Farské oznamy
Liturgické prehľad a farské oznamyna jednom mieste.
zobraziť oznamy
Farský informátor
V pravidelných intervaloch Vám prinášameliturgický prehľad a duchovné slovo.
zobraziť informátorov
Priame prenosy
Chceme Vám byť bližšie v online priestore,preto nás nájdete aj na youtube.
zobraziť youtube kanál

FARSKÉ OZNAMY

  • Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame. V pondelok 15. apríla pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. V stredu 17. apríla bude o 17.45 hod. bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a o 18.45 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke. Vo štvrtok 18. apríla bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním. V piatok 19. apríla bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď. Budúcu nedeľu 21. apríla  bude zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimne Pán Boh zaplať. Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove oznamuje, že zápis do prvého ročníka ZŠ bude prebiehať v dňoch 1. – 30. apríla elektronickou formou. Zápisný list bude prístupný od 1. apríla. Slávnostný zápis sa bude konať 9. apríla. Čas zápisu bude zverejnený na stránke školy. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. Tešíme sa na každého prváčika. Pozývame miništrantov na Miništranský deň v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2024. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte. Kto by mal záujem z miništrantov zúčastniť sa, nech sa hlási u o. Jána, kaplána farnosti.

Prvé gréckokatolícke sv. liturgie sa na Sídlisku III v Prešove začali slúžiť v roku 1997 v priestoroch kina Kozmos. Už v tomto čase sa pomaly začalo vytvárať spoločenstvo veriacich, ktoré dalo základ budúcej farnosti. Farnosť bola oficiálne zriadená vo februári 2003, vyčlenením z farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky Prešov-mesto, no už v máji v roku 2002 sa začali prvé stavebné práce na chráme, ktorý mal byť pôvodne zasvätený sviatku Premenenia Pána.

Blahorečenie vladyku Pavla Petra Gojdiča nakoniec rozhodlo o tom, že patrocínium nad chrámom bolo zverené práve jemu. 24. júna 2003 bola v chráme prvá sv. liturgia, pri ktorej boli protosynkelom o. Vladimírom Skybom v priestoroch chrámu slávnostne posvätené chrámové zvony. 13. júla 2003 bol chrám konsekrovaný vladykom Jánom Babjakom SJ, terajším prešovským arcibiskupom a metropolitom. 20. júla 2003 bol do farnosti uvedený prvý farár a kaplán. Od tej chvíle začala farnosť svoju samostatnú existenciu. Od 15. februára 2019 patrí k farnosti filiálka Veľký Šariš.

Farské oznamy

  • Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame. V pondelok 15. apríla pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. V stredu 17. apríla bude o 17.45 hod. bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a o 18.45 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke. Vo štvrtok 18. apríla bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním. V piatok 19. apríla bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď. Budúcu nedeľu 21. apríla  bude zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimne Pán Boh zaplať. Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove oznamuje, že zápis do prvého ročníka ZŠ bude prebiehať v dňoch 1. – 30. apríla elektronickou formou. Zápisný list bude prístupný od 1. apríla. Slávnostný zápis sa bude konať 9. apríla. Čas zápisu bude zverejnený na stránke školy. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. Tešíme sa na každého prváčika. Pozývame miništrantov na Miništranský deň v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2024. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte. Kto by mal záujem z miništrantov zúčastniť sa, nech sa hlási u o. Jána, kaplána farnosti.


Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt