Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 1. augustu 2021

  Budúcu nedeľu 8. augusta bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

  Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

  Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15.00 hod.

  Vo štvrtok 5. augusta bude tichá adorácia so začiatkom o 18.45 hod. Potrvá do 21.00 hod. a bude zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva s osobným požehnaním.

  V piatok 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. a o 17.30 hod. s myrovaním V tento deň je voľnica.

  Fatimská sobota je 7. augusta. O 17.00 hod. bude mariánske večeradlo.

  V súvislosti s radostne očakávanou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021, a pre nás obzvlášť 14. septembra v Prešove, vás prosíme o modlitby za prípravu tejto vzácnej návštevy a za jej požehnaný priebeh. Už teraz sa môžeme každý osobne, ale aj v rodinách, spoločenstvách a farnostiach duchovne pripravovať na túto historickú udalosť, čo už mnohí zaiste robíme. Môžeme na tento úmysel obetovať naše modlitby, dobré skutky, obety a kríže. Okrem prosby v každej svätej liturgii, ktorú sa modlíme od minulej nedele, sa môžeme modliť osobne i spoločne oficiálnu modlitbu cirkvi na Slovensku za cestu Svätého Otca, ktorú nájdete vzadu na nástenke, na Facebooku a na našej webovej stránke.

  Drahí veriaci, pred zázračným rozmnožením chleba Ježiš povedal svojim učeníkom: „Usaďte ľudí! Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6, 10 – 11) Toto Božie slovo poukazuje aj na to, že Kristus mal organizačného ducha. Aj pri  návšteve pápeža Františka v Prešove, 14. septembra 2021, potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní prežiť túto udalosť špeciálnym spôsobom – ako dobrovoľníci. Pozývame teda veriacich, aby sa zapojili do tejto veľmi dôležitej služby. Dobrovoľník môže byť iba plne zaočkovaný človek vo veku od 18 rokov. Poďme aj takýmto spôsobom slúžiť Kristovi, jeho Cirkvi a jej viditeľnej hlave Svätému Otcovi. Hlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára na www.navstevapapeza.sk V prípade potreby kontaktujte koordinátorov dobrovoľníkov za Prešov a to e-mailom na dobrovolnici.presov@navstevapapeza.sk.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 1. augustu 2021

( , júl 31, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 8. augusta bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15.00 hod. Vo štvrtok 5. augusta bude tichá adorácia so začiatkom o 18.45 hod. Potrvá do 21.00 hod. a bude zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva s osobným požehnaním. V piatok 6....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. júlu 2021

( , júl 28, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie okolia farskej budovy. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Vo štvrtok 29. júla bude po večernej sv. liturgii mariánske večeradlo obetované za všetkých kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Následne potrvá tichá adorácia až do 21.00 hod. Zakončená bude Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. júlu 2021

( , júl 16, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním bude vo štvrtok 15. júla v čase 19.00 – 21.00 hod. V stredu 14. júla začíname duchovnú prípravu pred odpustovou slávnosťou. Sústredená bude na večerné sv. liturgie. V stredu bude katechéza, vo štvrtok eucharistická adorácia, v piatok veľká večiereň. V sobotu 17. júla máme sviatok bl. P. P....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. júlu 2021

( , júl 3, 2021 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 11. júla bude pri všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. V pondelok 5. júla máme sviatok svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Nakoľko je tento deň aj štátnym sviatkom, sv. liturgie budú ako v nedeľu, a to o 7.30, 9.00 a 10.30 hod. Tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním bude vo štvrtok 8. júla v čase 19.00 – 21.00 hod. Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo. Oznamujeme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. júnu 2021

( , jún 26, 2021 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15.00 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Po večernej sv. liturgii bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. júnu 2021

( , jún 19, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgii zbierka na dokončenie okolia fary. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Kapacita chrámu ostáva budúci týždeň nezmenená, t.j. disponujeme 120 miestami na sedenie šachovnicovým spôsobom. Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Vo štvrtok bude Mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním do 21.00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. júnu 2021

( , jún 12, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 20. júna bude zbierka na dokončenie okolia fary. Dnes popoludní je o 17.00 hod. každodenná večiereň a po jej skončení modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod. Kapacita chrámu ostáva budúci týždeň nezmenená, t.j. disponujeme 120 miestami na sedenie šachovnicovým spôsobom. Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Moleben k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Vo štvrtok bude Akatist k bl. P. P. Gojdičovi o 17.45...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. júnu 2021

