Farské oznamy
Liturgický prehľad a farské oznamy na jednom mieste.
zobraziť oznamy
Farský informátor
V pravidelných intervaloch vám prinášame liturgický prehľad a duchovné slovo.
zobraziť informátory
Priame prenosy
Chceme vám byť bližšie v online priestore, preto nás nájdete aj na youtube.
zobraziť youtube kanál

FARSKÉ OZNAMY

  • Budúcu nedeľu 16. júna bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame. Moleben k Božskému Srdcu bude v pondelok 11. a v stredu 13. júna o 17.45 hod. V pondelok 10. júna pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. V stredu 12. júna bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.   Vo štvrtok 13. júna bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia, Korunka BM a požehnanie o 21.00 hod.  V sobotu 15. júna bude o 17.00 hod. veľká večiereň. V dňoch 14. – 16. júna vás pozývame na XXXIII. Ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v katedrálnom chráme. V piatok 14. júna začína sv. liturgiou o 16.30 hod., pokračuje predstavením zborov v sobotu 15. júna o 14.00 hod. a končí v nedeľu 16. júna spevom vybraných zborov pri sv. liturgiách v našich chrámoch v meste Prešov. Celý program nájdete vzadu na plagáte. Na chrám darovali rodičia z prvej sv. spovede detí 55,-€ a bohuznámy darca 250,-€. Pán Boh vám zaplať.

Prvé gréckokatolícke sv. liturgie sa na Sídlisku III v Prešove začali slúžiť v roku 1997 v priestoroch kina Kozmos. Už v tomto čase sa pomaly začalo vytvárať spoločenstvo veriacich, ktoré dalo základ budúcej farnosti. Farnosť bola oficiálne zriadená vo februári 2003, vyčlenením z farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky Prešov-mesto, no už v máji v roku 2002 sa začali prvé stavebné práce na chráme, ktorý mal byť pôvodne zasvätený sviatku Premenenia Pána.

Blahorečenie vladyku Pavla Petra Gojdiča nakoniec rozhodlo o tom, že patrocínium nad chrámom bolo zverené práve jemu. 24. júna 2003 bola v chráme prvá sv. liturgia, pri ktorej boli protosynkelom o. Vladimírom Skybom v priestoroch chrámu slávnostne posvätené chrámové zvony. 13. júla 2003 bol chrám konsekrovaný vladykom Jánom Babjakom SJ, terajším prešovským arcibiskupom a metropolitom. 20. júla 2003 bol do farnosti uvedený prvý farár a kaplán. Od tej chvíle začala farnosť svoju samostatnú existenciu. Od 15. februára 2019 patrí k farnosti filiálka Veľký Šariš.

Farské oznamy

  • Budúcu nedeľu 16. júna bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame. Moleben k Božskému Srdcu bude v pondelok 11. a v stredu 13. júna o 17.45 hod. V pondelok 10. júna pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. V stredu 12. júna bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.   Vo štvrtok 13. júna bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia, Korunka BM a požehnanie o 21.00 hod.  V sobotu 15. júna bude o 17.00 hod. veľká večiereň. V dňoch 14. – 16. júna vás pozývame na XXXIII. Ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v katedrálnom chráme. V piatok 14. júna začína sv. liturgiou o 16.30 hod., pokračuje predstavením zborov v sobotu 15. júna o 14.00 hod. a končí v nedeľu 16. júna spevom vybraných zborov pri sv. liturgiách v našich chrámoch v meste Prešov. Celý program nájdete vzadu na plagáte. Na chrám darovali rodičia z prvej sv. spovede detí 55,-€ a bohuznámy darca 250,-€. Pán Boh vám zaplať.

Farský informátor

2024/11 – Srdce evanjelia

2024/10 – Nedeľa všetkých svätých


Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt