Informátor (archív)

2024

2024/042024/032024/022024/01

2023

2023/23 – 2023/222023/212023/202023/192023/182023/172023/162023/152023/142023/132023/122023/112023/102023/092023/082023/072023/062023/05 – 2023/042023/03 – 2023/02 – 2023/01

2022

2022/232022/222022/212022/202022/192022/182022/172022/162022/152022/142022/132022/122022/112022/102022/092022/082022/072022/062022/052022/042022/032022/022022/01

2021

2021/202021/192021/182021/172021/16 – 2021/062021/052021/042021/032021/022021/01

2020

2020/182020/172020/162020/152020/142020/132020/122020/112020/102020/092020/082020/072020/062020/052020/042020/032020/022020/01

2019

2019/222019/212019/202019/192019/182019/172019/162019/152019/142019/132019/122019/112019/102019/092019/082019/072019/062019/052019/042019/032019/022019/01

2018

2018/232018/222018/212018/202018/192018/182018/172018/162018/15

 

rozdelovac011

 

Archív starších farských informátorov:

2018/14 – Prečo sme ho nemohli vyhnať my?

( , júl 30, 2018 , Farský informátor )

Nepriateľ zvolal svetové zhromaždenie padlých anjelov a k svojim zlým pomocníkom sa takto prihovoril: „Nemôžeme zabrániť kresťanom, aby chodili do chrámu a nemôžeme im vziať Bibliu. Musíme im ale zabrániť, aby si vytvárali dôverný a trvalý vzťah s Ježišom Kristom. Keď s Ním nadviažu spojenie, naša moc nad nimi je zlomená. Preto ich nechajme chodiť do chrámov a modlitební, neberme im ich konzervatívne postoje a životné štýly, ale zamerajme sa na ich čas, aby nemohli prežívať blízkosť svojho...

Čítajte viac

2018/13 – O kňazstve

( , júl 30, 2018 , Farský informátor )

Dôležitejší ako činnosť kňaza je jeho kňazský život. Dôležitejšie je Kristovo pôsobenie v duši kňaza ako jeho vlastné. Dôležitejšia je spolupráca ako snaha zvládnuť všetko sám. Dôležitejšia je služba modlitby a slova ako služba pri stole. Dôležitejšie je byť celý a sústredený na niekoľkých miestach ako na všetkých miestach sa ponáhľať a robiť veci polovičato. Dôležitejšia je činnosť v jednote s inými ako sebelepšie pôsobenie v opustenosti. Teda spolupráca a nie iba práca, komúnio a nie...

Čítajte viac

2018/12 – Moc slova

( , júl 30, 2018 , Farský informátor )

Jeden panovník z dávnych čias sa zamýšľal nad otázkami života. Pretože ho znepokojovala podstata dobra a zla, prikázal svojmu sluhovi, aby pri niesol orgány, ktoré sú najlepšie, najkrajšie a najcennejšie. Sluha priniesol zvierací jazyk a srdce. Panovník si orgány prehliadol, premýšľal o ich význame a potom sluhu poslal, aby priniesol najškaredšie a najhoršie orgány. Sluha šiel a opäť priniesol srdce a jazyk. Udivený panovník sa ho opýtal: „Prinášaš srdce a jazyk ako tie najlepšie orgány a súčasne aj...

Čítajte viac

2018/11 – Víťazný tím Ježiša Krista

( , jún 2, 2018 , Farský informátor )

Abraham Lincoln bol veľmi dobrý a múdry prezident. Keď vyberal nového člena do svojej vlády, vyžadoval jeho živototpis a súčasne s ním požadoval aj zoznam neúspechov, ktoré adept na ministerské kreslo zažil. Snažil sa zistiť, ako človek, ktorý sa mu ponúkal, reaguje na prehru. Keď videl, že sa dokáže s neúspechom popasovať, bol to ten správny človek. Nikdy si nevybral toho, kto sa nevedel voči nezdarom postaviť čelom, ale vždy si vyberal ľudí, ktorí mali odvahu s neúspechmi vo svojej práci...

Čítajte viac

2018/10 – Svätý Duch prináša odvážnu vieru

( , jún 2, 2018 , Farský informátor )

Človek neexistuje pre smrť, ale pre život. Tieto slová vyslovil pápež Ján Pavol II. a poukázal nimi na jeden dôležitý aspekt život, a to že človek túži po šťastí. Preto sa Kristovo utrpenie, smrť a vzkriesenie týka celých ľudských dejín a má moc priniesť nový život. Človek je podriadený zákonu smrti. V Liste Hebrejom sa píše: „A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú“ (Hebr 9, 27). No vďaka tomu, čo Kristus vykonal, bol tento zákon podriadený zákonu inému  – zákonu života. Vďaka...

Čítajte viac

2018/09 – Šťastný slepec

( , jún 2, 2018 , Farský informátor )

Raz som sa stretol s nevidiacim mužom a opýtal som sa ho: „Veríte, že vás Boh môže uzdraviť?“ Odpovedal: „Samozrejme, že tomu verím.“ Potom som sa pýtal ďalej: „A modlite sa za svoje uzdravenie?“ Muž odpovedal: „Nemám na to čas.“ „Ako to myslíte?“ Odpovedal: „Pretože všetok čas, ktorý mám, trávim tým, že ďakujem Bohu za všetko, čo mi dal. Veď môžem chodiť a za to mu musím ďakovať. Som zdravý, i za to sa patrí poďakovať, počujem, hovorím, môžem vykonávať...

Čítajte viac

2018/08 – Ježiš, odborník na ľudské trápenie

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

V jednej uzavretej miestnosti sa nachádzalo päť gitár, ktoré žili svojím obvyklým životom. Raz vošiel do miestnosti mladý muž, vzal do ruky jednu gitaru a začal ju ladiť. Niektoré struny pritom naťahoval a iné povoľoval. Bola to namáhavá práca, pri ktorej gitara nariekala bolesťou. Jednej sa podarilo schovať sa za kreslo. Muž, ktorý gitary ladil, nebral ohľad na ich nariekanie, prechádzal od jednej gitary k druhej a ladil ich. Priťahoval a povoľoval struny a tak ich všetky postupne naladil. Nevšimol...

Čítajte viac

2018/07 – Skutočne už nič nebude tak ako bolo predtým?

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

Strach je mocná zbraň a vraví sa, že má aj veľké oči. V strachu človek nedokáže byť sám sebou. Pripúšťa si svoju nedokonalosť a neschopnosť. Sám seba dokáže presvedčiť, že už nič nebude tak ako bolo predtým. Aj kresťan je vystavený tomuto strachu, ktorý má za úlohu zneistiť ba urobiť ho neschopným veriť Kristovmu slovu a jeho Vzkrieseniu. Ale je to skutočne pravda? Máme sa čoho báť? Keď učeníci sedeli za zatvorenými dverami, hlavou sa im preháňali rôzne myšlienky. Boli plní strachu....

Čítajte viac

2018/06 – Ježiš padol a nechal sa zlomiť

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

Premýšľajme o zrnku či semienku, ktoré padlo do zeme. Ak by zostalo uzavreté v sebe, nič by sa nestalo, ale pokiaľ pukne a otvorí sa, vydá život, vzklíči, vyrastie z neho rastlinka, ktorá ponúkne plod. Ježiš priniesol novú nádej na spôsob semienka. Stal sa maličkým, opustil nebeskú slávu, aby prišiel medzi nás, „padol do zeme“. Aby priniesol plody, prežil lásku až do dna, nechal sa zlomiť smrťou ako puká semienko v zemi. V krajnom ponížení, ktorý je tým najvznešenejším bodom lásky, vzklíčila...

Čítajte viac

2018/05 – Pôstna doba je duchovným bojom

( , mar 10, 2018 , Farský informátor )

Ježiš ide na púšť nie preto, lebo potrebuje obrátenie, ale ako človek musí prejsť touto skúškou. Evanjelista Marek o tom píše vo svojom evanjeliu: „A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ (Mk 1, 12 – 13) Ježiš ide na púšť, aby sa pripravil na svoje poslanie vo svete. Nepotrebuje obrátenie, ako človek sa potrebuje pripraviť plniť vôľu Otca. Robí to aj kvôli nám, aby sme obdŕžali milosť premôcť pokušenie. Táto príprava spočíva v boji proti duchu zla,...

Čítajte viac

2018/04 – Čo by sme chceli počuť oveľa radšej?

( , mar 1, 2018 , Farský informátor )

Biskup Fulton Sheen rozprával jeden príbeh o hrdinskom odpustení. Povedal mu ho blízky priateľ, rakúsky lekár, ktorý po skončení Druhej svetovej vojny emigroval s manželkou do Spojených štátov amerických. Ku koncu vojny žil so svojou ženou, ktorá pochádzala zo židovskej rodiny a konvertovala na katolicizmus, vo východnom Rakúsku. V dobe, keď už Nemci ustupovali pred Rusmi, prebudilo doktora raz v noci zo spánku hlasné búchanie na dvere. Vzal si župan a šiel otvoriť. Za dverami stál nemecký dôstojník na úteku,...

Čítajte viac

2018/03 – Pokušenie pôstnej doby

( , feb 10, 2018 , Farský informátor )

Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný týždeň, musí konštatovať, že ani nevie, kedy prešli všetky dni. Neraz si povie, že zase je sobota. Podobnú rýchlosť plynúcich dní zažívame hádam všetci. Keď sa porozhliadneme späť, zaiste si povieme,...

Čítajte viac

2018/02 – Objatie

( , jan 27, 2018 , Farský informátor )

Sestra Briege McKenna hovorí: Raz ju počas kňazských rekolekcií, ktoré viedla, požiadal jeden kňaz o modlitbu. Keď sa modlila, v duchu videla Krista, ako kľačí na nerovnej ceste, drží kňaza za ruku a hovorí mu: „Róbert, musíš odpustiť sám sebe. Ja som ti odpustil. Vráť sa ku mne. Spomeň si na príbeh o márnotratnom synovi. To si bol ty. Čakám, kedy sa ku mne vrátiš. Odpusť sám sebe a znovu sa ku mne vráť.“ Keď mu povedala, že Pán mu odpustil, zosypal sa a povedal jej svoj príbeh. Kedysi spôsobil...

Čítajte viac

2018/01 – Čo dokážeš v Ježišovom mene?

( , jan 13, 2018 , Farský informátor )

Kto je pre nás Ježiš Kristus? Pre nás ktorí často opakujeme toto veľké a nádherné meno, pre nás, ktorí v neho veríme? Vieme dobre, kto je Ježiš? Sme schopní ho priamo a presne osloviť jeho menom? Dokážeme ho vzývať ako svetlo svojej duše a neustále mu opakovať: „Ty si Spasiteľ“? Cítime, že on je pre nás tým najdôležitejším a že bez neho nič nedokážeme? On je naše šťastie, radosť a blaženosť, prísľub i nádej, on je naša cesta, pravda a život (…) Kristus, ktorého nesieme ľudstvu, je...

Čítajte viac

2017/23 – Aká LÁSKA sa narodila na Vianoce?

( , dec 16, 2017 , Farský informátor )

Pastieri, ktorí uvideli nebeské znamenie, sa radostne rozbehli k Betlehému. Všetci až na jedného. Každé znamenie, ktoré do tej doby uvidel, mu prinieslo iba trápenie. Bol by najradšej, keby sa v živote vôbec nič nedialo, len aby sa naňho ustavične nevalili ďalšie skúšky a protivenstvá. Svetlo kométy bolo tak jasné, že preniklo až k jeho srdcu. Lenže pastierovo srdce ako keby sa nedokázalo radovať. Nevedel, prečo cíti iba horkosť a strach. Zvierali ho. Rozum jeho srdce posilňoval, keď chladlo strachom, ale...

Čítajte viac