Starostlivá a milujúca matka má svoje privilegované postavenie v každej rodine. Niet vari obetavejšieho človeka na svete ako milujúca matka so srdcom pripraveným nielen trpieť pre tých, ktorých miluje, ale najmä slúžiť. Takýmto nádherným srdcom, ktoré nielen trpelo, ale najmä milovalo a slúžilo svojou prítomnosťou po boku svojho Syna Ježiša Krista, sa prejavila Mária. Mária, ktorej srdce je nepoškvrnené a nakoniec zvíťazí! Takúto Matku nám dal Ježiš z kríža. Zveril nám ju nie preto, aby sme o nej iba vedeli. Dal nám ju preto, aby sme s ňou mohli žiť. A Mária to vzala vážne. Až tak vážne, že svoju túžbu po záchrane človeka niekoľkokrát prejavila aj v zjaveniach. Je namieste položiť si otázku, načo sú vlastne tieto zjavenia dobré? Fatima, Lurdy, Medugorje, Guadalupe či domáca Litmanová a mnohé ďalšie miesta sú známe špeciálnou prítomnosťou Matky Božej. Prečo všemohúci Boh používa aj takýto spôsob záchrany pre človeka? Prečo mnohí veriaci a čoraz častejšie neveriaci a tí, ktorí sú v núdzi či ohrození života, prichádzajú na tieto „sväté miesta“ s očakávaniami, čo sa stane? Možno práve preto, lebo cítia, že nebo je tu akosi bližšie ako inde. Za kým uteká dieťa ako prvým, keď mu je ťažko? Vari to nie je mama? Práve preto túži každý z nás nájsť povzbudenie svojej viery a uistenie práve pri Matke. Zvlášť v týchto pohnutých časoch násilia a rôznych nebezpečenstiev je dôležité nachádzať Matku, ktorá nám rozumie a chápe, čo prežívame. Strach, nepokoj, ustarostenosť a nepohoda sprevádzajú nejedného z nás. Aj keď si uvedomujeme, že niečo nie je v poriadku, nevieme to akosi sami zmeniť. V týchto dňoch cirkev prichádza s oslavou 100. výročia fatimských zjavení. Sám si pamätám, že ako malý chlapec som našiel v knihovničke starých rodičov knihu o fatimskej Panne Márii od Fonsecu. Niekoľkokrát som si ju prelistoval, ale nič viac. Bola to iba jedna z mnohých kníh, ktorá ma navyše nezaujala. Po niekoľkých rokoch som si k nej opäť našiel cestu a mám ju doma. Zaiste to bolo kvôli túžbe vedieť o Fatime a zjaveniach viac, ale najmä kvôli sebe. Veď keď človek má problém, túži nájsť riešenie. A toto riešenie je skutočne blízko. Nielen pre mňa, ale pre každého z nás. Nech už máme akýkoľvek postoj k úcte k Presv. Bohorodičke. Nech sa staviame do pozície tých, ktorí vzývajú jej meno a zverujú sa pod ochranu jej Nepoškvrneného Srdca či naopak to s Bohorodičkou nepreháňajú, je tu riešenie, ktoré môže zmeniť náš život, naše rodiny, farnosť, cirkev, ba celý svet. Je tu milujúce srdce Matky, ktoré nás môže ochrániť pred akýmkoľvek nebezpečenstvom a priviesť k svojmu Synovi. Žijeme v milostivých časoch, ktoré sú z Božej prozreteľnosti pre nás pripravené, aby sa mohlo naplno zjaviť nekonečné milosrdenstvo Boha. Mária sa k nám opäť prihovára. Záleží jej na nás. Teraz je rad na nás, čo s tým, čo sa nám ponúka, urobíme.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)