Úvodník

 • Prečo sa Ježiš o mňa zaujíma?

  Prečo Ježiša zaujímajú ľudia, ktorí ho nerešpektujú, nadávajú mu, stránia sa ho? Prečo sa veriaci ľud modlí za obrátenie hriešnikov, keď dobrovoľne odmietajú lásku nebeského Otca? Prečo prichádza Mesiáš do pohanského kraja, ktorý patrí do područia diabla? Mnohé otázky so spoločnou témou – prečo Ježiš miluje a vyhľadáva každú stratenú ovečku? Nádhernou odpoveďou nech je pre nás dnešné evanjelium. Ježiš Kristus prichádza do gadarského kraja preto, lebo mu nie je ľahostajný nijaký človek. Doslova sa dokáže pobiť o každého jedného z nás aj vtedy, keď sa dobrovoľne rozhodneme pre hriech. A prečo? Lebo neprichádza tolerovať diabla a jeho moc, prichádza človeka zachrániť. V dnešnom evanjeliu je sám zlý duch prekvapený. Čuduje sa Ježišovi, že sa zaujíma o dvoch posadnutých. Doslova sa pýta: „Čo ťa do nás, Syn Boží?!“ (Mt 8, 29) Ježiš prichádza oslobodiť. Prichádza rozbiť všetky putá hriechu svojou mocou, ktorou disponuje a nepotrebuje sa nikoho pýtať. Prichádza do života mnohých ľudí, lebo ich miluje nekonečnou Otcovou láskou, ktorá nepozná hraníc. Neváha vstúpiť na nepriateľské územie, z ktorého ho opäť vyháňajú. Prichádza zas a opäť, aby zachraňoval. Čo robí diabol? Zostáva prekvapený. Koľkokrát prišiel Ježiš do našich životov? Vstúpil a ponúkal nám zmenu, zanechanie starého spôsobu života, a to iba preto, lebo mu nie sme ľahostajní. Lebo prijať Ježiša znamená zanechať starý spôsob života. Gadarčania to neboli ochotní urobiť. Bolo im ľúto svíň. Nedbali na dvoch oslobodených. Akú odpoveď dáme dnes my Ježišovi? Chceš, aby ostal?

  o. Peter Kačur

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 19. júnu 2016

  – Popoludní bude o 17:00 hod. večiereň.
  – V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. bude posledný krát v tomto školskom roku; v utorok večer biblická škola tiež posledný krát; v stredu večer nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva. Posledné stretko na fare v tomto školskom roku a nácvik zboríku bude v piatok o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
  – V utorok 21. júna pozývame všetkých mužov, manželov, otcov i mládencov na spoločné modlitby mužov do chrámu o 19.00 hod. Venujme 30 minút svojho času Bohu.
  – V piatok 24. júna vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do katedrály so začiatkom o 10.00 hod. V tento deň slávi Prešovská archieparchia sviatok narodenia svojho patróna Jána Krstiteľa.
  – V sobotu 25. júna pozývame všetkých na púť rodín, ktorá sa uskutoční v Ľutine zároveň so stretnutím prvoprijímajúcich detí a rodičov s o. arcibiskupom a metropolitim Jánom.
  – Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátor. Nájdete ich vzadu na stolíku a predplatitelia v sakristii.

rozdelovac011

Svätý rok milosrdenstva

“V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.” Toto píše pápež František v bule, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka “Milosrdní ako Otec“. Zoznam brán milosrdenstvaBula Misericordiae vultus / Správy z tohto roku.

 

Modlitba na svätý rok milosrdenstva

milosrdní_ako_otec_LOGO

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.” Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak. Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA