Úvodník

 

rozdelovac011

 

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 25. februáru 2024

  Dnes o 16.15 hod. bude krížová cesta so spoločenstvom Máriina archa a o 17.00 hod. pôstna večiereň s poklonami. Ospravedlňujeme sa za mylnú informáciu v minulotýždňových oznamoch, v ktorých stálo, že dnešnú krížovú cestu má spoločenstvo Modlitieb matiek. Krížová cesta matiek bude budúcu nedeľu 3. marca o 16.15 hod.

  Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch ráno a večer. Na prvý piatok nebude celodenná adorácia.

  Nakoľko máme počas celého týždňa jarné prázdniny, telocvičňa v pondelok nebude.  

  V pondelok 26. februára bude ráno o 6.30 hod. prvá pôstna hodinka a o 18.00 hod. Akatist ku Kristovým strastiam.

  V utorok 27. februára bude o 18.45 hod. v pastoračke biblické stretnutie Čaj s Božím slovom.

  V stredu 28. februára bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 17.00 hod. Ráno bude tretia pôstna hodinka a večer božská služba vopred posvätených darov.

  Vo štvrtok 29. februára bude o 18.45 hod. Mariánske večeradlo obetované za kňazov.

  V piatok 1. marca bude o 6.30 hod. šiesta pôstna hodinka a večer o 17.30 hod. božská služba vopred posvätených darov.  

  V sobotu 2. marca je tretia zádušná sobota a zároveň aj fatimská. O 7.20 hod. sa pomodlíme panychídu s hramotami a o 17.00 hod. Mariánske večeradlo.

  Vyšlo nové číslo farského Informátora.

  Do pozornosti vám dávame možnosť štúdia vašich detí na našej Spojenej škole biskupa Gojdiča na Sekčove. Pozostáva z dvoch zložiek: MŠ so ZŠ a Gymnáziom. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

  Posledné dve zbierky sme podporili nasledovne: zbierku na podporný fond sumou 387,40,-€ a zbierku na charitu sumou 600,35,-€. Pán Boh vám zaplať!

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA