Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 26. marcu 2023

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

  Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu manželov a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.

  V pondelok 27. marca bude ráno o 6.30 hod. veľkopôstny moleben a Ježišova modlitba a večer bude o 18.00 hod. Kajúci akatist s katechézou.

  V utorok 28. marca večer bude pri sv. liturgii katechéza venovaná liturgii. Srdečne vás na ňu pozývame.

  V stredu a piatok bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka a večer o 18.00 hod. (v piatok 17.30 hod.) božská služba vopred posvätených darov.

  V stredu 29. marca bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

  Vo štvrtok 30. marca bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo o 18.45 hod.

  V piatok 31. marca bude po večernej božskej službe vopred posvätených darov stretnutie detí pripravujúcich sa na 1. sv. spoveď.

  Budúca sobota 1. apríla je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

  Budúca nedeľa 2. apríla je Kvetná nedeľa. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie a požehnanie bahniatok, ktoré si môžete nechať pri sebe v laviciach. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. E. Sýrskeho a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou.

  Spovedanie pred veľkonočnými sviatkami bude na Kvetnú nedeľu počas sv. liturgii v čase 7.00 hod. – 11.30 hod. Počas Veľkého týždňa a zároveň prvopiatkového budeme spovedať od pondelka do stredy v čase 6.00 – 6.30 a 17.00 – 18.00 hod. Prosíme vás, aby ste si sv. spoveď nenechávali na poslednú chvíľu.

  Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Veľkej noci, môže tak urobiť v sakristii.

  KBS spolu so Slovenskou katolíckou charitou realizujú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. V našom chráme potrvá táto zbierka do Veľkého štvrtka. Každý, kto by chcel prispieť, nech donesie svoj milodar do sakristie. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať!

  Na chrám darovali dve bohuznáma Márie po 50,-€ a na farskú charitu bohuznáma osoba 30,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 26. marcu 2023

( , mar 25, 2023 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu manželov a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok 27. marca bude ráno o 6.30 hod. veľkopôstny moleben a Ježišova modlitba a večer bude o 18.00 hod. Kajúci akatist s katechézou. V utorok 28. marca večer bude pri sv. liturgii katechéza venovaná liturgii. Srdečne vás na ňu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. marcu 2023

( , mar 18, 2023 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. marca bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu (slovenská modlitebná knižka) a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka a večer bude o 18.00 hod. každodenná večiereň s pôstnym zakončením. V utorok bude pri večernej sv. liturgii katechéza venovaná liturgii. Srdečne vás na ňu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. marcu 2023

( , mar 11, 2023 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní o 16.15 hod. vás pozývame na krížovú cestu mužov. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. V pondelok 13. marca bude ráno o 6.30 hod. Veľkopôstny moleben a Ježišova modlitba a večer bude o 18.00 hod. Akatist k Ježišovým strastiam (z brožúrky v chráme) s katechézou na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. marcu 2023

( , mar 4, 2023 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. marca bude pri všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu modlitieb matiek. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok 6. marca bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka. Večer bude o 18.00 hod. každodenná večiereň s pôstnym zakončením a pôstnou katechézou. V tento deň bude o 16.30 hod. nácvik zboru...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. februáru 2023

( , feb 25, 2023 , Farské oznamy )

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Je nevyhnutná aj preto, aby sme dokázali pokryť zvýšené náklady na energie. Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu so spoločenstvom žien Máriina archa. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými bohoslužbami. Na prvý piatok nebude vystavená Eucharistia k adorácii, ale chrám bude otvorený k adorácii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. februáru 2023

( , feb 18, 2023 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. februára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Je nevyhnutná aj preto, aby sme dokázali pokryť zvýšené náklady na energie. O 17.00 hod. vás pozývam na veľkú večiereň, ktorou vstúpime do Veľkého pôstu. V závere večierne budú poklony sv. Efréma Sýrskeho a vzájomné zmierenie sa, bez ktorého je nemožné zmeniť sa. V pondelok 20. februára začíname Veľký pôst. V tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. februáru 2023

( , feb 11, 2023 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po nej modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod. V stredu a piatok máme aliturgické dni. V tieto dni sa neslávi sv. liturgia. Liturgický program bude nasledovný: ráno o 6.30 hod. bude modlitba času a večer o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod., modlitba večierne s katechézou. Vo štvrtok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. februáru 2023

( , feb 4, 2023 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V utorok bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej stretnutie detí pripravujúce sa na 1. sv. spoveď. Budúca sobota je prvá zádušná. Po rannej sv. liturgii sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. januáru 2023

( , jan 28, 2023 , Farské oznamy )

Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať! Veľká večiereň bude dnes o 00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. V pondelok 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov – B. Veľkého, G. Teológa a J. Zlatoústeho. liturgie budú o 6.30 a 18.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. januáru 2023

( , jan 21, 2023 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 29. januára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V stredu bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov. Tichá adorácia budúci štvrtok nebude. V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. Po sv. liturgii bude spoločné stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. januáru 2023

( , jan 14, 2023 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V utorok 17. januára sa o 17:45 hod. pomodlime Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V stredu 18. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 19. januára bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok 20. januára bude o 17.30 hod. detská sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. januáru 2023

( , jan 7, 2023 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 15. januára bude zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. vás pozývame na modlitby chvál s katechézou. V stredu 11. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 12. januára bude po sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok 13. januára bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej stretnutie detí...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. januáru 2023

( , dec 31, 2022 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie 30 minút pred sv. liturgiami. V utorok 3. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 5. januára máme Predvečer Bohozjavenia. Liturgický program bude nasledovný: ráno o 7.30 hod. budú Kráľovské hodinky, o 16.00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a veľkým svätením vody a večer o 21.00 hod. sa pomodlíme Veľké povečerie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. decembru 2022

( , dec 24, 2022 , Farské oznamy )

Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame na Kolednícky program mužov našej farnosti s malým agapé, ktoré si pripravíme vzájomne pre seba. Kto chce, môže so sebou doniesť trochu vianočného pečiva. V pondelok máme prikázaný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Ráno o 6.30 hod. bude utiereň a sv. liturgie budú  o 7.30 hod., 9.30 hod. a 10.30 hod. Poobede bude o 15.00 hod. večiereň. V utorok 27. decembra na sviatok sv. prvomučeníka Štefana budú sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. decembru 2022

( , dec 17, 2022 , Farské oznamy )

V dnešnú nedeľu 18. decembra môžete pristúpiť k predvianočnej sv. spovedi počas všetkých dopoludňajších sv. liturgií v čase 7.00 – 11.30. Po sv. liturgiách o 9.00 a 10.30 hod. sa môžete zapojiť do vianočnej burzy, ktorú si pre nás pripravili katolícki skauti. Časť výťažku poputuje pre potreby chudobných. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok po večernej sv. liturgii budeme pripravovať Betlehem a zdobiť vianočný stromček. Každý, kto by sa chcel pridať, bude srdečne...

Čítajte viac