Úvodník

 

rozdelovac011

 

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 1. októbru 2023

  Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

  Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

  Vo štvrtok 5. októbra bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia a od 20.30 hod. bude moderovaná so spoločenstvom Máriina archa a zakončená Korunkou BM a osobným požehnaním o 21.00 hod.  

  Budúca sobota 7. októbra je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

  V nedeľu 8. októbra vás pozývame na modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod.

  V sakristii si môžete objednať časopis Misionár na rok 2024. Celoročné predplatné stojí 21,-€. Ak objednávku urobíme do 11. novembra 2023, každý predplatiteľ dostane stolový kalendár na rok 2024 zadarmo.

  V sakristii vám ponúkame stolový kalendár na rok 2024 z vydavateľstva Misionár za cenu 3, -€.

  Pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská, a to každý pondelok v čase 19.00 – 20.00 hod. Tešíme sa na vás. 

  Príprava na prvú sv. spoveď začne v našej farnosti v piatok 13. októbra. Dovtedy je potrebné nahlásiť deti vyplnením a odovzdaním časti prihlášky, ktorú dostanú deti buď na hodine náboženstva alebo si ju môžete vyzdvihnúť v sakristii chrámu.

  Kto chce obnoviť alebo zapísať hramoty na ďalší rok, môže tak urobiť v sakristii chrámu už odteraz.

  Vo farnosti pripravujeme kantorskú školu. Začať by mala v druhej polovici októbra. Termín prvého stretnutia vám čoskoro oznámime. Pozývame na ňu tých, ktorí majú záujem o liturgický spev a chceli by slúžiť kantorovaním v našom chráme.

  Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 528,75,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!

  Oslovili nás s prosbou o finančnú pomoc pre rodinu, ktorej vyhorel dom. Bližšie informácie prečítame v závere oznamov. Kto by chcel tejto rodine prispieť, môže tak urobiť počas celého budúceho týždňa v sakristii chrámu. Vopred ďakujeme.

  Liturgický program v našom chráme si môžete stiahnuť na tomto ODKAZE.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA