Archives for Farský informátor

2024/05 – Jánov rebrík

Na úpätí hory Sinaj, na rovnomennom egyptskom polostrove, stojí kláštor sv. Kataríny. Je obývaný nepretržite už viac ako 1700 rokov, čo z neho robí jedno z najstarších takýchto miest na svete. Sv. Ján, rodák z tohto regiónu, žil v šiestom…

Read more

2024/03 – Nerýchly pôst?

Syropôstna nedeľa je tradične posledným dňom na konzumáciu mliečnych výrobkov až do Paschy, keďže zajtra začína Veľký pôst. To predstavuje problém v našej spoločnosti, kde mäso a mliečne výrobky tvoria podstatu každého jedla. Niektorí hovoria, že sa bez mäsa nezaobídu…

Read more

2018/13 – O kňazstve

Dôležitejší ako činnosť kňaza je jeho kňazský život. Dôležitejšie je Kristovo pôsobenie v duši kňaza ako jeho vlastné. Dôležitejšia je spolupráca ako snaha zvládnuť všetko sám. Dôležitejšia je služba modlitby a slova ako služba pri stole. Dôležitejšie je byť celý…

Read more

2018/12 – Moc slova

Jeden panovník z dávnych čias sa zamýšľal nad otázkami života. Pretože ho znepokojovala podstata dobra a zla, prikázal svojmu sluhovi, aby pri niesol orgány, ktoré sú najlepšie, najkrajšie a najcennejšie. Sluha priniesol zvierací jazyk a srdce. Panovník si orgány prehliadol, premýšľal…

Read more

2018/09 – Šťastný slepec

Raz som sa stretol s nevidiacim mužom a opýtal som sa ho: „Veríte, že vás Boh môže uzdraviť?“ Odpovedal: „Samozrejme, že tomu verím.“ Potom som sa pýtal ďalej: „A modlite sa za svoje uzdravenie?“ Muž odpovedal: „Nemám na to čas.“ „Ako to myslíte?“ Odpovedal: „Pretože všetok čas,…

Read more

2018/02 – Objatie

Sestra Briege McKenna hovorí: Raz ju počas kňazských rekolekcií, ktoré viedla, požiadal jeden kňaz o modlitbu. Keď sa modlila, v duchu videla Krista, ako kľačí na nerovnej ceste, drží kňaza za ruku a hovorí mu: „Róbert, musíš odpustiť sám sebe….

Read more
Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt