Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 5. júlu 2020

  Budúcu nedeľu 12. júla bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary.

  Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň.

  Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4).

  V stredu 8. júla bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň.

  Naša odpustová slávnosť ku cti bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča bude v nedeľu 19. júla. Sv. liturgie s myrovaním budú v tento deň ako v nedeľu. Slávnostná sv. liturgia bude o 10.30 hod. Duchovná príprava začne v piatok 17. júla. Celý program nájdete vzadu na plagáte a v novom Informátore.

  Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Misionár. Vzadu na stolíku nájdete nový farský Informátor.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 5. júlu 2020

( , júl 4, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. júla bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary. Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 8. júla bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň. Naša odpustová slávnosť ku...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. júnu 2020

( , jún 20, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár, ktorá je presunutá z marca tohto roka. Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň a o 18.00 hod. budú modlitby chvál. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 24. júna máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna našej archieparchie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude nácvik zboru. V utorok večer sa pomodlime veľkú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. júnu 2020

( , jún 14, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 21. júna bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár, ktorá je presunutá z marca tohto roka. Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 17. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a potom nácvik zboru. Vo štvrtok 18. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu. V piatok 19. júna máme sviatok Božského...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. júnu 2020

( , jún 6, 2020 , Farské oznamy )

Po všetkých sv. liturgiách máme našu farskú zbierku na dokončenie fary. Svoj milodar môžete vhodiť pri východe z chrámu do označeného košíka. Ďakujeme. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 8. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu. V stredu 10. júna bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru. Vo štvrtok 11. júna máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú dve, a to o 6.30 hod. a o 18.00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. máju 2020

( , máj 30, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 7. júna bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Svoj príspevok môžete odovzdať do označeného košíka vzadu pri východe z chrámu. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. veľká večiereň s modlitbami na kolenách. V pondelok 1. júna máme odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha. Sv. liturgie budú v tento deň dve, a to ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V stredu 3. júna bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. máju 2020

( , máj 23, 2020 , Farské oznamy )

Po všetkých sv. liturgiách je dnes zbierka na katolícke masmédiá. Svoj príspevok môžete odovzdať do označeného košíka vzadu pri východe z chrámu. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok 28. mája bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Budúca sobota 30. mája je piata zádušná. Ráno bude sv. liturgia obetovaná za všetkých zosnulých. Po sv. liturgii bude panychída s hramotami. Veľká večiereň sviatku Zostúpenia Svätého Ducha s lítiou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. máju 2020

( , máj 16, 2020 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a požehnaním s jeho relikviami. Budúcu nedeľu 24. mája bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Bude formou košíka po každej sv. liturgii podobne ako zvonček. Košíky na zvonček i na zbierku budú riadne označené a položené vzadu na stolíku. V stredu 20. mája zakončujeme sviatok Paschy. Po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkú večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána. Vo štvrtok 21. mája máme prikázaný sviatok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. máju 2020

( , máj 9, 2020 , Farské oznamy )

Bratia a sestry, veľmi sa tešíme, že sa môžeme opäť spoločne stretávať pri bohoslužbách. Apelujeme však na našu zodpovednosť, aby sme aj naďalej dôsledne dodržiavali prísne opatrenia. Platí to aj pri príchode do chrámu: Do chrámu prichádzajte s rúškom alebo s iným vhodným prekrytím úst a nosa. V predsieni po vašej ľavici použite dezinfekciu na ruky. V chráme zaujmite miesto, ktoré je označené bielym lístkom. Kapacita chrámu je 60 miest pri dodržaní dvojmetrových odstupov. Všetky sú na sedenie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. máju 2020

( , máj 2, 2020 , Farské oznamy )

V stredu, na sviatok Polovice Päťdesiatnice, začíname opäť sláviť bohoslužby verejne. V tento deň budú sv. liturgie ako zvyčajne o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Chrám bude otvorený 30 minút pred samotným slávením. Môžeme to využiť na modlitbu sv. ruženca. V piatok 8. mája máme deň pracovného pokoja. Z tohto dôvodu je v tento deň voľnica. Sv. liturgie počas týždňa slávime vo zvyčajných časoch – o 6.30 hod. a o 18.00 hod. (v piatok o 17.30 hod.). K zmene dochádza v nedeľu. Slávené budú štyri sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. aprílu 2020

( , apr 26, 2020 , Farské oznamy )

Vo štvrtok 30. apríla vás pozývame na spoločnú modlitbu za kňazov ako máme vo zvyku (ide o posledný štvrtok v mesiaci). V piatok 1. mája máme deň pracovného pokoja. Z tohto dôvodu je v tento deň voľnica. Okrem toho je tento deň prvým piatkom mesiaca. Sobota 2. mája je fatimská. Môžeme ju sláviť spoločne vo svojich rodinách pri modlitbe posvätného ruženca. Chrám bude aj v tomto týždni otvorený po mreže každý deň v čase 7.00 – 19.00 hod. Sv. liturgie počas týždňa budú slávené neverejne za...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. aprílu 2020

( , apr 18, 2020 , Farské oznamy )

Dnes slávime druhú nedeľu po Pasche, ktorá sa volá Tomášova alebo nedeľa Božieho milosrdenstva. Na Veľký piatok sme sa začali modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Nezabudnime dnes na hodinku Božieho milosrdenstva (15.00 – 16.00) a využime ju na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva, čítanie a meditáciu z Božieho slova, čítanie z Denníčka sv. Faustíny či modlitbu večierne. Ponorme sa v tomto veľkonočnom období do Kristovej lásky ďakujúc za jeho milosrdenstvo. Chrám bude aj v tomto týždni otvorený po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. aprílu 2020

( , apr 15, 2020 , Farské oznamy )

Počas celého Svetlého týždňa je voľnica. V prikázaný sviatok, Svetlý pondelok 13. apríla, bude sv. liturgia o 10.00 hod. Vo Svetlý utorok a Svetlú stredu budú sv. liturgie popoludní o 16.00 hod. Vo Svetlý štvrtok a Svetlý piatok budú sv. liturgie o 8.00 hod. Vo Svetlý piatok 17. apríla bude po sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Vo Svetlú sobotu bude sv. liturgia o 7.00 hod. Budúca nedeľa 19. apríla je Tomášova nedeľa alebo nedeľa Božieho milosrdenstva. Sv. liturgia bude o 10.00 hod. a po nej Korunka...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. aprílu 2020

( , apr 4, 2020 , Farské oznamy )

Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri dnešnej sv. liturgii o 10.00 hod. slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme požehnávať bahniatka. Prosíme vás všetkých, ktorí budete mať tohtoročné bahniatka, aby ste si ich počas tohto slávenia pripravili spolu so svätenou vodou na stolík a spolu s nami požehnali. Na tomto linku nájdete modlitbu požehnania, ktorú sa môžete pomodliť. V pondelok 6. apríla vstupujeme do Strastného týždňa. V pondelok, utorok a stredu budeme sláviť božské služby vopred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. marcu 2020

( , mar 29, 2020 , Farské oznamy )

Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18.00 hod. bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri sv. liturgii slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme požehnávať bahniatka. Prosíme vás všetkých, ktorí budete mať tohtoročné bahniatka, aby ste si ich počas tohto slávenia pripravili spolu so svätenou vodou na stolík a spolu s nami požehnali. Na tomto linku...

Čítajte viac

Farské oznamy k 22. marcu 2020

( , mar 22, 2020 , Farské oznamy )

V sobotu 28. marca 2020 o 18:00 bude Rádio Lumen vysielať priamy prenos svätej liturgie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Nezabudnime na zmenu zimného času na letný! Udeje sa tak v nedeľu 29. marca 2020 z 2:00 hod. na 3:00...

Čítajte viac