Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

  Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby.

  Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu večiereň nebude.

  Akatist k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok a stredu po večernej sv. liturgii.

  V stredu máme sviatok Polovice Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

  V piatok 17. mája bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  V sobotu 18. mája vás pozývame na 10. metropolitnú púť do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr a zaplatiť zálohu 10,-€. Odchod bude o 4:00 hod. ráno. Zoberte si so sebou niečo na jedenie, slovenskú modlitebnú knižku, poprípade stoličku pútnika, aby vás nezaskočila obsadenosť baziliky. Návrat je vo večerných hodinách. Samozrejmosťou je mať pri sebe občiansky preukaz. Plagát s programom púte nájdete na nástenke. Upozorňujeme, že v tento deň bude sv. liturgia iba ráno o 6:30 hod. Úmysel z večernej sv. liturgie bude slávený v nedeľu o 8:00 hod.

  V nedeľu 19. mája vás pozývame na Deň rodiny do nášho Centra pre rodinu na Sigorde. Program začína sv. liturgiou o 9:00 hod. Po nej nasledujú modlitby chvál, spoločný obed a popoludní program pre deti i rodičov. Srdečne pozývame celé rodiny našej farnosti.

  Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 26. mája pri oboch sv. liturgiách.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora a na predaj časopis Slovo+ za cenu 1,50,-€.

  Úprimne ďakujeme všetkým ženám, ktoré prijali pozvanie a pomohli pri umývaní okien na novostavbe počas týždňa. Pán Boh vám všetkým zaplať za vašu službu.

  Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
  Najbližší utorok stretko pre deti nebude.

  Sv. liturgia bude v nedeľu 19. mája o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

( , máj 11, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. máju 2019

( , máj 4, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu je zbierka na seminár I. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, modlitby mužov a nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii katechéza a po nej ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Moleben k presv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. aprílu 2019

( , apr 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní vás o 15:00 hod. pozývam na Korunku Božieho milosrdenstva s čítaním z Denníčka sv. Faustíny. Večiereň sa pomodlime po skončení (približne o 15:30 hod.). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a detská sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. aprílu 2019

( , apr 22, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 28. apríla bude farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude večiereň o 15:00 hod. s Korunkou Božieho milosrdenstva. V utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok detská sv. liturgia a stretko mladých. V sobotu bude Veľká večiereň o 17:00 hod. Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Na sv. liturgii sa pri premenení nekľačí, ale stojí. Liturgický program...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. aprílu 2019

( , apr 13, 2019 , Farské oznamy )

Od 14:00 hod. vám ponúkame možnosť pristúpiť k veľkonočnej sv. spovedi. Spovedať budeme ako zvyčajne viacerí kňazi. O 17:00 hod. bude sv. liturgia a po nej o 18:00 hod. chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Počas celého Veľkého týždňa sv. liturgie ráno nebudú. V pondelok, utorok a v stredu budú ráno o 7:00 hod. pôstne hodinky a večer o 18:00 hod. Božská služba vopred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. aprílu 2019

( , apr 6, 2019 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii (cca 9:15 hod.) bude premietanie krátkeho dokumentu o časopise Slovo vrámci 50. výročia jeho existencie s diskusiou. Popoludní vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty o 16:15 hod. a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok veľkopôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. marcu 2019

( , apr 3, 2019 , Farské oznamy )

Popoludní začína modlitebný program v našom chráme o 15:00 hod. posledným stretnutím matiek v rámci Trojdnia modlitieb matiek, o 16:15 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty matiek a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov nebude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. Budúci týždeň je prvopiatkový....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. marcu 2019

( , mar 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare nebude. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie mladých. V pondelok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. marcu 2019

( , mar 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. marca bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok bude pôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V sobotu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. marcu 2019

( , mar 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami a Modlitby chvál s katechézou o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie pre mladých. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. marcu 2019

( , mar 2, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. marca je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne so vzájomným zmierením o 17:00 hod., ktorou liturgicky vstúpime do Veľkého pôstu (zmení sa farba z bielej na bordovú). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru. Tichá adorácia počas Veľkého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. februáru 2019

( , feb 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod., detská sv. liturgia a po nej bude stretnutie mladých. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. februáru 2019

( , feb 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani detská sv. liturgia. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň. V pondelok 18. februára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. februáru 2019

( , feb 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. Večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po jej skončení na modlitby chvál o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. februáru 2019

( , feb 2, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 10. februára bude zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare...

Čítajte viac