Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 15. septembru 2019

  Dnes je zbierka na seminár II.

  Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na stretnutie v utorok 17. septembra o 17:00 hod. V Kostole sv. Jozefa (františkáni). Stretnutie je spojené s omšou. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

  V utorok 17. 9. sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Ak sa ho chcete zúčastniť, autobus odchádza ráno 4:10 hod. zo zastávky Centrum. Srdečne vás pozývame. Zapísať sa môžete v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 5,-€.

  Oznamujeme vám, že príprava na prvú sv. spoveď začne v piatok 11. októbra detskou sv. liturgiou, po ktorej bude prvé stretnutie s deťmi a ich rodičmi. Účasť je povinná. Deti nahlasujte v priebehu septembra prostredníctvom prihlášok, ktoré vám dáme buď v sakristii alebo na hodine náboženstva.

  Už odteraz si môžete v sakristii predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€.

  Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii.

  Na predaj máme aj knihu myšlienok o. Jozefa Ivana (365 zamyslení pre potešenie duše) za cenu 20,-€. Zakúpiť si ju môžete v sakristii.

  Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora. Zakúpiť si môžete aj nové číslo časopisu Misionár. Predplatitelia ho nájdu v sakristii.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 15. septembru 2019

( , sep 14, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na seminár II. Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na stretnutie v utorok 17. septembra o 17:00 hod. V Kostole sv. Jozefa (františkáni). Stretnutie je spojené s omšou. Bližšie informácie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. septembru 2019

( , sep 7, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 15. septembra bude zbierka na seminár II. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po nej na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. V stredu 11.septembra pozývame mladých zahrať si futbal do športového areálu na Šmeralovej o 17:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. septembru 2019

( , sep 1, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu, 7. septembra, bude mariánske večeradlo o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. augustu 2019

( , aug 25, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby fary. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. a o 18:45 hod. bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Vo štvrtok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Ide nielen o cirkevný, ale aj štátny sviatok, preto budú sv. liturgie ako v nedeľu, a to o 8:00 a o 10:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. V sobotu 31. augusta vás pozývame na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. júlu 2019

( , júl 15, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. V stredu bude nácvik zboru. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. V stredu 17. júla máme sviatok Bl. P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod. V tento deň začíname duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou, ktorá potrvá do soboty 20. júla. V tieto dni vás pozývame k účasti najmä na večerných sv. liturgiách. Celý program prípravy a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. júnu 2019

( , jún 8, 2019 , Farské oznamy )

Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod., po ktorej budú nasledovať modlitby chvál so svedectvom bývalého väzňa so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude ani biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude po sv. liturgii krátka katechéza a po nej tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. júnu 2019

( , jún 1, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní (nedeľa 2. júna) vás srdečne pozývame na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční dnes popoludní v bazilike minor v Ľutine. Autobus odchádza o 13:50 hod. z parkoviska pri COOP Jednote. Kto by ešte chcel ísť a nie je zapísaný, stačí, že príde k autobusu. Program nájdete vzadu na plagáte. V našom chráme bude o 17:00 hod. každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

( , máj 11, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. máju 2019

( , máj 4, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu je zbierka na seminár I. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, modlitby mužov a nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii katechéza a po nej ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Moleben k presv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. aprílu 2019

( , apr 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní vás o 15:00 hod. pozývam na Korunku Božieho milosrdenstva s čítaním z Denníčka sv. Faustíny. Večiereň sa pomodlime po skončení (približne o 15:30 hod.). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a detská sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. aprílu 2019

( , apr 22, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 28. apríla bude farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude večiereň o 15:00 hod. s Korunkou Božieho milosrdenstva. V utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok detská sv. liturgia a stretko mladých. V sobotu bude Veľká večiereň o 17:00 hod. Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Na sv. liturgii sa pri premenení nekľačí, ale stojí. Liturgický program...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. aprílu 2019

( , apr 13, 2019 , Farské oznamy )

Od 14:00 hod. vám ponúkame možnosť pristúpiť k veľkonočnej sv. spovedi. Spovedať budeme ako zvyčajne viacerí kňazi. O 17:00 hod. bude sv. liturgia a po nej o 18:00 hod. chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Počas celého Veľkého týždňa sv. liturgie ráno nebudú. V pondelok, utorok a v stredu budú ráno o 7:00 hod. pôstne hodinky a večer o 18:00 hod. Božská služba vopred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. aprílu 2019

( , apr 6, 2019 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii (cca 9:15 hod.) bude premietanie krátkeho dokumentu o časopise Slovo vrámci 50. výročia jeho existencie s diskusiou. Popoludní vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty o 16:15 hod. a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok veľkopôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. marcu 2019

( , apr 3, 2019 , Farské oznamy )

Popoludní začína modlitebný program v našom chráme o 15:00 hod. posledným stretnutím matiek v rámci Trojdnia modlitieb matiek, o 16:15 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty matiek a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov nebude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. Budúci týždeň je prvopiatkový....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. marcu 2019

( , mar 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare nebude. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie mladých. V pondelok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00...

Čítajte viac