Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 5. aprílu 2020

  Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri dnešnej sv. liturgii o 10.00 hod. slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme požehnávať bahniatka. Prosíme vás všetkých, ktorí budete mať tohtoročné bahniatka, aby ste si ich počas tohto slávenia pripravili spolu so svätenou vodou na stolík a spolu s nami požehnali. Na tomto linku nájdete modlitbu požehnania, ktorú sa môžete pomodliť.

  V pondelok 6. apríla vstupujeme do Strastného týždňa.

  V pondelok, utorok a stredu budeme sláviť božské služby vopred posvätených darov o 15.00 hod.

  Vo Veľký štvrtok, 9. apríla, budeme sláviť liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou o 15.00 hod. Po jej skončení budú Sväté strasti Ježiša Krista. Texty na spoločnú modlitbu v rodinách nájdete tu: večiereň a strasti.

  Veľký piatok, 10. apríla, je prikázaný sviatok. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Znamená to zdržať sa jedál obsahujúcich spomínané potraviny a raz sa dosýta najesť a dvakrát občerstviť. Obrady v tento deň budú takto: ráno o 7.00 hod. budú kráľovské hodinky a o 15.00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščanice do hrobu. Opäť pozývame rodiny farnosti k spoločnej modlitbe v týchto časoch, obzvlášť k modlitbe večierne. Doma si môžete pripraviť stolík ako Boží hrob, na ktorom bude ikona ukrižovaného Krista alebo položený kríž Ježiša Krista a takto si ho môžete doma uctiť až do nedele rána a stretávať sa pri ňom na spoločných modlitbách. Opäť ponúkame texty: kráľovské hodinky a Veľká večiereň s uložením plaščanice. Prikladáme aj rodinnú domácu liturgiu na tento deň v dvoch jazykových verziách – SLOVENSKYCIRKEVNOSLOVANSKY.

  Na Veľkú sobotu 11. apríla sa budeme modliť o 7.00 hod. Jeruzalemskú utiereň pri Božom hrobe a popoludní o 15.00 hod. budeme sláviť liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou. Aj v tento deň vás pozývame k spoločnej modlitbe pri Božom hrobe, ktorý budete mať doma, aj pomocou týchto modlitieb: uctenie plaščanice bez kňaza. Texty prinášame tu: Jeruzalemská utiereň a večiereň.

  Na nedeľu Paschy, 12.apríla, budeme sláviť utiereň vzkriesenia o 6.00 hod., po ktorej bude požehnanie pokrmov. Svoje pokrmy si môžete pripraviť doma na stôl a spolu s nami ich môžete mať požehnané. Prikladáme aj modlitbu požehnania, ktorú môžete vykonať doma vo svojich rodinách duchovne spojení s nami. Texty nájdete tu: utiereň vzkrieseniamodlitba požehnania pokrmov bez kňaza. O 10.00 hod. bude sv. liturgia s čítaním evanjelií v jazykoch. Popoludní bude o 15.00 hod. Veľká večiereň paschy. Opäť ponúkame možnosť modliť sa rodinnú domácu liturgiu na Paschu: SLOVENSKYCIRKEVNOSLOVANSKY.

  Vo Svetlý pondelok, prikázaný sviatok, 13. apríla, bude sv. liturgia o 10.00 hod.

  Počas celého Svetlého týždňa je voľnica.

  Chrám bude otvorený po mreže každý deň v čase 7.00 – 19.00 hod.

  Celý budúci týždeň, strastný alebo veľký týždeň, môžeme prežívať duchovne spojení ako farnosť na tento úmysel – prežiť Kristovo utrpenie z lásky ku každému jednému z nás, zakúsiť jeho víťazstvo nad smrťou a prosiť o zázrak víťazstva Ježiša Krista nad koronavírusom. Jeho vzkriesenie môže priniesť aj toto víťazstvo. Preto vás pozývame k spoločným modlitbám a bdeniu pri Božom hrobe. Meditujme o našej spáse, ktorá prichádza zadarmo, zvlášť teraz, keď sme zatvorení vo svojich domovoch. Máme čas byť s Pánom. Buďme s ním. Buďme spolu pri jeho krížovej ceste, buďme pri ňom pri jeho hrobe. Iba tak môžeme zažiť následnú RADOSŤ z jeho VZKRIESENIA, aby sa celým naším sídliskom, celou našou farnosťou, našimi panelákmi, mohlo niesť radostné CHRISTOS VOSKRESE!

  Povzbudzujeme vás k sledovaniu či počúvaniu prenosov sv. liturgií cez www.logos.tv, televíziu LUX či rádio Lumen alebo cez prenosy z jednotlivých farností prostredníctvom internetu (facebook, youtube).

  Duchovne sa s nami môžete spojiť každý deň pri slávení sv. liturgie a prijať duchovné prijímanie. Pripájame modlitbu duchovného prijímania (PDF).

  Informácie ohľadom krstov, pohrebov alebo ostatných náležitostí nám dávajte vedieť prostredníctvom telefónu (mobilných čísel) alebo emailom.

  V prípade nebezpečenstva smrti sme k dispozícii aj naďalej. Stačí nás kontaktovať na našich telefónnych číslach.

  Úmysly na sv. liturgie prijímame aj v tomto čase. Každý, kto by chcel dať odslúžiť sv. liturgiu na nejaký úmysel, môže tak urobiť telefonicky u o. Petra, správcu farnosti.

  Táto situácia je ťažká pre našu farnosť aj po finančnej stránke. Keďže slávime bohoslužby bez vás, veriacich, chceme vás požiadať, ak by ste pri prípadnej návšteve chrámu mohli prispieť finančne do pokladničky, ktorá je na stene pri mrežiach alebo poprípade dať svoj milodar do obálky a vhodiť ju do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na priečelí novej farskej budovy pri súkromnom vchode (oproti vežiaku Prostějovská 37). Môžete uviesť aj účel príspevku, poprípade meno, ak to uznáte za vhodné. Prispieť môžete aj z domu formou finančného daru na farský účet (SK69 7500 0000 0040 0021 6918). Kvôli nedorozumeniam prízvukujeme, že o podporu nežiadajú kňazi ako osoby. Ide čisto o podporu chrámu či stavby, o ktorej viete, že je ešte stále na našich pleciach. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 5. aprílu 2020

( , apr 4, 2020 , Farské oznamy )

Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri dnešnej sv. liturgii o 10.00 hod. slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme požehnávať bahniatka. Prosíme vás všetkých, ktorí budete mať tohtoročné bahniatka, aby ste si ich počas tohto slávenia pripravili spolu so svätenou vodou na stolík a spolu s nami požehnali. Na tomto linku nájdete modlitbu požehnania, ktorú sa môžete pomodliť. V pondelok 6. apríla vstupujeme do Strastného týždňa. V pondelok, utorok a stredu budeme sláviť božské služby vopred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. marcu 2020

( , mar 29, 2020 , Farské oznamy )

Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18.00 hod. bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri sv. liturgii slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme požehnávať bahniatka. Prosíme vás všetkých, ktorí budete mať tohtoročné bahniatka, aby ste si ich počas tohto slávenia pripravili spolu so svätenou vodou na stolík a spolu s nami požehnali. Na tomto linku...

Čítajte viac

Farské oznamy k 22. marcu 2020

( , mar 22, 2020 , Farské oznamy )

V sobotu 28. marca 2020 o 18:00 bude Rádio Lumen vysielať priamy prenos svätej liturgie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Nezabudnime na zmenu zimného času na letný! Udeje sa tak v nedeľu 29. marca 2020 z 2:00 hod. na 3:00...

Čítajte viac

Medzinárodná modlitbová akcia na zastavenie koronavírusu

( , mar 10, 2020 , Farské oznamy )

V stredu 11. marca 2020 sme pozvaní, aby sme sa zapojili do medzinárodnej modlitbovej akcie všetkých kresťanov na svete, a to modlitbou slávnostného ruženca a Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 20:00 hod. Modlitba je spojená so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. februáru 2020

( , feb 26, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Budúcu nedeľu 1. marca bude jarná zbierka na charitu. Dnes vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením. V pondelok 24. februára vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Počas Veľkého pôstu v stredy a piatky nebudú ranné sv. liturgie. Namiesto nich budú pôstne hodinky so starozákonnými čítaniami o 6:45 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. februáru 2020

( , feb 14, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 23. februára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. Modlitby chvál s katechézou o manželstve a modlitbami za manželov začnú po večierni o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická hodina na tému Veľký pôst a jeho disciplína. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. februáru 2020

( , feb 8, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov. Stretnutie biblickej hodiny tento týždeň nebude kvôli mojej účasti na duchovnej rade pre manželov v rámci NTM. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň. V piatok 14....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. februáru 2020

( , feb 1, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 9. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude kvôli polročným prázdninám. V utorok bude biblická hodina (ale v novom prevedení, ktoré vám predstavíme) a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. januáru 2020

( , jan 25, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. pozývame na modlitby matiek v rámci Trojdnia. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu bude o 17:00 hod. Mariánske večeradlo. Vo štvrtok 30....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. januáru 2020

( , jan 18, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. januára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes bude 17:00 hod. každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu o 17:00 hod. veľká večiereň. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. januáru 2020

( , jan 4, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Jej účelom je podporiť rozvoj teologickej fakulty a našich cirkevných škôl. Dnes, v nedeľu 5. januára, máme Predvečer Zjavenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. O 15:00 hod. bude veľká večiereň s veľkým svätením vody a o 21:00 hod. veľké povečerie s lítiou. V pondelok 6. januára máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. O 7:00 hod. bude utiereň a o 8:00 a 10:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. decembru 2019

( , dec 29, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme iba na požiadanie, keďže sme mnohí v posledných dňoch prijali sviatosť zmierenia. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok 31. decembra bude iba jedna sv. liturgia o 18:00 hod. (ďakovná), po ktorej sa pomodlíme ďakovný akatist. V stredu 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána a Nový kalendárny rok. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého budú o 8:00 hod. a 10:00 hod. s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. decembru 2019

( , dec 21, 2019 , Farské oznamy )

V nedeľu 22. decembra vám od 14:00 hod. ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. V pondelok 23. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 24. decembra máme Predvečer Narodenia Pána. Kráľovské hodinky budú o 7:30 hod., sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou bude o 15:00 hod. a Veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V tento...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. decembru 2019

( , dec 14, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Na modlitbu každodennej večierne vás pozývame o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok večerný program pred vystavenou Eucharistiou nebude. V sobotu bude veľká večiereň. V pondelok 1ž. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 17. decembra bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

( , dec 7, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny, aby ste ich nahlásili v sakristii. Modlitba večierne bude dnes o 17:00 hod. Po večierni vás pozývame na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela....

Čítajte viac