Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 19. novembru 2017

  Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

  Večiereň bude podvečer o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola. Modlitby mužov nebudú. V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod.

  Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok ráno o 6:15 hod. a v stredu večer o 18:45 hod.

  V utorok 21. novembra máme sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Na večernú sv. liturgiu pozývame deti, ktoré budeme požehnávať. Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie.

  V piatok 24. novembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

  V sobotu 25. novembra bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  Hnutie na pomoc rozvedeným katolíkom pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré bude v utorok 21. novembra v Katolíckom kruhu o 17:00 hod. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

  Bratia kapucíni nás pozývajú na koncert v kine Scala v nedeľu 26. novembra o 16:00 hod. Viac informácií nájdete na plagáte.

  V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2018 za cenu 14,-€ (vrátane kalendára na rok 2019).

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátor.

  Vzadu na stolíku nájdete na predaj rusínsky knižný kalendár za cenu 2,-€/ks.

  Prosíme členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, aby si v sakristii vyzdvihli knižný kalendár s podielovou knihou a uhradili členský poplatok 5,-€.

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 19. novembru 2017

( , nov 18, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Večiereň bude podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola. Modlitby mužov nebudú. V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod. Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok ráno o 6:15 hod. a v stredu večer o 18:45 hod. V utorok 21. novembra máme sviatok Vstupu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. novembru 2017

( , nov 13, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Budúcu nedeľu 19. novembra bude farská zbierka na stavbu našej fary. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. O 18:00 hod. budú modlitby chvál s biblickým vyučovaním. Srdečne pozývame! V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. novembru 2017

( , nov 8, 2017 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie miništrantov. Budúcu nedeľu 12. novembra bude zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola a modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. októbru 2017

( , okt 28, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude (prázdniny). V utorok večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. modlitby žalmov a Korunka...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. októbru 2017

( , okt 21, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Na budúci týždeň bude naša farská zbierka na stavbu fary. Po dnešnej sv. liturgii o 10:00 hod bude stretnutie miništrantov. O 17:00 hod. bude večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok bude biblická škola, modlitby mužov nebudú. V stredu po večernej sv. liturgii sa na skúške stretnú zboristi, vo štvrtok bude  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2017

( , okt 14, 2017 , Farské oznamy )

Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 22. októbra bude misijná nedeľa. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Jej účelom je podpora misií Katolíckej cirkvi. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. októbru 2017

( , okt 9, 2017 , Farské oznamy )

Popoludní vás pozývame na večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. Počas mesiaca október sa budeme modliť pobožnosti k presv. Bohorodičke. Molebeny budú v pondelok a štvrtok ráno po sv. liturgii a akatist (1. – 5. ikos) po sv. liturgii v stredu večer. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer budú modlitby mužov v katedrálnom chráme (o 16:30 hod. sv. liturgia a po nej modlitby pri ostatkoch blahoslavených biskupov) a biblická...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. októbru 2017

( , okt 1, 2017 , Farské oznamy )

Každodenná večiereň bude dnes o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretká na fare začnú od 13. októbra. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. modlitby...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. septembru 2017

( , sep 23, 2017 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary. Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude krátke stretnutie miništrantov (súčasných aj budúcich). Každodenná večiereň bude dnes vo zvyčajnom čase 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretká na fare začnú od mesiaca október. V stredu 27. septembra bude po večernej sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. septembru 2017

( , sep 16, 2017 , Farské oznamy )

Pri sv. liturgii o 10:00 hod. (nedeľa 17. septembra) bude požehnanie detí (škôlkárov, žiakov, študentov) a posväcovanie školských tašiek na začiatok školského roka. V dnešnú nedeľu je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Nepodporujeme ňou priamo bohoslovcov ako osoby, ale prispievame k chodu seminára. Budúcu nedeľu 24. septembra bude naša farská zbierka na stavbu fary. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. septembru 2017

( , sep 9, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúcu nedeľu 17. septembra je zbierka na kňazský seminár, ktorou nepodporujeme samotných bohoslovcov ako osoby, ale prispievame na chod seminára. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (4. – 6. ikos) a nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Vo štvrtok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. septembru

( , sep 2, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica. Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Misionár. Môžete si ich vyzdvihnúť v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. augustu

( , aug 26, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na stavbu našej fary. Po dnešnej liturgii o 10:00 hod bude stretnutie rodičov tých detí, ktoré začnú od 1. septembra prijímať Eucharistiu. O 17.00 hod bude Večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne (okrem utorka). Na spoveď pred začiatkom školského roka pozývame hlavne žiakov a učiteľov. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. augustu 2017

( , aug 19, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Farská zbierka na stavbu fary bude budúcu nedeľu 27. augusta po oboch sv. liturgiách. Stretnutie ohľadom podávania Eucharistie deťom po sv. krste bude budúcu nedeľu 27. augusta o 11:00 hod. Na toto stretnutie pozývame tých, ktorí budú prichádzať s deťmi do chrámu, aby mohli Eucharistiu prijímať. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (7. – 9. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. augustu 2017

( , aug 13, 2017 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes popoludní bude modlitba večeradla o 14:00 hod. (13. v mesiaci) a po skončení bude večiereň. Upozorňujeme vás, že budúcu nedeľu 20. augusta bude zmena času prvej sv. liturgie. Začne sa o 7:30 hod. z dôvodu účasti na ľutinskom odpuste. Druhá sa začne vo zvyčajnom čase o 10:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov nebudú, v stredu večer Akatist požehnania rodín (4. – 6. ikos), vo štvrtok tichá...

Čítajte viac