Vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva na školách

Školský rok 2017/2018:

ZŠ Mirka Nešpora (deň: utorok)
Vyučujúci: Rudolf Hreňo, diakon
I. stupeň: 12:45 – 13:30
II. stupeň: 13:45 – 14:25

ZŠ Mukačevská (deň: utorok)
Vyučujúci: o. Peter Šturák ml., kaplán farnosti
I. a II. stupeň: 13:45 – 14:20

ZŠ Šmeralova (deň: utorok)
Vyučujúci:
o. Peter Šturák ml., kaplán farnosti
I. stupeň (1. skupina): 11:50 – 12:35
I. stupeň (2. skupina): 12:45 – 13:30

ZŠ Bajkalská (deň: streda)
Vyučujúci:
o. Peter Šturák ml., kaplán farnosti
I. stupeň: 12:35 – 13:20

ZŠ Prostějovská (deň: streda)
Vyučujúci: o. Peter Kačur, správca farnosti
I. a II. stupeň: 13:45 – 14:20

ZŠ Šmeralova a ZŠ Bajkalská (deň: streda)
Vyučujúci: o. Peter Šturák ml., kaplán farnosti
II. stupeň: 14:00 – 14:40