Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 25. februáru 2024

  Dnes o 16.15 hod. bude krížová cesta so spoločenstvom Máriina archa a o 17.00 hod. pôstna večiereň s poklonami. Ospravedlňujeme sa za mylnú informáciu v minulotýždňových oznamoch, v ktorých stálo, že dnešnú krížovú cestu má spoločenstvo Modlitieb matiek. Krížová cesta matiek bude budúcu nedeľu 3. marca o 16.15 hod.

  Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch ráno a večer. Na prvý piatok nebude celodenná adorácia.

  Nakoľko máme počas celého týždňa jarné prázdniny, telocvičňa v pondelok nebude.  

  V pondelok 26. februára bude ráno o 6.30 hod. prvá pôstna hodinka a o 18.00 hod. Akatist ku Kristovým strastiam.

  V utorok 27. februára bude o 18.45 hod. v pastoračke biblické stretnutie Čaj s Božím slovom.

  V stredu 28. februára bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 17.00 hod. Ráno bude tretia pôstna hodinka a večer božská služba vopred posvätených darov.

  Vo štvrtok 29. februára bude o 18.45 hod. Mariánske večeradlo obetované za kňazov.

  V piatok 1. marca bude o 6.30 hod. šiesta pôstna hodinka a večer o 17.30 hod. božská služba vopred posvätených darov.  

  V sobotu 2. marca je tretia zádušná sobota a zároveň aj fatimská. O 7.20 hod. sa pomodlíme panychídu s hramotami a o 17.00 hod. Mariánske večeradlo.

  Vyšlo nové číslo farského Informátora.

  Do pozornosti vám dávame možnosť štúdia vašich detí na našej Spojenej škole biskupa Gojdiča na Sekčove. Pozostáva z dvoch zložiek: MŠ so ZŠ a Gymnáziom. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

  Posledné dve zbierky sme podporili nasledovne: zbierku na podporný fond sumou 387,40,-€ a zbierku na charitu sumou 600,35,-€. Pán Boh vám zaplať!

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 25. februáru 2024

( , feb 24, 2024 , Farské oznamy )

Dnes o 16.15 hod. bude krížová cesta so spoločenstvom Máriina archa a o 17.00 hod. pôstna večiereň s poklonami. Ospravedlňujeme sa za mylnú informáciu v minulotýždňových oznamoch, v ktorých stálo, že dnešnú krížovú cestu má spoločenstvo Modlitieb matiek. Krížová cesta matiek bude budúcu nedeľu 3. marca o 16.15 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch ráno a večer. Na prvý piatok nebude celodenná adorácia. Nakoľko máme počas celého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. februáru 2024

( , feb 17, 2024 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať! Popoludní o 16.15 hod. bude krížová cesta a o 17.00 hod. pôstna večiereň. V pondelok pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.   V pondelok 19. februára bude ráno o 6.30 hod. tretia pôstna hodinka a večer o 18.00 hod. pôstna večiereň. V stredu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. februáru 2024

( , feb 10, 2024 , Farské oznamy )

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať! Budúcu nedeľu 18. februára bude zbierka na charitu. Popoludní vás o 17.00 hod. pozývam na pôstnu večiereň s poklonami a vzájomným zmierením. O 18.00 hod. pokračujeme modlitbami chvál s katechézou venovanou manželom, ktorými vstupujeme do národného týždňa manželstva. Ako sme už spomínali, v týždni 12. – 18. februára...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. februáru 2024

( , feb 3, 2024 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 11. februára bude zbierka na podporný fond 1. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať! Dnes bude o 17.00 hod. každodenná  večiereň. V pondelok 5. februára pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.   V stredu a piatok máme aliturgické dni. V tieto dni sa neslávi sv. liturgia. Liturgický program bude nasledovný: ráno o 6.30 hod. sa pomodlime prvú,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. januáru 2024

( , jan 27, 2024 , Farské oznamy )

Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať! Popoludní  vás o 17.00 hod. pozývame na každodennú večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. V pondelok 29. januára pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. V utorok 30. januára máme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. januáru 2024

( , jan 20, 2024 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 28. januára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať! Dnes o 17.00 hod. bude každodenná  večiereň. Pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská, a to každý pondelok v čase 19.00 – 20.00 hod.   Vo štvrtok 25. januára bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia, Korunka k BM...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. januáru 2024

( , jan 13, 2024 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. O 17.00 hod. bude každodenná  večiereň a po nej Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame. V pondelok 15. januára pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. Zároveň sa ospravedlňujeme, že sme minulý týždeň telocvičňu hlásili a z dôvodu náhleho ochorenia o. kaplána sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. januáru 2024

( , jan 6, 2024 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 14. januára bude pri sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri dverách. Vopred vám Pán Boh zaplať. Dnes  bude o 17.00 hod. každodenná  večiereň. V pondelok 8. januára pozývame deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. Vo štvrtok 11. januára bude o 17.30 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke a po večernej sv. liturgii tichá adorácia, Korunka BM...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. decembru 2023

( , dec 30, 2023 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude Veľká večiereň s lítiou. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie 30 minút pred sv. liturgiami. V pondelok 1. januára máme sviatok Obrezania nášho Pána Ježiša Krista a zároveň Nový rok. Ráno o 7.00 hod. sa pomodlíme utiereň. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého s myrovaním budú v obvyklých časoch 8.00 hod., 9.30 hod. a 11.00 hod. V piatok 5. januára máme Predvečer Bohozjavenia. Liturgický program bude nasledovný: ráno o 7.30 hod. budú Kráľovské hodinky, o 16.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. decembru 2023

( , dec 23, 2023 , Farské oznamy )

Dnes bude o 15.00 hod. Veľká večiereň a o 21.00 hod. Veľké povečerie s lítiou. V dnešný deň je len zdržanlivosť od mäsa. V pondelok 25. decembra máme prikázaný sviatok Narodenia Ježiša Krista. O 7.00 hod. bude utiereň a sv. liturgie s myrovaním o 8.00, 9.30 a 11.00 hod. Popoludní vás o 15.00 hod. pozývame na kolednícky program mužov našej farnosti a po skončení na agapé do pastoračky. Kto by chcel priniesť vianočné pečivo, môže tak urobiť...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. decembru 2023

( , dec 16, 2023 , Farské oznamy )

Pozývame vás zapojiť sa do vianočnej burzy. Vzadu na stolíkoch nájdete výrobky detí a mladých, ktorých zakúpením podporíte prácu s deťmi a mladými našej farnosti. Všetky výrobky majú uvedené svoje ceny. Vopred vám veľmi pekne ďakujeme. Predvianočná sv. spoveď bude v nedeľu 17. decembra od 7.00 do 12.00 hod. Spovedať budeme aj počas týždňa, a to 30 minút pred sv. liturgiami (pondelok – štvrtok). Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po nej Moleben k bl. P. P....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. decembru 2023

( , dec 9, 2023 , Farské oznamy )

Dnes vás pozývame na každodennú večiereň o 17.00 hod. a po jej skončení na Modlitby chvál s katechézou o 18.00 hod. V pondelok 11. decembra sa o 17.45 hod. pomodlíme Moleben pred Narodením. Nácvik zboru bude 13. decembra o 17.00 hod. v pastoračke. Vo štvrtok 14. decembra bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod. V tento deň vás pozývame na Deň otvorených dverí na Spojenú školu biskupa Gojdiča. Záujemcovia...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. decembru 2023

( , dec 2, 2023 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. K podpore môžete využiť aj viaceré možnosti uvedené na plagáte. Vopred vám Pán Boh zaplať! Na každodennú večiereň vás pozývame dnes o 17.00 hod. V pondelok 4. decembra sa o 17.45 hod. pomodlime Moleben pred Narodením. V stredu 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 a o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. novembru 2023

( , nov 25, 2023 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 3. decembra bude pri všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať! Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Nácvik zboru bude v stredu 29. novembra o 17.00 hod. v pastoračke. Vo štvrtok 30. novembra bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. novembru 2023

( , nov 18, 2023 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V utorok 21. novembra máme sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie detí. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v pondelok 20. novembra po večernej sv. liturgii. Nácvik zboru bude v stredu 22. novembra o 17.00 hod....

Čítajte viac