Kňazi

ornamentKňazi pôsobiaci vo farnosti Prešov – Sídlisko 3

 • Peter Kačur – od roku 2013 – správca farnosti
 • Marek Kolesár – 2003 – 2013 – farár
 • Dávid Zimovčák – od roku 2024 – kaplán
 • Ján Varga – 2020 – 2024 – kaplán
 • Miroslav Dargaj – 2018 – 2020 – kaplán
 • Peter Šturák – 2015 – 2018 – kaplán
 • Alexander Andrejko – 2010 – 2015 – kaplán
 • Michal Pavlišinovič – 2009 – 2010 – kaplán
 • Peter Olšavský – 2006 – 2009 – kaplán
 • Rastislav Firment – 2005 – 2006 – kaplán
 • Marcel Mojzeš – 2004 – 2005 – kaplán
 • Juraj Gradoš – 2003 – 2004 – kaplán

Kňazi pochádzajúci z farnosti alebo bývajúci vo farnosti Prešov – Sídlisko 3

 • Jozef Špes
 • Jozef Hromjak (momentálne výpomocný duchovný farnosti)
 • Mikuláš Pružinský
 • Miroslav Pružinský
 • Andrej Šambronský
 • Ján Čekan
 • Matúš Čekan (zosnulý)
 • Radovan Kuzmiak
 • Ján Tkáč (momentálne výpomocný duchovný farnosti)
 • Oto Gábor (zosnulý)
 • Juraj Zimovčák
 • Miroslav Macko
 • Slavomír Krajňák
 • Martin Krajňák
 • Peter Sabol

Vo farnosti pôsobí stály diakon

 • Rudolf Hreňo (zosnulý)
Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt