Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 19. septembru 2021

  Budúcu nedeľu 26. septembra bude zbierka pre núdznych na Kube.

  Dnes poobede bude o 17:00 hod. každodenná večiereň.

  Od pondelka 20. septembra sa Prešov nachádza v červenej fáze covid automatu. Ranné sv. liturgie PO – SO budú v režime ZÁKLAD (25 osôb) Večerné sv. liturgie PO – SO budú v režime OTP (63 osôb) a nedeľné sv. liturgie budú takto: 7.30 (OTP, 63 osôb), 9.00 (zaočkovaní, bez kapacitných obmedzení) a 10.30 (OTP, 63 osôb). Každý, kto príde do chrámu, je povinný dodržiavať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva: mať pri sebe potvrdenie (o očkovaní, testovaní, prekonaní), mať nasadený respirátor, nie rúško a zapísať sa vzadu na stolíku do zoznamu (uviesť svoje meno a priezvisko spolu s telefónnym číslom). Zapisujú sa všetci okrem detí do 10 rokov. Tie sa nepočítajú ani do kapacity.  Nakoľko máme zníženú kapacita, odporúčame aj sv. liturgiu v sobotu večer, ktorá je s platnosťou na nedeľu. Odporúčame vám vybrať si konkrétny čas sv. liturgie a prichádzať na ňu stále. Žiadame vás o striktné dodržiavanie týchto opatrení.

  V stredu bude Akatist k sv. Jozefovi o 17.45 hod. Po sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru. Vo štvrtok bude o 18.45 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Nasleduje tichá adorácia do 21.00 hod. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  V sakristii chrámu môžete prihlasovať deti, ktoré sa tento rok budú pripravovať na slávnosť prvej svätej spovede. Príprava začína od októbra. Taktiež si môžete obnovovať hramoty. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu.

  V priebehu krátkeho času budete môcť opäť prijímať pod obojím spôsobom (Telo a Krv Ježiša Krista). Z ABÚ si zakúpime lyžičky na rozdávanie Eucharistie, ktoré boli použité pri sv. liturgii s pápežom Františkom. Každý bude prijímať čistou lyžičkou. Prijímanie sa takto bude rozdávať počas každej sv. liturgie.

  Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním na stretnutie členov Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom. Stretnutie sa uskutoční 21. septembra o 17.00 hod. v Kostole sv. Jozefa (františkáni) v Prešove. Povedie ho páter Gabriel Prievalský, OFM.

  Federácia skautov Európy, ktorá v Prešove v našich farnostiach existuje už viac ako 5 rokov, začína nový skautský rok a pozýva deti vo veku od 8 do 16 rokov pridať sa k nim. V prípade záujmu prosím napíšte na fse.zbor.presov1@gmail.com alebo na facebookovú stránku: Zbor blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka v Prešove (@PresovFSE).

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 19. septembru 2021

( , sep 19, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. septembra bude zbierka pre núdznych na Kube. Dnes poobede bude o 17:00 hod. každodenná večiereň. Od pondelka 20. septembra sa Prešov nachádza v červenej fáze covid automatu. Ranné sv. liturgie PO – SO budú v režime ZÁKLAD (25 osôb) Večerné sv. liturgie PO – SO budú v režime OTP (63 osôb) a nedeľné sv. liturgie budú takto: 7.30 (OTP, 63 osôb), 9.00 (zaočkovaní, bez kapacitných obmedzení) a 10.30 (OTP, 63 osôb). Každý, kto príde do chrámu, je...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. septembru 2021

( , sep 6, 2021 , Farské oznamy )

REGISTRÁCIA NA PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE Dnes poobede o 17:00 bude každodenná večiereň. Budúcu nedeľu je zbierka na podporný fond II. Aj v tomto týždni zaznejú pri sv. liturgiách myšlienky pápeža Františka zakomponované do príhovorov spolu s katechézami. V stredu 8. septembra máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Pred večernou sv. liturgiou o 17.45 hod. sa pomodlíme moleben k Presvätej Bohorodičke. Vo štvrtok 09. septembra bude tichá adorácia so začiatkom o 18.45 hod. Potrvá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. augustu 2021

( , aug 22, 2021 , Farské oznamy )

REGISTRÁCIA NA PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE Dnes je po sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie okolia fary. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Aj v tomto týždni odznejú pri sv. liturgiách myšlienky pápeža Františka zakomponované do príhovorov. V stredu 25. augusta máme sviatok bl. M. D. Trčku. O 17.45 hod. sa pomodlime moleben k blahoslavenému. Vo štvrtok 26. augusta bude mariánske večeradlo obetované za pápeža Františka a kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Nasledovať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. augustu 2021

( , aug 15, 2021 , Farské oznamy )

REGISTRÁCIA NA SV. OTCA V PREŠOVE Dnes poobede večiereň nebude. Budúcu nedeľu bude naša farská zbierka na dokončenie okolia fary. V rámci duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka sa v pondelok 16.augusta pomodlíme Moleben k Bohorodičke, v stredu 18. augusta Akatist k sv. Jozefovi. Pri sv. liturgiách zaznejú myšlienky pápeža Františka zakomponované do príhovorov. V utorok 17. augusta sa o 17:45 pomodlíme Moleben k bl. P.P. Gojdičovi. Vo štvrtok 19. augusta bude tichá adorácia so začiatkom o 18.45 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. augustu 2021

( , aug 7, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Vo štvrtok 12. augusta bude tichá adorácia so začiatkom o 18.45 hod. Potrvá do 21.00 hod. a bude zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva s osobným požehnaním. Obetovať ju môžeme za cestu pápeža Františka na Slovensko. V nedeľu 15. augusta máme prikázaný sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú ako v nedeľu. V sobotu 14. augusta bude o 17.00 hod. veľká večiereň...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. augustu 2021

( , júl 31, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 8. augusta bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15.00 hod. Vo štvrtok 5. augusta bude tichá adorácia so začiatkom o 18.45 hod. Potrvá do 21.00 hod. a bude zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva s osobným požehnaním. V piatok 6....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. júlu 2021

( , júl 28, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie okolia farskej budovy. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Vo štvrtok 29. júla bude po večernej sv. liturgii mariánske večeradlo obetované za všetkých kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Následne potrvá tichá adorácia až do 21.00 hod. Zakončená bude Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním. V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. júlu 2021

( , júl 16, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním bude vo štvrtok 15. júla v čase 19.00 – 21.00 hod. V stredu 14. júla začíname duchovnú prípravu pred odpustovou slávnosťou. Sústredená bude na večerné sv. liturgie. V stredu bude katechéza, vo štvrtok eucharistická adorácia, v piatok veľká večiereň. V sobotu 17. júla máme sviatok bl. P. P....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. júlu 2021

( , júl 3, 2021 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 11. júla bude pri všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. V pondelok 5. júla máme sviatok svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Nakoľko je tento deň aj štátnym sviatkom, sv. liturgie budú ako v nedeľu, a to o 7.30, 9.00 a 10.30 hod. Tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním bude vo štvrtok 8. júla v čase 19.00 – 21.00 hod. Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo. Oznamujeme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. júnu 2021

( , jún 26, 2021 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15.00 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Po večernej sv. liturgii bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. júnu 2021

( , jún 19, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgii zbierka na dokončenie okolia fary. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Kapacita chrámu ostáva budúci týždeň nezmenená, t.j. disponujeme 120 miestami na sedenie šachovnicovým spôsobom. Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Vo štvrtok bude Mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním do 21.00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. júnu 2021

( , jún 12, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 20. júna bude zbierka na dokončenie okolia fary. Dnes popoludní je o 17.00 hod. každodenná večiereň a po jej skončení modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod. Kapacita chrámu ostáva budúci týždeň nezmenená, t.j. disponujeme 120 miestami na sedenie šachovnicovým spôsobom. Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Moleben k sv. Jozefovi v stredu o 17.45 hod. Vo štvrtok bude Akatist k bl. P. P. Gojdičovi o 17.45...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. júnu 2021

( , jún 5, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. Od budúceho týždňa je kapacita chrámu na sedenie 120 osôb. Sedenie je šachovnicové. Miesta sú vyznačené bielym lístkom v laviciach a na chóre. Použiť môžete aj stoličky po obvode chrámu. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Rezervácia už nie je vôbec potrebná. Počnúc budúcou nedeľou 13. júna budú tri sv. liturgie: o 7.30, 9.00 a o 10.30 hod. Utiereň bude o 6.30 a večiereň o 17.00 hod. Akatist k Ježišovi...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. máju 2021

( , máj 29, 2021 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii je naša farská zbierka na dokončenie okolia fary. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu na stolíku. Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. O 18.00 hod. vás pozývame sledovať prvý živý večer projektu Ako Otec: hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta, ktoré organizuje gospelová skupina Peter Milenky band. Dnešná téma: Otec nežný a láskavý. Sledujte online na YouTube kanáli „Peter Milenky“ a na Facebooku „Peter Milenky band / Official“. Od budúceho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. máju 2021

( , máj 22, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 30. mája bude po sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie okolia fary. Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň nedochádza ku kapacitnej zmene chrámu. Ostávame pri 25 osobách. V pondelok a utorok večer budú modlitby matiek, tichá adorácia bude vo štvrtok večer do 21.00 hod. zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva, v sobotu a nedeľu bude večiereň o 17.00 hod. Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv....

Čítajte viac