Úvodník

 • Poklad blízko každého z nás

  Kedysi dávno žil v jednej veľmi vzdialenej dedine mladý muž. Bol nesmierne chudobný, nemal prácu a žil v polorozpadnutej chatrči za dedinou. Raz v noci sa mu sníval sen – v odľahlom meste, ktoré poznal, uvidel pod mostom zakopaný obrovský poklad. Keď sa prebudil, vzal motyku a vydal sa na cestu. Išiel mnoho kilometrov a prešiel veľa krajín, až jedného dňa konečne došiel do mesta, ktoré poznal zo sna. V tom meste našiel most, o ktorom sa mu snívalo. Počkal, kým sa zotmelo, a začal kopať. Pracoval bez zastavenia celých sedem nocí. A čo našiel? – Nič. V siedmu noc uvidel ako ho pri práci z mostu pozoruje jeden mladý muž. Potom sa ho ten neznámy muž opýtal, prečo kope práve na tom mieste. Keď mu mladík vyrozprával sen, ktorý sa mu sníval v tej chatrči v jednej zo vzdialených krajín, mladý muž na moste sa začal z chuti smiať a povedal: “Práve predošlú noc som mal podobný sen. Videl som obrovský poklad pod posteľou v jednej polorozpadnutej chatrči. Stála za malou neznámou dedinou. Ale nie som tak hlúpy, aby som sa tam vydal!” Mladý muž pochopil posolstva zo sna. Vzal motyku a vydal sa na spiatočnú cestu cez všetky tie krajiny, ktoré prešiel, až sa nakoniec ocitol pred svojou vlastnou chatrčou. Ležala v troskách. Odsunul posteľ a začal kopať… Narazil na poklad, o ktorom sníval, a stal sa bohatým človekom. V dnešnom evanjeliu urobil kráľ nádherné gesto – pozval na svadbu svojho syna mnohých ľudí. Oni toto pozvanie odmietli. Odmietli ho z rôznych príčin – práca na poli, vlastný obchod. Iní skončili oveľa horšie – boli potupení a zabití. Nakoniec sa svadby zúčastnili ostatní – dobrí aj zlí. Všetci však mali svadobný odev, okrem jedného, ktorý bol vyhodený von. Cesta do ďalekej krajiny obnášala veľa námahy. Avšak túžba po poklade bola väčšia a silnejšia ako samotná námaha. Vytúžený poklad bol nakoniec bližšie ako sa zdalo. Blízko každého z nás je jeden úžasný poklad. Je ním Ježiš Kristus. Sám prichádza ako ženích, aby sme sa s ním mohli všetci radovať. Pozvaní sme úplne všetci. Chce, aby sme sa s ním radovali, zabávali, trávili čas, rozprávali sa sním, boli pri ňom a dovolili mu, aby nám bol nablízku. My však častokrát nachádzame iný poklad. Poklad, kvôli ktorému sme ochotní vynaložiť veľké úsilie, aby sme ho dosiahli, no nakoniec nás šťastnými neurobí. Ježiš je poklad blízko každého z nás. Nepotrebujeme o ňom snívať. Stačí po ňom siahnuť a bude náš. S ním budeme tí najbohatší ľudia na svete. Už nám nikdy nebude nič chýbať. Všetkého budeme mať dostatok, ba dokonca ešte viac. Dokáže zasýtiť všetky naše potreby a dá nám oveľa viac. Prichádza s ponukou života v Božom kráľovstve. Ponúka ho ako dedičstvo, a to zadarmo. Ak si dostal pozvanie na svadobnú hostinu, príjmi ju a zakús Ježišovu starostlivosť o teba.

  o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 15. októbru 2017

  Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod.

  Budúcu nedeľu 22. októbra bude misijná nedeľa. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Jej účelom je podpora misií Katolíckej cirkvi. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15 hod.

  Moleben k bl. P. P. Gojdičovi bude v utorok 17. októbra po večernej sv. liturgii.

  Pravidelné mesačné stretnutie rozvedených katolíkov sa uskutoční v utorok 17. októbra o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici. Stretnutie bude modlitebné a povedie ho o. P. Šturák ml.

  V stredu 18. októbra pozývame deti zapojiť sa do akcie Milión detí sa modlí sv. ruženec. Priamy prenos modlitby bude vysielať TV LUX o 9:00 hod.

  V piatok 20. októbra začíname s kantorským kurzom. Prvé stretnutie bude po detskej sv. liturgii približne o 18:15 hod. Srdečne všetkých ešte raz pozývame.

  Hramoty za zosnulých si môžete obnovovať v sakristii chrámu.

  V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2018 za cenu 14,-€ (vrátane kalendára na rok 2019) a Misionár vo výške 11,-€.

  Cestovná agentúra Byzant nás pozýva na archieparchiálnu púť s metropolitom Jánom do Izraela – Svätej zeme v termíne 21. – 28. apríl 2018. Cena púte je 710,-€ + obslužné a vstupy. Každý, kto by sa chcel tejto púte zúčastniť, nájde bližšie informácie vzadu na plagáte alebo v sakristii.

  Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti organizovanú Fórom života. Zakúpením sviece a jej zapálením 2. novembra prosíme o Božie milosrdenstvo pre všetky nenarodené deti a ľudí zranených potratom.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA