Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 19. januáru 2020

  Budúcu nedeľu 26. januára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

  Dnes bude 17:00 hod. každodenná večiereň.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu o 17:00 hod. veľká večiereň.

  Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné stretnutie v utorok 21. januára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

  V stredu 22. januára sa po večernej sv. liturgii pomodlime Akatist k bl. P. P. Gojdičovi.

  V sobotu 25. januára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  V dňoch 24. – 26. januára pozývame všetky mamy našej farnosti na naše vlastné Trojdnie modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční v našom chráme vždy o 16:00 hod. (piatok, sobota, nedeľa).

  V piatok 31. januára bude večer detí v chráme. Srdečne pozývame všetky deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď ako aj ostatné deti našej farnosti.

  V sobotu 1. februára vás pozývame na fatimskú sobotu nášho dekanátu do Ľutiny. Kto by sa chcel zúčastniť, môže sa v sakristii nahlásiť na autobus a zaplatiť zálohu 2,-€.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo+. Môžete si ho zakúpiť vzadu zo stolíka za cenu 1,50,-€.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 19. januáru 2020

( , jan 18, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. januára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes bude 17:00 hod. každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu o 17:00 hod. veľká večiereň. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. januáru 2020

( , jan 4, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Jej účelom je podporiť rozvoj teologickej fakulty a našich cirkevných škôl. Dnes, v nedeľu 5. januára, máme Predvečer Zjavenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. O 15:00 hod. bude veľká večiereň s veľkým svätením vody a o 21:00 hod. veľké povečerie s lítiou. V pondelok 6. januára máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. O 7:00 hod. bude utiereň a o 8:00 a 10:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. decembru 2019

( , dec 29, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme iba na požiadanie, keďže sme mnohí v posledných dňoch prijali sviatosť zmierenia. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok 31. decembra bude iba jedna sv. liturgia o 18:00 hod. (ďakovná), po ktorej sa pomodlíme ďakovný akatist. V stredu 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána a Nový kalendárny rok. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého budú o 8:00 hod. a 10:00 hod. s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. decembru 2019

( , dec 21, 2019 , Farské oznamy )

V nedeľu 22. decembra vám od 14:00 hod. ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. V pondelok 23. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 24. decembra máme Predvečer Narodenia Pána. Kráľovské hodinky budú o 7:30 hod., sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou bude o 15:00 hod. a Veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V tento...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. decembru 2019

( , dec 14, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Na modlitbu každodennej večierne vás pozývame o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok večerný program pred vystavenou Eucharistiou nebude. V sobotu bude veľká večiereň. V pondelok 1ž. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 17. decembra bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

( , dec 7, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny, aby ste ich nahlásili v sakristii. Modlitba večierne bude dnes o 17:00 hod. Po večierni vás pozývame na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. decembru 2019

( , nov 30, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na charitu. Naša farská zbierka bude v nedeľu 15. decembra. Večer o 17:00 hod. vás pozývame na každodennú večiereň, po ktorej bude kantorská škola. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu vás o 17:00 hod. pozývame na mariánske...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. novembru 2019

( , nov 18, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorým poďakujeme za dar slobody a pripomenieme si 30. výročie Nežnej revolúcie. O 17:00 hod. sa pri tejto príležitosti rozozvučia naše chrámové zvony a o 18:00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. novembru 2019

( , nov 5, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude o 17:00 hod. veľká večiereň. V piatok 8. novembra máme sviatok sv. archanjela Michala a ostatných...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. októbru 2019

( , okt 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Každodenná večiereň bude dnes podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu bude mariánske večeradlo o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. októbru 2019

( , okt 16, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 20. októbra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Naša farská zbierka bude v nedeľu 27. októbra. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú iba modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. októbru 2019

( , okt 5, 2019 , Farské oznamy )

Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Prvé stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a ich rodičov bude v piatok 11. októbra po detskej sv. liturgii. Účasť je...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. septembru 2019

( , sep 28, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. Pozývame súčasných kantorov, ale aj budúcich, ktorí by chceli slúžiť v tomto chráme svojím spevom, na kantorskú školu, ktorá bude raz v mesiaci v nedeľu po večierni. Prvé stretnutie bude dnes 29. septembra po večierni (cca 17:45 hod.) V pondelok budú modlitby matiek, v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. septembru 2019

( , sep 14, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na seminár II. Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na stretnutie v utorok 17. septembra o 17:00 hod. V Kostole sv. Jozefa (františkáni). Stretnutie je spojené s omšou. Bližšie informácie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. septembru 2019

( , sep 7, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 15. septembra bude zbierka na seminár II. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po nej na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. V stredu 11.septembra pozývame mladých zahrať si futbal do športového areálu na Šmeralovej o 17:00...

Čítajte viac