Úvodník

 • Obnovenie slávení verejných bohoslužieb (19.4.2021)

  Drahí veriaci našej farnosti, s radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovuje verejné slávenie bohoslužieb v našom chráme. Kapacitne sme obmedzení podľa pravidla 1 osoba/15 m². To znamená, že v chráme môže v jednom okamihu konania bohoslužby byť súčasne 25 osôb. Do kapacity sa nerátujú osoby, ktoré zabezpečujú slávenie bohoslužby, t.j. kňazi, kantor, cerkovník a miništrant a deti do veku 10 rokov. Sv. liturgie budeme sláviť vo zvyčajných časoch, a to:

  PONDELOK:
  6.30 a 18.00 hod.

  UTOROK:
  6.30 a 18.00 hod.

  STREDA:
  6.30 a 18.00 hod.

  ŠTVRTOK:
  6.30 a 18.00 hod.

  PIATOK:
  6.30 a 17.30 hod.

  SOBOTA:
  6.30 a 18.00 hod.

  NEDEĽA:
  7.30, 9.00, 10.30, 12.00 a 18.00 hod.

  Zároveň prichádzame s možnosťou online rezervácie účasti na sv. liturgii na konkrétny termín. Svoju účasť môžete rezervovať na nižšie uvedenom tlačidle “nová rezervácia”. Rezervácia nie je potrebná pre deti do veku 10 rokov a osoby, ktoré zabezpečujú slávenie bohoslužby (kňazi, kantor, cerkovník, miništrant). Keďže sme kapacitne obmedzení, žiadame vás, aby ste nerobili rezerváciu na každý deň, aby sa mohli vystriedať viacerí veriaci počas týždňa. Samozrejme, ak budú v daný deň ešte voľné miesta, je možné ich využiť, aby sa kapacita naplnila. 

  Rezervácie budú iba na večerné sv. liturgie od pondelka do soboty a v nedeľu okrem sv. liturgie o 7.30 hod. Ranné sv. liturgie od pondelka do soboty budú bez registrácie a taktiež nedeľná sv. liturgia o 7.30. Priestor chceme dať aj tým, ktorí nemajú možnosť prístupu k rezervácii. Stále bude platiť pravidlo maximálnej kapacity 25 osôb. V chráme je potrebné mať správne nasadený respirátor (prekryté nos a ústa), nie rúško alebo šatku! Sedenie je iba na vyznačených miestach.

  NOVÁ REZERVÁCIA

   

  Pre vstup do chrámu platia tieto pravidlá:

  1. Mám zarezervovanú účasť na sv. liturgii v daný deň (tam, kde je to potrebné). Tá bude pri vstupe do chrámu overená.
  2. Prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom, nie rúškom alebo šatkou.
  3. Pri vstupe aplikujem dezinfekciu na ruky, ktorá je v predsieni chrámu.
  4. Sadám si na vopred vyznačené miesto. Spolu sedia iba členovia jednej domácnosti.

  Stále platí, že ak pociťujem zdravotné ťažkosti alebo mám príznaky respiračného ochorenia, ostávam doma.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Aktuálne oznamy

 • Aktuálne oznamy k 9. máju 2021

  Dnes večer je o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 19.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

  Budúcu nedeľu 16. mája bude zbierka na katolícke masmédiá.

  Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia prebieha tak ako doteraz. Bohoslužby vysielame online aj naďalej.

  V pondelok večer modlitby matiek, eucharistická adorácia vo štvrtok večer, v sobotu a nedeľu večiereň o 17.00 hod.

  Moleben k presv. Bohorodičke bude o 17.45 hod. v pondelok  a štvrtok. Moleben k bl. V. Hopkovi bude o 17.45 hod. v utorok. Akatist k sv. Jozefovi bude o 17.45 hod. v stredu.

  V stredu 12. mája zakončujeme sviatok Paschy. Po večernej sv. liturgii bude veľká večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána. Vo štvrtok 13. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 hod., večer o 16.30 a 18.00 hod. Pri všetkých bude myrovanie. Sv. liturgia o 18.00 hod. bude slávená s úmyslom za život.

  V piatok 14. mája začíname opäť detské sv. liturgie určené predovšetkým rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a po sv. liturgii budú mať povinné stretnutie. Prosíme preto všetkých veriacich, aby sa na túto liturgiu neprihlasovali, ale aby dali priestor tým, pre ktorých je určená. Ďakujeme za pochopenie.

  Katechézy určené pre deti si môžete stiahnuť na týchto odkazoch: nedeľa o slepom, sv. Ján Teológ.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Misionár.

  Bratia a sestry, redakcia časopisu Slovo chce toto naše periodikum vylepšiť a priblížiť jeho obsah vašim potrebám. Preto je v čísle 9, ktoré ste dostali (alebo si môžete vyzdvihnúť), anketový lístok. Prosím, kto môže, nech ho vyplní. A ak sa dá, tak za celú domácnosť – po komunikácii doma s ostatnými čitateľmi časopisu. Tí, čo majú prístup na internet, ho môžu vyplniť priamo na internete. Máme jedinečnú možnosť ovplyvniť budúcnosť Slova a bolo by dobré ju využiť. Anketové lístky po vyplnení odovzdajte v sakristii chrámu najlepšie počas nasledujúceho týždňa.

  Continue reading →

rozdelovac011

BODECKKY Sviatosti

Sviatosť krstu – Sviatosť myropomazania – Sviatosť eucharistie – Sviatosť manželstva – Sviatosť kňazstva – Sviatosť pomazania chorých  – Sviatosť zmierenia a pokánia

BODECKKY Cirkev v meste Prešov

gréckokatolícke farnosti: PREŠOV – KATEDRÁLA / SEKČOV
rímskokatolícke farnosti: FARNOSŤ SV. MIKULÁŠA