Úvodník

 • Ako sa rozhodneš ty?

  V jednej slovenskej rozprávke sa rozhodol princ, že si vymení svoj život so svojím dvojníkom z poddaných. Nikto z blízkych jedného či druhého nezbadali zmenu. Oni sami však zmenu zažili. Zrazu sa obaja ocitli vo svete toho druhého, ktorý doteraz nepoznali. V dnešnom evanjeliu sme počuli príbeh o dvoch mužoch, ktorí žili v odlišných svetoch. Svet boháča bol preplnený všetkým, čo si len vieme predstaviť a možno aj tým, po čom často túžime my sami. Svet Lazára sa nachádzal pred bránou boháča. Bol to svet plný utrpenia, choroby, nedostatku a nezáujmu. Sami sa nikdy spolu nerozprávali, nikdy nevstúpili do sveta toho druhého, nikdy sa nedočkali zmeny… až po smrti. Skutočná zmena v tomto prípade prichádza vo večnosti. Jeden prežíva stav blaženosti v lone Abraháma, druhý trpí muky na mieste zatratenia a bojí sa o životy svojich blízkych. Nastala zmena. V našich životoch nastávajú mnohé zmeny. Niektoré sa dajú predpokladať, keď sa pre ne rozhodneme sami, iné prídu na základe okolností. Avšak existuje zmena, za ktorú zodpovedáme my sami. Nepočúvanie Božieho slova. Sám Abrahám hovorí: „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú.” (Lk 16, 29) Každý jeden z nás sa dnes môže rozhodnúť pre život vo svete, v ktorom bude mať miesto Ježiš Kristus a jeho slovo alebo život vo svete bez Boha. Pre ktorý život sa rozhodneš ty? Lebo taký budeš preferovať a ponúkať ľuďom okolo seba.

  o. Peter Kačur

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 23. októbru 2016

  – Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na misie.

  – Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

  – V pondelok večer je telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. Tu v chráme budú večer modlitby matiek. V utorok večer budú modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme. V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani nácvik zboríku. V sobotu 29. októbra bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  – V stredu 26. októbra vás pozýva na koncert skupiny Peter Milenky & Band do kina Scala o 19:00 hod. Vstup je voľný.

  – Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov 14. ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku je možné vyjadriť zapálením sviece 2. novembra a modlitbou a stíšením v kruhu rodiny. Zakúpiť sviece si môžete v chráme vzadu na stolíku (malá plastová svieca: 1,-€, veľká sklenená svieca: 4,-€).

  – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Združenie sakrálne spevy Východu nás pozývajú na XXV. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v sobotu 12. novembra o 14:00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Vzadu na nástenke nájdete plagát festivalu.

  – Hramoty si môžete obnoviť v sakristii do konca októbra.

  – Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátora.

  – V sakristii chrámu si môžete nahlásiť predplatné časopisov Slovo a Misionár na rok 2017. Predplatné Slova je vo výške 14,-€ na celý rok (spolu s kalendárom na rok 2018), predplatné Misionára za 11,-€ (spolu s kalendárom na rok 2017). Môžete tak urobiť do 6. novembra.

  – V dňoch 28. – 29. októbra (Steel aréna) a 30. októbra (Dóm sv. Alžbety) sa uskutoční duchovná obnovu s misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom. Záujemcovia nech sa hlásia čím skôr v sakristii chrámu. Poplatok je symbolický – 1,-€ na oba dni.

  – Pozývame na duchovnú obnovu dievčatá a mladé ženy od 18 rokov v kláštore sestier redemptoristiek v termíne 28. – 30. október v Lomnici pri Vranove nad Topľou.

  – Upozorňujeme na zmenu letného času na zimný, ktorý nastane v nedeľu 30. októbra, kedy si hodiny posunieme o jednu hodinu dozadu (3:00 hod. na 2:00 hod. ).

rozdelovac011

Svätý rok milosrdenstva

“V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.” Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka “Milosrdní ako Otec“. Zoznam brán milosrdenstvaBula Misericordiae vultus / Správy z tohto roku.

 

Modlitba na svätý rok milosrdenstva

milosrdní_ako_otec_LOGO

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.” Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak. Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA