Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 24. septembru 2017

  Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary.

  Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude krátke stretnutie miništrantov (súčasných aj budúcich).

  Každodenná večiereň bude dnes vo zvyčajnom čase 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretká na fare začnú od mesiaca október.

  V stredu 27. septembra bude po večernej sv. liturgii Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (7. – 9. ikos).

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na mimoriadne stretnutie s o. Imrichom Degrom, exorcistom, v stredu 27. septembra o 17:30 hod. do Katolíckeho kruhu na Jarkovej 77.

  Vo štvrtok 28. septembra bude o 18:45 hod. mariánske večeradlo za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

  Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 30. septembra po večernej sv. liturgii.

  Budúcu nedeľu 1. októbra máme sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú vo zvyčajnom čase s myrovaním.

  V piatok 6. októbra vás pozývame na stretnutie s misionárom pôsobiacim v Rusku o. Balekom. Po sv. liturgii o 17:30 hod. s ním bude beseda s diskusiou. Srdečne vás všetkých pozývame.

  Blahorečenie kňaza Títusa Zemana bude v sobotu 30. septembra. Sprevádzajme túto veľkú udalosť katolíckej Cirkvi na Slovensku svojimi modlitbami.

  Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora.

  Každý, kto si chce predplatiť časopis Misionár na rok 2018, môže tak urobiť už teraz v sakristii chrámu. Predplatné stojí 11,-€ (oprava po minulotýždňových oznamoch). Ak by mal niekto záujem o online verziu predplatného, stojí 8,-€.

  Predplatné časopisu Slovo na rok 2018 si môžete objednať v sakristii chrámu za cenu 14,-€. V príspevku je zahrnutý nástenný kalendár na rok 2019. Objednať si ho môžete počas celého mesiaca október. Taktiež si je možné objednať aj elektronickú verziu e-slovo za cenu 9,-€. Záujemcovia o túto variantu predplatného dostanú bližšie informácie v sakristii.

  Žiadame rodičov detí, ktoré pôjdu tento školský rok na prvú sv. spoveď a prijímanie, aby ste ich nahlasovali počas mesiaca september v sakristii chrámu. Stretnutia s deťmi a rodičmi začnú v októbri.

  Od októbra 2017 bude v našej farnosti prebiehať kantorský kurz. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem vstúpiť do kantorskej služby pre našu farnosť, aby sa ho zúčastnili (nielen jednotlivci, ale aj skupiny).

  Vzadu na nástenke je pozvanie Gréckokat. mládežníckeho pastoračného centra v Prešove na slávenie sv. liturgií a stretká pre stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich v Prešove.

  Cestovná agentúra Byzant nás pozýva na archieparchiálnu púť s metropolitom Jánom do Izraela – Svätej zeme v termíne 21. – 28. apríl 2018. Cena púte je 710,-€ + obslužné a vstupy. Každý, kto by sa chcel tejto púte zúčastniť, nájde bližšie informácie vzadu na plagáte alebo v sakristii.

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 24. septembru 2017

( , sep 23, 2017 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary. Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude krátke stretnutie miništrantov (súčasných aj budúcich). Každodenná večiereň bude dnes vo zvyčajnom čase 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretká na fare začnú od mesiaca október. V stredu 27. septembra bude po večernej sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. septembru 2017

( , sep 16, 2017 , Farské oznamy )

Pri sv. liturgii o 10:00 hod. (nedeľa 17. septembra) bude požehnanie detí (škôlkárov, žiakov, študentov) a posväcovanie školských tašiek na začiatok školského roka. V dnešnú nedeľu je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Nepodporujeme ňou priamo bohoslovcov ako osoby, ale prispievame k chodu seminára. Budúcu nedeľu 24. septembra bude naša farská zbierka na stavbu fary. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. septembru 2017

( , sep 9, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúcu nedeľu 17. septembra je zbierka na kňazský seminár, ktorou nepodporujeme samotných bohoslovcov ako osoby, ale prispievame na chod seminára. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (4. – 6. ikos) a nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Vo štvrtok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. septembru

( , sep 2, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica. Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Misionár. Môžete si ich vyzdvihnúť v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. augustu

( , aug 26, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na stavbu našej fary. Po dnešnej liturgii o 10:00 hod bude stretnutie rodičov tých detí, ktoré začnú od 1. septembra prijímať Eucharistiu. O 17.00 hod bude Večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne (okrem utorka). Na spoveď pred začiatkom školského roka pozývame hlavne žiakov a učiteľov. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. augustu 2017

( , aug 19, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Farská zbierka na stavbu fary bude budúcu nedeľu 27. augusta po oboch sv. liturgiách. Stretnutie ohľadom podávania Eucharistie deťom po sv. krste bude budúcu nedeľu 27. augusta o 11:00 hod. Na toto stretnutie pozývame tých, ktorí budú prichádzať s deťmi do chrámu, aby mohli Eucharistiu prijímať. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (7. – 9. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. augustu 2017

( , aug 13, 2017 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes popoludní bude modlitba večeradla o 14:00 hod. (13. v mesiaci) a po skončení bude večiereň. Upozorňujeme vás, že budúcu nedeľu 20. augusta bude zmena času prvej sv. liturgie. Začne sa o 7:30 hod. z dôvodu účasti na ľutinskom odpuste. Druhá sa začne vo zvyčajnom čase o 10:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov nebudú, v stredu večer Akatist požehnania rodín (4. – 6. ikos), vo štvrtok tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. augustu 2017

( , aug 5, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Budúcu nedeľu bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V nedeľu 13. augusta vás pozývame na odpustovú slávnosť do Klokočova. Z Prešova pôjde jeden autobus, kto by mal záujem zúčastniť sa púte, môže sa nahlásiť v sakristii čím...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. júlu

( , júl 29, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na stavbu fary. O 17.00 hod bude Večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude celodenná adorácia a o 15:00 hod sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva a žalmy. V sobotu 05. augusta bude o 17:00 hod Mariánske večeradlo. Pozývame vás na odpustovú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. júlu 2017

( , júl 22, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Na budúcu nedeľu 30. júla bude naša farská zbierka na stavbu fary. O 17.00 hod bude Večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Vo štvrtok 27. júla bude po večernej sv. liturgii Večeradlo obetované za kňazov. V sobotu 29. júla sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Pozývame vás na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. júlu 2017

( , júl 16, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúcu nedeľu 23. júla bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. V nedeľu 30. júla bude farská zbierka na stavbu fary. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00 hod. V pondelok 17. júla máme sviatok bl. P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú o 6:30 a o 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii bude moleben k bl. Pavlovi. V katedrálnom chráme sa v tento deň uskutoční pri sv. liturgii o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. júlu 2017

( , júl 9, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok bude nácvik zboru a modlitby mužov. V nedeľu 16. júla vás pozývame na odpustovú slávnosť, najmä na slávnostnú sv. liturgiu o 10:00 hod., pri ktorej prednesie homíliu o. Anton Janič, farár rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Príprava na slávnosť začne už tradične v stredu 12. júla. Program prípravy je bohatý. Nájdete ho v Informátore, vzadu na nástenke a dverách na plagátoch. Využime tento čas na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. júlu 2017

( , júl 1, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami okrem stredy (sviatok sv. Cyrila a Metoda). Na prvý piatok 7. júla bude celodenná adorácia podľa rozpisu a modlitby žalmov s Korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. V stredu 5. júla máme sviatok sv. Cyrila a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. júnu 2017

( , jún 27, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa (posledná v tomto školskom roku), v utorok modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Akatist k Božskému Srdcu bude v stredu večer po sv. liturgii. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním. Po večernej sv. liturgii vás pozývame na večeradlo obetované za...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. júnu 2017

( , jún 17, 2017 , Farské oznamy )

Dnes bude po oboch sv. liturgiách zbierka veriacich z Miklušoviec. Popoludní vás pozývame na eucharistický sprievod, ktorý sa uskutoční v centre mesta a začne v našom katedrálnom chráme o 15:00 hod. U nás bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov, nácvik zboru v stredu nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude. V sobotu bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke...

Čítajte viac