Úvodník

 • Pokušenie pôstnej doby

  Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný týždeň, musí konštatovať, že ani nevie, kedy prešli všetky dni. Neraz si povie, že zase je sobota.

  Podobnú rýchlosť plynúcich dní zažívame hádam všetci. Keď sa porozhliadneme späť, zaiste si povieme, ako ten čas uteká. Vianoce prešli, všetci sme o rok starší a stojíme predo dvermi Veľkej noci, nádherného sviatku, na ktorý sa tešíme. Avšak na to, aby sme sa k nemu dostali, potrebujeme prejsť časom Veľkého pôstu, ktorý v sebe zahŕňa 40 dní odriekania, nemyslenia, umŕtvovania,chýbania, zabúdania, schovávania, násilného potláčania či neustáleho upozorňovania na to, čo mám rád a teraz to nemôžem. Zdajú sa aj vám tieto slová povedomé? Vari nie podobnými slovami aj my definujeme obdobie pôstu? Vari si aj my čas pôstu, aby bol znesitelnejší, nezredukujeme na detoxikáciu, chudnutie či očistu organizmu? Vari si aj my nenaordinujeme hodiny modlitieb, len aby sme mali dobrý pocit sami zo seba, čo všetko sme dokázali? Sú tieto úvahy aj niekomu z vás známe? Mám pre vás dobrú správu. Tohto roku to tak vôbec nemusí byť.

  Po roku opäť vstupujeme do Veľkého 40-dňového pôstu. A to je to jediné, čo sa môže zopakovať. Aby sme lepšie vykročili na pôstnu cestu, pozrime sa, čo o tomto čase hovorí prorok Izaiáš: „Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete päsťou! Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?“ (Iz 58, 4 – 7)

  Sv. Benedikt pred takmer 1500 rokmi o pôste povedal, že v pôstnom čase sa máme venovať všetkému o trochu menej. Teda o trochu menej jesť, o trochu menej piť, o trochu menej spať… A to je celé. Všetko si musí zachovať zdravú mieru. Pôst nevynímajúc.

  Ešte sa nám stále zdá, že v pôste veľa musíme? Ešte stále myslíme na to, čoho sa budeme musieť úplne zriecť? Ešte stále budeme striehnuť na svojich najbližších, aby sme ich upozornili na to, čo robia a čo nerobia? Ešte stále sme v pokušení zredukovať pôst na diétu? Vôbec to tak nemusí byť. Máme pred sebou pôst plný výziev – ako naložím so svojím manželstvom? Ako bude vyzerať môj vzťah s deťmi? Čo chcem ja na sebe samom zmeniť? Odolám pokušeniam pôstu? A dovolím Bohu, aby vstúpil do mojich plánov a túžob? Želám všetkým nám požehnaný a milostiplný čas Veľkého pôstu.

  o. Peter Kačur

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 18. februáru 2018

  Dnes je po sv. liturgii farská zbierka na stavbu fary.

  Budúcu nedeľu 25. februára bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Samotný pôstny čas nás pozýva k almužne. Môžeme využiť túto príležitosť a bez pochybností pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní.

  Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

  V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni zdržanlivosť od mäsa.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer budú modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude po VPDčke kantorská škola.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva v utorok 20. februára na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na tému „Pozícia rozvedených a znova civilne zosobášených katolíkov po poslednej synode o rodine“. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

  Vo štvrtok 22. februára bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou Eucharistiou.

  V sobotu 24. februára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  V nedeľu 25. februára ideme na zbierku do Petrovej. Odchod od chrámu bude o 9:00 hod. Potrebujeme viacerých dobrovoľníkov, keďže zbor kvôli pracovnej ceste dirigenta nebude spievať. Zapísať sa môžete vzadu na papier. O týždeň nato ideme na zbierku do Nižného Tvarožca, na ktorú sa môžete taktiež zapísať.

  Vzadu na stojanoch nájdete pôstnu krabičku, ktorú si môžete vziať domov a podľa priložených inštrukcií podporiť daný projekt v rámci slovenskej charity.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA