Úvodník

 • Nový začiatok

  Už v Starom zákone existoval rad nariadení či pravidiel, podľa ktorých sa upravovali vzťahy medzi ľuďmi. Ich úlohou bolo chrániť slabých, tých, ktorí ostali sami alebo sa stali vysťahovalcami. Išlo o tzv. Kódex zmluvy a nájdeme ho v Knihe Exodus. Aj v súčasnosti existujú zákony, ktorými sa upravuje správanie človeka k človeku. Akýsi kódex, ktorý pripomína človeku, aby nezabudol, kým je. No vidíme, že nie stále je uplatňovaný. Aj medzi nami nájdeme veľa znevýhodnených a chudobných ľudí, ba v dnešnej dobe viac ako predtým cudzincov, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny za lepším životom a čakajú na to, ako ich príjmeme. Aké pravidlo pri tom použiť? Čím sa máme riadiť? Ježiš Kristus nádherne odpovedá na túto našu otázku, ako sa zachovať. Farizejovi, ktorý prišiel za ním, aby ho pokúšal, odpovedá: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 28, 37-39) Pravidlo, ktoré nám zaručí, že sa nepomýlime. Milovať Boha na prvom mieste, seba samého a svojho blížneho rovnako ako seba. V novom cirkevnom roku vám prajem veľa lásky a ochoty porozumieť Božiemu slovu, aby sme vedeli žiť správne.

  o. Peter Kačur

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 28. augustu 2016

  – Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

  – Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami.

  – V pondelok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Keďže je to zároveň aj štátny sviatok, sväté liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 a 10:00 hod. Na tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. Večer modlitby matiek v chráme nebudú.

  – Modlitby mužov budú v utorok 31. augusta o 19:00 hod.

  – Tichá adorácia zakončená osobným požehnaním o 21:00 hod. bude vo štvrtok 1. septembra po večernej sv. liturgii.

  – Na prvý piatok 2. septembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov o 15:00 hod. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

  – Deti a mladých pozývame na prvú detskú sv. liturgiu v novom školskom roku, a to 9. septembra 2016 o 17:30 hod. Pri tejto sv. liturgii bude požehnanie žiakov, študentov, učiteľov ako aj rodičov spolu s posvätením školských tašiek a pomôcok, ktoré si môžete so sebou priniesť.

  – Prvé stretko na fare pre deti bude v piatok 16. septembra o 16:15 hod. V ten istý deň bude aj prvý nácvik zboríku na fare po stretku o 16:45 hod. Srdečne pozývame všetkých, starých i nových záujemcov.

  – Aj v tomto školskom roku máme k dispozícii telocvičňu na ZŠ Prostějovská. Začíname v pondelok 12. septembra o 19:00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

  – Pozývame všetkých mužov, ktorí majú čas a chuť prísť pomôcť natierať drevo na strechu fary v dňoch 31. augusta – 02. septembra (streda, štvrtok, piatok). Každý deň začíname ráno o 8:30 hod.

  – Vzadu na stolíku je nový Informátor a nové číslo Slova, ktoré si môžete zakúpiť. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii.

rozdelovac011

Svätý rok milosrdenstva

“V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.” Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka “Milosrdní ako Otec“. Zoznam brán milosrdenstvaBula Misericordiae vultus / Správy z tohto roku.

 

Modlitba na svätý rok milosrdenstva

milosrdní_ako_otec_LOGO

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.” Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak. Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA