Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 18. februáru 2018

  Dnes je po sv. liturgii farská zbierka na stavbu fary.

  Budúcu nedeľu 25. februára bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Samotný pôstny čas nás pozýva k almužne. Môžeme využiť túto príležitosť a bez pochybností pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní.

  Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

  V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni zdržanlivosť od mäsa.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer budú modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude po VPDčke kantorská škola.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva v utorok 20. februára na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na tému „Pozícia rozvedených a znova civilne zosobášených katolíkov po poslednej synode o rodine“. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

  Vo štvrtok 22. februára bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou Eucharistiou.

  V sobotu 24. februára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  V nedeľu 25. februára ideme na zbierku do Petrovej. Odchod od chrámu bude o 9:00 hod. Potrebujeme viacerých dobrovoľníkov, keďže zbor kvôli pracovnej ceste dirigenta nebude spievať. Zapísať sa môžete vzadu na papier. O týždeň nato ideme na zbierku do Nižného Tvarožca, na ktorú sa môžete taktiež zapísať.

  Vzadu na stojanoch nájdete pôstnu krabičku, ktorú si môžete vziať domov a podľa priložených inštrukcií podporiť daný projekt v rámci slovenskej charity.

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 18. februáru 2018

( , feb 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgii farská zbierka na stavbu fary. Budúcu nedeľu 25. februára bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Samotný pôstny čas nás pozýva k almužne. Môžeme využiť túto príležitosť a bez pochybností pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní. Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. februáru 2018

( , feb 10, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 18. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Jarná zbierka na charitu bude v nedeľu 25. februára po oboch sv. liturgiách. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením o 17:00 hod. Po jej skončení budú modlitby chvál so svedectvom, ktoré bude mať sr. Helena Torkošová. Začnú o 18:00 hod. Pondelok 12. februára je prvým dňom Veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mlieka, mäsa a vajec s pôstom....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. februáru 2018

( , feb 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 18. februára po oboch sv. liturgiách. Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude kantorská škola. V utorok 6. februára pozýva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. januáru 2018

( , jan 27, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 4. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. januáru 2018

( , jan 20, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. Vo štvrtok 25. januára bude po več. sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. V sobotu 27. januára bude po več. sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. januáru 2018

( , jan 13, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Budúcu nedeľu 21. januára bude naša farská zbierka na stavbu fary. Večerný modlitebný program začína o 17:00 hod. večierňou a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. januáru 2018

( , jan 13, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 14.januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 21. januára. Dnes večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Modlitby chvál budú v nedeľu 14. januára o 18:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. decembru 2017

( , dec 31, 2017 , Farské oznamy )

Dnes poobede vás pozývame na Veľkú večiereň o 15:00 hod., po ktorej bude krátka eucharistická poklona, ktorou sa poďakujeme za končiaci rok 2017 a zároveň poprosíme o požehnanie pre celý nový rok 2018. Po adorácii bude krátke videozhrnutie roka 2017 v našej farnosti a agapé, na ktoré vás všetkých pozývame. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme podľa potreby na požiadanie pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 5. januára nebude celodenná adorácia ani Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. decembru 2017

( , dec 23, 2017 , Farské oznamy )

Na dnešný štedrý deň, predvečer sviatku Narodenia Pána, je predpísaná len zdržanlivosť od mäsa (bez pôstu, keďže ide o nedeľu). Popoludní vás pozývame o 15:00 hod. na modlitbu Veľkej večierne sviatku Narodenia Pána so starozákonnými čítaniami a katechézou, ktorou vstúpime do samotných osláv Kristovho narodenia. O 21:00 hod. sa stretneme pri Veľkom povečerí s lítiou. V pondelok 25. decembra máme prikázaný sviatok Narodenia Ježiša Krista. O 7:00 hod. bude utiereň sviatku. Sv. liturgie budú o 8:00 hod. (so...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. decembru 2017

( , dec 16, 2017 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii o 10:00 hod. vám ponúkame možnosť zapojiť sa do vianočnej burzy. Na stolíkoch sú pre vás pripravené výrobky, ktoré si môžete vziať sa dobrovoľný príspevok. Podporíte ním mladých našej farnosti a skautov. Popoludní vás pozývame na predvianočnú sv. spoveď so začiatkom o 14:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov (chrám) a biblická škola (sakristia). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. decembru 2017

( , dec 9, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy. Dnešný večerný program začína modlitbou večierne o 17:00 hod. a chválami s modlitbami príhovoru o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod. Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok a stredu večer po sv. liturgii. V piatok 15....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. decembru 2017

( , dec 2, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na charitu. Ak chceme, aby naša pomoc mala zmysel pre tých, ktorí ju potrebujú, okrem príspevku na zbierku môžeme pomôcť aj zakúpením charitného poukazu v hodnote 0,50,-€ (na pracoviskách charity či vo vybraných prešovských chrámoch). Budúcu nedeľu 10. decembra bude farská zbierka na podporu výstavby farskej budovy. Dnes podvečer bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer bude biblická škola (sakristia)...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. novembru 2017

( , nov 25, 2017 , Farské oznamy )

Dnes večiereň nebude. Na budúcu nedeľu 3. decembra bude po sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola (sakristia) a modlitby mužov (chrám). V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok 1. decembra...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. novembru 2017

( , nov 18, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Večiereň bude podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola. Modlitby mužov nebudú. V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod. Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok ráno o 6:15 hod. a v stredu večer o 18:45 hod. V utorok 21. novembra máme sviatok Vstupu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. novembru 2017

( , nov 13, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Budúcu nedeľu 19. novembra bude farská zbierka na stavbu našej fary. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. O 18:00 hod. budú modlitby chvál s biblickým vyučovaním. Srdečne pozývame! V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo...

Čítajte viac