Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 15. júlu 2018

  Budúcu nedeľu 22. júla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

  Dnes popoludní večiereň nebude.

  V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva.

  V piatok 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Po večernej sv. liturgii bude posvätenie vozidiel (autá, bicykle, odrážadlá, kolobežky, kočíky a pod.). V tento deň je voľnica.

  V utorok 17. júla máme sviatok patróna nášho chrámu a farnosti bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  V sobotu 21. júla vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť ku cti bl. P. P. Gojdiča do katedrálneho chrámu so začiatkom o 10:00 hod.

  Do pozornosti vám dávame Modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. august 2018 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

  Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozývame na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma, ktorej vyvrcholením bude osobitná audiencia Svätého Otca Františka, ktorú udelí gréckokatolíckym pútnikom v sobotu 6. októbra 2018. Oznamujeme vám, že hlavným bodom púte okrem audiencie Svätého Otca budú aj archijerejské sväté liturgie v sobotu 6. októbra a v nedeľu 7. októbra 2018 v niektorých rímskych bazilikách. Zároveň vám dávame na známosť, že bude možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte aj letecky z Košíc. Obe ponuky púte letecky aj autobusom nájdete vzadu na plagáte. Záujemcovia nech sa nahlásia čím skôr v sakristii chrámu s uvedením variantu púte.

  Centrálny tím P18 oznamuje, že v dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Pár dní predtým sa uskutoční prípravný týždeň pre dobrovoľníkov. V dňoch 23. – 25. júla budú sväté omše v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 18:00 hod. mládežnícke s účasťou dobrovoľníkov P18. Celebrovať ich budú postupne pán dekan Jozef Dronzek, otec biskup Marek Forgáč a v stredu 25. júla ju bude celebrovať predseda KBS Stanislav Zvolenský. Od nedele 22. júla budú do mesta prichádzať stovky mladých dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí budú na Gymnáziu sv. Moniky a vo viacerých interiéroch a exteriéroch pripravovať stretnutie P18. Ak by ste nás chceli podporiť v akejkoľvek forme, budeme radi. Zvlášť by nás potešilo, keby boli dobrí ľudia z farnosti ochotní napiecť a priniesť koláče alebo iné občerstvenie pre dobrovoľníkov.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii chrámu alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.

  Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii odpustovej slávnosti. Nech vám to štedrý Boh stonásobne vynahradí.

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 15. júlu 2018

( , júl 14, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 22. júla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Po večernej sv. liturgii bude posvätenie vozidiel (autá, bicykle, odrážadlá, kolobežky, kočíky a pod.). V tento deň je voľnica. V utorok 17. júla máme sviatok patróna...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. júlu 2018

( , júl 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na svojpomocný fond. Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 22. júla pri oboch sv. liturgiách. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov v sakristii a v chráme bude nácvik zboru. Od stredy 11. júla bude prebiehať duchovná príprava na odpustovú slávnosť. Srdečne vás na ňu pozývame. Program nájdete vzadu na plagátoch a v minulotýždňovom farskom Informátore. V sobotu 14. júla sa v Bratislave uskutoční...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. júnu 2018

( , jún 19, 2018 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary. Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. Počas mesiaca jún sa modlime pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tento týždeň to bude Moleben k Ježišovmu Srdcu, a to po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. júnu 2018

( , jún 9, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod., po ktorej budú modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 17. júna bude naša farská zbierka na stavbu fary. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. Počas mesiaca jún sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. júnu 2018

( , jún 2, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. Počas mesiaca jún sa budeme modliť pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tento týždeň to bude Moleben k Božskému Srdcu, a to po sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. máju 2018

( , máj 24, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 27. mája bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Popoludní bude sviatočná večiereň o 17:00 hod. s modlitbami k Svätému Duchu. Od 14:00 hod. prebieha program v našom centre na Sigorde v rámci Dňa rodiny, na ktorý vás srdečne pozývame. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu nácvik zboru nebude, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. máju 2018

( , máj 14, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Popoludní bude večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál o 18:00 hod. Srdečne pozývame. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. Tento týždeň pokračujeme v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. máju 2018

( , máj 5, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 13. mája bude zbierka na katolícke masmédiá. Naša farská zbierka na dokončenie výstavby bude v nedeľu 27. mája. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. Počas mesiaca máj sa budeme modliť...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. aprílu 2018

( , apr 28, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. V piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. aprílu 2018

( , apr 23, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní nebude večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude len biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok večer bude tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. V pondelok 23. apríla máme sviatok sv. Juraja Divotvorcu. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod. V stredu 25. apríla...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. aprílu 2018

( , apr 14, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 22. apríla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer bude modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu bude vo štvrtok večer. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V utorok 17. apríla sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. aprílu 2018

( , apr 7, 2018 , Farské oznamy )

Pri príležitosti slávenia Tomášovej nedele – Nedele Božieho milosrdenstva vás pozývame do nášho chrámu o 12:30 hod. na modlitbu štyroch sv. ružencov. Dnes popoludní vás pozývame o 17:00 hod. na Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bude večiereň a chvály s modlitbami príhovoru o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 15. apríla bude po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Naša farská zbierka bude v nedeľu 22. apríla. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer biblická škola a modlitby mužov,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. aprílu 2018

( , apr 1, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní paschálna večiereň nebude. Počas svetlého týždňa (utorok – sobota) bude pred večernou sv. liturgiou paschálna večiereň so začiatkom o 17:20 hod., v piatok o 16:50 hod. Srdečne vás na ne pozývame. Počas celého týždňa je voľnica. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa v rámci Novény k Božiemu milosrdenstvu budeme modliť po každej sv. liturgii počas celého týždňa. Budúci týždeň je zároveň prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie. Na prvý piatok 6. apríla bude celodenná adorácia podľa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. marcu 2018

( , mar 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. Zajtra, v pondelok 19. marca, sa v našej farnosti uskutoční natáčanie relácie Týždeň s farnosťou pre TV Lux. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých, ktorí môžete prísť na 14:00 hod. do chrámu na moleben k P. P. Gojdičovi. V našom chráme je prítomná putovná Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky až do...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. marcu 2018

( , mar 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (presunutá z 5. pôstnej nedele na dnešnú). Vzadu na stolíku sú letáky, v ktorých nájdete bližšie informácie ohľadom zbierky. Budúcu nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary. Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. a modlitby chvál s biblickým vyučovaním so začiatkom o 18:00 hod. Zdržanlivosť od mäsa je v stredu a piatok. V tieto dni...

Čítajte viac