Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 27. novembru 2022

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka.

  Popoludní bude o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.  

  Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

  V utorok bude o 18.00 hod. stretko mladých v pastoračke.

  Nácvik zboru  bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke.

  Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod. Moderovaná adorácia bude od 20.30 do 21.00 hod.

  V piatok bude po detskej sv. liturgii stretnutie s deťmi pripravujúcimi sa na prvú sv. spoveď.

  V sobotu 3. decembra pozývame deti do kina na fare. Začíname o 16.00 hod. v pastoračke. Občerstvenie bude pripravené ako v kine. Tešíme sa na vás.

  Budúca sobota je fatimská. Večer o 17.00 hod bude mariánske večeradlo.

  V sakristii chrámu si môžete zakúpiť knihu o návšteve pápeža Františka na Slovensku. Stojí 35,- €.

  V sakristii máme na predaj kalendár o. baziliánov na stenu za cenu 1,-€.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

  Kto by chcel prispieť na výzdobu chrámu počas Vianoc, môže tak urobiť v sakristii počas celého týždňa.

  Srdečne pozývame všetkých priaznivcov školy a záujemcov o štúdium na Gymnázium bl. biskupa Gojdiča na Bernolákovej 21, kde sa 8. decembra 2022 uskutoční deň otvorených dverí v čase 9.00 – 12.00 hod. Celý program DOD nájdete vzadu na plagáte.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 27. novembru 2022

( , nov 26, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.   Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. V utorok bude o 18.00 hod. stretko mladých v pastoračke. Nácvik zboru  bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. novembru 2022

( , nov 19, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 27. novembra bude pri všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Dnes o 17.00 hod. bude veľká večiereň sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu s lítiou. V pondelok 21. novembra máme sviatok Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú v obvyklých časoch o 6.30 hod. ráno a o 18.00 hod. večer. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie detí, preto na túto sv. liturgiu pozývame aj rodiny s deťmi. Vo štvrtok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. novembru 2022

( , nov 12, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.   Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. V utorok 15. novembra vstupujeme do pôstneho obdobia pred Vianocami – Filipovky. Nácvik zboru  bude v utorok o 17.00 hod. v pastoračke. O 18.00 hod. bude stretko mladých tiež v pastoračke. Srdečne vás naňho pozývame. Vo štvrtok bude o 17.45 hod. Moleben...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. novembru 2022

( , nov 5, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 13. novembra bude zbierka na kňazský seminár. V utorok zakončíme dušičkovú oktávu modlitbou za zosnulých – parastasom so začiatkom o 17.30 hod. Text bude v brožúrkach. V utorok 8. novembra máme sviatok svätého archanjela Michala a ďalších beztelesných mocností. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v pondelok po sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. októbru 2022

( , okt 29, 2022 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pristúpme aj kvôli možnosti získať počas dušičkovej oktávy plnomocné odpustky pre našich zosnulých. V utorok 1. novembra budú sv. liturgie ako zvyčajne. Ráno o 6.30 hod. bude sv. liturgia obetovaná za všetkých zosnulých. Po sv. liturgii bude panychída...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. októbru 2022

( , okt 22, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých svätých liturgiách zbierka na misie. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 24. októbra vás pozývame na starobylú liturgiu sv. Jakuba. Začiatok sv. liturgie bude mimoriadne o 17.30 hod. Po sv. liturgii pozývam kantorov na stretnutie v pastoračke. Nácvik  chrámového zboru bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. októbru 2022

( , okt 15, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 23. októbra bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na misie. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 17. októbra bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V utorok 18. októbra pozývame všetky deti a mládež na modlitbu sv. ruženca obetovaného za mier a jednotu vo svete o 17.30 hod. do chrámu v rámci každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión deti sa modlí ruženec“. O 18.00 hod. bude stretko mladých v pastoračke (13 a viac...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. októbru 2022

( , okt 9, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. chvály s modlitbami za povolanie do služby vo farnosti. V stredu 12. októbra bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 13. októbra bude po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok 14. októbra bude o 17.30...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. októbru 2022

( , okt 1, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 9. októbra bude po sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako obvykle pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Pozývame na prvé stretko pre mladých v utorok 4. októbra po večernej sv. liturgii (15 rokov a viac) do pastoračky. Nácvik zboru bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. septembru 2022

( , sep 24, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a  požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. V sobotu 1. októbra máme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne a zároveň fatimskú sobotu. Sv. liturgie s myrovaním budú ako zvyčajne ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Veľkú večiereň...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. septembru 2022

( , sep 17, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik chrámového zboru Hlahol. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. V sobotu bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Nový...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. septembru 2022

( , sep 10, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na misijný fond o. redemptoristov. Svoj milodar môžete venovať pre misionárov pri myrovaní. Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. Modlitby chvál začnú o 18.00 hod. V stredu 14. septembra máme odporúčaný sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii. Vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. septembru 2022

( , sep 3, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. Každodenná večiereň a po jej skončení panychída za všetkých zosnulých. Je pred nami misijný týždeň. Do pozornosti vám dávame stavovské stretnutia pre ženy v pondelok večer, pre mužov v utorok večer a pre seniorov v stredu večer. Vo štvrtok bude večer obnova krstných sľubov a pomazanie chorých. V piatok bude o 16.00 hod. stretnutie detí v pastoračke a večer bude obnova manželských sľubov s eucharistickou adoráciou a odprosovaním...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k nedeli 28. augusta 2022

( , aug 28, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. V pondelok 29. augusta máme odporúčaný sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa a zároveň je to aj štátny sviatok. Sv. liturgie budú ako ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. V utorok 30. augusta bude o 17.15 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke. Následne bude spievať sv. liturgiu o 18.00 hod. Vo štvrtok 1. septembra vstupujeme do nového cirkevného roka. Po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. augustu 2022

( , aug 20, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude o 17.45 hod. Moleben k bl. Metodovi a po sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov, tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Sv. liturgie vo Veľkom Šariši v mesiaci august nebudú. Dávame vám do pozornosti celomestské sv. misie, ktoré budú v termíne 3. – 11. september 2022. Zapája sa aj...

Čítajte viac