Úvodník

 • O Kráľovi, ktorý nezlyhal

  Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden hrad. Na hrade žil kráľ, jeho manželka – kráľovná, a mladý kráľov syn.
  Zatiaľ dole, v podhradí žil malý, chudobný chlapec. Denne, keď mal čas, hľadel na vzdialený hrad a kedykoľvek mohol, obdivoval kráľovských rytierov. Bolo mu ale jasné, že táto jeho túžba sa nikdy nemôže splniť… Kráľ si ho ale všimol, nejaký čas ho len tak pozoroval, až sa mu na- koniec chlapec zapáčil. Rozhodol sa preto nielen pozvať ho k sebe na hrad, ale dokonca adoptovať ho za svojho syna. A tak odvtedy žil chlapec z podhradia s kráľom ako svojim otcom, v jeho kráľovskej rodine a na jeho kráľovskom hrade. Raz ale za chlapcom prišiel nepriateľ, ktorý mu jeho postavenie strašne závidel. Vyhľadal chlapca osamote a hovoril mu: „Naozaj veríš, že Ťa pokladajú za skutočného syna? Že budeš dediť spolu s kráľovým synom? Ty, obyčajný dedinský trhan? Si tu len sluha a poskok a nakoniec aj tak nič nedostaneš! Odíď a bude Ti lepšie! Budeš svojim vlastným pánom a nebudeš musieť nikoho poslúchať!“ Chlapec uveril týmto slovám a jednej noci potajomky a sám opustil kráľa i jeho hrad a odišiel preč… Ale život na úteku sa nakoniec neukázal vôbec tak skvelý, ako Nepriateľ sľuboval… Skôr naopak…
  Medzitým kráľ stále neprestal mať chlapca rád – a preto poslal svojho najstaršieho syna, aby ho vyhľadal
  a zachránil! Kráľov syn v boji porazil nepriateľa, potom vyhľadal svojho strateného adoptívneho bračeka, aby ho zavolal späť, domov, k ich otcovi – kráľovi! Chlapec už dávno oľutoval svoj útek i svoju nedôveru kráľovi… Kráľova i bratova láska sa ho hlboko dotkli – a tak s radosťou súhlasil vrátiť sa domov, aby poprosil kráľa o odpustenie! Kráľ chlapcovi odpustil, znova ho pri- jal ako svojho syna – a on sa začal od
  svojho staršieho brata učiť byť oprav- divým kráľovským dieťaťom, princom a dedičom celého kráľovstva. Drahí bratia a sestry, príbeh o každom jednom z nás. Všetci sme zutekali z domu Otca – z kráľovstva Kráľa. Opovrhli sme jeho pozvaním stať sa jedo synmi a dcérami. Neuverili sme svojmu staršiemu bratovi a odklonili sme sa od štastia. Otec však na nás nezanevrel. Robí všetko, čo môže, aby
  nás zachránil z rúk nepriateľa. Opäť posiela svojho syna, aby nás priviedol domov. V dnešnú Nedeľu Krista Kráľa môže tento príbeh opäť ožívať v našich srdciach. Môže nám pripomenúť, že sme Božími deťmi a naša vlasť je pri Otcovi – v kráľovstve. Všetci ho poznáme a vieme o ňom. Chcem ho dnes nanovo nasledovať? Chceme mu uveriť a vykročiť za ním?

  Podľa príbehu z inky.sk spracoval o. Peter Kačur

  Continue reading →

rozdelovac011

 

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 29. novembru 2020

  Dnes je po sv. liturgii jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť do pripraveného košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať!

  Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod.

  Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

  V utorok sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben pred Narodením Spasiteľa. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 20.45 hod. V piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15:00. Takisto v piatok pozývame deti na detskú sv. liturgiu, najmä deti, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď. V sobotu bude Mariánske večeradlo o 17.00 hod.

  Piatok 4. decembra je opäť dňom modlitby a pôstu za odvrátenie pandémie.

  V piatok po sv. liturgii bude stretnutie 1. skupiny detí, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď

  V nedeľu 6. decembra máme sviatok nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu. Po všetkých svätých liturgiách bude myrovanie.

  Povzbudzujeme vás k objednaniu si časopisov Slovo (16,-€/rok) a Misionár (13,-€/rok) na rok 2021 v sakristii chrámu.

  Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prísť prevziať podielové knihy a kalendáre do sakristie.

  Takisto si môžete zakúpiť Rusínsky knižný kalendár za 3,-€ a nástenný kalendár Blahovistníka za 1,-€.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA