Pravidelný bohoslužobný program

Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Námestie biskupa Vasiľa Hopka 1, Prešov – Sídlisko 3

Pondelok, Streda, Sobota
06.30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
18.00 hod. slovenská sv. liturgia

Utorok, Štvrtok
06.30 hod. slovenská sv. liturgia
18.00 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia

Piatok
06.30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
17.30 hod. slovenská sv. liturgia (detská sv. liturgia počas školského roka okrem sviatkov)

Nedeľa
07.00 hod. utiereň
08.00 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
09.30 hod. slovenská sv. liturgia
11.00 hod. slovenská sv. liturgia
12.30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia s čítaniami z apoštola, evanjelia a homíliou v rusínskom jazyku
17.00 hod. večiereň

Druhú nedeľu v mesiaci sú o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou (okrem letných prázdnin).

Každý štvrtok je tichá adorácia od 19.00 do 21.00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním.

Prvú sobotu v mesiaci je o 17.00 hod. pobožnosť večeradla.

Posledný štvrtok v mesiaci je o 19.00 hod. pobožnosť večeradla za kňazov pred vystavenou Najsv. Eucharistiou.

Na prikázaný sviatok pripadajúci na deň pracovného pokoja sú bohoslužby ako v nedeľu.

V stredy a piatky Svätej štyridsiatnice (veľký pôst) sa o 18.00 hod. (17.30 hod. v piatok) konajú Služby vopred posvätených darov. 

Domov sociálnych služieb, Volgogradská 5, Prešov – Sídlisko 3

Každú druhú nedeľu sa slávi gréckokatolícka sv. liturgia o 10.00 hod. (slovenská).

Filiálka Veľký Šariš (sv. liturgia sa slávi v kaplnke sv. Alžbety na cintoríne)

Nedeľa
09.00 slovenská sv. liturgia

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt