Úvodník

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 21. novembru 2021

  Budúcu nedeľu 28. novembra bude jesenná zbierka na charitu. Zbierku môžete podporiť okrem klasického spôsobu tu v chráme aj použitím QR kódu, ktorý nájdete vzadu na plagáte, vložením daru priamo na účet alebo osobne na centre GKCH na Hlavnej ulici 2 v Prešove.

  Dnes bude každodenná večiereň o 17.00 hod.

  Od pondelka 22. novembra vláda Slovenskej republiky sprísňuje opatrenia uvedené v aktualizovanom covid automate. Týka sa to aj hromadných podujatí, medzi ktoré sa radia aj bohoslužby. Tie môžu byť v dvoch režimoch OP (max. 100 osôb) a OTP (max. 6 osôb). Počas celého týždňa (PO – NE) budú bohoslužby v našom chráme v režime OP, to znamená, že prítomní môžu byť len zaočkovaní a tí, ktorí ochorenie covid-19 prekonali a sú v lehote 180 dní od prekonania. Všetci sa musia preukázať potvrdením (QR kódom) buď elektronicky (mobil) alebo v printovej podobe (na papieri). Kontrola potvrdení o očkovaní či prekonaní ochorenia bude prebiehať pri vstupe do chrámu. Kapacita bohoslužieb je v bordovej fáze 100 osôb. Následne sa bude potrebné zapísať do zoznamu ako tomu bolo doteraz. V režime OTP bude sv. liturgia v sobotu o 18.00 hod., v nedeľu o 12.00 hod. a večiereň v nedeľu o 17.00 hod. pre max. 6 osôb. Tieto bohoslužby budú vyhradené výlučne pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní, ale budú otestovaní. Na tieto liturgie sa nahlasuje iba telefonicky u o. Petra. Ďakujeme za pochopenie a prosíme vás o rešpektovanie týchto nariadení.

  V stredu bude Moleben k sv. Jozefovi o 17.45 hod. Po sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia zakončená požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude detská sv. liturgia o 17.30 hod. V sobotu o 17.00 hod. veľká večiereň a o 18.45 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci. V nedeľu o 6.30 hod. utiereň.

  Vo štvrtok 25. novembra bude o 18.45 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

  Minulotýždňovú zbierku na seminár sme podporili sumou 400,05,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.

  Zbierka pre ľudí v núdzi organizovaná katolíckou charitou vo vybraných predajniach Tesco bude prebiehať v dňoch 25. – 27. novembra 2021. Darovať môžeme trvanlivé potraviny alebo hygienické potreby. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

  Plnomocné odpustky pre zosnulých môžeme získať počas celého novembra pri splnení obvyklých podmienok: vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, navštíviť cintorín raz denne a pomodliť sa za zosnulých. Úplné odpustky sa dajú získať aj na diaľku pri nemožnosti navštíviť cintorín.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA