Úvodník

 • Originálny oddych

  Drahí priatelia, začal sa čas oddychu. V týchto prázdninových dňoch sa mnohí z nás vydajú na rôzne dovolenky, na zaslúžený oddych niekde k moru alebo do hôr či na chalupu. Každého z nás láka niečo iné. Sme originálni! Celý tento čas bude poznačený mnohými stretnutiami. Nech je pri tomto našom aktívnom oddychu originálna aj naša viera, ktorá môže každú chvíľu pretaviť na stretnutie s Kristom v blížnych, ktorých stretneme. Kiežby každý odchádzal zo stretnutia s nami oslovený životom lásky a radosti.

  o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 20. augustu 2017

  Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod.

  Farská zbierka na stavbu fary bude budúcu nedeľu 27. augusta po oboch sv. liturgiách.

  Stretnutie ohľadom podávania Eucharistie deťom po sv. krste bude budúcu nedeľu 27. augusta o 11:00 hod. Na toto stretnutie pozývame tých, ktorí budú prichádzať s deťmi do chrámu, aby mohli Eucharistiu prijímať.

  V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (7. – 9. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.

  V piatok 25. augusta máme sviatok bl. Metoda Dominika Trčku. Po več. sv. liturgii bude Moleben k blahoslavenému Metodovi. V tento deň je voľnica.

  Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Čirča (26. – 27. august).

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA