Posts by otec Peter Kačur

Aktuálne oznamy k 7. júlu 2024

Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň. Prípravu na odpustovú slávnosť začíname v stredu 10. júla. Pred večernými sv. liturgiách sa pomodlíme tieto pobožnosti: Akatist požehnania rodín v stredu; tichá adorácia s požehnaním a Korunkou BM vo štvrtok (po sv….

Read more

Aktuálne oznamy k 30. júnu 2024

Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred rannými a večernými sv. liturgiami ako zvyčajne okrem piatku júla, kedy máme štátny a cirkevný sviatok. V piatok júla máme sviatok sv. apoštolov Cyrila a Metoda. Nakoľko je…

Read more

Aktuálne oznamy k 23. júnu 2024

Dnes o 17:00 hod. bude veľká večiereň sviatku narodenia sv. Jána Krstiteľa s lítiou. V pondelok 24. júna máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V čase od 19.00 – 20.00 hod. pozývame…

Read more

Aktuálne oznamy k 16. júnu 2024

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách je naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať. Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok 17. júna bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Telocvičňa na…

Read more

Aktuálne oznamy k 9. júnu 2024

Budúcu nedeľu 16. júna bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame….

Read more

Aktuálne oznamy k 2. júnu 2024

Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. V pondelok pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod….

Read more

Aktuálne oznamy k 26. máju 2024

Dnes  o 17:00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok 27. mája pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. V stredu 29. mája bude o 17.45 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke a nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.   Vo štvrtok…

Read more

Aktuálne oznamy k 19. máju 2024

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimné Pán Boh zaplať. Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na veľkú večiereň s modlitbami na kolenách. Dnes večer o 20.00 hod. pozývame všetkých hokejových…

Read more

Aktuálne oznamy k 12. máju 2024

Budúcu nedeľu 19. mája je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimné Pán Boh zaplať. Dnes popoludní o 17:00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás…

Read more

Aktuálne oznamy k 5. máju 2024

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimné Pán Boh zaplať. Popoludní o 17:00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok telocvičňa nebude. V utorok 7. mája bude o 18.45 hod. v pastoračke biblické stretko…

Read more
Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt