Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 14. júlu 2019

  Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby.

  Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek. V stredu bude nácvik zboru. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

  V stredu 17. júla máme sviatok Bl. P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod. V tento deň začíname duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou, ktorá potrvá do soboty 20. júla. V tieto dni vás pozývame k účasti najmä na večerných sv. liturgiách. Celý program prípravy a slávnosti nájdete vzadu na nástenke.

  V sobotu 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod. Zároveň vás v tento deň pozývame na Archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ruských Pekľanoch (archijerejská sv. liturgia začína o 10:00 hod.).

  V nedeľu 21. júla budeme sláviť odpustovú slávnosť našej farnosti. Pri tejto príležitosti bude iba jedna sv. liturgia o 10:00 hod. Program začne o 8:00 hod. utierňou, bude pokračovať Akatistom k bl. P. P. Gojdičovi o 9:00 hod. Po skončení sv. liturgie bude myrovanie. Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu, môže tak urobiť v sakristii chrámu.

  Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení pre laikov formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v kňazskom seminári v Prešove v termíne 26. – 28. júl 2019. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na nástenke.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 14. júlu 2019

( , júl 15, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. V stredu bude nácvik zboru. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. V stredu 17. júla máme sviatok Bl. P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod. V tento deň začíname duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou, ktorá potrvá do soboty 20. júla. V tieto dni vás pozývame k účasti najmä na večerných sv. liturgiách. Celý program prípravy a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. júnu 2019

( , jún 8, 2019 , Farské oznamy )

Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod., po ktorej budú nasledovať modlitby chvál so svedectvom bývalého väzňa so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude ani biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude po sv. liturgii krátka katechéza a po nej tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. júnu 2019

( , jún 1, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní (nedeľa 2. júna) vás srdečne pozývame na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční dnes popoludní v bazilike minor v Ľutine. Autobus odchádza o 13:50 hod. z parkoviska pri COOP Jednote. Kto by ešte chcel ísť a nie je zapísaný, stačí, že príde k autobusu. Program nájdete vzadu na plagáte. V našom chráme bude o 17:00 hod. každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

( , máj 11, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. máju 2019

( , máj 4, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu je zbierka na seminár I. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, modlitby mužov a nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii katechéza a po nej ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Moleben k presv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. aprílu 2019

( , apr 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní vás o 15:00 hod. pozývam na Korunku Božieho milosrdenstva s čítaním z Denníčka sv. Faustíny. Večiereň sa pomodlime po skončení (približne o 15:30 hod.). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a detská sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. aprílu 2019

( , apr 22, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 28. apríla bude farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude večiereň o 15:00 hod. s Korunkou Božieho milosrdenstva. V utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok detská sv. liturgia a stretko mladých. V sobotu bude Veľká večiereň o 17:00 hod. Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Na sv. liturgii sa pri premenení nekľačí, ale stojí. Liturgický program...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. aprílu 2019

( , apr 13, 2019 , Farské oznamy )

Od 14:00 hod. vám ponúkame možnosť pristúpiť k veľkonočnej sv. spovedi. Spovedať budeme ako zvyčajne viacerí kňazi. O 17:00 hod. bude sv. liturgia a po nej o 18:00 hod. chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Počas celého Veľkého týždňa sv. liturgie ráno nebudú. V pondelok, utorok a v stredu budú ráno o 7:00 hod. pôstne hodinky a večer o 18:00 hod. Božská služba vopred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. aprílu 2019

( , apr 6, 2019 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii (cca 9:15 hod.) bude premietanie krátkeho dokumentu o časopise Slovo vrámci 50. výročia jeho existencie s diskusiou. Popoludní vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty o 16:15 hod. a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok veľkopôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. marcu 2019

( , apr 3, 2019 , Farské oznamy )

Popoludní začína modlitebný program v našom chráme o 15:00 hod. posledným stretnutím matiek v rámci Trojdnia modlitieb matiek, o 16:15 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty matiek a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov nebude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. Budúci týždeň je prvopiatkový....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. marcu 2019

( , mar 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare nebude. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie mladých. V pondelok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. marcu 2019

( , mar 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. marca bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok bude pôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V sobotu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. marcu 2019

( , mar 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami a Modlitby chvál s katechézou o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie pre mladých. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. marcu 2019

( , mar 2, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. marca je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne so vzájomným zmierením o 17:00 hod., ktorou liturgicky vstúpime do Veľkého pôstu (zmení sa farba z bielej na bordovú). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru. Tichá adorácia počas Veľkého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. februáru 2019

( , feb 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod., detská sv. liturgia a po nej bude stretnutie mladých. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac