Film

gojdic-950x1343V predvečer 15. výročia blahorečenia gréckokatolíckeho prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM sa 3. novembra v sále PKO – Čierny orol v Prešove uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu GOJDIČ: Láska nadovšetko.
Miesto na premiéru filmu scenáristu a režiséra Michala Spišáka nevybrali náhodne. Práve v sále Čierne­ho orla 28. apríla 1950 komunistický režim zlikvidoval Gréckokatolícku cirkev v bývalom Českosloven­sku.
Premiéry sa zúčastnili špičky gréckokatolíckej cirkevnej hierarchie na čele s prešovským arcibis­ku­­­pom metropolitom Jánom Babja­kom, košickým eparchom Milanom Chauturom a mukačevským eparchom Milanom Šášikom. Prítomní boli aj zástupcovia židovskej náboženskej obce, príbuzní biskupa Gojdiča i zachránení židovskí spoluobčania. Prešovský arcibiskup Ján Babjak poďakoval tvorcom filmu: „Týmto filmom aspoň trochu splácame dlh, ktorý stále máme voči otcovi biskupovi Pav­lovi Petrovi Gojdičovi. Najväčší dlh, ktorý voči nemu máme, je však jeho svätorečenie.“
Film GOJDIČ: Láska nadovšetko natočili na základe námetu z Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove. Spolupracovali na ňom i pedagógovia Gréckokatolíckej teolo­gickej fakulty Prešovskej univerzity a gréckokatolícka Mukačevská eparchia. Vystupuje v ňom arcibiskup Ján Babjak i emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš, ktorý sa pre­mié­­ry tiež zúčastnil. O biskupovi Gojdičovi v dokumente hovoria pamätníci jeho života, ľudia, ktorých zachránil počas holokaustu, aj histor­ici a teológovia. Vo filme sú pou­žité mnohé archívne dokumenty, zábery z procesu blahorečenia v Ríme, jediný známy filmový záber biskupa Gojdiča či auten­tická nahrávka jeho hlasu.
Blahoslavený hieromučeník Pavol Peter Gojdič bol v rokoch 1927 až 1950 prešovským gréckokatolíckym biskupom. Vo vykonštruovanom politickom procese ho komunistický režim odsúdil na doživotie. Zomrel vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960. Pápež Ján Pavol II. ho blahorečil 4. novembra 2001 v Ríme. V roku 2008 mu bol udelený titul Spravodlivý medzi národmi in memoriam za záchranu mnohých židovských spoluobčanov a za ot­vo­rené protesty proti ich deportáciám.

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt