Dnes o 17.00 hod. bude Veľká večiereň s lítiou sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke.

V pondelok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Ráno o 6.30 hod. bude sv. liturgia s myrovaním a večer o 18.00 hod. večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho s myrovaním. Tento deň je aj dňom počatého dieťaťa. Vzadu na stolíku nájdete bielu stužku, ktorú si môžete pripnúť na oblečenie.

V utorok 26. marca bude o 18.45 hod. v pastoračke biblické stretnutie Čaj s Božím slovom. Srdečne vás pozývame.

V stredu 27. marca bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

V utorok a stredu bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka a večer o 18.00 hod. božská služba vopred posvätených darov.

Na Veľký štvrtok 28. marca bude o 17.00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a hneď po nej sa pomodlíme Veľkú utiereň s čítaniami strastných evanjelií.

Na Veľký piatok 29. marca, prikázaný sviatok, je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Tento deň je aliturgický. O 7.00 hod. budú Kráľovské hodinky a o 15.00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščanice do hrobu.

Na Veľkú sobotu 30. marca bude celodenná adorácia pri Božom hrobe. O 7.00 hod. bude Jeruzalemská utiereň a o 17.00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a krstom dospelého.

Počas Veľkého piatka a Veľkej soboty bude zbierka na Boží hrob. Svoje milodary môžete vložiť do košíka pri plaščanici.

Bdenie pri Božom hrobe bude na Veľký piatok od 16.00 do 21.00 hod. a na Veľkú sobotu od 8.00 do 21.00 hod. v hodinových intervaloch. Zapísať sa môžete vzadu na papier.

Na Svätú a Veľkú nedeľu Paschy bude o 5.00 hod. Veľká utiereň vzkriesenia s posvätením jedál a sv. liturgiou s myrovaním (cca 6.15 hod.). Ďalšie sv. liturgie budú o 9.30 hod. a 11.00 hod., po ktorých bude požehnanie veľkonočných pokrmov a myrovanie. Paschálna večiereň bude o 15.00 hod.

Na Svetlý pondelok, 1. apríla, prikázaný sviatok, budú sv. liturgie ako v nedeľu: 8.00, 9.30 a 11.00 hod. a o 17.00 hod. Veľká večiereň.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Veľkej noci, môže tak urobiť v sakristii.

Pozývame vás zapojiť sa do zbierky veľkonočných pokrmov pre klientov našej charity. Prispieť môžete klobásami, vajíčkami, šunkou, mliekom, chrenom (strúhaným, zaváraným). Potraviny môžete priniesť vo Veľkú stredu 27. marca do sakristie chrámu v čase 17.00 – 18.00 hod.

Upozorňujeme vás na zmenu času, a to budúcu nedeľu 31. marca. Hodiny si posunieme o 1 hodinu dopredu (z 2.00 hod. na 3.00 hod.).

Na nedeľu Paschy sv. liturgia o 12.30 hod. s čítaniami apoštola, evanjelia a homíliou v rusínskom jazyku nebude.

Vyšlo nové číslo časopisu farského informátora.

Najbližšie dva pondelky (25. marca a 1. apríla) telocvičňa nebude.

Na chrám darovali bohuznáma osoba 60,-€ a bohuznáma rodina 90,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!