Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 16. februáru 2020

  Budúcu nedeľu 23. februára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy.

  Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne.

  Modlitby chvál s katechézou o manželstve a modlitbami za manželov začnú po večierni o 18:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická hodina na tému Veľký pôst a jeho disciplína. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

  Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií bude v pondelok 17. februára po večernej sv. liturgii.

  GTF PU nás pozýva na prednášku pri príležitosti 30. výročia biskupskej vysviacky Mons. Jána Hirku, prešovského biskupa. Prednáška sa uskutoční v pondelok 17. februára v Aule A1 o 9:45 hod. Plagát prednášky nájdete vzadu na nástenke.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie v utorok 18. februára o 17:00 hod. so sudcom Metropolitného tribunálu v Košiciach o. Antonom Fabianom. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.

  Streda 19. a piatok 21. februára sú aliturgické dni. V tieto dni sa neslávia sv. liturgie. Namiesto nich budú pôstne hodinky – ráno o 6:45 hod., v stredu popoludní o 15:00 hod. a v piatok o 17:30 hod.

  V nedeľu 23. februára sa v Aréne Poprad uskutoční Ruženec za Slovensko. Túto modlitebnú akciu má pod záštitou náš otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Počas programu vystúpia viacerí hostia (aj z Medžugorja). Začiatok je o 13:00 hod. a záverom je sv. liturgia o 20:00 hod. Srdečne vás pozývame modliť sa za Slovensko pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami. Samotné podujatie je apolitické. Celý program nájdete vzadu na nástenke. Záujemcovia sa môžu v sakristii nahlásiť na autobus, ktorý odchádza 11:50 hod. zo zastávky Centrum. Záloha je 5,-€.

  GMC Bárka pozýva deti a mladých vo veku 11 – 14 rokov na jarný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 6. marca v Juskovej Voli (pondelok – piatok). Registrácia prebieha iba online na stránke www.gmcbarka.sk. Cena je 52,-€. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

  Gréckokatolícka charita vyhlasuje výberové konanie na pozíciu metodika sociálnych služieb. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 16. februáru 2020

( , feb 14, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 23. februára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. Modlitby chvál s katechézou o manželstve a modlitbami za manželov začnú po večierni o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická hodina na tému Veľký pôst a jeho disciplína. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. februáru 2020

( , feb 8, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov. Stretnutie biblickej hodiny tento týždeň nebude kvôli mojej účasti na duchovnej rade pre manželov v rámci NTM. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň. V piatok 14....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. februáru 2020

( , feb 1, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 9. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude kvôli polročným prázdninám. V utorok bude biblická hodina (ale v novom prevedení, ktoré vám predstavíme) a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. januáru 2020

( , jan 25, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. pozývame na modlitby matiek v rámci Trojdnia. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu bude o 17:00 hod. Mariánske večeradlo. Vo štvrtok 30....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. januáru 2020

( , jan 18, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. januára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes bude 17:00 hod. každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu o 17:00 hod. veľká večiereň. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. januáru 2020

( , jan 4, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Jej účelom je podporiť rozvoj teologickej fakulty a našich cirkevných škôl. Dnes, v nedeľu 5. januára, máme Predvečer Zjavenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. O 15:00 hod. bude veľká večiereň s veľkým svätením vody a o 21:00 hod. veľké povečerie s lítiou. V pondelok 6. januára máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. O 7:00 hod. bude utiereň a o 8:00 a 10:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. decembru 2019

( , dec 29, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme iba na požiadanie, keďže sme mnohí v posledných dňoch prijali sviatosť zmierenia. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok 31. decembra bude iba jedna sv. liturgia o 18:00 hod. (ďakovná), po ktorej sa pomodlíme ďakovný akatist. V stredu 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána a Nový kalendárny rok. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého budú o 8:00 hod. a 10:00 hod. s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. decembru 2019

( , dec 21, 2019 , Farské oznamy )

V nedeľu 22. decembra vám od 14:00 hod. ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. V pondelok 23. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 24. decembra máme Predvečer Narodenia Pána. Kráľovské hodinky budú o 7:30 hod., sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou bude o 15:00 hod. a Veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V tento...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. decembru 2019

( , dec 14, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Na modlitbu každodennej večierne vás pozývame o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok večerný program pred vystavenou Eucharistiou nebude. V sobotu bude veľká večiereň. V pondelok 1ž. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 17. decembra bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

( , dec 7, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny, aby ste ich nahlásili v sakristii. Modlitba večierne bude dnes o 17:00 hod. Po večierni vás pozývame na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. decembru 2019

( , nov 30, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na charitu. Naša farská zbierka bude v nedeľu 15. decembra. Večer o 17:00 hod. vás pozývame na každodennú večiereň, po ktorej bude kantorská škola. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu vás o 17:00 hod. pozývame na mariánske...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. novembru 2019

( , nov 18, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorým poďakujeme za dar slobody a pripomenieme si 30. výročie Nežnej revolúcie. O 17:00 hod. sa pri tejto príležitosti rozozvučia naše chrámové zvony a o 18:00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. novembru 2019

( , nov 5, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude o 17:00 hod. veľká večiereň. V piatok 8. novembra máme sviatok sv. archanjela Michala a ostatných...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. októbru 2019

( , okt 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Každodenná večiereň bude dnes podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu bude mariánske večeradlo o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. októbru 2019

( , okt 16, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 20. októbra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Naša farská zbierka bude v nedeľu 27. októbra. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú iba modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o...

Čítajte viac