Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 24. marcu 2019

  Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie farskej budovy.

  Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami.

  V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare nebude. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie mladých.

  V pondelok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Ráno bude sv. liturgia Jána Zlatoústeho a večer sv. liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou. Zároveň je to deň počatého dieťaťa. Každý, kto sa chce zapojiť do tejto kampane, môže si vziať zo stolíka pripravenú stužku a nosiť ju na oblečení počas niekoľkých nasledujúcich dní. O 15:00 hod. sa uskutoční celomestské večeradlo, na ktoré sme srdečne pozvaní. Celý program nájdete vzadu na nástenke.

  Večeradlo obetované za kňazov sa pomodlime vo štvrtok 28. marca po več. sv. liturgii.

  Štvrtá zádušná sobota bude 30. marca. Po rannej sv. liturgii obetovanej za našich zosnulých bude panychída s čítaním hramot.

  Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 31. marca po več. sv. liturgii.

  Od piatka do nedele (29. – 31. marec) sa v našom chráme uskutoční Trojdnie modlitieb matiek. V piatok a v sobotu začne o 16:15 hod. V nedeľu o 15:00 hod. Srdečne pozývame všetky matky spoločne sa modliť.

  CZŠ s materskou školou bl. P. P.Gojdiča pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční 1. apríla o 16:00 hod. v priestoroch školy na Bernolákovej ulici 21. Podanie žiadostí do MŠ na nasledujúci školský rok prebieha v termíne 18. marec – 30. apríl 2019. Povzbudzujeme vás k možnosti dať svoje deti práve na túto našu cirkevnú školu, aj napriek tomu, že je to cez celé mesto. Zvážme nielen vzdialenosť, ale aj ducha školy.

  Mladých vo veku 14 rokov a viac pozývame na slovensko – anglický Kvetný víkend (12. – 14. apríl) na Juskovu Voľu, ktorý vyvrcholí stretnutím s metropoliton Jánom v Poprade. Záujemcovia si budú môcť vybrať aj anglicky hovoriacu skupinku (aj pre začiatočníkov). Nahlasovanie prebieha online cez stránku gmcbarka.sk. Cena: 25,-€ pre nečlenov; 20,-€ pre členov. V cene je zahrnutá doprava z Juskovej Vole do Popradu a späť. Záujemcom prispeje aj farnosť. Stačí nám dať vedieť, že ste sa prihlásili.

  Zmena zimného času na letný bude v nedeľu 31. marca. Hodiny si posunieme o 1 hodinu dopredu (z 2:00 na 3:00 hod.).

  Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora. V sakristii čaká na predplatiteľov nové Slovo.

  Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
  V nedeľu 31. marca bude sv. liturgia o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.

  Stretko pre deti a mladých bude v utorok 26. marca o 18:00 hod. v čajovni.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 24. marcu 2019

( , mar 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare nebude. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie mladých. V pondelok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. marcu 2019

( , mar 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. marca bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok bude pôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V sobotu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. marcu 2019

( , mar 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami a Modlitby chvál s katechézou o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie pre mladých. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. marcu 2019

( , mar 2, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. marca je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne so vzájomným zmierením o 17:00 hod., ktorou liturgicky vstúpime do Veľkého pôstu (zmení sa farba z bielej na bordovú). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru. Tichá adorácia počas Veľkého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. februáru 2019

( , feb 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod., detská sv. liturgia a po nej bude stretnutie mladých. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. februáru 2019

( , feb 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani detská sv. liturgia. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň. V pondelok 18. februára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. februáru 2019

( , feb 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. Večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po jej skončení na modlitby chvál o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. februáru 2019

( , feb 2, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 10. februára bude zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. januáru 2019

( , jan 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude (polročné prázdniny). Po večernej sv. liturgii vás pozývame na veľkú večiereň sviatku Stretnutia Pána s lítiou. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. januáru 2019

( , jan 19, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare nebude. Po detskej sv. liturgii o 17:30 hod. bude stretnutie mladých. V sobotu bude večiereň o 17:00 hod. a po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. januáru 2019

( , jan 12, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. Budúcu nedeľu 20. januára bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. januáru 2019

( , jan 8, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní od 13:30 hod. budeme požehnávať príbytky tým, ktorí sa zapísali. Z tohto dôvodu dnes večiereň nebude. Budúcu nedeľu 13. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. decembru 2018

( , dec 22, 2018 , Farské oznamy )

Pri východe z chrámu stretnete našich skautov, ktorých môžete podporiť zakúpením si nástenného kalendára, ktorý ponúkajú. Dnes popoludní začne o 14:00 hod. vianočná spoveď. Srdečne vás na ňu pozývame. Spovedať bude viacero kňazov. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. Večiereň z tohto dôvodu nebude. V pondelok 24. decembra máme predvečer Narodenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. O 7:30 hod. budú kráľovské hodinky, o 15:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a o 21:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. decembru 2018

( , dec 21, 2018 , Farské oznamy )

O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok nebude tichá adorácia. V piatok stretko na fare nebude. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň. V pondelok 17. decembra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií. Spovedať chorých pred Vianocami budeme v utorok 18. decembra od 8:00 hod. Nahlásiť ich môžete v sakristii chrámu do pondelka...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. decembru 2018

( , dec 8, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a agapé. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň. Moleben pred narodením Pána sa pomodlime v...

Čítajte viac