Úvodník

 • Opatrenia v čase druhej vlny koronavírusu od 1. októbra 2020

  INFORMÁCIE K NEVEREJNÉMU SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB
  (aktualizované v sobotu 24.10.2020)

  Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 24. októbra 2020 je vyhlásený zákaz vychádzania na zamedzenie šírenia koronavírusu a s tým zákaz verejného slávenia bohoslužieb.

  Prichádzame preto s možnosťou zúčastňovať sa bohoslužieb v našom chráme aj prostredníctvom online vysielania cez Facebook našej farnosti (Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3) alebo YouTube kanál (Gréckokatolícka cirkev farnosť Prešov – Sídlisko 3).

  Sv. liturgie budeme od soboty 24. októbra 2020 sláviť takto:

  Pondelok – piatok
  17.00 hod. (online)

  Sobota
  7.00 hod.

  Nedeľa
  9.00 hod. (online)

  Prostredníctvom našich profilov (Facebook, YouTube) chceme vysielať (aj naživo, aj zo záznamu) rôzne pobožnosti, zamyslenia či biblickú hodinu. Stačí sledovať náš program cez oznamy na našej stránke či Facebooku. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje dojmy či postrehy. Veríme, že táto situácia nepotrvá dlho. Všetci potrebujeme byť veľmi zodpovední a urobiť všetko, čo môžeme, aby sme to spoločne s Božou pomocou zvládli. Pán má moc zachrániť nás aj od tohto koronavírusu. Nedovoľme, aby sme ostali odtrhnutí od Cirkvi, od farského spoločenstva.

  My kňazi ostávame aj naďalej s vami. Rezidujeme aj v tomto čase vo farskej budove. V akejkoľvek potrebe nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo emailom. Veríme, že táto mimoriadna situácia sa pre nás nestane riadnou a že si na ňu nezvykneme. Už teraz sa tešíme na spoločné liturgické i mimoliturgické stretávanie sa.

  Neverejné slávenie bohoslužieb sa pre nás spája aj s výpadkom financií (zvončekov či milodarov). Preto vás prosíme o Vašu pomoc aj v  tomto smere. V časti farské oznamy sú uvedené možnosti ako nám prispieť na chod farnosti (režijné náklady).

  Pozývame vás k spoločnej modlitbe na úmysel zastavenia pandémie, a to prostredníctvom spoločnej modlitby sv. ruženca v mesiaci október každý deň o 20.30 hod. Takto sa vieme zjednotiť vo svojich rodinách a vytvárať duchovné spoločenstvo.

  o. Peter Kačur

  Continue reading →

rozdelovac011

 

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 25. októbru 2020

  Drahí bratia a sestry, od soboty 24. októbra 2020 platí zákaz vychádzania a dochádza opäť k úprave verejného slávenia bohoslužieb. Sv. liturgie od tohto dňa slávime neverejne za zatvorenými dverami chrámu bez účasti veriacich. Aj naďalej vám ponúkame možnosť zúčastniť sa sv. liturgií online prostredníctvom facebookovej stránky našej farnosti (Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3) s nasledovným programom:

  ◦     PO – ŠTV: sv. liturgia o 17.00 hod. (online)

  ◦     PIA: detská sv. liturgia so súťažou o 17.00 hod. (online)

  ◦     SO: sv. liturgia o 7.00 hod.

  ◦     NE: sv. liturgia za veriacich farnosti o 9.00 hod. (online)

  Pravdepodobne budeme od pondelka 26. októbra vysielať cez YouTube kanál našej farnosti pod takým istým názvom ako na Facebooku. Pozývame vás modliť sa s nami online.

  Aj v tomto čase vás pozývame k spoločnej rodinnej modlitbe viac ako inokedy. Vhodnou formou je modlitba časoslova, čítanie a rozjímanie nad Božím slovom alebo aj modlitba sv. ruženca, konkrétne v našej farnosti o 20.30 hod. na úmysel zastavenia pandémie.

  Keďže sa blížia Dušičky, informujeme vás, že panychída s hramotami bude v pondelok 2. novembra po večernej sv. liturgii (online).

  Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorá s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad utiereň z Liturgie hodín za zosnulých, panychída z modlitebnej knižky alebo parastas, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. Celý DEKRÉT si môžete prečítať tu.

  Prosíme rodičov detí, ktoré sa v tomto školskom roku majú pripravovať na prvú sv. spoveď, aby ich nahlasovali prostredníctvom prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na našej webovej stránke a doručiť poštou alebo emailom na farský úrad. Urobte tak do 15. novembra. Prihlášku nájdete TU.

  Objednať si časopis Slovo na rok 2021 (16,-€/rok) a Misionár na rok 2021 (13,-€/rok) môžete telefonicky alebo emailom čo najskôr.

  Ak by si chcel ešte niekto zakúpiť stolový kalendár od Redemptoristov za cenu 2,-€, je potrebné ho objednať (telefonicky, emailom), aby sme ho vedeli zabezpečiť.

  Nakoľko opäť zažívame zatvorenie chrámov, obmedzenie mobility ľudí a z toho vyplývajúce neverejné slávenie sv. liturgií, dotkne sa to aj nášho financovania (chýbajúce zvončeky a podobne). Preto sa obraciame na vás s prosbou o finančnú pomoc pri zabezpečení chodu farnosti ako takej. Pripomíname, že neprispievate priamo kňazom, ale na režijné výdavky farnosti. Prispieť môžete osobne pri stretnutí s kňazom, vhodením obálky do poštovej schránky alebo prostredníctvom bankového účtu SK69 7500 0000 0040 0021 6918. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať.

  V prípade akejkoľvek potreby nás, prosím, kontaktujte na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom emailovej adresy. Ďakujeme za pochopenie.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA