Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 23. januáru 2022

  Budúcu nedeľu 30. januára bude po sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar budete môcť nechať v košíku na stolíku.

  Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod.

  V pondelok 24. januára bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Modlime sa ho za prebiehajúcu synodu.

  Vo štvrtok 27. januára bude o 18.45 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Nácvik chrámového zboru bude o 17.30 hod. v pastoračnej miestnosti.

  V piatok 21. januára bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

  V sobotu 22. januára bude o 17.00 hod. veľká večiereň a po večernej sv. liturgii bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  Budúca nedeľa 30. januára je nedeľou o Zachejovi. Zároveň slávime sviatok Troch svätiteľov. Rozdávať sv. prijímanie budeme v čase 11.45 – 12.00 hod.

  Trojdnie modlitieb matiek našich skupín sa uskutoční v piatok 28. januára – nedeľu 30. januára. Začiatok bude každý deň o 16.00 hod. Nasledovať bude liturgický program v chráme.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Predplatitelia ho nájdu v sakristii, zakúpiť sa dá zo stolíka.

  Minulotýždňovú zbierku na GTF PU a katolícke školy sme podporili sumou 334,10,-€.

  Na chrám darovali: päť bohuznámych osôb po 50,-€; bohuznáma osoba 70,-€ a dve bohuznáme osoby po 100,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 23. januáru 2022

( , jan 22, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 30. januára bude po sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar budete môcť nechať v košíku na stolíku. Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. V pondelok 24. januára bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Modlime sa ho za prebiehajúcu synodu. Vo štvrtok 27. januára bude o 18.45 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Nácvik chrámového zboru bude o 17.30 hod. v pastoračnej miestnosti. V piatok 21. januára bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. V sobotu 22....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. januáru 2022

( , jan 15, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na GTF PU a katolícke školy. Svoj milodar budete môcť vhodiť do pripraveného košíka vzadu na stolíku. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň (sv. liturgia už nebude). V pondelok 17. januára bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a požehnanie s jeho relikviami. V stredu 19. januára bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Po častiach sa ho budeme modliť každý týždeň s úmyslom za prebiehajúcu synodu. Vo štvrtok 20. januára bude o 18.45 hod. eucharistická adorácia. Nácvik chrámového...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. januáru 2022

( , jan 8, 2022 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitby chvál, ktoré začnú o 18.00 hod. Budúcu nedeľu 16. januára bude zbierka na GTF PU a katolícke školy. Svoj milodar budete môcť vhodiť do pripraveného košíka vzadu na stolíku. Vo štvrtok 13. januára bude po večernej sv. liturgii eucharistická poklona s požehnaním. V piatok 14. januára bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia, po ktorej bude online stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. Veľká večiereň bude v sobotu 15. januára o 17.00 hod. V nedeľu 16. januára...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. januáru 2022

( , jan 2, 2022 , Farské oznamy )

Budúci týždeň je prvopiatkový. K sv. spovedi môžete pristúpiť ráno i večer počas celého týždňa okrem stredy 5. a štvrtka 6. januára 30 minút pred slávením sv. liturgie. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu s modlitbami žalmov. V stredu 5. januára máme Predvečer Zjavenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. O 7.30 hod. budú Kráľovské hodinky, o 15.00 hod. sv. liturgia s večierňou a veľkým svätením vody a o 21.00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. decembru 2021

( , dec 25, 2021 , Farské oznamy )

V pondelok 27. decembra máme sviatok sv. Štefana, prvomučeníka a archidiakona. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou bude vo štvrtok 30. decembra pred večernou sv. liturgiou o 17.15 hod. V piatok 31. decembra máme záver civilného roka 2021. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. a o 17.30 hod. Po večernej sv. liturgii sa bude Ďakovný akatist a eucharistická adorácia. V tento deň je...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. decembru 2021

( , dec 18, 2021 , Farské oznamy )

V úvode chceme aktualizovať podmienky účasti na bohoslužbách. Zúčastniť sa liturgických slávení môžu len plne očkovaní a prekonavší covid-19 max. do 180 dní, ktorí sa musia pri vstupe do chrámu preukázať potvrdením. Deti do veku 12 rokov a dvoch mesiacov sa počítajú za očkovaných alebo prekonaných podľa svojich rodičov. Do celkového počtu 30 osôb sa rátajú aj deti bez vekového obmedzenia, preto ich treba tiež nahlasovať či zapisovať. Naďalej je možná individuálna pastoračná služba. Po dohodnutí...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. decembru 2021

( , dec 11, 2021 , Farské oznamy )

Rozhodnutím vlády SR je od 10. decembra opäť možné sláviť bohoslužby za účasti veriacich v režime OP (plne očkovaní a prekonaní covid-19 max. do 180 dní). Pri vstupe do chrámu je potrebné preukázať sa potvrdením, prípadne covidpassom, že spĺňate vyššie uvedené podmienky. Preukazovať sa nemusia deti do 12 rokov a dvoch mesiacov. V PO – PIA je potrebné sa zapísať do zoznamu v chráme. Na nedeľné sv. liturgie je potrebné rezervovať si miesto cez rezervačný systém, ktorý nájdete na stránke...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. decembru 2021

( , dec 4, 2021 , Farské oznamy )

Dnes popoludní o 15.00 hod. bude veľká večiereň pred sviatkom sv. Mikuláša vysielaná online. Srdečne pozývame k spoločnej modlitbe. V pondelok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Online sv. liturgia bude o 18.00 hod. V stredu 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou. Online sv. liturgia bude o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku počatia sa pomodlime o 18.45 hod. v utorok 7. decembra online. V stredu 8. decembra zakončujeme Rok sv. Jozefa. O 17.45 hod. sa pomodlime...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. novembru 2021

( , nov 27, 2021 , Farské oznamy )

Dnes, v nedeľu 28. novembra je jesenná zbierka na charitu. Zbierku môžete podporiť vhodením svojho milodaru do schránky na fare s označením CHARITA, použitím QR kódu, ktorý nájdete na plagáte na nástenke alebo vložením daru priamo na účet. Zbierku je možné podporiť počas celého týždňa. Vláda SR vyhlásením lockdownu a núdzovým stavom obmedzila aj slávenie bohoslužieb. Nakoľko sa v tomto nariadení doposiaľ neuskutočnili žiadne zmeny, bohoslužby z nášho chrámu sú slávené od 25. novembra bez...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. novembru 2021

( , nov 20, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 28. novembra bude jesenná zbierka na charitu. Zbierku môžete podporiť okrem klasického spôsobu tu v chráme aj použitím QR kódu, ktorý nájdete vzadu na plagáte, vložením daru priamo na účet alebo osobne na centre GKCH na Hlavnej ulici 2 v Prešove. Dnes bude každodenná večiereň o 17.00 hod. Od pondelka 22. novembra vláda Slovenskej republiky sprísňuje opatrenia uvedené v aktualizovanom covid automate. Týka sa to aj hromadných podujatí, medzi ktoré sa radia aj bohoslužby. Tie môžu byť v dvoch...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. novembru 2021

( , nov 6, 2021 , Farské oznamy )

O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 14. novembra bude pri sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár II. Zbierkou nepodporujeme priamo seminaristov, ale pomáhame vykryť náklady spojené s réžiou formácie budúcich kňazov. Aj nasledujúci týždeň sa nachádzame v bordovej fáze, t.j. sv. liturgie o 6.30 hod. sú v režime ZÁKLAD (25 osôb), o 18.00 hod. v režime OTP (50 osôb), v sobotu večer s platnosťou na nedeľu v režime ZÁKLAD (25 osôb), v nedeľu o 7.30 v režime OTP (50 osôb), o 9.00 hod. pre...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. októbru 2021

( , okt 30, 2021 , Farské oznamy )

O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15.00 hod. bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu s modlitbami žalmov. Aj nasledujúci týždeň sa nachádzame v bordovej fáze, t.j. sv. liturgie o 6.30 hod. sú v režime ZÁKLAD (25 osôb), o 18.00 hod. v režime OTP (50 osôb), v sobotu večer s platnosťou na nedeľu v režime ZÁKLAD (25 osôb), v nedeľu o 7.30 v režime OTP (50 osôb), o 9.00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. októbru 2021

( , okt 23, 2021 , Farské oznamy )

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na misie. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Od pondelka 25. októbra sa nachádzame v bordovej fáze, t.j. sv. liturgie o 6.30 hod. sú v režime ZÁKLAD (25 osôb), o 18.00 hod. v režime OTP (50 osôb), v sobotu večer s platnosťou na nedeľu v režime ZÁKLAD (25 osôb), v nedeľu o 7.30 v režime OTP (50 osôb), o 9.00 hod. pre očkovaných (bez kapacitných obmedzení) a o 10.30 hod. v režime ZÁKLAD (25 osôb) a pridávame sv. liturgiu o 12.00 hod. v režime OTP (50 osôb)....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. októbru 2021

( , okt 18, 2021 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. októbra bude zbierka na misie. Dnes o 17.00 hod. bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s požehnaním s jeho relikviami. Režim sv. liturgií počas týždňa ostáva nezmenený, t.j. sv. liturgie o 6.30 hod. sú v režime ZÁKLAD (25 osôb), o 18.00 hod. v režime OTP (63 osôb), v sobotu večer s platnosťou na nedeľu v režime ZÁKLAD (25 osôb), v nedeľu o 7.30 v režime OTP (63 osôb), o 9.00 hod. pre očkovaných (bez kapacitných obmedzení) a o 10.30 hod. v režime ZÁKLAD (25 osôb). Keďže sa na sv. liturgie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. októbru 2021

( , okt 11, 2021 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Po jej skončení vás pozývame na modlitby chvál s katechézou (režim OTP) so začiatkom o 18.00 hod. Režim sv. liturgií počas týždňa ostáva nezmenený, t.j. sv. liturgie o 6.30 hod. sú v režime ZÁKLAD (25 osôb), o 18.00 hod. v režime OTP (63 osôb), v sobotu večer s platnosťou na nedeľu v režime ZÁKLAD (25 osôb), v nedeľu o 7.30 v režime OTP (63 osôb), o 9.00 hod. pre očkovaných (bez kapacitných obmedzení) a o 10.30 hod. v režime ZÁKLAD (25 osôb). Keďže sa na...

Čítajte viac