Farské oznamy
Liturgický prehľad a farské oznamy na jednom mieste.
zobraziť oznamy
Farský informátor
V pravidelných intervaloch vám prinášame liturgický prehľad a duchovné slovo.
zobraziť informátory
Priame prenosy
Chceme vám byť bližšie v online priestore, preto nás nájdete aj na youtube.
zobraziť youtube kanál

FARSKÉ OZNAMY

  • Dnes  o 17:00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok 27. mája pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. V stredu 29. mája bude o 17.45 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke a nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.   Vo štvrtok 30. mája máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii  bude mariánske večeradlo obetované za kňazov, tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnanie farnosti a mesta vonku pred chrámom o 21.00 hod.  Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii. V piatok 31. mája bude o 17.15 hod. Akatist k Presvätej Bohorodičke, o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď. Je potrebné, aby sa prípravy zúčastnili všetky deti, ktoré pristúpia k 1. sv. spovedi. Budúca sobota 1. júna je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo. Budúcu nedeľu 2. júna máme v našom chráme slávnosť prvej sv. spovede. Vás, našich veriacich, pozývame, aby ste boli účastní na prvých dvoch sv. liturgiách o 7.30 a 9.00 hod. Tretia sv. liturgia bude k dispozícii deťom a ich blízkym. Začneme o 10.30 hod. sv. spoveďou detí a budeme pokračovať slávnostnou sv. liturgiou o 11.00 hod.  Upratovanie a výzdoba chrámu rodičmi bude v sobotu od 9.00 hod. Budúcu nedeľu 2. júna csl. liturgia s apoštolom, evanjelium a homíliou v rusínskom jazyku o 12.30 hod. nebude (kvôli slávnosti prvej sv. spovede). Minulotýždňovú zbierku na katolícke masmédiá sme podporili sumou 281,-€. Okrem toho na chrám darovali bohuznáma darkyňa 60,-€ a bohuznáma osoba 100,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa počas uplynulého týždňa zapojili do potravinovej zbierky pre našu charitu.

Prvé gréckokatolícke sv. liturgie sa na Sídlisku III v Prešove začali slúžiť v roku 1997 v priestoroch kina Kozmos. Už v tomto čase sa pomaly začalo vytvárať spoločenstvo veriacich, ktoré dalo základ budúcej farnosti. Farnosť bola oficiálne zriadená vo februári 2003, vyčlenením z farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky Prešov-mesto, no už v máji v roku 2002 sa začali prvé stavebné práce na chráme, ktorý mal byť pôvodne zasvätený sviatku Premenenia Pána.

Blahorečenie vladyku Pavla Petra Gojdiča nakoniec rozhodlo o tom, že patrocínium nad chrámom bolo zverené práve jemu. 24. júna 2003 bola v chráme prvá sv. liturgia, pri ktorej boli protosynkelom o. Vladimírom Skybom v priestoroch chrámu slávnostne posvätené chrámové zvony. 13. júla 2003 bol chrám konsekrovaný vladykom Jánom Babjakom SJ, terajším prešovským arcibiskupom a metropolitom. 20. júla 2003 bol do farnosti uvedený prvý farár a kaplán. Od tej chvíle začala farnosť svoju samostatnú existenciu. Od 15. februára 2019 patrí k farnosti filiálka Veľký Šariš.

Farské oznamy

  • Dnes  o 17:00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok 27. mája pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. V stredu 29. mája bude o 17.45 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke a nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.   Vo štvrtok 30. mája máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii  bude mariánske večeradlo obetované za kňazov, tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnanie farnosti a mesta vonku pred chrámom o 21.00 hod.  Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii. V piatok 31. mája bude o 17.15 hod. Akatist k Presvätej Bohorodičke, o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď. Je potrebné, aby sa prípravy zúčastnili všetky deti, ktoré pristúpia k 1. sv. spovedi. Budúca sobota 1. júna je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo. Budúcu nedeľu 2. júna máme v našom chráme slávnosť prvej sv. spovede. Vás, našich veriacich, pozývame, aby ste boli účastní na prvých dvoch sv. liturgiách o 7.30 a 9.00 hod. Tretia sv. liturgia bude k dispozícii deťom a ich blízkym. Začneme o 10.30 hod. sv. spoveďou detí a budeme pokračovať slávnostnou sv. liturgiou o 11.00 hod.  Upratovanie a výzdoba chrámu rodičmi bude v sobotu od 9.00 hod. Budúcu nedeľu 2. júna csl. liturgia s apoštolom, evanjelium a homíliou v rusínskom jazyku o 12.30 hod. nebude (kvôli slávnosti prvej sv. spovede). Minulotýždňovú zbierku na katolícke masmédiá sme podporili sumou 281,-€. Okrem toho na chrám darovali bohuznáma darkyňa 60,-€ a bohuznáma osoba 100,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa počas uplynulého týždňa zapojili do potravinovej zbierky pre našu charitu.


Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt