Vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva na školách

Školský rok 2022/2023:

ZŠ Mirka Nešpora (deň: pondelok)
Vyučujúci: o. Ján Varga, kaplán farnosti
0. hodina (5. – 9. ročník): 7.15 – 7.55
5. hodina (1. – 2. ročník): 11.50 – 12.35
6. hodina (3. – 4. ročník): 12.45 – 13.30

Súkromná základná škola DSA (deň: piatok)
Vyučujúci: o. Ján Varga, kaplán farnosti
7. hodina (1. – 6. ročník): 13.30 – 14.15

ZŠ Šmeralova (deň: utorok, štvrtok)
Vyučujúci: o. Ján Varga, kaplán farnosti
Utorok – 5. hodina (1. – 2. ročník): 11.50 – 12.35
Utorok – 6. hodina (3. – 4. ročník): 12.45 – 13.30
Utorok – 7. hodina (5., 7. a 8. ročník): 14.00 – 14.40
Štvrtok – 6. hodina (6. ročník): 12.45 – 13.30

ZŠ Bajkalská (deň: streda)
Vyučujúci:
o. Ján Varga, kaplán farnosti
6. hodina (1. – 4. ročník): 12.35 – 13.20
7. hodina (5. – 9. ročník): 13.50 – 14.35

ZŠ Prostějovská (deň: pondelok, piatok)
Vyučujúci: o. Ján Varga, kaplán farnosti
Pondelok – 7. hodina (5. – 9. ročník): 13.50 – 14.35
Piatok – 6. hodina (1. – 4. ročník): 12.45 – 13.30