Vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva na školách

Školský rok 2018/2019:

ZŠ Mirka Nešpora (deň: )
Vyučujúci: Rudolf Hreňo, diakon
I. stupeň:
II. stupeň:

ZŠ Mukačevská (deň: )
Vyučujúci: o. Miroslav Dargaj, kaplán farnosti
I. a II. stupeň:

ZŠ Šmeralova (deň: )
Vyučujúci:
o. Miroslav Dargaj, kaplán farnosti
I. stupeň (1. skupina):
I. stupeň (2. skupina):

ZŠ Bajkalská (deň: )
Vyučujúci:
o. Miroslav Dargaj, kaplán farnosti
I. stupeň:

ZŠ Prostějovská (deň: streda)
Vyučujúci: o. Peter Kačur, správca farnosti
I. stupeň: 13:45 – 14:25
II. stupeň: 7:10 – 7:55

ZŠ Šmeralova a ZŠ Bajkalská (deň: )
Vyučujúci: o. Miroslav Dargaj, kaplán farnosti
II. stupeň: