Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 21. septembru 2020

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Boží hrob. Svoj milodar môžete vhodiť do košíka vzadu na stolíku.

  Budúcu nedeľu 27. septembra bude po všetkých sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

  Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

  Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

  Vo štvrtok 24. septembra bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

  V sobotu 26. septembra bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  V dňoch 25. – 27. septembra sa uskutoční trojdnie modlitieb matiek pre skupiny našej farnosti.  Začiatok počas troch dní je o 15.45 hod. Srdečne pozývame pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.

  Dary: zo slávnosti prvej sv. spovede darovali rodičia detí 200,-€ na chrám. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

  OPATRENIA v čase KORONAVÍRUSU

  Drahí bratia a sestry, keďže sa okres Prešov momentálne nachádza v oranžovej farbe epidemiologického semafora, platia aj pre nás z toho plynúce opatrenia. Nabádame vás preto k ich dodržiavaniu. To znamená, že do chrámu aj naďalej prichádzame v rúškach a s aplikovaním dezinfekcie pri vstupe. V chráme je opäť vyznačené šachovnicové sedenie, ktoré potrebujeme rešpektovať (okrem členov spoločnej domácnosti). Aj tí, ktorí budú stáť, majú rešpektovať odstup min. 2 metre. Po naplnení kapacity chrámu je potrebné, aby ste zostali vonku s dodržaním rozostupov. K sv. prijímaniu prichádzame tiež v rozostupoch, v rade stojíme s nasadením rúškom, skladáme si ho až pred kňazom, prijmeme Eucharistiu na ruku, pred kňazom si ju vložíme do úst, nasadíme si rúško a odchádzame na svoje miesto. Tieto opatrenia nadobúdajú platnosť okamžite. Vopred vám ďakujeme za ich dodržiavanie ako tomu bolo aj doteraz. O každej zmene, ktorá nastane, vás budeme včas informovať.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 21. septembru 2020

( , sep 19, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Boží hrob. Svoj milodar môžete vhodiť do košíka vzadu na stolíku. Budúcu nedeľu 27. septembra bude po všetkých sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. septembru 2020

( , sep 12, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 20. septembra bude zbierka na Boží hrob, ktorá bola presunutá z 10. apríla tohto roku. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po jej skončení budú modlitby chvál so začiatkom o 18.00 hod. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. septembru 2020

( , sep 5, 2020 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V utorok 8. septembra máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú ráno 6.30 a večer o 18.00 hod. s myrovaním. V piatok 11. septembra bude detská sv. liturgia o 17.30 hod. a po nej stretnutie detí...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. augustu 2020

( , aug 29, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. augustu 2020

( , aug 22, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Budúcu nedeľu 30. augusta bude mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. augustu 2020

( , aug 15, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 23. augusta bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. V nedeľu 30. augusta bude mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. augustu 2020

( , aug 10, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Archijerejskú sv. liturgiu z odpustovej slávnosti v Litmanovej môžete sledovať od 10.30 hod. na Dvojke v priamom prenose alebo prostredníctvom TV LOGOS. Dnes popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. augustu 2020

( , aug 1, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 9. augusta bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. júlu 2020

( , júl 30, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Po skončení bude pokračovať tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok 31. júla vás pozývam na večernú sv. liturgiu o 17.30 hod.,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. júlu 2020

( , júl 18, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. júla bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. Dnes popoludní každodenná večiereň nebude. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. júlu 2020

( , júl 12, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary. Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok 17. júla máme chrámových sviatok bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča. V tento deň začína duchovná...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. júlu 2020

( , júl 4, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. júla bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary. Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 8. júla bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň. Naša odpustová slávnosť ku...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. júnu 2020

( , jún 20, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár, ktorá je presunutá z marca tohto roka. Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň a o 18.00 hod. budú modlitby chvál. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 24. júna máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna našej archieparchie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude nácvik zboru. V utorok večer sa pomodlime veľkú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. júnu 2020

( , jún 14, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 21. júna bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár, ktorá je presunutá z marca tohto roka. Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 17. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a potom nácvik zboru. Vo štvrtok 18. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu. V piatok 19. júna máme sviatok Božského...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. júnu 2020

( , jún 6, 2020 , Farské oznamy )

Po všetkých sv. liturgiách máme našu farskú zbierku na dokončenie fary. Svoj milodar môžete vhodiť pri východe z chrámu do označeného košíka. Ďakujeme. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 8. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu. V stredu 10. júna bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru. Vo štvrtok 11. júna máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú dve, a to o 6.30 hod. a o 18.00 hod....

Čítajte viac