Dnes o 15.00 hod. bude Hodinka Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. veľká večiereň.

V pondelok 8. apríla pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V utorok 9. apríla bude o 18.45 hod. v pastoračke biblické stretnutie Čaj s Božím slovom. Srdečne vás pozývame.

V stredu 10. apríla bude nácvik chrámového zboru v pastoračke. Pozor, zmena. Stretnutie začne po večernej sv. liturgii (cca 18.45 hod.).

Vo štvrtok 11. apríla bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním.

V piatok 12. apríla bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

Budúcu nedeľu 14. apríla  bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame.

Zbierku na Boží hrob sme podporili sumou 1437,-€. Pán Boh vám zaplať.

Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove oznamuje, že zápis do prvého ročníka ZŠ bude prebiehať v dňoch 1. – 30. apríla elektronickou formou. Zápisný list bude prístupný od 1. apríla. Slávnostný zápis sa bude konať 9. apríla. Čas zápisu bude zverejnený na stránke školy. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. Tešíme sa na každého prváčika.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete ho vzadu pri dverách.