Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 18. novembru 2018

  Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby.

  O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň s katechézou pre mladých.

  V pondelok 19. novembra vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu do katedrály o 16:30 hod. pri príležitosti osláv 50. výročia katedrálneho zboru. Po sv. liturgii bude krátky koncert.

  V stredu 21. novembra máme sviatok Uvedenia presv. Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie detí.

  V piatok 23. novembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov.

  Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 24. novembra po večernej sv. liturgii.

  Aj tohto roku môžeme pomôcť s balíčkami na Mikuláša pre deti na Ukrajine. Balíčky môžete doniesť do chrámu do nedele 25. novembra a môžu obsahovať tieto veci: sladkosti, školské potreby, oblečenie (malé kusy: rukavice, čiapka, šál, ponožky), hračky.

  V sobotu 24. novembra máme na stavbe brigádu. Pozývame každého chlapa, ktorý môže prísť pomôcť. Začiatok je o 9:00 hod.

  Každý, kto sa chce zapojiť do koledovania v rámci Dobrej noviny, nech sa prihlási v sakristii chrámu.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Informátor.

  V sakristii máme na predaj stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2019 za cenu 2,-€ a kalendár na stenu otcov baziliánov za 1,-€.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 18. novembru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň s katechézou pre mladých. V pondelok 19. novembra vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu do katedrály o 16:30 hod. pri príležitosti osláv 50. výročia katedrálneho zboru. Po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. novembru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Budúcu nedeľu 18. novembra bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní si pripomenieme 100. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny zvonením zvonov o 13:30 hod. Podvečer bude večiereň o 17:00 hod. a o 18:00 hod. budú modlitby chvál s biblickým vyučovaním. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. novembru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 11. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes podvečer bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok nebude stretko na fare. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň s katechézou pre mladých. Platforma Kresťania v meste pozývajú na spoločné modlitby za komunálne voľby do modlitebne Cirkvi bratskej v pondelok 5....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. októbru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov nebudú. V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa nebude (kvôli prázdninám). V utorok nebudú modlitby mužov, biblická škola bude. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok nebude tichá adorácia a v piatok nebude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. októbru 2018

( , okt 20, 2018 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je dnes zbierka na misie. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod. V sobotu bude o 17:00 večiereň s katechézou pre mladých. V utorok 23. októbra...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2018

( , okt 20, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Budúca nedeľa 21. októbra je misijná. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Stretnutie rodín bude dnes popoludní o 16:00 hod. tu v chráme. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. októbru 2018

( , okt 7, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 14. októbra bude farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod. Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. septembru 2018

( , sep 16, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru. Budúcu nedeľu 23. septembra bude zbierka na kňazský seminár. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa akcie pod názvom Objavovanie Prešova, ktoré začne dnes o 20:00 hod. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. septembru 2018

( , sep 8, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 16. septembra bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Po nej budú nasledovať modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v stredu budú modlitby mužov a biblická škola, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú o 6:30 a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. septembru 2018

( , sep 3, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude prvá detská sv. liturgia o 17:30 hod., po ktorej bude požehnanie žiakov, študentov, učiteľov, rodičov a ak si donesiete školské tašky či potreby, budú vám posvätené. Srdečne pozývame. Aj v tomto školskom roku pozývame deti, mladých, ale aj dospelých do telocvične na ZŠ Prostějovská. Prvý krát sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. augustu 2018

( , aug 4, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V pondelok 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. Po oboch bude myrovanie. V dňoch 11.- 12. augusta sa uskutoční odpustová slávnosť v Klokočove. Celý program slávnosti nájdu záujemcovia vzadu na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. júlu 2018

( , júl 30, 2018 , Farské oznamy )

Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 3. augusta bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov. Akatist požehnania rodín sa pomodlíme po večerných sv. liturgiách v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. júlu 2018

( , júl 24, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Pozývame vás na Modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. august 2018 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. júlu 2018

( , júl 14, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 22. júla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Po večernej sv. liturgii bude posvätenie vozidiel (autá, bicykle, odrážadlá, kolobežky, kočíky a pod.). V tento deň je voľnica. V utorok 17. júla máme sviatok patróna...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. júlu 2018

( , júl 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na svojpomocný fond. Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 22. júla pri oboch sv. liturgiách. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov v sakristii a v chráme bude nácvik zboru. Od stredy 11. júla bude prebiehať duchovná príprava na odpustovú slávnosť. Srdečne vás na ňu pozývame. Program nájdete vzadu na plagátoch a v minulotýždňovom farskom Informátore. V sobotu 14. júla sa v Bratislave uskutoční...

Čítajte viac