Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 9. máju 2021

  Dnes večer je o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 19.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

  Budúcu nedeľu 16. mája bude zbierka na katolícke masmédiá.

  Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia prebieha tak ako doteraz. Bohoslužby vysielame online aj naďalej.

  V pondelok večer modlitby matiek, eucharistická adorácia vo štvrtok večer, v sobotu a nedeľu večiereň o 17.00 hod.

  Moleben k presv. Bohorodičke bude o 17.45 hod. v pondelok  a štvrtok. Moleben k bl. V. Hopkovi bude o 17.45 hod. v utorok. Akatist k sv. Jozefovi bude o 17.45 hod. v stredu.

  V stredu 12. mája zakončujeme sviatok Paschy. Po večernej sv. liturgii bude veľká večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána. Vo štvrtok 13. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 hod., večer o 16.30 a 18.00 hod. Pri všetkých bude myrovanie. Sv. liturgia o 18.00 hod. bude slávená s úmyslom za život.

  V piatok 14. mája začíname opäť detské sv. liturgie určené predovšetkým rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a po sv. liturgii budú mať povinné stretnutie. Prosíme preto všetkých veriacich, aby sa na túto liturgiu neprihlasovali, ale aby dali priestor tým, pre ktorých je určená. Ďakujeme za pochopenie.

  Katechézy určené pre deti si môžete stiahnuť na týchto odkazoch: nedeľa o slepom, sv. Ján Teológ.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Misionár.

  Bratia a sestry, redakcia časopisu Slovo chce toto naše periodikum vylepšiť a priblížiť jeho obsah vašim potrebám. Preto je v čísle 9, ktoré ste dostali (alebo si môžete vyzdvihnúť), anketový lístok. Prosím, kto môže, nech ho vyplní. A ak sa dá, tak za celú domácnosť – po komunikácii doma s ostatnými čitateľmi časopisu. Tí, čo majú prístup na internet, ho môžu vyplniť priamo na internete. Máme jedinečnú možnosť ovplyvniť budúcnosť Slova a bolo by dobré ju využiť. Anketové lístky po vyplnení odovzdajte v sakristii chrámu najlepšie počas nasledujúceho týždňa.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 9. máju 2021

( , máj 8, 2021 , Farské oznamy )

Dnes večer je o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 19.00 hod. modlitby chvál s katechézou. Budúcu nedeľu 16. mája bude zbierka na katolícke masmédiá. Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia prebieha tak ako doteraz. Bohoslužby vysielame online aj naďalej. V pondelok večer modlitby matiek, eucharistická adorácia vo štvrtok večer, v sobotu a nedeľu večiereň o 17.00 hod. Moleben k presv. Bohorodičke bude o 17.45 hod. v pondelok ...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. máju 2021

( , máj 1, 2021 , Farské oznamy )

K dnešnej nedeli o Samaritánke prinášame katechézu pre deti, ktorú si môžete stiahnuť TU. Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svojím darom nepodporujeme seminaristov, ale seminár ako taký. Popoludní vás pozývame pomodliť sa každodennú večiereň o 17.00 hod. Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia na večerné sv. liturgie prebieha cez našu farskú webovú stránku. Aj naďalej vysielame bohoslužby online, a to každý deň o 18.00 hod., v piatok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. aprílu 2021

( , apr 24, 2021 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame pomodliť sa každodennú večiereň o 17.00 hod. Aj naďalej vysielame online bohoslužby, a to každý deň o 18.00 hod., v piatok o 17.30 a v nedeľu aj o 9.00 hod. Aj v nasledujúcom týždni máme maximálnu kapacitu chrámu 25 osôb. Na večerné a nedeľné sv. liturgie si môžete zarezervovať miesto prostredníctvom našej webovej stránky sidlisko3.sk. Na ranné sv. liturgie rezervácia nie je potrebná. Využime preto túto možnosť a rozhodnime sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. aprílu 2021

( , apr 18, 2021 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17.00 hod. Vysielaná bude online. Akatist k sv. Jozefovi bude v stredu o 18.45 hod., vo štvrtok bude o 18.45 hod. eucharistická adorácia. Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu o 18.45 hod. V sobotu a nedeľu bude večiereň o 17.00 hod. V piatok 23. apríla máme sviatok Sv. Juraja Divotvorcu. V tento deň je voľnica. K dnešnej nedeli o myronosičkách vám prinášame katechézu s úlohami pre deti....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. aprílu 2021

( , apr 10, 2021 , Farské oznamy )

V nedeľu 11. apríla 2021 sa o 12.00 hod. rozozvučia chrámové zvony na 10 minút za všetkých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Všetci sme pozvaní, aby sme si pri tomto zvonení na nich spomenuli vo svojich modlitbách. Prosme o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. V nedeľu popoludní vás pozývame pokračovať v slávení Nedele Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. začneme Hodinkou Božieho milosrdenstva, nasledovať bude každodenná večiereň...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. aprílu 2021

( , apr 3, 2021 , Farské oznamy )

Veľká utiereň Vzkriesenia bude o 5.00 hod. s požehnaním paschálnych pokrmov. Po nej budeme sláviť cirkevnoslovanskú sv. liturgiu. O 9.00 hod. budeme sláviť slovenskú sv. liturgiu. Všetky bohoslužby vysielame online. Všetci sme pozvaní zúťastniť sa na slávení obradov nedele Paschy z nášho katedrálneho chrámu a vytvoriť spoločenstvo s naším arcibiskupom metropolitom Jánom. O 7.00 hod. Veľká utiereň Paschy s požehnaním jedál aj s úmyslom pre všetkých veriacich a o 8.00 hod. archijerejskú sv. liturgiu....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. marcu 2021

( , mar 27, 2021 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame k liturgii zmierenia. Je určená všetkým, ktorí sa kvôli lockdownu a obmedzeniu pristúpiť k sv. zmierenia a pokánia chcú pripraviť v rámci možností na slávenie Paschy. Začíname o 17.00 hod. Jej text nájdete na našej webovej stránke. Pre všetkých vás, ktorí by ste chceli pristúpiť k sv. spovedi, no momentálne pandemické opatrenia to nedovoľujú, k získaniu úplných odpustkov platí, že je potrebné vzbudiť si dokonalú ľútosť nad svojimi...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. marcu 2021

( , mar 20, 2021 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame pomodliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod. a pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod. V stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa. Božské služby vopred posvätených darov budeme slúžiť v stredu a piatok. V utorok bude sv. liturgia ráno o 7.30 hod. V pondelok sa pomodlime Ježišovu modlitbu o 17.45 hod. V stredu vás pozývame k Akatistu k sv. Jozefovi o 17.45 hod. V piatok sa spoločne pomodlime 9. pôstnu hodinku...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. marcu 2021

( , mar 13, 2021 , Farské oznamy )

Pozývame vás zapojiť sa do 24hodinovej modlitby sv. ruženca, ktorá prebieha od soboty 13. marca od 18.00 hod. do nedele 14. marca do 18.00 hod. Bližšie info nájdete na stránke Slovenského dohovoru za rodinu. Dnes popoludní vás pozývame modliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod., pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod. a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. V stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa. Božské služby vopred posvätených darov budeme slúžiť v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. marcu 2021

( , mar 6, 2021 , Farské oznamy )

Oznamujeme vám, že pohrebné obrady so zádušnou sv. liturgiou za o. prof. ThDr. Vojtecha Boháča st., PhD. bude sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, v pondelok 8. marca o 10.30 hod. v Katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Pridať sa k spoločnej modlitbe môžete prostredníctvom online prenosu na TV Zemplín alebo TV Logos. Dnes popoludní vás pozývame modliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod. a po jej skončení pôstnu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. februáru 2021

( , feb 27, 2021 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame modliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod. a po jej skončení pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod. V stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa. V tieto dni slávime božské služby vopredposvätených darov. V pondelok sa pomodlime Ježišovu modlitbu o 17.45 hod. V utorok bude po sv. liturgii Veľkopôstny moleben. V stredu vás pozývame k Akatistu k sv. Jozefovi (7. – 13. ikos) o 17.45 hod. V piatok sa spoločne...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. februáru 2021

( , feb 20, 2021 , Farské oznamy )

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu online bohoslužieb z nášho chrámu prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Dnes popoludní vás pozývame modliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod., pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod. a modlitby chvál s katechézou o 18.00 hod. V stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa. V tieto dni slávime božské služby vopredposvätených darov. V pondelok sa pomodlime po sv. liturgii Akatist k sv. Jozefovi....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. februáru 2021

( , feb 13, 2021 , Farské oznamy )

Najbližšie priame prenosy: 1. V nedeľu 14. februára 2021 o 9.05 na rozhlasovej stanici Slovensko 1, bude sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, svätú liturgiu z Kaplnky Najsvätejšej Trojice z Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča. 2. V dňoch 15.-18.2.2021 (pondelok-štvrtok) vstúpime do Svätej štyridsiatnice spoločnou modlitbou s biskupmi našej cirkvi. Každý večer o 20.00 hod. bude vysielaný priamy prenos modlitby Veľkého povečeria s kánonom sv. Andreja Krétskeho....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. februáru 2021

( , feb 6, 2021 , Farské oznamy )

Aj v tomto nastávajúcom týždni vás pozývame k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa budú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. Celý budúci týždeň prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. Pozývame manželov a nielen ich, aby sa zapojili. Pri sv. liturgiách z nášho chrámu odznejú príhovory na tému manželstva a pobožnosti na túto tému. Na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. januáru 2021

( , jan 30, 2021 , Farské oznamy )

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa sú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v sobotu a nedeľu o 9.00 hod. V utorok 2. februára máme sviatok Stretnutia Pána. V stredu 3. februára bude po sv. liturgii Moleben k sv. Jozefovi. V piatok 5. februára bude po sv. liturgii Eucharistická adorácia. Prvá zádušná sobota bude 6. februára. Sv. liturgia za všetkých...

Čítajte viac