Úvodník

 • Ježiš – odborník na ľudské trápenie

  V jednej uzavretej miestnosti sa nachádzalo päť gitár, ktoré žili svojím obvyklým životom. Raz vošiel do miestnosti mladý muž, vzal do ruky jednu gitaru a začal ju ladiť. Niektoré struny pritom naťahoval a iné povoľoval. Bola to namáhavá práca, pri ktorej gitara nariekala bolesťou.
  Jednej sa podarilo schovať sa za kreslo. Muž, ktorý gitary ladil, nebral ohľad na ich nariekanie, prechádzal od jednej gitary k druhej a ladil ich.Priťahoval a povoľoval struny a tak ich všetky postupne naladil. Nevšimol si však schovanú gitaru. Potom z miestnosti odišiel a zanechal v nej štyri naladené gitary a jednu rozladenú.
  Jedného dňa vstúpili do miestnosti muzikanti, aby vzali gitary na koncert. Vyskúšali ich a zistili, že štyri naladené gitary vydávajú prekrásny zvuk. Ale keď vzal muzikant do ruky piatu gitaru, počul príšerný zvuk podobný žabiemu kvákaniu. A tak nechal gitaru bokom. Rozladenej gitary sa zmocnila hlboká depresia a začala nariekať nad svojím osudom: „Ach, ja nešťastná, som jediná, ktorú vynechali. Celý svoj život som bola nešťastná, vždy ma iba odmietali a odstrkovali.“ A reptala na každého, pretože k nej boli všetci zlí.
  Toto by mohli byť slová, ktoré by sme mohli vložiť do úst ochrnutého z dnešného evanjelia. Sám vraví: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ (Jn 5, 7) Možno by mal mať právo byť nahnevaným a pesimistickým. Veď bol chorý už tridsaťosem rokov. Tridsaťosem rokov nevie, čo je to chodiť. Nepozná silu uzdravenia. Vidí okolo seba ľudí, ktorí prichádzajú chorí a odchádzajú uzdravení. Rok čo rok tá istá situácia. A trvá to už tak dlho.
  Do tejto situácie prichádza Kristus, ktorý si ho všíma a vraví mu: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5, 8) A ochrnutý zrazu ochrnutým nebol. Zázračne ozdravel. Nepotreboval vodu, nepotreboval iného človeka. Stačil mu sám Ježiš.
  Drahý brat a drahá sestra, sám Kristus by mal stačiť na všetky naše situácie, ktoré prežívame. Sám Kristus chce vstúpiť do našich životov, aby nám povedal, aby sme vstali a zanechali svoje choroby či beznádeje. Sám Kristus dnes skrze tohto ochrnutého hovorí, že On má moc nad akúkoľvek inú moc. Je to moc jeho slova. Sám Kristus prichádza, aby nás naladil a nádherne rozozvučal. Občas sa však zvykneme schovávať, lebo sa bojíme, že „ladenie“ bude bolestivé.
  Môžeme byť naladenou gitarou v rukách odborníka, ale môžeme byť aj gitarou, ktorá vydáva žalostné zvuky a schováva sa za kreslo. Môžeme byť gitarou v rukách Pána, nášho odborníka – ladiča, ktorý nám občas spôsobí bolesť až k slzám. Možno si neuvedomujeme, že toto utrpenie si Pán – ladič nepraje, ale že je preňho len prostriedkom k tomu, aby sme vydávali harmonické zvuky.

  o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 22. aprílu 2018

  Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

  Popoludní nebude večiereň.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude len biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok večer bude tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

  V pondelok 23. apríla máme sviatok sv. Juraja Divotvorcu. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

  V stredu 25. apríla máme sviatok Polovice Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

  Vo štvrtok 26. apríla sa po večernej sv. liturgii pomodlime večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou Eucharistiou. Nasledovať bude tichá adorácia do 21:00 hod.

  V sobotu 28. apríla bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  V utorok 1. mája pozývame nielen deti a mladých, ale aj celé rodiny na turistický deň s metropolitom Jánom, ktorý sa uskutoční v Zámutove. Doprava je spoločným autobusom. Cestovné platí farnosť. Zapísať sa môžete vzadu na papier. Bližšie informácie včas oznámime.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Informátor.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA