Úvodník

 • Vrece plné zlata … alebo?

  V jednej indickej legende sa stretol sedliak s plným vrecom pšenice na pleci s Pánom Bohom. „Venuj mi svoju pšenicu!“ požiadal ho Boh. Nato sedliak pohľadal to najmenšie zrniečko pšeniče a podal ho Bohu. Ten premenil pšeničné zrno na zlato a vrátil mu ho naspäť. Tu sa sedliak namrzel, že mu nedal celé vrece.

  Príbeh, ktorý má vysokú výpovednú hodnotu aj pre dnešok. Zvlášť, keď nám evanjelium od Lukáša ponúka k zamysleniu príbeh, ktorý sa veľmi podobá na to, o čom rozprávala táto legenda. Mnohí z nás by zaiste povedali, že boháč z dnešného evanjelia nemal srdce. Mal všetko, ale srdce nie. Lebo Lazár nemal nič. Stačili mu len odrobiny z jeho stola. Ani tie nedostal. Mohol byť boháč až taký krutý? Keď Ježiš rozpráva poslucháčom tento príbeh, čerpá zo skutočného života. Podáva príbeh skutočného človeka – Lazára, ktorý žil v Jeruzaleme a ktorého gniavila krajná núdza a choroba. Preto ho Ježiš spomína v tomto podobenstve, aby jeho reč bola vierohodnejšia. A prečo vlastne rozpráva toto podobenstvo? Lebo sa z neho židia smejú, keď im vraví, aby si robili priateľov z nespravodlivej mamony (porov. Lk 16, 9 – 14).

  Sv. Ján Zlatoústy vraví, že pri bráne líhal Lazár  preto, aby boháč nepovedal „nevidel som, nikto mi nepovedal“. Vídal ho pri odchode i návrate. Plný vredov, aby na svojom tele ukazoval boháčovu krutosť. Nešťastný človeče, pred bránou vidíš ležať smrť svojho tela, a nezmiluješ sa. Ak nehľadíš na Božie príkazy, zmiluj sa aspoň nad vlastným stavom a boj sa, aby sa to nestalo i tebe. A v chorobe je určitou útechou majetok. Akú veľkú bolesť teda cíti, keď medzi toľkými ranami nemyslí na boľavé rany ale na hlad? Ako keby povedal: „Čo odhodíš zo stola, daj ako almužnu. Sprav zo škody zisk.“

  Podľa sv. Augustína sa to dá chápať alegoricky tak, že pod boháčom budeme chápať pyšných spomedzi Židov, ktorí nepoznajú Božiu spravodlivosť, ale chcú ustanoviť vlastnú. Purpur a kment sú dôstojnosť kráľovstva a „vám sa Božie kráľovstvo vezme“ (Mt 21, 43). Prepychové hodovanie je vychvaľovanie sa Zákonom, ktorým sa pýšili a ktorý väčšmi zneužívali na vyvyšovanie než používali pre spásu. A žobrák menom Lazár, čo znamená „ten, ktorý sa dočkal pomoci“, značí núdzneho, napríklad nejakého pohana alebo mýtnika, ktorý dostane tým viac pomoci, čím menej si namýšľa pre hojnosť svojich schopností.

  Sv. Ambróz na záver dodáva: „Veď nie každá chudoba je svätá ani bohatstvo zločinné, ale ako prepych robí zlé meno bohatstvu, tak chudobu zdobí svätosť.“

  Tieto slová sú aktuálne aj dnes. Majú hlboký význam pre každého z nás, ktorí sa snažíme zakrývať oči pred realitou sveta. Okolo nás je množstvo tých, ktorí potrebujú „naše bohatstvo“. Možno len svojou nevšímavosťou prehliadame to, že sme schopní pomôcť. Pomôcť tam, kde je to najviac treba. Pomôcť tam, kde sa práve nachádzame. Tam, kde žijeme svoje životy. Tam, kde tvoríme spoločenstvá. Možno je to rodina, možno farnosť, možno zamestnanie, možno škola, možno susedstvo… Vezmime svoje bohatstvo a darujme ho skrze blížnych Bohu. Vráti sa nám zlato v podobe raja, v ktorom budeme zažívať blaženosť.

  o. Peter Kačur

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 18. novembru 2018

  Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby.

  O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň s katechézou pre mladých.

  V pondelok 19. novembra vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu do katedrály o 16:30 hod. pri príležitosti osláv 50. výročia katedrálneho zboru. Po sv. liturgii bude krátky koncert.

  V stredu 21. novembra máme sviatok Uvedenia presv. Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie detí.

  V piatok 23. novembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov.

  Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 24. novembra po večernej sv. liturgii.

  Aj tohto roku môžeme pomôcť s balíčkami na Mikuláša pre deti na Ukrajine. Balíčky môžete doniesť do chrámu do nedele 25. novembra a môžu obsahovať tieto veci: sladkosti, školské potreby, oblečenie (malé kusy: rukavice, čiapka, šál, ponožky), hračky.

  V sobotu 24. novembra máme na stavbe brigádu. Pozývame každého chlapa, ktorý môže prísť pomôcť. Začiatok je o 9:00 hod.

  Každý, kto sa chce zapojiť do koledovania v rámci Dobrej noviny, nech sa prihlási v sakristii chrámu.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Informátor.

  V sakristii máme na predaj stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2019 za cenu 2,-€ a kalendár na stenu otcov baziliánov za 1,-€.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA