Úvodník

 • Prvý človek, ktorý videl vzkrieseného Pána

  Posledné sviatky Paschy boli pre učeníkov ako zlý sen. Na počiatku ďalšieho týždňa potom išla Mária Magdaléna s plačom k Ježišovmu hrobu. Určite sa jej hlavou hmýrilo niekoľko otázok, ktoré akosi poznáme aj my: Ako prežije ten hlboký smútok, ktorý ťaží jej dušu? Prečo vyšli jej nádeje a modlitby navnivoč? A kde je Boh, keď Ježiš leží mŕtvy v hrobe? Mária Magdaléna sa v hlbokom smútku prišla poslednýkrát rozlúčiť. Ale potom cez vlastné slzy uvidela odpovede na všetky jej modlitby. Mária Magdaléna bola pravdepodobne tá Mária z Betánie, hriešnica, ktorá Ježiša uctila veľmi výstredným spôsobom – na jednom večierku necelý týždeň pred jeho smrťou mu pomazala nohy vonnou masťou a skropila ich svojimi slzami. Isto vieme, že bola oslobodená od niekoľkých démonov a že potom Ježiša finančne podporovala ako ostatné zámožné ženy. Mária Magdaléna je tiež jednou z púhych piatich osôb, o ktorých sa v Biblii píše, že stáli pod Ježišovým krížom, keď umieral. Mária tam zostala až do konca. Predpokladáme, že sa potom na Veľkú sobotu po západe slnka vydala kúpiť vonné masti na pomazanie Kristovho tela. Svitanie ďalšieho dňa potom zastihlo Máriu znovu na ceste k hrobu, kde zistila, že Ježišovo telo zmizlo. „Vzali môjho Pána,“ hovorí zdesene, „a neviem, kde ho dali“ (Jn 20, 13). Po tom všetkom, čo Mária zažila, stále nazýva Ježiša svojím Pánom. Mária bola vo svojej úcte k Ježišovi verná a vytrvalá. A tak to bola práve Mária Magdaléna, ktorá sa počas veľkonočného rána stretla so vzkrieseným Ježišom ako prvá. Prvý človek, ktorý videl Ježiša po zmŕtvychvstaní, ho videl cez slzy. A prvé slová Novej zmluvy sú otázkou. Nie je to oznámenie, nie je to odpoveď, je to otázka, ticho a s porozumením položená plačúcej žene. Ježiš sa pýta: „Prečo plačeš?“ Ježiš, Boh, ktorého je možné si pomýliť so záhradníkom, jednoducho vysloví Máriino meno. Veľkonočné ráno prináša otázku a meno. Mária sa inštinktívne priblíži, aby sa ho mohla dotknúť, ale Ježiš ju varuje: „Nedrž ma,“ povedal Ježiš. „Ešte som nevystúpil k svojmu Otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ Mária uteká povedať učeníkom tú neuveriteľnú novinu: Ježiš vstal z hrobu! A čo naviac, Ježiš nie je naštvaný na svojich takzvaných priateľov. Nazýva ich svojimi bratmi a chce, aby vedeli, že jeho Otec je úplne a doslova ich Bohom. Mária Magdaléna je kvôli tomu, čo jej bolo zverené, v niektorých prípadoch považovaná za apoštolku apoštolov, prého svadka vzkriesenia! Máriin život sa vďaka Ježišovi úplne zmenil. Márie svoju vieru preukázala v mnohých skúškach a nakoniec sa stáva apoštolom apoštolov, prvou príjemkyňou dobrej správy o tom, že Ježiš Kristus žije! Dnes je úplne normálne, že mnohí z nás nosíme vo svojich peňaženkách karty rôznych predajcov. Vraj z toho máme výhody. Práve z toho istého dôvodu sme dnes pozvaní Kristom stať sa členmi klubu vzkrieseného Ježiša a čerpať z toho výhody. Aké? Stačí vykročiť a presvedčiť sa na vlastné oči.

  o. Peter Kačur (inšpirovaný úryvkom
  z knihy Keď Boh mlčí, Pete Greig)

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

  Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby.

  Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu večiereň nebude.

  Akatist k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok a stredu po večernej sv. liturgii.

  V stredu máme sviatok Polovice Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

  V piatok 17. mája bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  V sobotu 18. mája vás pozývame na 10. metropolitnú púť do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr a zaplatiť zálohu 10,-€. Odchod bude o 4:00 hod. ráno. Zoberte si so sebou niečo na jedenie, slovenskú modlitebnú knižku, poprípade stoličku pútnika, aby vás nezaskočila obsadenosť baziliky. Návrat je vo večerných hodinách. Samozrejmosťou je mať pri sebe občiansky preukaz. Plagát s programom púte nájdete na nástenke. Upozorňujeme, že v tento deň bude sv. liturgia iba ráno o 6:30 hod. Úmysel z večernej sv. liturgie bude slávený v nedeľu o 8:00 hod.

  V nedeľu 19. mája vás pozývame na Deň rodiny do nášho Centra pre rodinu na Sigorde. Program začína sv. liturgiou o 9:00 hod. Po nej nasledujú modlitby chvál, spoločný obed a popoludní program pre deti i rodičov. Srdečne pozývame celé rodiny našej farnosti.

  Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 26. mája pri oboch sv. liturgiách.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora a na predaj časopis Slovo+ za cenu 1,50,-€.

  Úprimne ďakujeme všetkým ženám, ktoré prijali pozvanie a pomohli pri umývaní okien na novostavbe počas týždňa. Pán Boh vám všetkým zaplať za vašu službu.

  Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
  Najbližší utorok stretko pre deti nebude.

  Sv. liturgia bude v nedeľu 19. mája o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA