického. Išlo o formu poďakovania za jeho prácu s chrámovým zborom Hlahol. Toto ocenenie nakoniec aj získal. Veríme, že ho toto poďakovanie nielen potešilo, ale aj dodalo nové sily do ďalšej práce.

  Rudolf Hreňo

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 10. decembru 2017

  Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy.

  Dnešný večerný program začína modlitbou večierne o 17:00 hod. a chválami s modlitbami príhovoru o 18:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod.

  Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok a stredu večer po sv. liturgii.

  V piatok 15. decembra bude po večernej sv. liturgii kantorská škola.

  V sobotu 16. decembra pozývame matky zo spoločenstva modlitby matiek na celoprešovské modlitbové stretnutie, ktoré bude v kostole sv. Jána Bosca (saleziáni) a začne o 15:00 hod.

  Budúcu nedeľu 17. decembra vás pozývame prijať sviatosť zmierenia a pokánia pred sviatkami Narodenia Pána, ktorá začne o 14:00 hod. V tú istú nedeľu sa po sv. liturgii o 10:00 hod uskutoční naša tradičná vianočná burza.

  Spovedať chorých pred Vianocami budeme v piatok 15. decembra. Chorých môžete nahlásiť v sakristii chrámu.

  Ak chcete prispieť na kvetinovú výzdobu počas Vianoc, môžete tak urobiť v sakristii chrámu.

  GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva na zimný detský tábor. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.

  Vzadu na nástenke visí ponuka na hromadné objednanie kníh z vydavateľstva Postoj. Sú vhodné ako darček. Ako farnosť môžeme dostať pri väčšom počte kusov zľavu. Kto by mal záujem o tieto knihy, nech sa nahlási čím skôr v sakristii s uvedením titulu a počtu kusov.

  Koledovanie Dobrej noviny bude v pondelok 25. decembra od 14:00 hod. Tí, ktorí chcete prijať koledníkov, môžete sa zapísať vzadu na papier. Príspieť na Dobrú novinu môžete aj v sakristii chrámu (ak nemôžete prijať koledníkov) a to do konca roka 2017.

  Aj tohto roku chceme spríjemniť štedrý deň ľuďom v núdzi. Štedrovečerné alebo trvanlivé potraviny môžete priniesť do sakristie chrámu a my ich následne odovzdáme do charitného domu. Môžete tak urobiť do piatka 22. decembra.

  Vzadu na stolíku je petícia proti prijatiu Istanbulského dohovoru. Môžete ju podpísať s uvedením presných údajov ako to petícia vyžaduje.

  V sakristii máme na predaj dva kalendáre: stolový kalendár otcov redemptoristov za 2,-€ a nástenný kalendár otcov baziliánov za 1,-€.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA