Úvodník

 

 • Pascha 2022

  Pokojné a milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov – Paschy Ježiša Krista vám všetkým vyprosujú a zo srdca želajú duchovní otcovia farnosti so svojimi rodinami.

  CHRISTOS VOSKRESE! VOISTINU VOSKRESE!

  Continue reading →

rozdelovac011

 

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 22. máju 2022

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka.

  Každodenná večiereň bude o 00 hod.

  V týchto dňoch sa pri našich modlitbách zamerajme zvlášť na slávnosť posvätenia našej farskej budovy, ktorá bude v nedeľu 29. mája.

  V pondelok bude o 45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu.

  Vstredu bude o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke. V tento deň zakončujeme sviatok Paschy. Po večernej sv. liturgii bude veľká večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána. Nácvik zboru bude o 45 hod. v pastoračke.

  Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. liturgie budú ako obvykle ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Pri obidvoch bude myrovanie. Po večernej sv. liturgii bude tichá adorácia do 21.00 hod. zakončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním.

  Vpiatok bude detská sv. liturgia o 30 hod.

  V sobotu bude o00 hod. veľká večiereň ao 18.45 hod. bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  Budúcu nedeľu 29. mája vás srdečne pozývame na slávnosť posvätenia našej farskej budovy. Archijerejská sv. liturgia začne o 10.30 hod. Samotná posviacka jej bude predchádzať. Z tohto dôvodu vás chceme upozorniť, že okrem slávnostnej sv. liturgie bude už iba jedna, a to o 30 hod. Sv. liturgia o 9.00 hod. NEBUDE! Nebude ani sv. liturgia vo Veľkom Šariši. Ďakujeme za pochopenie.

  Vzadu na nástenke nájdu deti nový pracovný list k dnešnej nedeli.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a farský informátor.

  V stredu 25. mája 2022 sa v Prešove uskutoční Archieparchiálne synodálne stretnutie, po ktorom bude vypracovaný záverečný dokument – syntéza za našu Prešovskú archieparchiu. Stretnutie začneme slávením sv. liturgie s archijerejom v katedrálnom chráme o 9.00 hod., na ktorú ste srdečne aj vy pozvaní. Zároveň sa chceme vám všetkým poďakovať za modlitby, obety i osobné angažovanie sa v synodálnom procese. Sprevádzajme synodu, ktorá pokračuje, aj naďalej svojimi modlitbami.

  Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa včera, v sobotu 21. mája, zúčastnili na brigáde pri upratovaní nášho chrámu a okolia. Bez vás by sme to nezvládli. Nech vám to náš dobrotivý Pán mnohonásobne vynahradí.

  Aktuálny liturgický program si môžete stiahnuť na tomto linku.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA