Keď nastal čas letných prázdnin, pre našu rodinu to znamenalo len jedno, že pomaly každý víkend až do septembra strávime na nejakej odpustovej slávnosti blízkeho pútnickeho miesta. V okolí ich nebolo málo: Malá Poľana, Buková Hôrka, Krásny Brod a samozrejme Litmanová a Ľutina. Na niektoré miesta sme putovali i viackrát. Takéto sú moje spomienky na detstvo. Putovanie malo svoj zmysel. Nebol to stratený čas. Ku každému miestu som mal iný vzťah. No všade som sa tešil na stretnutie s priateľmi a že budem môcť poslúžiť ako miništrant pri rôznych bohoslužbách. Tento čas bol pre mňa výnimočný. Čas strávený na púti môže byť pre každého z nás výnimočným. Môže byť zrieknutím sa svojho pohodlia. Môže sa stať obetou prinášanou z lásky k Bohu či blízkym. Môže byť časom stráveným v modlitbe s rodinou či priateľmi na výnimočnom mieste. Každé jedno z našich pútnických miest nám ponúka zažiť výnimočný čas v modlitbe, službe a obete. Stačí len urobiť rozhodnutie, vybrať si a ísť. Želám vám požehnaný čas na našich pútnických miestach.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)