Úvodník

 • Daj mi, čo je tvoje

  Jedného dňa – bolo to na Vianoce – mal sv. Hieronym videnie. Zjavil sa mu Ježiš a obrátil sa k nemu so slovami: „Hieronym, dnes je deň mojich narodenín. Daj mi nejaký darček!” Hieronym odpovedal: „Pane, čo ti ja môžem dať? Aký dar ti môžem ponúknuť? Najväčší dar, ktorý ti môžem dať, je preklad Biblie. Vezmi si ho, vezmi si moju prácu za všetky tie roky strávené prekladaním. Som ochotný Bibliu i spáliť, spáliť celé svoje dielo.” Ale Ježiš odpovedal: „Ďakujem ti, Hieronym, za tvoju veľkorysosť, ale ja chcem od teba niečo úplne iné.” „Čo ti teda môžem dať, Pane? Ak chceš, darujem ti svoj život. Vezmi si môj zrak, môj sluch! Vezmi si celý môj život, vezmi si čokoľvek chceš! Som ochotný za teba i zomrieť.” A Ježiš mu povedal: „Hieronym, ďakujem, ale toto všetko, čo mi ponúkaš, mi patrí. Týmito darmi by si mi vrátil len to, čo máš odo mňa. Chcem niečo, čo prináleží iba tebe.” Hieronym odpovedal: „Nemám nič, čo by bolo len moje. Čo ti môžem dať, čo patrí iba mne?” A Ježiš mu odpovedal: „Hieronym, daj mi svoje hriechy, len tie sú tvoje!” Čo to teda znamená dať Ježišovi svoje hriechy? Znamená to povedať mu: „Pane, znič moje hriechy takým spôsobom, akým chceš ty!” Ježiš v dnešnom evanjeliu prichádza do domu, v ktorom sa stretáva s ochrnutým mužom. Spúšťajú ho cez strechu priamo pred neho, aby ho mohol Ježiš uzdraviť. Celá zhromaždená spoločnosť čaká, čo sa stane. Pozorujú Krista, čo urobí. Čakajú, že odhalí hriechy chorého muža. No on koná úplne inak. Nehovorí vôbec o jeho hriechoch, hovorí o ich odpustení. Svet je aj dnes plný chorých ľudí. Mnohých z nás trápia rôzne choroby. Niektoré sú zjavné, iné sú skryté. V mnohých prípadoch si s nimi vieme poradiť, ale čo sa stane, keď ochorieme vo svojom vnútri? Čo sa stane, ak ochrnieme duchovne a našou diagnózou je strata Boha? Panikárime kvôli tomu? Pôjdeme proti prúdu tohto sveta alebo sa necháme strhnúť? Mnohé otázky, ktoré majú niečo spoločné – odpoveď, ktorou je Ježiš Kristus. Nachádzame sa v pôstnom období. Slávime druhú pôstnu nedeľu. Počujeme Božie slovo o Synovi Ježišovi, ktorý dokáže ohúriť aj znalcov Písma a učiteľov. No až dovtedy, kým sa nechystá odpustiť hriechy ochrnutého muža. Robí niečo výnimočné? Vari neprichádzame do chrámov, aby sme sa stretli s lekárom duše i tela? Vari tu nie je prítomná viera nás, ktorou prosíme za iných? Cirkev aj dnes pokračuje v poslaní Ježiša Krista liečiť rany duše i tela. Čo mu chceme ponúknuť my v dnešný deň? Svoje dary a dokonalé skutky? Svoju ukážkovú vieru a ochotné srdce? Alebo mu chceme ponúknuť svoje hriechy, aby ich mohol zničiť. Rozhodnutie je na každom z nás.

  o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 26. marcu 2017

  Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

  Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu krížovej cesty o 16:15 hod. a pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu večer nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod.

  Veľkopôstny moleben bude v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách.

  Vo štvrtok 30. marca bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred vyloženou Najsv. Eucharistiou.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu.

  V nedeľu 2. apríla ideme na zbierku do farnosti Orlov. Záujemcovia o pomoc pri zbierke nech sa zapíšu vzadu na papier.

  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča srdečne pozýva budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka, a to dňa 3. apríla o 16:00 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte vzadu.

  Pozývame mladých farnosti nad 14 rokov zúčastniť sa Kvetného víkendu v Juskovej voli v termíne 7. – 9. apríl 2017. Cena víkendu je 20,-€. Víkend je zakončený stretnutím s metropolitom Jánom tu v Prešove v nedeľu popoludní v kine Scala. Doprava do Prešova bude zabezpečená pre všetkých.

  Ďakujeme všetkým deťom, mladým a dobrodincom, ktorí sa zapojili do 22. ročníka Dobrej noviny. Spolu sa vyzbieralo 981 872, 60,-€. Z toho v našej archieparchii 31 630,87,-€. Všetkým vyslovujeme Pán Boh zaplať!

  V rámci pôstneho obdobia vás pozývame do podujatia Podeľme sa! Podstatou podujatia je podeliť sa s tým, čo si odoprieme. Jeden deň v pôstnom období obetujme osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme (finančnú hodnotu stravy jedného dňa) im venujeme. Výťažok môžete doniesť do chrámu do nedele Božieho Milosrdenstva vrátane a celkovú sumu poukážeme na určený projekt (Centrum pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi Ružomberok).

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA