Pravidelný bohoslužobný program

Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Námestie biskupa Vasiľa Hopka 1, Prešov – Sídlisko 3

Pondelok, Streda, Sobota
06.30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
18.00 hod. slovenská sv. liturgia

Utorok, Štvrtok
06.30 hod. slovenská sv. liturgia
18.00 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia

Piatok
06.30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
17.30 hod. slovenská sv. liturgia

Nedeľa
06.30 hod. utiereň
07.30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
09.00 hod. slovenská sv. liturgia
10.30 hod. slovenská sv. liturgia
17.00 hod. večiereň

Každý štvrtok je tichá adorácia od 19.00 do 21.00 hod. ukončená korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním.

Každú prvú sobotu v mesiaci je o 17.00 hod. pobožnosť večeradla.

Každý posledný štvrtok v mesiaci je o 19.00 hod. pobožnosť večeradla za kňazov pred vystavenou Najsv. Eucharistiou.

Na sviatok pripadajúci na deň pracovného pokoja sú bohoslužby ako v nedeľu.

V stredy a piatky Svätej štyridsiatnice (veľký pôst) sa o 18.00 hod. (17.30 hod. v piatok) konajú Služby vopred posvätených darov. 

Domov sociálnych služieb, Volgogradská 5, Prešov – Sídlisko 3

Každú druhú nedeľu sa slávi gréckokatolícka sv. liturgia o 10.00 hod. (slovenská).

Filiálka Veľký Šariš (sv. liturgia sa slávi v kaplnke sv. Alžbety na cintoríne)

Nedeľa
10.00 slovenská sv. liturgia