Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 3. júlu 2022

  Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

  V pondelok 4. júla pozývame všetky deti, rodičov a celé rodiny na cyklotúru smerom na Veľký Šariš. Spoločný začiatok je o 9.00 hod. pred naším chrámom. Občerstvenie je z vlastných zásob. Cyklotúra sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia.

  V pondelok bude o 18.45 hod. veľká večiereň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda.

  V utorok máme odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Zároveň je v tento deň aj štátny sviatok. Sv. liturgie budú ako v nedeľu t.j. o 7.30 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod.

  V stredu bude o 18.45 hod. Akatist požehnania rodín. Po ňom bude nácvik zboru.

  Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

  V piatok bude o 18.15 hod. Akatist k sv. archanjelovi Michalovi.

  Budúcu sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň s lítiou pred odpustovou slávnosťou.

  V nedeľu 10. júla máme v našej farnosti odpustovú slávnosť. Liturgický program bude nasledovný: 6.30 hod. utiereň, 7.30 hod. csl. sv. liturgia s myrovaním, 9.00 hod. mariánske večeradlo, 9.45 hod. slovo o bl. P. P. Gojdičovi, 10.00 hod. Akatist k bl. P. P. Gojdičovi a o 10.30 hod. slávnostná sv. liturgia s myrovaním.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farský Informátor.

  Minulotýždňovú zbierku Dobročinné diela Svätého Otca sme podporili sumou 338,70,-€. Na potreby farnosti daroval bohuznámy darca 100,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 3. júlu 2022

( , júl 2, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 4. júla pozývame všetky deti, rodičov a celé rodiny na cyklotúru smerom na Veľký Šariš. Spoločný začiatok je o 9.00 hod. pred naším chrámom. Občerstvenie je z vlastných zásob. Cyklotúra sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia. V pondelok bude o 18.45 hod. veľká večiereň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda. V utorok máme odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Zároveň je v tento deň aj štátny...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. júnu 2022

( , jún 27, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pozývame najmä všetky deti, mladých, rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí odchádzate na dovolenky, aby sme mohli...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. júnu 2022

( , jún 20, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. júna bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. Akatist k Svätému Duchu bude v pondelok o 17.45 hod. Obetujme ho za synodu. V utorok 21. júna sa uskutoční pravidelné mesačné stretnutie rozvedených kresťanov v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 o 16.00 hod. Bližšie info nájdu záujemcovia vzadu na nástenke. Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu bude v stredu o 17.45 hod. Nácvik zboru bude po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. júnu 2022

( , jún 11, 2022 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi. Nácvik zboru bude v stredu o 1845 hod. v pastoračke. Vo štvrtok máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude tichá adorácia do 21.00 hod. zakončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním. Veľkú večiereň sviatku...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. júnu 2022

( , jún 4, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. sa pomodlíme veľkú večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi. Nácvik zboru bude v stredu o 18.45 hod. v chráme. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia do 21.00 hod. zakončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. máju 2022

( , máj 30, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 5. júna bude po sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete nechať vzadu v košíku. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 17.15 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitby žalmov. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi. Po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. máju 2022

( , máj 21, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Každodenná večiereň bude o 00 hod. V týchto dňoch sa pri našich modlitbách zamerajme zvlášť na slávnosť posvätenia našej farskej budovy, ktorá bude v nedeľu 29. mája. V pondelok bude o 45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. Vstredu bude o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke. V tento deň zakončujeme sviatok Paschy. Po večernej sv. liturgii bude veľká večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána. Nácvik zboru bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. máju 2022

( , máj 7, 2022 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17.00 hod. a po nej na modlitby chvál s katechézou. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V utorok bude o 17.45 hod. Akatist k presv. Bohorodičke. V stredu máme sviatok bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka. O 17.45 hod. sa pomodlime moleben k blahoslavenému. V tento deň slávime aj sviatok Polovice Päťdesiatnice. Po sv. liturgii bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. máju 2022

( , apr 30, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Svojím darom podporujeme seminár ako taký, nie konkrétnych seminaristov. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok 6. mája bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitby žalmov budú odteraz v zmenenom čase, a to o 17.15...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. aprílu 2022

( , apr 23, 2022 , Farské oznamy )

Drahí bratia a sestry, opäť sme boli požiadaní o potravinovú pomoc. Preto vás pozývame zapojiť sa, ktorí môžete. Pomoc pôjde do Ľvova a Mariupoľa. Zapojiť sa môžete prinesením týchto vecí: cestoviny, ryža, konzervy mäsové a rybacie. Ďalej múka, cukor, olej, pretlak, paštéty, trvanlivé mlieko, sladkosti pre deti, detská výživa v kapsičkách. Preberanie pomoci bude v stredu 27. apríla medzi 17.00 a 18.00 hod. na farskom úrade Prešov – Sídlisko 3. Všetkým vám vopred veľká vďaka. Dnes, v nedeľu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. aprílu 2022

( , apr 17, 2022 , Farské oznamy )

Dnes, svetlý pondelok popoludní, vás pozývame o 15.00 hod. na veľkú večiereň, po ktorej bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Po večerných sv. liturgiách sa pomodlime Korunku k Božiemu milosrdenstvu v rámci prípravy na nedeľu Božieho milosrdenstva. V utorok, stredu a štvrtok bude veľká večiereň o 17.20 hod. V piatok bude o 16.45 hod. Nácvik zboru bude vo štvrtok o 17.30 hod. v pastoračke. Mariánske večeradlo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. aprílu 2022

( , apr 10, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách myrovanie a požehnanie ratolestí. Poobede bude o 17.00 hod. pôstna večiereň s poklonami a o 18.00 hod. pozývame všetkých na modlitby chvál s katechézou. V pondelok – stredu sa budeme modliť ráno pôstne hodinky a večer sláviť božské služby vopred posvätených darov. Pred veľkonočnými sviatkami budeme spovedať ešte v pondelok – stredu v čase 9.00 hod. – 10.00 hod. (najmä pre seniorov a tých, ktorí sú doma) a 17.30...

Čítajte viac

( , apr 3, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. Liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete dať vzadu do košíka. Poobede bude o 16.15 hod. Krížová cesta manželov a o 17.00 hod. Pôstna večiereň s poklonami. V stredu a v piatok je zdržanlivosť od mäsa. V tieto dni sa modlíme ráno modlitby pôstneho času a večer slávime božské služby vopred posvätených darov. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Kajúci akatist k Presvätej Trojici. Vo štvrtok bude po večernej sv. Liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. marcu 2022

( , mar 26, 2022 , Farské oznamy )

V nedeľu 27. marca 2022 je zmena zimného času na LETNÝ. Hodiny si nastavte z 2.00 hod. na 3.00 hod. (o hodinu dopredu). Budúcu nedeľu 3. apríla bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes popoludní bude o 16.15 hod. krížová cesta za nenarodené deti, ktorú budú viesť mladí a o 17.00 hod. sa pomodlíme pôstnu večiereň s poklonami. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami ráno i večer. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. marcu 2022

( , mar 20, 2022 , Farské oznamy )

POZOR!!! ZMENA ZIMNÉHO ČASU NA LETNÝ UŽ TÚTO NEDEĽU 27. MARCA 2022. HODINY SI NASTAVÍME Z 2.00 na 3.00. Dnes je po všetkých sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Svoj dar môžete vhodiť vzadu do košíka. Poobede o 16.15 hod. bude krížová cesta za mier a pokoj vo svete, ktorú povedú muži a o 17.00 hod. sa pomodlíme pôstnu večiereň s poklonami. V stredu je zdržanlivosť od mäsa. V stredu a štvrtok bude ráno modlitba pôstnej hodinky...

Čítajte viac