Úvodník

 • Národný týždeň manželstva

  Ako ilustráciu k dnešnému zamysleniu vám ponúkam rozhovor medzi
  anjelom a diablom. Diabol vraví: „Anjel, nemáš nárok! Ten človek je slaboch.
  Zamávam ženskou sukňou a máme tu hriech jedna báseň.“ Anjel na to odpovedá: „Veľmi nevyskakuj. Pozri sa ako statočne zápasí s tvojimi pokušeniami.“ Diabol na to reaguje: „Nebuď blázon! Len sa pozri a všimni si, že podávam profesionálny výkon – deti hnevajú, manželských nezhôd pribúda, k tomu všetkému svokra, problémy v práci… A pozri sa koho mu to
  posielam do cesty? Osamotenú, pôvabnú a chápavú ženu, ktorá tak veľmi túži
  po nežnom objatí. Vidíš, skoro som úplne zabudol. Aké ženy sa mu páčia najviac, blondýnky alebo brunetky?“ „Páči sa mu predovšetkým jeho manželka s deťmi, ty profesionál,“ odpovedá anjel. Rozhovor pokračuje ďalej.  Diabolopäť útočí. „Počúvaj, anjel, čo si im to podstrčil na stôl? Aha, to sú fotky z ich spoločnej letnej dovolenky, svadby, krstín… Nie si poslednú dobu tak trochu sentimentálny?“ „Každý máme svoje metódy,“ reaguje anjel. „A
  teraz uhni, lebo ťa udriem krídlom. Rodina má teplú večeru na stole a ja nedo-
  pustím, aby si ju pekelným ohňom spálil!“ Diabol končí rozhovor týmito slovami: „No, ty snáď vidíš i za roh?! Ako si poznal, čo chcem urobiť? No tak dobre. Dnes si vyhral. Ale počkaj zajtra!“ Hádam neexistuje manželstvo, kto-
  ré by neprekonalo či práve neprekonáva nejakú krízu. Tá môže mať hocijaký pôvod. Práve preto je dobré vzhliadnuť k Národnému týždňu manželstva s nádejou, že tento čas má potenciál pomôcť mi pri „záchrane“ či „upevnení“ môjho vzťahu s manželským partnerom. Potrebné je k tomu iba jedno, musím sám chcieť a tak trochu aj naslúchať mojej manželke či manželovi. Nájsť opäť odvahu robiť pre svojho drahého či drahú to, čo ho/ju urobí opäť šťastným.
  Tento čas môže byť pre nás i nádherným spoločným kráčaním. Nemusíme nevyhnutne niečo zachraňovať či obnovovať. Môžeme jednoducho kráčať ďalej spolu s ostatnými. Nebojme sa toho kráčať s inými. Sme na rovnakej
  lodi. Kráčame za rovnakým cieľom – nebom. Lebo manželstvo je spoločným
  kráčaním i namáhaním sa dosiahnuť nebo. Manželstvo je spoločnou cestou
  do neba. Stavať sa svätými vďaka realite, ktorú žijeme. Minulý týždeň sme slávili pamiatku sv. Bukola, smyrnianskeho biskupa. V synaxári sa spomína, že v jeho živote nebolo badať nič mimoriadne, nijaké zázraky, nijaké zvláštne divy, neurobil nič zarážajúce. Až na jedno. Usiloval sa žiť v plnej oddanosti Kristovi. A preto ho oslavujeme ako svätca. Aj naše manželstvá môžeme žiť v
  „obyčajnej“ a každodennej vernosti Božiemu zákonu a spoločnému povola-
  niu, pre ktoré sme sa rozhodli. Nemusíme byť ničím výnimoční. Napriek tomu
  môžeme byť svätí.

  o. Peter Kačur mi

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 16. februáru 2020

  Budúcu nedeľu 23. februára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy.

  Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne.

  Modlitby chvál s katechézou o manželstve a modlitbami za manželov začnú po večierni o 18:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická hodina na tému Veľký pôst a jeho disciplína. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

  Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií bude v pondelok 17. februára po večernej sv. liturgii.

  GTF PU nás pozýva na prednášku pri príležitosti 30. výročia biskupskej vysviacky Mons. Jána Hirku, prešovského biskupa. Prednáška sa uskutoční v pondelok 17. februára v Aule A1 o 9:45 hod. Plagát prednášky nájdete vzadu na nástenke.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie v utorok 18. februára o 17:00 hod. so sudcom Metropolitného tribunálu v Košiciach o. Antonom Fabianom. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.

  Streda 19. a piatok 21. februára sú aliturgické dni. V tieto dni sa neslávia sv. liturgie. Namiesto nich budú pôstne hodinky – ráno o 6:45 hod., v stredu popoludní o 15:00 hod. a v piatok o 17:30 hod.

  V nedeľu 23. februára sa v Aréne Poprad uskutoční Ruženec za Slovensko. Túto modlitebnú akciu má pod záštitou náš otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Počas programu vystúpia viacerí hostia (aj z Medžugorja). Začiatok je o 13:00 hod. a záverom je sv. liturgia o 20:00 hod. Srdečne vás pozývame modliť sa za Slovensko pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami. Samotné podujatie je apolitické. Celý program nájdete vzadu na nástenke. Záujemcovia sa môžu v sakristii nahlásiť na autobus, ktorý odchádza 11:50 hod. zo zastávky Centrum. Záloha je 5,-€.

  GMC Bárka pozýva deti a mladých vo veku 11 – 14 rokov na jarný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 6. marca v Juskovej Voli (pondelok – piatok). Registrácia prebieha iba online na stránke www.gmcbarka.sk. Cena je 52,-€. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

  Gréckokatolícka charita vyhlasuje výberové konanie na pozíciu metodika sociálnych služieb. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA