Vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva na školách

Školský rok 2019/2020:

ZŠ Mirka Nešpora (deň: utorok)
Vyučujúci: Rudolf Hreňo, diakon
I. stupeň: 12:45 – 13:30
II. stupeň: 13:45 – 14:25

Súkromná základná škola DSA (deň: piatok)
Vyučujúci: o. Miroslav Dargaj, kaplán farnosti
I. stupeň: 11:50 – 12:35

ZŠ Šmeralova (deň: utorok)
Vyučujúci:
o. Miroslav Dargaj, kaplán farnosti
3. – 4. ročník: 11:50 – 12:35
1. – 2. ročník: 13:00 – 13:45
II. stupeň: 14:00 – 14:40

ZŠ Bajkalská (deň: streda)
Vyučujúci:
o. Miroslav Dargaj, kaplán farnosti
I. stupeň: 12:35 – 13:20
II. stupeň: 13:50 – 14:30

ZŠ Prostějovská (deň: štvrtok)
Vyučujúci: o. Peter Kačur, správca farnosti
I. stupeň: 12:45 – 13:30
II. stupeň: 13:45 – 14:25