Farský informátor

 • 2018/08 – Ježiš, odborník na ľudské trápenie

  V jednej uzavretej miestnosti sa nachádzalo päť gitár, ktoré žili svojím obvyklým životom. Raz vošiel do miestnosti mladý muž, vzal do ruky jednu gitaru a začal ju ladiť. Niektoré
  struny pritom naťahoval a iné povoľoval. Bola to namáhavá práca, pri ktorej gitara nariekala bolesťou. Jednej sa podarilo schovať sa za kreslo. Muž, ktorý gitary ladil, nebral
  ohľad na ich nariekanie, prechádzal od jednej gitary k druhej a ladil ich. Priťahoval a povoľoval struny a tak ich všetky postupne naladil. Nevšimol si však schovanú gitaru. Potom z miestnosti odišiel a zanechal v nej štyri naladené gitary a jednu rozladenú.
  Jedného dňa vstúpili do miestnosti muzikanti, aby vzali gitary na koncert. Vyskúšali ich a zistili, že štyri naladené gitary vydávajú prekrásny zvuk. Ale keď vzal muzikant do ruky
  piatu gitaru, počul príšerný zvuk podobný žabiemu kvákaniu. A tak nechal gitaru bokom. Rozladenej gitary sa zmocnila hlboká depresia a začala nariekať nad svojím osudom: „Ach, ja nešťastná, som jediná, ktorú vynechali. Celý svoj život som bola nešťastná, vždy ma iba odmietali a odstrkovali.“ A reptala na každého, pretože k nej boli všetci zlí. Toto by mohli byť slová, ktoré by sme mohli vložiť do úst ochrnutého z dnešného evanjelia. Sám vraví: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ (Jn 5, 7) Možno by mal mať právo byť nahnevaným a pesimistickým. Veď bol chorý už tridsaťosem rokov. Tridsaťosem rokov nevie, čo je to chodiť. Nepozná silu uzdravenia. Vidí okolo seba ľudí, ktorí prichádzajú chorí a odchádzajú uzdravení. Rok čo rok tá istá situácia. A trvá to už tak dlho. Do tejto situácie prichádza Kristus, ktorý si ho všíma a vraví mu: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5,
  8) A ochrnutý zrazu ochrnutým nebol. Zázračne ozdravel. Nepotreboval vodu, nepotreboval iného človeka. Stačil mu sám Ježiš. Drahý brat a drahá sestra, sám
  Kristus by mal stačiť na všetky naše situácie, ktoré prežívame. Sám Kristus chce vstúpiť do našich životov, aby nám povedal, aby sme vstali a zanechali svoje choroby či beznádeje.
  Sám Kristus dnes skrze tohto ochrnutého hovorí, že On má moc nad akúkoľvek inú moc.  Je to moc jeho slova. Sám Kristus prichádza, aby nás naladil a nádherne rozozvučal. Občas
  sa však zvykneme schovávať, lebo sa bojíme, že „ladenie“ bude bolestivé. Môžeme byť naladenou gitarou v rukách odborníka, ale môžeme byť aj gitarou, ktorá vydáva žalostné
  zvuky a schováva sa za kreslo. Môžeme byť gitarou v rukách Pána, nášho odborníka – ladiča, ktorý nám občas spôsobí bolesť až k slzám. Možno si neuvedomujeme, že toto utrpenie si Pán – ladič nepraje, ale že je preňho len prostriedkom k tomu, aby sme
  vydávali harmonické zvuky.

  Stiahnite si tento farský informátor (PDF)

rozdelovac011

Archív starších farských informátorov:

2018/08 – Ježiš, odborník na ľudské trápenie

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

V jednej uzavretej miestnosti sa nachádzalo päť gitár, ktoré žili svojím obvyklým životom. Raz vošiel do miestnosti mladý muž, vzal do ruky jednu gitaru a začal ju ladiť. Niektoré struny pritom naťahoval a iné povoľoval. Bola to namáhavá práca, pri ktorej gitara nariekala bolesťou. Jednej sa podarilo schovať sa za kreslo. Muž, ktorý gitary ladil, nebral ohľad na ich nariekanie, prechádzal od jednej gitary k druhej a ladil ich. Priťahoval a povoľoval struny a tak ich všetky postupne naladil. Nevšimol...

Čítajte viac

2018/07 – Skutočne už nič nebude tak ako bolo predtým?

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

Strach je mocná zbraň a vraví sa, že má aj veľké oči. V strachu človek nedokáže byť sám sebou. Pripúšťa si svoju nedokonalosť a neschopnosť. Sám seba dokáže presvedčiť, že už nič nebude tak ako bolo predtým. Aj kresťan je vystavený tomuto strachu, ktorý má za úlohu zneistiť ba urobiť ho neschopným veriť Kristovmu slovu a jeho Vzkrieseniu. Ale je to skutočne pravda? Máme sa čoho báť? Keď učeníci sedeli za zatvorenými dverami, hlavou sa im preháňali rôzne myšlienky. Boli plní strachu....

Čítajte viac

2018/06 – Ježiš padol a nechal sa zlomiť

( , apr 19, 2018 , Farský informátor )

Premýšľajme o zrnku či semienku, ktoré padlo do zeme. Ak by zostalo uzavreté v sebe, nič by sa nestalo, ale pokiaľ pukne a otvorí sa, vydá život, vzklíči, vyrastie z neho rastlinka, ktorá ponúkne plod. Ježiš priniesol novú nádej na spôsob semienka. Stal sa maličkým, opustil nebeskú slávu, aby prišiel medzi nás, „padol do zeme“. Aby priniesol plody, prežil lásku až do dna, nechal sa zlomiť smrťou ako puká semienko v zemi. V krajnom ponížení, ktorý je tým najvznešenejším bodom lásky, vzklíčila...

Čítajte viac

2018/05 – Pôstna doba je duchovným bojom

( , mar 10, 2018 , Farský informátor )

Ježiš ide na púšť nie preto, lebo potrebuje obrátenie, ale ako človek musí prejsť touto skúškou. Evanjelista Marek o tom píše vo svojom evanjeliu: „A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ (Mk 1, 12 – 13) Ježiš ide na púšť, aby sa pripravil na svoje poslanie vo svete. Nepotrebuje obrátenie, ako človek sa potrebuje pripraviť plniť vôľu Otca. Robí to aj kvôli nám, aby sme obdŕžali milosť premôcť pokušenie. Táto príprava spočíva v boji proti duchu zla,...

Čítajte viac

2018/04 – Čo by sme chceli počuť oveľa radšej?

( , mar 1, 2018 , Farský informátor )

Biskup Fulton Sheen rozprával jeden príbeh o hrdinskom odpustení. Povedal mu ho blízky priateľ, rakúsky lekár, ktorý po skončení Druhej svetovej vojny emigroval s manželkou do Spojených štátov amerických. Ku koncu vojny žil so svojou ženou, ktorá pochádzala zo židovskej rodiny a konvertovala na katolicizmus, vo východnom Rakúsku. V dobe, keď už Nemci ustupovali pred Rusmi, prebudilo doktora raz v noci zo spánku hlasné búchanie na dvere. Vzal si župan a šiel otvoriť. Za dverami stál nemecký dôstojník na úteku,...

Čítajte viac

2018/03 – Pokušenie pôstnej doby

( , feb 10, 2018 , Farský informátor )

Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný týždeň, musí konštatovať, že ani nevie, kedy prešli všetky dni. Neraz si povie, že zase je sobota. Podobnú rýchlosť plynúcich dní zažívame hádam všetci. Keď sa porozhliadneme späť, zaiste si povieme,...

Čítajte viac

2018/02 – Objatie

( , jan 27, 2018 , Farský informátor )

Sestra Briege McKenna hovorí: Raz ju počas kňazských rekolekcií, ktoré viedla, požiadal jeden kňaz o modlitbu. Keď sa modlila, v duchu videla Krista, ako kľačí na nerovnej ceste, drží kňaza za ruku a hovorí mu: „Róbert, musíš odpustiť sám sebe. Ja som ti odpustil. Vráť sa ku mne. Spomeň si na príbeh o márnotratnom synovi. To si bol ty. Čakám, kedy sa ku mne vrátiš. Odpusť sám sebe a znovu sa ku mne vráť.“ Keď mu povedala, že Pán mu odpustil, zosypal sa a povedal jej svoj príbeh. Kedysi spôsobil...

Čítajte viac

2018/01 – Čo dokážeš v Ježišovom mene?

( , jan 13, 2018 , Farský informátor )

Kto je pre nás Ježiš Kristus? Pre nás ktorí často opakujeme toto veľké a nádherné meno, pre nás, ktorí v neho veríme? Vieme dobre, kto je Ježiš? Sme schopní ho priamo a presne osloviť jeho menom? Dokážeme ho vzývať ako svetlo svojej duše a neustále mu opakovať: „Ty si Spasiteľ“? Cítime, že on je pre nás tým najdôležitejším a že bez neho nič nedokážeme? On je naše šťastie, radosť a blaženosť, prísľub i nádej, on je naša cesta, pravda a život (…) Kristus, ktorého nesieme ľudstvu, je...

Čítajte viac

2017/23 – Aká LÁSKA sa narodila na Vianoce?

( , dec 16, 2017 , Farský informátor )

Pastieri, ktorí uvideli nebeské znamenie, sa radostne rozbehli k Betlehému. Všetci až na jedného. Každé znamenie, ktoré do tej doby uvidel, mu prinieslo iba trápenie. Bol by najradšej, keby sa v živote vôbec nič nedialo, len aby sa naňho ustavične nevalili ďalšie skúšky a protivenstvá. Svetlo kométy bolo tak jasné, že preniklo až k jeho srdcu. Lenže pastierovo srdce ako keby sa nedokázalo radovať. Nevedel, prečo cíti iba horkosť a strach. Zvierali ho. Rozum jeho srdce posilňoval, keď chladlo strachom, ale...

Čítajte viac

2017/22 – Praskliny môjho života

( , dec 2, 2017 , Farský informátor )

Predavač s vodou vykonával každé ráno rovnaký rituál – položil si na rameno palicu a na každý koniec pripevnil džbán. Potom išiel k rieke, naplnil džbány vodou a doniesol ju zákazníkom do mesta. Jeden zo džbánov mal však veľa trhlín a strácal veľké množstvo vody. Druhý bol nový a veľmi pyšný na svoju prácu, pretože jeho majiteľ získaval z predaja vody, ktorú nosil, veľké množstvo peňazí. Po určitom čase začal mať popraskaný džbán komplexy a cítil sa pred druhým menejcenný. A tak sa raz...

Čítajte viac

2017/21 – Čo je cennejšie než diamanty?

( , nov 18, 2017 , Farský informátor )

Bolo tesne po desiatej hodine v noci 14. apríla 1912, keď Titanic, najväčšia loď, ktorá sa dovtedy plavila, narazila uprostred Atlantického oceánu na ľadovec a po štyroch hodinách išla ku dnu. O tom, čo sa dialo počas tej doby štyroch hodín, sa už písalo veľmi veľa. Tí, ktorí prežili, hovorili o hrdinstve kľudného kapitána, dôstojníkov i posádky. Hovorili aj o odvahe muzikanta, ktorý hral pieseň „Bližšie k tebe, Bože môj“, zatiaľ čo sa oni snažili dostať do svojich záchranných pásov. Hovorili o...

Čítajte viac

2017/20 – Modlitba za zosnulých

( , nov 8, 2017 , Farský informátor )

Medzi živými a mŕtvymi nie je žiaden rozdiel. Cirkev ho skutočne nerobí. A prečo? Lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Preňho sú všetci ľudia živí. Z tejto perspektívy môžeme vnímať smrť ako veľkú nádej a radostne očakávať stretnutie sa s Kristom tvárou v tvár. Môžeme hovoriť: „Príď skoro, Pane Ježišu!“ Má teda zmysel modliť sa za zosnulých? Pravdaže má. Každý potrebuje modlitbu. Ak veríme, že modlitba pomáha živým ľuďom, prečo by nemohla aj tým, ktorí nás predišli do večnosti?...

Čítajte viac

2017/19 – Misie v srdci kresťanskej viery

( , okt 24, 2017 , Farský informátor )

Aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého. Tento deň nás pozýva, aby sme sa znovu zamysleli nad skutočnosťou, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Cirkev je vskutku zo svojej povahy misionárska; ak by takou nebola, potom by to nebola viac Kristova Cirkev, ale len jedno združenie medzi...

Čítajte viac

2017/18 – Pane, zmiluj sa

( , okt 24, 2017 , Farský informátor )

Za normálne by malo byť vo všeobecnosti považované, že pri nejakom prehrešku človek vyjadrí ľútosť nad tým, čo spáchal. Či už si to uvedomí sám alebo ho niekto na to upozorní. Takto by to malo fungovať medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi priateľmi navzájom, medzi nadriadenými a podriadenými. Takto to funguje aj v duchovnom živote. Veď sa len pozrime na sv. liturgiu, koľkokrát tam vyslovujeme slová vyjadrujúce ľútosť. Áno, ide o slová “Pane, zmiluj sa”. Tento výraz “zmilovať sa” je pre...

Čítajte viac

2017/17 – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

( , okt 24, 2017 , Farský informátor )

Sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov) bol zavedený na počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole. V opise života svätého Andreja sa toto zjavenie podáva nasledovne: Raz prišiel počas nočného bdenia pred nedeľou Andrej Jurodivý (blázon pre Krista) do blachernského chrámu, kde sa uchovávalo rúcho a omoforion (veľká šatka na hlavu) Božej Matky. Bol tam prítomný aj Epifán, vznešený mladík, žiak svätého Andreja...

Čítajte viac