Budúcu nedeľu 5. mája bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

V pondelok pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V stredu 1.mája bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.  

Vo štvrtok 2. mája bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia. O 20.30 hod. bude moderovaná adorácia spoločenstva Máriina archa, Korunka BM a osobné požehnanie.

V piatok 3. mája bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď.

Budúca sobota 4. mája je fatimská.  O 17.00 hod.  bude Mariánske večeradlo.

V stredu 1. mája máme Turistický deň s o. arcibiskupom a metropolitom Jonášom, na trase Zlatá Baňa – Sigord (8 km). Autobus pre nahlásených účastníkov odchádza ráno o 8.30 hod. zo zastávky Centrum. Autobus hradí farnosť. Účastníci iba poplatok 1,-€/dieťa a 2,-€/dospelý. Poplatok sa vyzbiera v autobuse. Prosíme vás, aby ste mali so sebou drobné mince. Tešíme sa na vás.

Budúcu sobotu 4. mája o 14.00 hod. pozývame všetky deti a mládež na tvorivé stretko do pastoračky, kde si vyrobíme kvietky pre naše mamy ku dňu matiek.

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby: Patrik Javorský, rímskokatolík bývajúci v Prešove a Martina Mária Strelcová, gréckokatolíčka, bývajúca v Prešove. Ohlasujú sa po druhý krát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatostné manželstvo, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.

Minulotýždňovú zbierku na kňazský seminár sme podporili sumou 655,60,-€. Okrem toho na chrám darovali: bohuznáma Júlia 50,-€; dve bohuznáme osoby po 50,-€
a bohuznáma rodina 60,-€. Pán Boh vám zaplať!

Počas uplynulého týždňa sa pri súsoší nenarodeného dieťaťa vyzbierala suma 131,50,-€. Prostriedky budú použité na realizáciu pohrebného miesta pre nenarodené deti na Solivare.