Úvodník

 • Pomoc našim!

  POMOC NAŠIM!

  Drahí bratia a sestry, ako iste viete, piatková tragická udalosť výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove zasiahla aj našu farnosť, keďže táto ulica sa nachádza na území našej farnosti. V samotnej postihnutej bytovke prišli o byty aj naši veriaci. Ďalší, ktorí bývajú v okolitých vežiakoch, sa stále nemôžu dostať do svojich bytov z dôvodu poškodenia či stále pretrvávajúceho nebezpečenstva. Mnohí prišli o všetky svoje osobné veci i celý majetok. Ďakujúc Bohu za ich životy, že sa im nič nestalo, sa im snažíme pomôcť z celých svojich síl. Každý, kto by sa chcel podieľať na finančnej či materiálnej pomoci, je vítaný. Aby však bola pomoc koordinovaná, neváhajte kontaktovať správcu farnosti o. Petra, ktorý vám vie ponúknuť priame kontakty na osoby dotknuté tragickou udalosťou.

  V nedeľu 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou, sa v našom chráme konali o 18:00 hod. modlitby chvál s modlitbami za oslobodenie a uzdravenie s pomazaním olejom sv. Šarbela. Modlitby viedlo domáce farské spoločenstvo Michael spolu so svojimi kňazmi. Modlili sme sa za naše osobné problémy i za tragicky zosnulých či ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Tento moment bol o to silnejší, že takmer všetci poškodení sa týchto modlitieb zúčastnili a v závere vystúpili pred ostatných, aby sme sa za nich modlili a žehnali im. Pri tejto príležitosti sme vyhlásili dobrovoľnú zbierku pre ich potreby, ktorá bola vo výške 2500,-€. Aj to nás presvedčilo, že farské spoločenstvo vie držať spolu a prejavilo svedectvo o Božej dobrote. Sami sme sa presvedčili, že utrpenie našich bratov a sestier je aj našim utrpením a že žiť v spoločenstve má obrovský význam. Pre informáciu dodávam, že pomoc bola poskytnutá priamo veriacim našej farnosti, ktorí sú s touto tragickou udalosťou spojení.

  Ďalšia zbierka, ktorú vyhlásil v celom prešovskom dekanáte prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak pre osoby dotknuté tragickou udalosťou, sa uskutoční budúcu nedeľu 15. decembra pri oboch sv. liturgiách. Všetkým darcom a modlitebníkom v mene všetkých, ktorí to potrebujú, vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

  o. Peter Kačur

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

  Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny, aby ste ich nahlásili v sakristii.

  Modlitba večierne bude dnes o 17:00 hod. Po večierni vás pozývame na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela. Začíname o 18:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

  V pondelok sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána.

  V pondelok 9. decembra bude v katedrálnom chráme o 11:00 hod. pohreb a pohrebné obrady emeritného pomocného biskupa Pražského vladyku Jána Eugena Kočiša.

  V piatok 13. decembra sa uskutoční večer detí v chráme po detskej sv. liturgii. Srdečne pozývame všetky prvospovedajúce sa deti i ostatné deti farnosti. V závere bude spoločné občerstvenie. Rodičia, ktorí by chceli na pohostenie niečo priniesť, môžu tak urobiť pred sv. liturgiou.

  V sobotu 14. decembra vás pozývame na duchovnú obnovu pred Vianocami. Začíname o 9:00 hod. a obnovu zakončíme sv. liturgiou o 12:30 hod. s následným pohostením.

  Spovedať chorých pred Vianocami budeme vo štvrtok 19. decembra. Chorých môžete nahlásiť v sakristii do tohto dátumu.

  Veľké spovedanie pred Vianocami bude v našom chráme v nedeľu 22. decembra od 14:00 hod. O 17:00 hod. bude sv. liturgia.

  Aj tohto roku si muži našej farnosti pre vás pripravili vianočný program plný kolied. Vystúpenie bude v stredu 25. decembra o 15:30 hod. v chráme. Po programe sme všetci srdečne pozvaní na agapé.

  Prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Vianoc môžete po ktorejkoľvek sv. liturgii v sakristii. Vopred Pán Boh zaplať!

  Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo, ktoré nájdete v sakristii a farský Informátor, ktorý si môžete zakúpiť vzadu zo stolíka.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA