Úvodník

 • Nový začiatok

  Už v Starom zákone existoval rad nariadení či pravidiel, podľa ktorých sa upravovali vzťahy medzi ľuďmi. Ich úlohou bolo chrániť slabých, tých, ktorí ostali sami alebo sa stali vysťahovalcami. Išlo o tzv. Kódex zmluvy a nájdeme ho v Knihe Exodus. Aj v súčasnosti existujú zákony, ktorými sa upravuje správanie človeka k človeku. Akýsi kódex, ktorý pripomína človeku, aby nezabudol, kým je. No vidíme, že nie stále je uplatňovaný. Aj medzi nami nájdeme veľa znevýhodnených a chudobných ľudí, ba v dnešnej dobe viac ako predtým cudzincov, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny za lepším životom a čakajú na to, ako ich príjmeme. Aké pravidlo pri tom použiť? Čím sa máme riadiť? Ježiš Kristus nádherne odpovedá na túto našu otázku, ako sa zachovať. Farizejovi, ktorý prišiel za ním, aby ho pokúšal, odpovedá: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 28, 37-39) Pravidlo, ktoré nám zaručí, že sa nepomýlime. Milovať Boha na prvom mieste, seba samého a svojho blížneho rovnako ako seba. V novom cirkevnom roku vám prajem veľa lásky a ochoty porozumieť Božiemu slovu, aby sme vedeli žiť správne.

  o. Peter Kačur

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 25. septembru 2016

  – Popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

  – V pondelok je telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod. Takisto v pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním od 19.00 – 21.00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod. O 16:45 hod. nácvik zboríku a o 17:30 hod. detská sv. liturgia.

  – V nedeľu 9. októbra ideme na zbierku do farnosti Údol. Prosíme vás, aby ste sa zapísali vzadu na papier.

  – V sobotu 1. októbra máme sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Pri oboch sv. liturgiách bude myrovanie.

  – Budúcu nedeľu 2. októbra bude zmena v liturgickom slávení. O 10:00 hod. bude archijerejská sv. liturgia, pri ktorej prijme obliečku Slávka Čekánová. Sv. liturgia bude v cirkevnoslovanskom jazyku, preto liturgia o 8:00 hod. bude v slovenskom jazyku.

  – Prosíme rodičov, ktorí chcú dať svoje deti na prvé sv. prijímanie, aby ich nahlasovali osobne v sakristii chrámu.

  – Púť do poľského mesta Jaroslavi, kde sa nachádza ikona Bohorodičky pod názvom Dvere milosrdenstva, sa presúva na pondelok 17. októbra. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto púte, nech sa nahlási v sakristii chrámu.

  – V týchto chvíľach prebieha po celom Slovensku iniciatíva Otca, mamu deťom. Zapojiť sa do nej môže každý, kto dovŕšil 18 rokov, a to svojím podpisom na hárok, ktorý nájdete vzadu na stolíku vyplnením ostatných údajov.

  – Vyšlo nové číslo Informátora. Môžete ho nájsť vzadu na stolíku.

rozdelovac011

Svätý rok milosrdenstva

“V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.” Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka “Milosrdní ako Otec“. Zoznam brán milosrdenstvaBula Misericordiae vultus / Správy z tohto roku.

 

Modlitba na svätý rok milosrdenstva

milosrdní_ako_otec_LOGO

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.” Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak. Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA