Kontakt

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3
Adresa: Námestie biskupa Vasiľa Hopka 15079/2, 080 01 Prešov
Chrám bl. biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča OSBM

Správca farnosti (štatutárny zástupca): Mgr. Peter Kačur, 0911 711 821
Kaplán: Mgr. Ján Varga, 0918 883 376
E – mail: fara@sidlisko3.sk
IČO: 378 775 42
DIČ: 2022557119
Číslo účtu: 4000216918/7500 (ČSOB)
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0021 6918

Napíšte nám

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt