Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 17. novembru 2019

  Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

  O 16:00 hod. vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorým poďakujeme za dar slobody a pripomenieme si 30. výročie Nežnej revolúcie. O 17:00 hod. sa pri tejto príležitosti rozozvučia naše chrámové zvony a o 18:00 hod. bude každodenná večiereň.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu nebude večiereň.

  Vo štvrtok 21. novembra máme sviatok Vstupu presv. Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30 a 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii bude požehnanie detí, ktoré sa s týmto sviatkom spája. Srdečne všetky deti pozývame.

  V piatok 22. novembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V piatok 29. novembra bude stretnutie okrem detí aj s rodičmi.

  V ten istý deň sa v katedrálnom chráme uskutoční stretnutie s o. Emmanuelom Yousafom, kňazom z Pakistanu, ktoré organizuje pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej cirkvi. Po sv. liturgii o 16:30 hod. sa o. Yousaf prihovorí so svojím svedectvom.

  Do konca novembra môžete priniesť do sakristie chrámu mikulášske balíčky, ktoré budú odovzdané deťom na Ukrajine. Balíčky môžu obsahovať sladkosti, drogériu a hračky.

  Pozývame deti, ktoré sa chcú tohto roku zapojiť do koledovania Dobrej noviny, aby sa nahlásili v sakristii.

  Vyšlo nové číslo časopisu Misionár. Môžete si ho zakúpiť aj vzadu zo stolíka.

  V sakristii si môžete predplatiť časopisy na rok 2020: Slovo za cenu 16,-€ a Misionár za cenu 13,-€.

  Na predaj vám ponúkame nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€; stolový kalendár redemptoristov za 2,-€ a nástenný kalendár baziliánov za 1,-€. Zakúpiť si ich môžete v sakristii chrámu.

  Ponúkame vám možnosť stať sa členmi Nábožného združenia sv. Jozefa. Zapísať sa môžete v sakristii, kde dostanete viac informácií.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 17. novembru 2019

( , nov 18, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorým poďakujeme za dar slobody a pripomenieme si 30. výročie Nežnej revolúcie. O 17:00 hod. sa pri tejto príležitosti rozozvučia naše chrámové zvony a o 18:00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. novembru 2019

( , nov 5, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude o 17:00 hod. veľká večiereň. V piatok 8. novembra máme sviatok sv. archanjela Michala a ostatných...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. októbru 2019

( , okt 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Každodenná večiereň bude dnes podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu bude mariánske večeradlo o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. októbru 2019

( , okt 16, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 20. októbra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Naša farská zbierka bude v nedeľu 27. októbra. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú iba modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. októbru 2019

( , okt 5, 2019 , Farské oznamy )

Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Prvé stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a ich rodičov bude v piatok 11. októbra po detskej sv. liturgii. Účasť je...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. septembru 2019

( , sep 28, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. Pozývame súčasných kantorov, ale aj budúcich, ktorí by chceli slúžiť v tomto chráme svojím spevom, na kantorskú školu, ktorá bude raz v mesiaci v nedeľu po večierni. Prvé stretnutie bude dnes 29. septembra po večierni (cca 17:45 hod.) V pondelok budú modlitby matiek, v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. septembru 2019

( , sep 14, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na seminár II. Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na stretnutie v utorok 17. septembra o 17:00 hod. V Kostole sv. Jozefa (františkáni). Stretnutie je spojené s omšou. Bližšie informácie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. septembru 2019

( , sep 7, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 15. septembra bude zbierka na seminár II. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po nej na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. V stredu 11.septembra pozývame mladých zahrať si futbal do športového areálu na Šmeralovej o 17:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. septembru 2019

( , sep 1, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu, 7. septembra, bude mariánske večeradlo o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. augustu 2019

( , aug 25, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby fary. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. a o 18:45 hod. bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Vo štvrtok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Ide nielen o cirkevný, ale aj štátny sviatok, preto budú sv. liturgie ako v nedeľu, a to o 8:00 a o 10:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. V sobotu 31. augusta vás pozývame na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. júlu 2019

( , júl 15, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. V stredu bude nácvik zboru. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. V stredu 17. júla máme sviatok Bl. P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod. V tento deň začíname duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou, ktorá potrvá do soboty 20. júla. V tieto dni vás pozývame k účasti najmä na večerných sv. liturgiách. Celý program prípravy a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. júnu 2019

( , jún 8, 2019 , Farské oznamy )

Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod., po ktorej budú nasledovať modlitby chvál so svedectvom bývalého väzňa so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude ani biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude po sv. liturgii krátka katechéza a po nej tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. júnu 2019

( , jún 1, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní (nedeľa 2. júna) vás srdečne pozývame na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční dnes popoludní v bazilike minor v Ľutine. Autobus odchádza o 13:50 hod. z parkoviska pri COOP Jednote. Kto by ešte chcel ísť a nie je zapísaný, stačí, že príde k autobusu. Program nájdete vzadu na plagáte. V našom chráme bude o 17:00 hod. každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

( , máj 11, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. máju 2019

( , máj 4, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu je zbierka na seminár I. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, modlitby mužov a nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii katechéza a po nej ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Moleben k presv....

Čítajte viac