Úvodník

 • Moc slova

  Jeden panovník z dávnych čias sa zamýšľal nad otázkami života. Petože ho znepokojovala podstata dobra a zla, prikázal svojmu sluhovi, aby priniesol orgány, ktoré sú najlepšie, najkrajšie a najcennejšie. Sluha priniesol zvierací jazyk a srdce. Panovník si orgány prehliadol, premýšľal o ich význame a potom sluhu poslal, aby priniesol najškaredšie a najhoršie orgány. Sluha šiel a opäť priniesol srdce a jazyk. Udivený panovník sa ho opýtal: „Prinášaš srdce a jazyk ako tie najlepšie orgány a súčasne aj ako tie najhoršie, ako to?“ Sluha skromne odpovedal: „Keď to, čo človek cíti a čo si myslí, ide úprimne zo srdca a jazyk hovorí čestne len pravdu, sú srdce a jazyk tie najcennejšie orgány. Človek, ktorému patria, sa cíti zdravý a šťastný. Keď sa však zo srdca stane vrahovo sídlo, ktoré popiera svoje priania a jazyk vraví iba nepravdu a faloš, sú oba orgány pre človeka, ktorému patria, skutočným trestom. Svár, ktorý navonok rozsieva, napĺňa aj jeho vnútro a šťastie sa od neho odvracia.“ Tento príbeh vyjadruje jednu úžasnú pravdu. Netreba vôbec chodiť ďaleko, aby sme našli niečo, čo je naj. Všetci to vlastníme a narábame s tým. Je to slovo, ktoré sa stáva vyjadrením našich pocitov a myšlienok. Slovo, ktorým sa dotýkame sveta okolo nás a pomocou ktorého my vplývame na tento svet. Slovo, ktoré má veľkú moc. Poznám jeden manželský pár, ktorý sa zdieľal z toho, ako zvláda ťažké situácie v manželstve a rodine. Manžel hovorí, že ak je jedno z ich detí choré, manželka ho stále prosí o to, aby jej povedal, že to bude v poriadku. Jednoducho to potrebuje počuť, aby sa upokojila. Aká silná dokáže byť naša viera vo vypovedané slovo. A aké je potrebné počuť v našom živote slová, ktorým môžeme dôverovať. Mnohí z nás zažili podobné alebo rovnaké situácie, v ktorých doslova žiadali svojich blízkych, aby im povedali, že to, čo ich čaká, dopadne dobre. Toto vediac prichádza za Ježišom stotník a prosí ho o uzdravenie svojho sluhu. Nenalieha naňho, prosí ho, aby sa ani neunúval prísť do jeho domu. Stačí mu jeho slovo, ktoré sluhu určite uzdraví. Prečo? Lebo sa považuje za nehodného prijať pod svojou strechou takúto vzácnu návštevu. Slovo má teda veľkú moc. Dokáže život dať i vziať. Dokáže povzbudiť a upokojiť znepriatelené strany, no na druhej strane dokáže rozdúchať či zapáliť vášne v srdci človeka a spôsobiť tým veľké zlo. Slovom sa dá vládnuť i byť ovládaný. Ježiš však slovo nikdy nepoužil proti človeku. Sám totiž vraví, že hovorí pravdu, lebo on pozná svojho Otca. Ako sme na tom my? Pre každého z nás má Boh pripravené prísľuby, ktoré chce naplniť. Stačí nám Kristovo slovo, aby sme boli pokojní?

  o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 17. júnu 2018

  Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary.

  Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

  Počas mesiaca jún sa modlime pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tento týždeň to bude Moleben k Ježišovmu Srdcu, a to po sv. liturgiách v pondelok ráno a v stredu večer.

  Dnes večer o 19:00 hod. sa bude v Aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU premietať film Fatima – Posolstvo stále aktuálne. Srdečne ste všetci pozvaní. Vstupné je dobrovoľné.

  V utorok 19. júna sa uskutoční druhé kolo prijímacích pohovorov na bilingválne štúdium na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča. Bližšie info nájdete vzadu na plagáte.

  V tento deň (19. júna) pozýva Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční u Františkánov o 17:00 hod. Po sv. omši bude opekačka.

  Cirkevná základná škola a materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove vás pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 21. júna 2018 (štvrtok) o 16:00 hod. v jedálni školy na Bernolákovej ulici č. 21 v Prešove. Koncert je realizovaný v rámci osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.

  V sobotu 23. júna vás pozývame na kňazskú vysviacku nášho diakona Jána Dvorščáka. Prijme ju z rúk vladyku Jána Babjaka v Ľutine pri archijerejskej sv. liturgii o 10:00 hod. Z našej farnosti pôjde autobus, ktorý bude odchádzať o 8:00 hod. zo zastávky Centrum. Záujemcovia nech sa prídu nahlásiť do sakristie čím skôr.

  V nedeľu 24. júna vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa do katedrálneho chrámu o 10:00 hod. U nás bude v tento deň pri oboch sv. liturgiách myrovanie.

  Vzadu na stolíku nájdete nové čísla časopisov Slovo a Informátor.

  DVD zo slávnosti prvej sv. spovede si môžete od tejto nedele vyzdvihnúť v sakristii chrámu.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA