2017/14 – Výnimočný čas strávený na púťach

Keď nastal čas letných prázdnin, pre našu rodinu to znamenalo len jedno, že pomaly každý víkend až do septembra strávime na nejakej odpustovej slávnosti blízkeho pútnickeho miesta. V okolí ich nebolo málo: Malá Poľana, Buková Hôrka, Krásny Brod a samozrejme Litmanová a Ľutina. Na niektoré miesta sme putovali i viackrát. Takéto sú moje spomienky na detstvo. Putovanie malo svoj zmysel. Nebol to stratený čas. Ku každému miestu som mal iný vzťah. No všade som sa tešil na stretnutie s priateľmi a že budem môcť poslúžiť ako miništrant pri rôznych bohoslužbách. Tento čas bol pre mňa výnimočný. Čas strávený na púti môže byť pre každého z nás výnimočným. Môže byť zrieknutím sa svojho pohodlia. Môže sa stať obetou prinášanou z lásky k Bohu či blízkym. Môže byť časom stráveným v modlitbe s rodinou či priateľmi na výnimočnom mieste. Každé jedno z našich pútnických miest nám ponúka zažiť výnimočný čas v modlitbe, službe a obete. Stačí len urobiť rozhodnutie, vybrať si a ísť. Želám vám požehnaný čas na našich pútnických miestach.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)