( , jún 5, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. Od budúceho týždňa je kapacita chrámu na sedenie 120 osôb. Sedenie je šachovnicové. Miesta sú vyznačené bielym lístkom v laviciach a na chóre. Použiť môžete aj stoličky po obvode chrámu. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Rezervácia už nie je vôbec potrebná. Počnúc budúcou nedeľou 13. júna budú tri sv. liturgie: o 7.30, 9.00 a o 10.30 hod. Utiereň bude o 6.30 a večiereň o 17.00 hod. Akatist k Ježišovi...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. máju 2021

( , máj 29, 2021 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii je naša farská zbierka na dokončenie okolia fary. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu na stolíku. Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. O 18.00 hod. vás pozývame sledovať prvý živý večer projektu Ako Otec: hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta, ktoré organizuje gospelová skupina Peter Milenky band. Dnešná téma: Otec nežný a láskavý. Sledujte online na YouTube kanáli „Peter Milenky“ a na Facebooku „Peter Milenky band / Official“. Od budúceho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. máju 2021

( , máj 22, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 30. mája bude po sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie okolia fary. Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň nedochádza ku kapacitnej zmene chrámu. Ostávame pri 25 osobách. V pondelok a utorok večer budú modlitby matiek, tichá adorácia bude vo štvrtok večer do 21.00 hod. zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva, v sobotu a nedeľu bude večiereň o 17.00 hod. Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. máju 2021

( , máj 15, 2021 , Farské oznamy )

Dnes máme zbierku na katolícke masmédiá. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Večer je o 17.00 hod. každodenná večiereň. Kapacita nášho chrámu je aj v budúcom týždni 25 osôb. Rezervácia prebieha tak ako doteraz. Naďalej vysielame bohoslužby online. Nakoľko už neplatí zákaz vychádzania či zhromažďovania, tí, ktorí chcete zostať na sv. liturgii vonku, dodržujte, prosím, rozostupy okrem členov spoločnej domácnosti. Eucharistiu vám podáme tiež. V pondelok večer budú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. máju 2021

( , máj 8, 2021 , Farské oznamy )

Dnes večer je o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 19.00 hod. modlitby chvál s katechézou. Budúcu nedeľu 16. mája bude zbierka na katolícke masmédiá. Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia prebieha tak ako doteraz. Bohoslužby vysielame online aj naďalej. V pondelok večer modlitby matiek, eucharistická adorácia vo štvrtok večer, v sobotu a nedeľu večiereň o 17.00 hod. Moleben k presv. Bohorodičke bude o 17.45 hod. v pondelok ...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. máju 2021

( , máj 1, 2021 , Farské oznamy )

K dnešnej nedeli o Samaritánke prinášame katechézu pre deti, ktorú si môžete stiahnuť TU. Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svojím darom nepodporujeme seminaristov, ale seminár ako taký. Popoludní vás pozývame pomodliť sa každodennú večiereň o 17.00 hod. Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia na večerné sv. liturgie prebieha cez našu farskú webovú stránku. Aj naďalej vysielame bohoslužby online, a to každý deň o 18.00 hod., v piatok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. aprílu 2021

( , apr 24, 2021 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame pomodliť sa každodennú večiereň o 17.00 hod. Aj naďalej vysielame online bohoslužby, a to každý deň o 18.00 hod., v piatok o 17.30 a v nedeľu aj o 9.00 hod. Aj v nasledujúcom týždni máme maximálnu kapacitu chrámu 25 osôb. Na večerné a nedeľné sv. liturgie si môžete zarezervovať miesto prostredníctvom našej webovej stránky sidlisko3.sk. Na ranné sv. liturgie rezervácia nie je potrebná. Využime preto túto možnosť a rozhodnime sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. aprílu 2021

( , apr 18, 2021 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17.00 hod. Vysielaná bude online. Akatist k sv. Jozefovi bude v stredu o 18.45 hod., vo štvrtok bude o 18.45 hod. eucharistická adorácia. Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu o 18.45 hod. V sobotu a nedeľu bude večiereň o 17.00 hod. V piatok 23. apríla máme sviatok Sv. Juraja Divotvorcu. V tento deň je voľnica. K dnešnej nedeli o myronosičkách vám prinášame katechézu s úlohami pre deti....

Čítajte viac