Farské oznamy
Liturgický prehľad a farské oznamy na jednom mieste.
zobraziť oznamy
Farský informátor
V pravidelných intervaloch vám prinášame liturgický prehľad a duchovné slovo.
zobraziť informátory
Priame prenosy
Chceme vám byť bližšie v online priestore, preto nás nájdete aj na youtube.
zobraziť youtube kanál

FARSKÉ OZNAMY

  • Dnes o 17:00 hod. večiereň nebude. V stredu 17. júla máme sviatok bl. P. P. Gojdiča. Pre nás je prikázaný, nakoľko náš chrám nesie jeho patrocínium. Sv liturgie budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. O 17.45 hod. bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii. V stredu 17. júla sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť k bl. hieromučeníkovi P. P. Gojdičovi. Slávnostná archijerejská sv. liturgia bude o 8.30 hod. v cirkevno-slovanskom jazyku. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter Rusnák. Srdečne vás na ňu pozývame. Vo štvrtok 18. júla bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia, Korunka BM a požehnanie o 21.00 hod. V sobotu 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 hod. ráno a o 18.00 hod. večer., po ktorej bude požehnanie dopravných prostriedkov pred chrámom. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlíme v piatok po večernej sv. liturgii. Budúcu nedeľu 21. júla bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Na chrám darovali: bohuznáma osoba 20,-€; zo svadby novomanželov Štefana a Ráchel 100,-€ a bohuznámy darca 150,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať! Ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa pričinili o zdarný priebeh našej odpustovej slávnosti. Nášmu doterajšiemu kaplánovi o. Jánovi s rodinou ďakujeme za ich službu a na ďalšom pôsobisku im vyprosujeme veľa požehnania. Zároveň chceme v našom spoločenstve privítať nového kaplána o. Dávida s rodinou a prajeme im veľa radosti z pastoračnej služby medzi nami. Všetkým spievame Na mnohaja i blahaja lita.

Prvé gréckokatolícke sv. liturgie sa na Sídlisku III v Prešove začali slúžiť v roku 1997 v priestoroch kina Kozmos. Už v tomto čase sa pomaly začalo vytvárať spoločenstvo veriacich, ktoré dalo základ budúcej farnosti. Farnosť bola oficiálne zriadená vo februári 2003, vyčlenením z farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky Prešov-mesto, no už v máji v roku 2002 sa začali prvé stavebné práce na chráme, ktorý mal byť pôvodne zasvätený sviatku Premenenia Pána.

Blahorečenie vladyku Pavla Petra Gojdiča nakoniec rozhodlo o tom, že patrocínium nad chrámom bolo zverené práve jemu. 24. júna 2003 bola v chráme prvá sv. liturgia, pri ktorej boli protosynkelom o. Vladimírom Skybom v priestoroch chrámu slávnostne posvätené chrámové zvony. 13. júla 2003 bol chrám konsekrovaný vladykom Jánom Babjakom SJ, terajším prešovským arcibiskupom a metropolitom. 20. júla 2003 bol do farnosti uvedený prvý farár a kaplán. Od tej chvíle začala farnosť svoju samostatnú existenciu. Od 15. februára 2019 patrí k farnosti filiálka Veľký Šariš.

Farské oznamy

  • Dnes o 17:00 hod. večiereň nebude. V stredu 17. júla máme sviatok bl. P. P. Gojdiča. Pre nás je prikázaný, nakoľko náš chrám nesie jeho patrocínium. Sv liturgie budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. O 17.45 hod. bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii. V stredu 17. júla sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť k bl. hieromučeníkovi P. P. Gojdičovi. Slávnostná archijerejská sv. liturgia bude o 8.30 hod. v cirkevno-slovanskom jazyku. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter Rusnák. Srdečne vás na ňu pozývame. Vo štvrtok 18. júla bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia, Korunka BM a požehnanie o 21.00 hod. V sobotu 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 hod. ráno a o 18.00 hod. večer., po ktorej bude požehnanie dopravných prostriedkov pred chrámom. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlíme v piatok po večernej sv. liturgii. Budúcu nedeľu 21. júla bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Na chrám darovali: bohuznáma osoba 20,-€; zo svadby novomanželov Štefana a Ráchel 100,-€ a bohuznámy darca 150,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať! Ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa pričinili o zdarný priebeh našej odpustovej slávnosti. Nášmu doterajšiemu kaplánovi o. Jánovi s rodinou ďakujeme za ich službu a na ďalšom pôsobisku im vyprosujeme veľa požehnania. Zároveň chceme v našom spoločenstve privítať nového kaplána o. Dávida s rodinou a prajeme im veľa radosti z pastoračnej služby medzi nami. Všetkým spievame Na mnohaja i blahaja lita.


Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt