Úvodník

 • Božie slovo ako mocná zbraň

  Hovorí sa, že najmocnejšou zbraňou v tomto svete, je slovo. Kto sa ju naučí používať, má v rukách obrovskú moc. Dokáže ňou očariť, ale i podriaďovať si druhých.
  Pri ohlasovaní slova sa všetci vystavujeme veľkému riziku vnútorného vyčerpania. Zažívame jeho moc v našom samom vnútri. Vyžaduje si to obrovskú dávku pokory, lebo Božie slovo ma bude neustále súdiť.
  V Biblii nájdeme jeden obraz, ktorý je cennejší ako všetky traktáty venované kazateľskej činnosti. Boh predstavuje prorokovi Ezechielovi zvitok a hlas Ezechielovi vraví, aby predtým, než pôjde kázať, tento zvitok najskôr zjedol: „Syn človeka, zjedz, čo máš poruke, zjedz tento zvitok, potom choď a hovor k domu Izraela! A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten zvitok.“ (Ez 3, 1 – 2) A je to skutočne tak: Božie slovo predtým, než ho zvestujeme, musíme zjesť, stráviť, prijať za svoje, prežiť. Ezechiel hovorí, že kniha v jeho ústach bola sladká ako med. Ján však v Apokalypse dodáva ešte jeden detail: v ústach bola síce sladká ako med, ale jeho útroby naplnila horkosťou. A je jasné prečo: Slovo odhaľuje hriech toho, kto ho ohlasuje.
  Jeden zo slávnych kazateľov povedal, že ohlasovanie Božieho slova je to to najkrajšie, čo ho postretlo. Doteraz ďakuje Bohu zato, že ho odviedol od univerzitnej katedry a postavil za kazateľnicu. Prečo sa mu to tak páči? Lebo je presvedčený, že hlása dobrú zvesť – pravdu. Vieš, že ľudí neklameš. Bol z toho povolania veľmi šťastný. Ale neustále opakuje, že musí byť veľmi opatrný. Je totiž veľmi ľahko ohlasovať pokoru a byť pritom pyšný.
  Tento príbeh sa odhral počas Druhej svetovej vojny na Okinawe. Keď americkí vojaci obsadili ostrov, našli ho v zúfalom sociálnom i mravnom rozvrate. Potom jedného dňa dorazili do dediny Šimbakuku, kde im vyšli v ústrety dvaja muži, z ktorých mal jeden v ruke Bibliu.
  Vojaci v tom očakávali pascu, a preto do dediny vstupovali veľmi opatrne. Našli ju však vo veľmi dobrom stave – čistú, s úrodnými poľami, v priamom protiklade voči ostatným dedinám ostrova. Jeden z dvojice starcov im to vysvetlil.
  Pred tridsiatimi rokmi prišiel do dediny Šimbakuku akýsi misionár, ktorý sa na ostrove zastavil cestou do Japonska. Zdržal sa tam iba krátko, že stačil získať iba dvoch konvertitov – práve týchto dvoch starcov.Naučil ich niekoľko modlitieb, nejaké náboženské piesne, zanechal im tam japonský preklad Biblie a povzbudil ich, ba ypodľa nej žili.
  Bez akýchkoľvek ďalších kontaktov s kresťanmi a vedením iba cez Božie slovo, premenili títo dvaja muži celú svoju komunitu. Nebol tam žiaden nevestinec, žiadni opilci, žiadne rozvody. Ľudia žili zdravo, šťastne a naplno – priamo oázalásky a čistej neporušenosti v púšti hanby a nedôstojnosti.
  Tento príbeh uverejnil jeden časopis pod názvom „Šimbakuku, dedina žijúca podľa Biblie“. Jeden z vojenských spravodajcov tento zážitok zhrnul týmito slovami: „Tak toto dokáže spôsobiť iba Biblia a dvaja starí muži, ktorí chcú žiť ako Ježiš! Možno že my používame k premene sveta zlé zbrane.“ Akú zbraň chceš použiť ty na zmenu sveta? Božie slovo?

  o. Peter Kačur

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 13. októbru 2019

  Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál o 18:00 hod.

  Budúcu nedeľu 20. októbra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Naša farská zbierka bude v nedeľu 27. októbra.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú iba modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

  Vo štvrtok 17. októbra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  V piatok 18. októbra pozývame chlapcov a dievčatá vo veku 7 – 14 rokov na detskú sv. liturgiu, ktorá začne o 17:00 hod., po ktorej bude nasledovať aktivita večer v chráme, kde budú pre vás pripravené hry, piesne, spoločná modlitba a agapé. Touto aktivitou začíname stretká s deťmi a miništrantmi.

  V sobotu 19. októbra vás srdečne pozývame na mariánsku duchovnú obnovu, ktorá začne o 9:00 hod. modlitbou 3. hodinky. V tento deň bude len jedna sv. liturgia s ranným i večerným úmyslom, a to o 11:30 hod., po ktorej bude spoločné agapé. Pripravená je prednáška, čas na osobné rozjímanie a modlitba sv. ruženca. Každého, kto sa chce zúčastniť, prosíme, aby doniesol niečo na spoločné pohostenie, ktoré bude po sv. liturgii, ak je to v jeho silách.

  V stredu 23. októbra vás pozývame na slávenie Liturgie sv. Jakuba, ktorá začne o 17:30 hod. Táto liturgia sa slávi iba raz v roku a veriaci prijímajú Telo a Krv Krista oddelene.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Misionár a farský Informátor.

  V sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€. Taktiež si môžete predplatiť časopis Misionár za cenu 13,-€.

  Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece (menšia 1,-€; väčšia 3,-€) vrámci kampane svieca za nenarodené deti.

  Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii a knihu myšlienok o. Jozefa Ivana 365 zamyslení pre potešenie duše za cenu 20,-€. Zakúpiť si ich môžete v sakristii.

  V priebehu mesiaca október si môžete v sakristii dať zapísať alebo obnoviť hramoty na ďalší rok.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA