Farnosť

ornamentAdresa:
GKFÚ, Námestie biskupa Vasiľa Hopka 15079/2, 080 01

Tel.:
0911 711 821

E-mail:
fara@sidlisko3.sk

Web:

Úvodník

Správca farnosti:
Peter Kačur

Kaplán:
Ján Varga

Chrám:
Bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, 2003

Počet obyvateľov:
26591

Počet gréckokatolíkov:
2226

Vzdialenosť od katedrály:
4 km

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti:
2226

Zoznam farárov a správcov farnosti:
2003 – 2013 Marek Kolesár
2013 – ? Peter Kačur

Zoznam kaplánov:
2003 – 2004 Juraj Gradoš
2004 – 2005 Marcel Mojzeš
2005 – 2006 Rastislav Firment
2006 – 2009 Peter Olšavský
2009 – 2010 Michal Pavlišinovič
2010 – 2015 Alexander Andrejko
2015 – 2018 Peter Šturák ml.
2018 – 2020 Miroslav Dargaj
2020 – ? Ján Varga

Zoznam výpomocných duchovných:
Vincent Ďordík
Ján Tkáč
Jozef Hromják

Poznámka:
Farnosť zriadená v roku 2003 vyčlenením z farnosti Prešov. Do farnosti patrí Sídlisko III a územie mesta, ktorého južnú hranicu farnosti tvorí Levočská ulica a východnú hranicu farnosti rieka Torysa.

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt