Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Popoludní o 17:00 hod. bude každodenná večiereň.

V pondelok telocvičňa nebude.

V utorok 7. mája bude o 18.45 hod. v pastoračke biblické stretko Čaj s Božím slovom. Všetci ste srdečné vítaní.

V stredu 8. mája bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.  

Vo štvrtok 9. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večerenej sv. liturgii.

V piatok 10. mája bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.  

Budúcu sobotu 11. mája máme odporúčaný sviatok bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 a o 18.00 hod. K jeho pamiatke sa v tento deň uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť v našej katedrále. Presný čas slávnosti vám ešte zverejníme.

Budúcu nedeľu 12. mája bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farský Informátor.

V sobotu 25. mája sa uskutoční v našej farnosti formačné stretnutie pre ženy, ktoré povedú sr. Helena Torkošová a Helena Slivková. Ide o celodenný program. Nahlásiť sa môžete u o. Petra najneskôr do nedele 19. mája vrátane alebo do vyčerpania miest. Registračný poplatok je 10,-€. Program uverejníme v najbližších dňoch.

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby: Patrik Javorský, rímskokatolík bývajúci v Prešove a Martina Mária Strelcová, gréckokatolíčka, bývajúca v Prešove. Ohlasujú sa po tretí a posledný krát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatostné manželstvo, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.