Úvodník

 • Viera prináša pokoj

  milosrdní_ako_otec_LOGO

  Viera – koľko sme toho už o nej počuli. Množstvo kníh, ktoré o nej hovoria z rôznych pohľadov. Navyše každý z nás má svoju vlastnú skúsenosť, čo znamená veriť. V tomto bode sa mnohí môžeme aj mýliť, či vlastne sme veriaci alebo nie. Ako sa teda správne charakterizuje veriaci človek? Keď som hľadal odpoveď na túto otázku, našiel som jedno zaujímavé tvrdenie. V ňom sa píše, že pre veriaceho človeka je dôležitý úkon uverenia. Ako teda uveriť? Mnohí si práve pod slovom „veriť“ predstavujeme obrovskú námahu. Opak je pravdou. Práve „ne-viera“ vyžaduje viac námahy a úsilia. Veriť je jednoduchšie. Ako skvelý príklad môže poslúžiť apoštol Tomáš. Koľko síl ho stála jeho ne-viera. Pritom stačilo málo, poddať sa faktom, ktoré sa naňho hrnuli odvšadiaľ – od učeníkov, od žien, od svedkov zmŕtvychvstalého Krista. Ľahšie by bolo v jeho situácii uveriť. Namiesto toho sám seba  presviedčal, že to všetko nie je pravda. Čo teda znamená veriť? Poddať sa faktom, ktoré sú zjavné. Uveriť znamená odpočinúť si, uvoľniť sa, prestať utekať, otvoriť oči, ktoré boli doteraz nasilu zatvorené. Viera so sebou prináša život, ktorý má zmysel. Čo všetko vo svojom živote konáme s vierou a vo viere v meno Ježiša Krista? Keď si otvoríme Sv. písmo, konkrétne List Hebrejom, zistíme, čo všetko svätí s vierou zvládli – dobýjali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť, uhášali silu ohňa, víťazili nad smrťou, prijímali výsmech i utláčanie či súženie. Prečo? Lebo s vierou hľadeli na Krista, pôvodcu a zavŕšiteľa viery (porov. Hebr 11, 33 – 12, 2). Milovaní, nebojme sa uveriť Kristovi!

BODECKKY Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 22. máju 2016
  • Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok nácvik zboru (bude spievať pri sv. liturgii o 18:00 hod.), v stredu biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
  • Vo štvrtok 26. mája máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. O 19:00 hod. vás pozývame na adoráciu, ktorá potrvá do 21:00 hod.
  • V sobotu 28. mája sa v celej našej archieparchii uskutoční Iniciatíva za čisté prostredie v našich farnostiach. Farnosti mesta Prešov sa zapoja do tejto aktivity zbieraním odpadkov cez dobrovoľníkov v lokalite Kvašna voda na Cemjate. Spoločné stretnutie pre všetkých je o 9:15 hod. na parkovisku pred závorou na Cemjate. Dľžka trvania: cca 2,5 hodiny. Pozývame všetkých, aby sme niečo urobili pre svoje okolie, v ktorom žijeme. Tí, ktorí plánujete prísť na Cemjatu MHDčkou, použite linku č. 18, ktorá prichádza na zástavku Kvašná voda o 9:03 hod.
  • Pozývame vás na stretnutie so skautmi a vodkyňami FSE, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. mája o 19:00 hod. v kňazskom seminári pri táboráku a v nedeľu 29. mája pri sv. liturgii o 11:45 hod. v katedrálnom chráme. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.
  • Spoločenstvo dospelých Hnutia Svetlo – Život pozýva všetkých slobodných, ovdovelých či rozvedených na otvorené stretnutie na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove v sobotu 28. mája v čase 14:00 – 18:00 hod. Súčasťou stretnutia je sv. omša, katechéza, modlitby, adorácia, svedectvá. Tieto informácie nájdete aj vzadu na nástenke.
  • Budúcu nedeľu 29. mája ideme na zbierku na stavbu fary do farnosti Kamienka. Dobrovoľníci sa môžu zapísať vzadu na papier. Prosíme vás o modlitby za dobrodincov.
  • Vyšlo nové číslo Informátora (nájdete ho vzadu na stolíku) a časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.

rozdelovac011

Svätý rok milosrdenstva

“V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.” Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka “Milosrdní ako Otec“. Zoznam brán milosrdenstvaBula Misericordiae vultus / Správy z tohto roku.

Modlitba na svätý rok milosrdenstva

milosrdní_ako_otec_LOGOPane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.” Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak. Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA