Hlahol

Miešaný spevácky zbor Hlahol združuje veriacich, ktorým je blízka duchovná hudba byzantského obradu.

pko-festival-piesniHistória
Zbor vznikol vo februári 2004. Na pozvanie na úvodné stretnutie záujemcov o zborový spev, ktorá bola vyhlásená v nedeľných chrámových oznamoch, zareagovalo 16 spevákov. Zastúpené boli všetky hlasové skupiny, a tak 26. februára 2004 zbor začal nacvičovať pod vedením dirigentky Mgr. Tatiany Kanišákovej, PhD., ktorá zbor viedla až do konca roka 2009. Prvé vystúpenie zboru sa uskutočnilo v domovskom chráme na sviatok Paschy v tom istom roku. Postupne sa počet kmeňových členov zboru rozšíril na približne 25 speváčok a spevákov.

Repertoár
Repertoár zboru tvoria liturgické a náboženské skladby prevažne v cirkevnoslovanskom jazyku od klasických (prevažne ruských) autorov. Svojou účasťou na liturgiách sa zbor usiluje obohatiť a prehĺbiť ich duchovnú atmosféru, modliť sa spevom. Významnú časť repertoáru zboru tvoria viachlasné úpravy tradičných prostopinijových nápevov, ktoré pozývajú k zapojeniu sa do spevu všetkých prítomných veriacich.

Stretnutia
Približne hodinové nácviky skladieb prebiehajú jedenkrát v týždni v chráme po večernej svätej liturgii (o 19.00 hod.) a sú otvorené pre záujemcov o spev alebo poslucháčov. Deň nácviku je spravidla vyhlásený v nedeľných oznamoch, prispôsobuje sa čo najlepšej účasti členov, zvyčajne je to streda. Systém nacvičovania skladieb je založený na nahrávkach pre jednotlivé hlasy, ktoré si zboristi osvojujú domácim počúvaním. Takýto prístup umožňuje využívať čas spoločného nácviku na ďalšiu prácu so skladbou.

Pravidelný spev pri liturgiách v chráme
Zbor vystupuje v chráme mimo veľkých sviatkov prevažne na cirkevnoslovanských svätých liturgiách v poslednú nedeľu v mesiaci o 8.00 hod., s výnimkou každoročnej prestávky v čase letných dovoleniek. Zbor momentálne funguje pod vedením Tibora Krenického. Dirigentke p. Mgr. Tatiane Kanišákovej, PhD. v jej ďalšom pôsobení vyprosujú členovia vďakou za všetko (okrem iného aj za meno Hlahol) hojnosť Božích milostí.

Koncerty, prehliadky, vystúpenia
Popri liturgických aktivitách Hlahol príležitostne prezentuje duchovnú tvorbu východného obradu na prehliadkach a koncertoch, v domovoch sociálnych služieb a tiež v rozhlasovom vysielaní. Výjazdové vystúpenia zboru mávajú formu púte, ktorá utužuje ľudské a modlitbové spoločenstvo členov zboru. Takto sa zbor prezentoval vo viacerých východoslovenských mestách a obciach, no tiež na ukrajinskom Zakarpatí.

Iné aktivity
Stretnutia členov zboru sa príležitostne uskutočňujú aj v menej formálnom prostredí mimo chrámu či koncertných priestorov, či už pri letnej opekačke, alebo pri koncoročných stretnutiach. Pri všetkých aktivitách zboru sú jeho veľkou oporou kňazi pôsobiaci vo farnosti spolu o. diakonom.

Kontakt
V prípade záujmu o spev alebo ďalšie informácie je možné kontaktovať farský úrad, prípadne prísť na skúšku zboru.

Nahrávky – mp3

Christos-Voskres
Christos-Voskrese
Krestu-Tvojemu

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt