Farský informátor

 • 2018/11 – Víťazný tím Ježiša Krista

  Abraham Lincoln bol veľmi dobrý a múdry prezident.
  Keď vyberal nového člena do svojej vlády, vyžadoval jeho živototpis a súčasne s ním požadoval aj zoznam neúspechov, ktoré adept na ministerské kreslo zažil. Snažil sa zistiť, ako človek, ktorý sa mu ponúkal, reaguje na prehru.
  Keď videl, že sa dokáže s neúspechom popasovať, bol to ten správny človek. Nikdy si nevybral toho, kto sa nevedel voči nezdarom postaviť čelom, ale vždy si vyberal ľudí, ktorí mali odvahu s neúspechmi vo svojej práci zápasiť.
  Lincoln hovorieval: „Nepotrebujem ministra, ktorý má iba samé úspechy a zľakne sa každej maličkosti. Keď sa stretne s problémom, nebude k nemu vedieť zaujať postoj. Pravdepodobne prijde za mnou, aby som ho vyriešil ja sám. Potrebujem človeka, ktorý vzniknutý problém dokáže vyriešiť sám.“
  Počujúc tento skutočný príbeh si zaiste uvedomíme, že prezident mal pravdu a rozmýšľal múdro. Neostal iba pri správnom rozmýšľaní, ale robil aj múdre rozhodnutia.
  V dnešnom evanjeliu sme počuli o ďalšom múdrom rozhodnutí, ktoré urobil sám Ježiš Kristus. Kráčajúc popri Galilejskom mori vidí dvoch bratov, Šimona a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora, lebo boli rybármi a povie im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mt 4, 19) A keď títo zanechali siete a išli za ním, pozýva ďalších dvoch bratov, ktorých uvidel na inom mieste a aj ich povolal. Ich odpoveď je rovnaká. Zanechávajú svojho otca a idú za Kristom.
  Ježiš nepovoláva mužov iba tak. Pozná ich. Vie, ako rozmýšľajú. Pozná ich srdcia a púšťa sa na cestu, počas ktorej ich bude meniť svojím vlastným príkladom. Začína na nich vplývať láskou svojho Otca, ktorú neprejavuje iba priamo im, ale ponúka ju aj tým, ktorých spolu stretnú počas cesty, na ktorú sa vydávajú. Ježiš začína budovať svoj víťazný tím, ktorý má iba jeden cieľ – zjaviť Božie kráľovstvo a milosrdenstvo nebeského Otca.
  Drahí bratia a sestry, všetci sme krstom vstúpili do víťazného tímu Ježiša Krista. S ním sa nikdy neprehráva. Potrebujeme si len zvyknúť na víťazstvá, ktoré v ňom máme isté. Víťazstvá, ktoré porážajú každý hriech a ľudskú slabosť. Víťazstvá, ktoré sú často týmto svetom nepochopené a nedocenené. Víťazstvá, ktoré sa nám zdajú častokrát prehrami.
  Aj takýto pohľad ponúka dnešné evanjelium. Ponúka príbeh niekoľkých mužov, z ktorých sa stávajú víťazi. Aj napriek pádom a zlyhaniam, ktoré prídu neskôr, sa naučia s Ježišom víťaziť.
  A toto isté Kristus ponúka každému z nás. Zažívať dennodenné víťazstvá nad nami samými. Zažívať jeho moc odpustenia cez neodsudzujúci pohľad. Zakúsiť víťazstvo vzkriesenia zo svojich hriechov. Lebo Kristus je Víťaz.

  Stiahnite si tento farský informátor (PDF)

rozdelovac011

Archív starších farských informátorov:

2018/11 – Víťazný tím Ježiša Krista

( , jún 2, 2018 , Farský informátor )

Abraham Lincoln bol veľmi dobrý a múdry prezident. Keď vyberal nového člena do svojej vlády, vyžadoval jeho živototpis a súčasne s ním požadoval aj zoznam neúspechov, ktoré adept na ministerské kreslo zažil. Snažil sa zistiť, ako človek, ktorý sa mu ponúkal, reaguje na prehru. Keď videl, že sa dokáže s neúspechom popasovať, bol to ten správny človek. Nikdy si nevybral toho, kto sa nevedel voči nezdarom postaviť čelom, ale vždy si vyberal ľudí, ktorí mali odvahu s neúspechmi vo svojej práci...

Čítajte viac

2018/10 – Svätý Duch prináša odvážnu vieru

( , jún 2, 2018 , Farský informátor )

Človek neexistuje pre smrť, ale pre život. Tieto slová vyslovil pápež Ján Pavol II. a poukázal nimi na jeden dôležitý aspekt život, a to že človek túži po šťastí. Preto sa Kristovo utrpenie, smrť a vzkriesenie týka celých ľudských dejín a má moc priniesť nový život. Človek je podriadený zákonu smrti. V Liste Hebrejom sa píše: „A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú“ (Hebr 9, 27). No vďaka tomu, čo Kristus vykonal, bol tento zákon podriadený zákonu inému  – zákonu života. Vďaka...

Čítajte viac

2018/09 – Šťastný slepec

( , jún 2, 2018 , Farský informátor )

Raz som sa stretol s nevidiacim mužom a opýtal som sa ho: „Veríte, že vás Boh môže uzdraviť?“ Odpovedal: „Samozrejme, že tomu verím.“ Potom som sa pýtal ďalej: „A modlite sa za svoje uzdravenie?“ Muž odpovedal: „Nemám na to čas.“ „Ako to myslíte?“ Odpovedal: „Pretože všetok čas, ktorý mám, trávim tým, že ďakujem Bohu za všetko, čo mi dal. Veď môžem chodiť a za to mu musím ďakovať. Som zdravý, i za to sa patrí poďakovať, počujem, hovorím, môžem vykonávať...

Čítajte viac

2018/08 – Ježiš, odborník na ľudské trápenie

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

V jednej uzavretej miestnosti sa nachádzalo päť gitár, ktoré žili svojím obvyklým životom. Raz vošiel do miestnosti mladý muž, vzal do ruky jednu gitaru a začal ju ladiť. Niektoré struny pritom naťahoval a iné povoľoval. Bola to namáhavá práca, pri ktorej gitara nariekala bolesťou. Jednej sa podarilo schovať sa za kreslo. Muž, ktorý gitary ladil, nebral ohľad na ich nariekanie, prechádzal od jednej gitary k druhej a ladil ich. Priťahoval a povoľoval struny a tak ich všetky postupne naladil. Nevšimol...

Čítajte viac

2018/07 – Skutočne už nič nebude tak ako bolo predtým?

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

Strach je mocná zbraň a vraví sa, že má aj veľké oči. V strachu človek nedokáže byť sám sebou. Pripúšťa si svoju nedokonalosť a neschopnosť. Sám seba dokáže presvedčiť, že už nič nebude tak ako bolo predtým. Aj kresťan je vystavený tomuto strachu, ktorý má za úlohu zneistiť ba urobiť ho neschopným veriť Kristovmu slovu a jeho Vzkrieseniu. Ale je to skutočne pravda? Máme sa čoho báť? Keď učeníci sedeli za zatvorenými dverami, hlavou sa im preháňali rôzne myšlienky. Boli plní strachu....

Čítajte viac

2018/06 – Ježiš padol a nechal sa zlomiť

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

Premýšľajme o zrnku či semienku, ktoré padlo do zeme. Ak by zostalo uzavreté v sebe, nič by sa nestalo, ale pokiaľ pukne a otvorí sa, vydá život, vzklíči, vyrastie z neho rastlinka, ktorá ponúkne plod. Ježiš priniesol novú nádej na spôsob semienka. Stal sa maličkým, opustil nebeskú slávu, aby prišiel medzi nás, „padol do zeme“. Aby priniesol plody, prežil lásku až do dna, nechal sa zlomiť smrťou ako puká semienko v zemi. V krajnom ponížení, ktorý je tým najvznešenejším bodom lásky, vzklíčila...

Čítajte viac

2018/05 – Pôstna doba je duchovným bojom

( , mar 10, 2018 , Farský informátor )

Ježiš ide na púšť nie preto, lebo potrebuje obrátenie, ale ako človek musí prejsť touto skúškou. Evanjelista Marek o tom píše vo svojom evanjeliu: „A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ (Mk 1, 12 – 13) Ježiš ide na púšť, aby sa pripravil na svoje poslanie vo svete. Nepotrebuje obrátenie, ako človek sa potrebuje pripraviť plniť vôľu Otca. Robí to aj kvôli nám, aby sme obdŕžali milosť premôcť pokušenie. Táto príprava spočíva v boji proti duchu zla,...

Čítajte viac

2018/04 – Čo by sme chceli počuť oveľa radšej?

( , mar 1, 2018 , Farský informátor )

Biskup Fulton Sheen rozprával jeden príbeh o hrdinskom odpustení. Povedal mu ho blízky priateľ, rakúsky lekár, ktorý po skončení Druhej svetovej vojny emigroval s manželkou do Spojených štátov amerických. Ku koncu vojny žil so svojou ženou, ktorá pochádzala zo židovskej rodiny a konvertovala na katolicizmus, vo východnom Rakúsku. V dobe, keď už Nemci ustupovali pred Rusmi, prebudilo doktora raz v noci zo spánku hlasné búchanie na dvere. Vzal si župan a šiel otvoriť. Za dverami stál nemecký dôstojník na úteku,...

Čítajte viac

2018/03 – Pokušenie pôstnej doby

( , feb 10, 2018 , Farský informátor )

Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný týždeň, musí konštatovať, že ani nevie, kedy prešli všetky dni. Neraz si povie, že zase je sobota. Podobnú rýchlosť plynúcich dní zažívame hádam všetci. Keď sa porozhliadneme späť, zaiste si povieme,...

Čítajte viac

2018/02 – Objatie

( , jan 27, 2018 , Farský informátor )

Sestra Briege McKenna hovorí: Raz ju počas kňazských rekolekcií, ktoré viedla, požiadal jeden kňaz o modlitbu. Keď sa modlila, v duchu videla Krista, ako kľačí na nerovnej ceste, drží kňaza za ruku a hovorí mu: „Róbert, musíš odpustiť sám sebe. Ja som ti odpustil. Vráť sa ku mne. Spomeň si na príbeh o márnotratnom synovi. To si bol ty. Čakám, kedy sa ku mne vrátiš. Odpusť sám sebe a znovu sa ku mne vráť.“ Keď mu povedala, že Pán mu odpustil, zosypal sa a povedal jej svoj príbeh. Kedysi spôsobil...

Čítajte viac

2018/01 – Čo dokážeš v Ježišovom mene?

( , jan 13, 2018 , Farský informátor )

Kto je pre nás Ježiš Kristus? Pre nás ktorí často opakujeme toto veľké a nádherné meno, pre nás, ktorí v neho veríme? Vieme dobre, kto je Ježiš? Sme schopní ho priamo a presne osloviť jeho menom? Dokážeme ho vzývať ako svetlo svojej duše a neustále mu opakovať: „Ty si Spasiteľ“? Cítime, že on je pre nás tým najdôležitejším a že bez neho nič nedokážeme? On je naše šťastie, radosť a blaženosť, prísľub i nádej, on je naša cesta, pravda a život (…) Kristus, ktorého nesieme ľudstvu, je...

Čítajte viac

2017/23 – Aká LÁSKA sa narodila na Vianoce?

( , dec 16, 2017 , Farský informátor )

Pastieri, ktorí uvideli nebeské znamenie, sa radostne rozbehli k Betlehému. Všetci až na jedného. Každé znamenie, ktoré do tej doby uvidel, mu prinieslo iba trápenie. Bol by najradšej, keby sa v živote vôbec nič nedialo, len aby sa naňho ustavične nevalili ďalšie skúšky a protivenstvá. Svetlo kométy bolo tak jasné, že preniklo až k jeho srdcu. Lenže pastierovo srdce ako keby sa nedokázalo radovať. Nevedel, prečo cíti iba horkosť a strach. Zvierali ho. Rozum jeho srdce posilňoval, keď chladlo strachom, ale...

Čítajte viac

2017/22 – Praskliny môjho života

( , dec 2, 2017 , Farský informátor )

Predavač s vodou vykonával každé ráno rovnaký rituál – položil si na rameno palicu a na každý koniec pripevnil džbán. Potom išiel k rieke, naplnil džbány vodou a doniesol ju zákazníkom do mesta. Jeden zo džbánov mal však veľa trhlín a strácal veľké množstvo vody. Druhý bol nový a veľmi pyšný na svoju prácu, pretože jeho majiteľ získaval z predaja vody, ktorú nosil, veľké množstvo peňazí. Po určitom čase začal mať popraskaný džbán komplexy a cítil sa pred druhým menejcenný. A tak sa raz...

Čítajte viac

2017/21 – Čo je cennejšie než diamanty?

( , nov 18, 2017 , Farský informátor )

Bolo tesne po desiatej hodine v noci 14. apríla 1912, keď Titanic, najväčšia loď, ktorá sa dovtedy plavila, narazila uprostred Atlantického oceánu na ľadovec a po štyroch hodinách išla ku dnu. O tom, čo sa dialo počas tej doby štyroch hodín, sa už písalo veľmi veľa. Tí, ktorí prežili, hovorili o hrdinstve kľudného kapitána, dôstojníkov i posádky. Hovorili aj o odvahe muzikanta, ktorý hral pieseň „Bližšie k tebe, Bože môj“, zatiaľ čo sa oni snažili dostať do svojich záchranných pásov. Hovorili o...

Čítajte viac

2017/20 – Modlitba za zosnulých

( , nov 8, 2017 , Farský informátor )

Medzi živými a mŕtvymi nie je žiaden rozdiel. Cirkev ho skutočne nerobí. A prečo? Lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Preňho sú všetci ľudia živí. Z tejto perspektívy môžeme vnímať smrť ako veľkú nádej a radostne očakávať stretnutie sa s Kristom tvárou v tvár. Môžeme hovoriť: „Príď skoro, Pane Ježišu!“ Má teda zmysel modliť sa za zosnulých? Pravdaže má. Každý potrebuje modlitbu. Ak veríme, že modlitba pomáha živým ľuďom, prečo by nemohla aj tým, ktorí nás predišli do večnosti?...

Čítajte viac