Pravidelné aktivity

 • Nácvik mládežníckeho zboru: piatok v pastoračke o 16.45 hod. (pred detskou sv. liturgiou okrem prázdnin)
 • Detské sv. liturgie: piatok o 17.30 hod. počas školského roka (okrem sviatkov)
 • Modlitby matiek: pondelok a utorok o 18.45 hod. v chráme
 • Nácvik zboru dospelých: streda o 18.45 hod. v chráme
 • Modlitba chvál: každý mesiac druhú nedeľu so začiatkom o 18.00 hod. (okrem letných prázdnin)
 • Večeradlo: prvá sobota v mesiaci o 17.00 hod.
 • Večeradlo obetované za kňazov: posledný štvrtok v mesiaci o 19.00 hod. pred vystavenou Najsv. Eucharistiou
 • Prinášanie Eucharistie chorým: podľa potreby
 • Moleben (akatist) k bl. hieromučeníkovi P. P. Gojdičovi: každého 17-teho v mesiaci
 • Novéna k Matke ustavičnej pomoci a svätá liturgia na úmysly veriacich: každá posledná sobota v mesiaci
 • Celodenná eucharistická poklona s požehnaním: každý prvý piatok od 7.30 do 17.30 hod.
 • Korunka Božieho milosrdenstva: prvý piatok v mesiaci o 15.00 hod. a 10 minút pred každou večernou sv. liturgiou
 • Eucharistická adorácia (tichá): každý štvrtok od 19.00 do 21.00 hod.
 • Večiereň: každá sobota (okrem fatimskej) a nedeľa o 17.00 hod.
Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt