Úvodník

 • Povraz plný uzlov

  Už ste sa zamýšľali niekedy nad tým, že človek dokáže milovať? Ako to vlastne vie? Odpoveď je jednoduchá – Boh urobil človeka schopného milovať. Dal mu srdce, ktoré je schopné lásku prijímať i dávať. Uvedomiť si toto ale nestačí. Urobil ho schopným milovať tak ako miluje On sám – božsky. Vedeli ste o tom vôbec? Boh sa neuspokojil s tým, že ľudské stvorenie zahrnul láskavosťou a urobil ho milým. Dal mu schopnosť vzbudzovať city, ktoré nie sú iba ľudské.
  Boh si svoju schopnosť milovať nenechal iba pre seba. Nestal sa žiarlivým. Podelil sa so svojim stvorením. Väčšiu lásku už nemohol prejaviť. To je tiež dôvod, prečo je láska najdôležitejším prikázaním, pretože ide skôr o dar ako iba prikázanie. Najviac božskej lásky človek zakúša práve vtedy, keď skutočne miluje božským spôsobom.
  Boh v Biblii ukazuje svoj postoj k človeku aj cez vzťah muža a ženy, vzťah nekonečnej zamilovanosti. Pre Boha to nie je vôbec jednoduché. Jeho vyvolená (cirkev a tým pádom všetci pokrstení) ho znova a znova podvádza, znova a znova hľadá svoje vlastné šťastie a naplnenie mimo tento manželský zväzok. Ale Boh to inak nevie. On je stále verný! Jeho láska ako keby stále rástla a stávala sa o to rozhodnejšou, o čo hlbšie sú naše odchody.
  Jadrom kresťanskej viery je vzťah lásky. Tak Boh popisuje vieru – ako vzťah dvoch zamilovaných osôb, spojených nerozlučne a navždy. Sú jedno telo.
  Veľakrát máme sklon obmedzovať vieru na niekoľko zásad, ktoré je potrebné dodržiavať. Možno na nejaký svetonázor, na samotné Desatoro, na morálne princípy. Ako by sme boli stále priťahovaní k nejakým kamenným doskám s prikázaniami, ako k Srdcu, ktoré je do nás zamilované, ktoré je z lásky k nám prebodnuté a nesmierne štedré. Toto Srdce ponúka lásku v nekončiacom a neobmedzenom množstve.
  Záverom by som chcel ponúknuť obraz z judaizmu o Božom milosrdenstve. V tomto obraze je každý človek k Bohu priviazaný povrazom. Každý náš hriech tento povraz pretrháva a každý príchod s prosbou o odpustenie tento roztrhnutý povraz zauzľuje. Boh ho zauzľuje. Chytí dva konce a urobí z nich uzol. Takýto povraz sa skracuje a človek po spáchaní hriechu a vzdialení sa od Boha je nakoniec Božím odpustením k Nemu ešte bližšie ako predtým. Toto je obraz Božej lásky. Človek každým zmierením sa s Otcom je mu bližšie ako kedykoľvek predtým.
  Koľko uzlov v svojom živote nachádzaš ty? Nezabudni, že si blízky Jeho Srdcu.

  o. Peter Kačur

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 13. júnu 2021

  Budúcu nedeľu 20. júna bude zbierka na dokončenie okolia fary.

  Dnes popoludní je o 17.00 hod. každodenná večiereň a po jej skončení modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod.

  Kapacita chrámu ostáva budúci týždeň nezmenená, t.j. disponujeme 120 miestami na sedenie šachovnicovým spôsobom.

  Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Moleben k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Vo štvrtok bude Akatist k bl. P. P. Gojdičovi o 17.45 hod. a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním od 19.00 do 21.00 hod. Moleben k Božskému Srdcu sa pomodlime v piatok o 17.15 hod. V sobotu veľkú večiereň o 17.00 hod. a v nedeľu utiereň o 6.30 hod.

  Nácvik chrámového zboru bude v stredu po večernej sv. liturgii.

  Stretnutie detí a rodičov pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď bude v piatok 18. júna po detskej sv. liturgii.

  Vyšlo nové číslo farského časopisu Informátor. Nájdete ho vzadu na stolíku alebo na našej webovej stránke sidlisko3.sk.

  Na tomto mieste si môžete stiahnuť katechézy pre deti: sviatok Božského Srdca Ježiša Krista a 3. nedeľa po Päťdesiatnici.

  Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním na letné stretnutie mládeže v Juskovej Voli.

  ADOS Charitas Prešov hľadá zdravotnú sestru. Výberové konanie je zverejnené vzadu na nástenke.

  Na nástenke nájdete pozvanie zúčastniť sa púte Košickej eparchie v rámci Jubilejného roka Klokočovskej Bohorodičky, ktorá sa uskutoční v termíne 27.6. – 2.7. 2021. Všetky potrebné informácie nájdete vzadu na plagáte alebo webstránke klokocov-rim2020.estranky.sk.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA