Aktuálne opatrenia od 20. septembra 2021

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. septembru 2021

Budúcu nedeľu 26. septembra bude zbierka pre núdznych na Kube. Dnes poobede bude o 17:00 hod. každodenná večiereň. Od pondelka 20. septembra sa Prešov nachádza v červenej fáze covid automatu. Ranné sv. liturgie PO – SO budú v režime ZÁKLAD (25 osôb) Večerné sv. liturgie PO – SO budú...

Čítajte viac

Pápež v Prešove (plagát)

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. septembru 2021

REGISTRÁCIA NA PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE Dnes poobede o 17:00 bude každodenná večiereň. Budúcu nedeľu je zbierka na podporný fond II. Aj v tomto týždni zaznejú pri sv. liturgiách myšlienky pápeža Františka zakomponované do príhovorov spolu s katechézami. V stredu 8. septembra máme sviatok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. augustu 2021

REGISTRÁCIA NA PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE Dnes je po sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie okolia fary. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Aj v tomto týždni odznejú pri sv. liturgiách myšlienky pápeža Františka zakomponované do príhovorov. V stredu 25. augusta máme sviatok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. augustu 2021

REGISTRÁCIA NA SV. OTCA V PREŠOVE Dnes poobede večiereň nebude. Budúcu nedeľu bude naša farská zbierka na dokončenie okolia fary. V rámci duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka sa v pondelok 16.augusta pomodlíme Moleben k Bohorodičke, v stredu 18. augusta Akatist k sv. Jozefovi. Pri sv. liturgiách...

Čítajte viac

Info ohľadom návštevy pápeža

 Bratia a sestry, prosíme vás, príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme 1000 dobrovoľníkov do Prešova. Potrebujeme vás na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Služba dobrovoľníka je na stretnutiach so Svätým Otcom...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. augustu 2021

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Vo štvrtok 12. augusta bude tichá adorácia so začiatkom o 18.45 hod. Potrvá do 21.00 hod. a bude zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva s osobným požehnaním. Obetovať ju môžeme za cestu...

Čítajte viac

Modlitba za Sv. Otca na Slovensku

„Dobrotivý Bože, ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa, aby nás viedli na ceste za Ježišom. Prosíme ťa na ich príhovor za Svätého Otca Františka a za nás všetkých, aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. augustu 2021

Budúcu nedeľu 8. augusta bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. júlu 2021

Dnes je po všetkých sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie okolia farskej budovy. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Vo štvrtok 29. júla bude po večernej sv. liturgii mariánske večeradlo obetované za všetkých kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Následne...

Čítajte viac

Odpust 2021

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. júlu 2021

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním bude vo štvrtok 15. júla v čase 19.00 – 21.00 hod. V stredu 14. júla začíname duchovnú prípravu pred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. júlu 2021

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 11. júla bude pri všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. V pondelok 5. júla máme sviatok svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Nakoľko je tento deň aj štátnym sviatkom, sv. liturgie budú ako v nedeľu, a to...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. júnu 2021

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15.00 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. júnu 2021

Dnes je po sv. liturgii zbierka na dokončenie okolia fary. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Kapacita chrámu ostáva budúci týždeň nezmenená, t.j. disponujeme 120 miestami na sedenie šachovnicovým spôsobom. Akatist k Ježišovi Kristovi sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Akatist...

Čítajte viac

Povraz plný uzlov

Už ste sa zamýšľali niekedy nad tým, že človek dokáže milovať? Ako to vlastne vie? Odpoveď je jednoduchá – Boh urobil človeka schopného milovať. Dal mu srdce, ktoré je schopné lásku prijímať i dávať. Uvedomiť si toto ale nestačí. Urobil ho schopným milovať tak ako miluje On sám – božsky....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. júnu 2021

Budúcu nedeľu 20. júna bude zbierka na dokončenie okolia fary. Dnes popoludní je o 17.00 hod. každodenná večiereň a po jej skončení modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod. Kapacita chrámu ostáva budúci týždeň nezmenená, t.j. disponujeme 120 miestami na sedenie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. júnu 2021

Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. Od budúceho týždňa je kapacita chrámu na sedenie 120 osôb. Sedenie je šachovnicové. Miesta sú vyznačené bielym lístkom v laviciach a na chóre. Použiť môžete aj stoličky po obvode chrámu. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. máju 2021

Po sv. liturgii je naša farská zbierka na dokončenie okolia fary. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu na stolíku. Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. O 18.00 hod. vás pozývame sledovať prvý živý večer projektu Ako Otec: hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta, ktoré...

Čítajte viac

Každodenná svätosť

Istý malý svätec si žil dlhé roky šťastne a bohabojne. Až raz vo chvíli, keď sa chystal umývať riad, prišiel k nemu anjel smrti a nesmelo začal rozprávať: “Boh ma poslal k tebe s príkazom, že už je čas, aby si šiel so mnou.” Svätec ukázal na kopu špinavého riadu a s pokorou odvetil:...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. máju 2021

Budúcu nedeľu 30. mája bude po sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie okolia fary. Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň nedochádza ku kapacitnej zmene chrámu. Ostávame pri 25 osobách. V pondelok a utorok večer budú modlitby matiek, tichá adorácia bude vo štvrtok večer do...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. máju 2021

Dnes máme zbierku na katolícke masmédiá. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Večer je o 17.00 hod. každodenná večiereň. Kapacita nášho chrámu je aj v budúcom týždni 25 osôb. Rezervácia prebieha tak ako doteraz. Naďalej vysielame bohoslužby online. Nakoľko už neplatí...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. máju 2021

Dnes večer je o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 19.00 hod. modlitby chvál s katechézou. Budúcu nedeľu 16. mája bude zbierka na katolícke masmédiá. Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia prebieha tak ako doteraz. Bohoslužby vysielame online aj naďalej. V pondelok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. máju 2021

K dnešnej nedeli o Samaritánke prinášame katechézu pre deti, ktorú si môžete stiahnuť TU. Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svojím darom nepodporujeme seminaristov, ale seminár ako taký. Popoludní vás pozývame pomodliť sa každodennú večiereň o 17.00 hod. Kapacita...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. aprílu 2021

Dnes popoludní vás pozývame pomodliť sa každodennú večiereň o 17.00 hod. Aj naďalej vysielame online bohoslužby, a to každý deň o 18.00 hod., v piatok o 17.30 a v nedeľu aj o 9.00 hod. Aj v nasledujúcom týždni máme maximálnu kapacitu chrámu 25 osôb. Na večerné...

Čítajte viac

Obnovenie slávení verejných bohoslužieb (19.4.2021)

Drahí veriaci našej farnosti, s radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovuje verejné slávenie bohoslužieb v našom chráme. Kapacitne sme obmedzení podľa pravidla 1 osoba/15 m². To znamená, že v chráme môže v jednom okamihu konania bohoslužby byť súčasne 25 osôb. Do kapacity sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. aprílu 2021

Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17.00 hod. Vysielaná bude online. Akatist k sv. Jozefovi bude v stredu o 18.45 hod., vo štvrtok bude o 18.45 hod. eucharistická adorácia. Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu o 18.45 hod. V sobotu a nedeľu...

Čítajte viac

Nedeľa Božieho milosrdenstva

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA Sestra Faustína spozorovala vo svojej cele Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie, druhou sa dotýkal hrude. Z rúcha na prsiach vychádzali dva lúče – červený a bledší. Ježiš jej povedal: “Namaľuj obraz, ktorý vidíš, s týmto nápisom: Ježiš, dúfam...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. aprílu 2021

V nedeľu 11. apríla 2021 sa o 12.00 hod. rozozvučia chrámové zvony na 10 minút za všetkých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Všetci sme pozvaní, aby sme si pri tomto zvonení na nich spomenuli vo svojich modlitbách. Prosme o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. aprílu 2021

Veľká utiereň Vzkriesenia bude o 5.00 hod. s požehnaním paschálnych pokrmov. Po nej budeme sláviť cirkevnoslovanskú sv. liturgiu. O 9.00 hod. budeme sláviť slovenskú sv. liturgiu. Všetky bohoslužby vysielame online. Všetci sme pozvaní zúťastniť sa na slávení obradov nedele Paschy z nášho katedrálneho...

Čítajte viac

Pascha 2021

Drahí priatelia, všetci sme dnes dostali veľký dar – Kristovo vzkriesenie. Všetkým vám prajeme hojnosť Božieho požehnania, aby táto Kristova nová a svätá Pascha prenikla každý okamih Vášho života. Aby ste dobrotu a milosť osláveného Krista zakúšali vo všetkých vzťahoch, v ktorých sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. marcu 2021

Dnes popoludní vás pozývame k liturgii zmierenia. Je určená všetkým, ktorí sa kvôli lockdownu a obmedzeniu pristúpiť k sv. zmierenia a pokánia chcú pripraviť v rámci možností na slávenie Paschy. Začíname o 17.00 hod. Jej text nájdete na našej webovej stránke. Pre všetkých...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. marcu 2021

Dnes popoludní vás pozývame pomodliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod. a pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod. V stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa. Božské služby vopred posvätených darov budeme slúžiť v stredu a piatok. V utorok bude sv. liturgia...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. marcu 2021

Pozývame vás zapojiť sa do 24hodinovej modlitby sv. ruženca, ktorá prebieha od soboty 13. marca od 18.00 hod. do nedele 14. marca do 18.00 hod. Bližšie info nájdete na stránke Slovenského dohovoru za rodinu. Dnes popoludní vás pozývame modliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod., pôstnu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. marcu 2021

Oznamujeme vám, že pohrebné obrady so zádušnou sv. liturgiou za o. prof. ThDr. Vojtecha Boháča st., PhD. bude sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, v pondelok 8. marca o 10.30 hod. v Katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Pridať sa...

Čítajte viac

Obdivuhodný Boh

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že náš Boh je obdivuhodný? Práve pôstna doba je zaujímavá tým, že v tom všetkom odriekaní sa a dlhom modlení sa môžeme stretnúť s naším obdivuhodným Bohom. Prečo je teda náš Boh obdivuhodný? Lebo nám dáva svojho Syna, ktorého slovo má takú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. februáru 2021

Dnes popoludní vás pozývame modliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod. a po jej skončení pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod. V stredu a piatok je zdržanlivosť od mäsa. V tieto dni slávime božské služby vopredposvätených darov. V pondelok sa pomodlime...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. februáru 2021

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu online bohoslužieb z nášho chrámu prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Dnes popoludní vás pozývame modliť sa pobožnosť Krížovej cesty o 16.30 hod., pôstnu večiereň s poklonami o 17.00 hod. a modlitby chvál s katechézou...

Čítajte viac

Pôst ako potrebný čas

Ako sa dnes postiť? Otázka, na ktorú podáva odpoveď Anselm Grun v jednej zo svojich kníh pod názvom Pôst. Štyridsaťdňovú pôstnu dobu by sme si nemali zamieňať iba s časom zbierania peňazí na dobré účely alebo iba tým, že si odoprieme sledovanie televízie na istý čas. Pôstna doba znamená...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. februáru 2021

Najbližšie priame prenosy: 1. V nedeľu 14. februára 2021 o 9.05 na rozhlasovej stanici Slovensko 1, bude sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, svätú liturgiu z Kaplnky Najsvätejšej Trojice z Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča. 2. V dňoch 15.-18.2.2021...

Čítajte viac

Bezpečne v manželstve

Pridajte sa k nám a zapojte sa do Národného týždňa manželstva s tohtoročným mottom: “Bezpečne v manželstve” Každý deň nové príbehy, možnosť duchovnej rady, zmysluplne strávené spoločné večery, čas na prehĺbenie svojho vzťahu, priestor na rozhovor, moment modlitby… a mnoho ďalšieho....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. februáru 2021

Aj v tomto nastávajúcom týždni vás pozývame k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa budú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. Celý budúci týždeň prebieha na...

Čítajte viac

Bol stratený a našiel sa

Maliar Peter Pavel Rubens sa narodil v roku 1577 vo vestfálskom Siegene, bol však Holanďan a ateliér mal v Antverpách. V roku 1570 sedel totiž jeho otec Jan Rubens v antverpskej väznici a čakal na chvíľu, keď si poňho príde kat. Kvôli cudzoložstvu bol odsúdený na smrť. Jeho žena, ktorú podviedol,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. januáru 2021

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa sú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v sobotu a nedeľu o 9.00 hod. V utorok 2. februára máme sviatok Stretnutia...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. januáru 2021

Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho slova. Pozývame vás nanovo spoznať krásu Božieho slova v našich životoch. Z mnohých aktivít vám ponúkame tieto: domáca liturgia prejavenia úcty Biblii (k dispozícii na stiahnutie), zamyslenie k nedeli o mýtnikovi a farizejovi (k dispozícii na stiahnutie), kontinuálne...

Čítajte viac

Nedeľa Božieho slova

Nedeľa Božieho slova Pozývame vás sláviť nastávajúcu nedeľu 24. januára 2021 ako Nedeľu Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. januáru 2021

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa sú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. V stredu 20. januára bude po sv. liturgii Moleben k sv. Jozefovi. Tento...

Čítajte viac

24 hodinový ruženec 2021

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. januáru 2021

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa sú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. V piatok 15. januára bude po večernej sv. liturgii Eucharistická...

Čítajte viac

Chvály s katechézou (január 2021)

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. januáru 2021

Rozhodnutím vlády SR sa od 1. januára 2021 môžu sláviť bohoslužby iba bez verejnosti. Z tohto dôvodu budeme okrem soboty vysielať všetky bohoslužby online. Počas týždňa to bude vo zvyčajnom večernom čase 18.00 hod., v piatok 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. V utorok 5. januára...

Čítajte viac

Lockdown 1.1.2021

Drahí bratia a sestry, oznamujeme vám, že rozhodnutím Vlády SR sa rušia verejne slávené bohoslužby, a to od piatka 1.1.2021 vrátane. Na Nový rok, sviatok Obrezania Pána, bude liturgia sv. Bazila Veľkého o 9.00 hod. online cez facebook našej farnosti. Bližšie konkrétne informácie vám prinesieme v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. decembru 2020

Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Keďže sme spovedali minulý týždeň pred Vianocami, spovedať budeme iba na požiadanie tých, ktorí o to prejavia záujem pred sv. liturgiou. Vo štvrtok 31. decembra máme koniec kalendárneho roka. Sv. liturgie budú...

Čítajte viac

Christos raždajetsja

Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti. Lebo mudrci hviezdou sa poučili klaňať sa ti ako Slnku pravdy a uznávať teba, Východ z výsosti. Pane, sláva tebe. Požehnané prežitie sviatkov Narodenia Ježiša Krista, veľa pokoja a porozumenia, trpezlivosti a lásky od...

Čítajte viac

Nebojte sa!

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. decembru 2020

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svojím milodarom neprispievate priamo seminaristom, ale na chod seminára ako inštitúcie. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. Od 19. decembra sú v platnosti nové obmedzenia. V chráme môže byť 70 osôb v jednom okamihu (25%...

Čítajte viac

Nové usmernenia od 19. decembra 2020

Od 19. decembra platia v chráme nové obmedzenia. Počet miest je 70 výlučne na sedenie. Miesta sú označené bielym lístkom. Obsadená môže byť každá druhá lavica a medzi sediacimi musí byť jedno miesto neobsadené. Kapacita chrámu sa tak znižuje na 25%. Aj členovia jednej domácnosti nech sedia na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. decembru 2020

Dnes je po sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť do košíka na stolíku. Budúcu nedeľu 20. decembra bude po sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. a chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie o 18.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. decembru 2020

Budúcu nedeľu 13. decembra bude po sv. liturgiách naša farská zbierka. Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. V stredu sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben pred Narodením Spasiteľa. Vo štvrtok bude krátka eucharistická poklona s požehnaním. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. novembru 2020

Dnes je po sv. liturgii jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť do pripraveného košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať! Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok...

Čítajte viac

O Kráľovi, ktorý nezlyhal

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden hrad. Na hrade žil kráľ, jeho manželka – kráľovná, a mladý kráľov syn. Zatiaľ dole, v podhradí žil malý, chudobný chlapec. Denne, keď mal čas, hľadel na vzdialený hrad a kedykoľvek mohol, obdivoval kráľovských rytierov. Bolo mu ale jasné, že táto jeho túžba sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. novembru 2020

Dnes je po sv. liturgii myrovanie nakoľko slávime Nedeľu Krista Kráľa. Budúcu nedeľu 29. novembra bude po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj dar môžete vložiť do košíka vzadu na stolíku. Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. V utorok večer sa pomodlíme Moleben pred...

Čítajte viac

Pre koho tu som práve teraz?

Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je nám všetkým veľmi dobre známe. Pozýva nás k zamysleniu sa nad sebou, nie nad inými. Ponúka nám možnosť ako niekomu pomôcť či dokonca zachrániť život. Nepozýva nás k sledovaniu iných v našej vlastnej hierarchii “pomocníkov”, ktorí by mohli či mali...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. novembru 2020

Od pondelka 16. novembra je opäť dovolené sláviť sv. liturgie pre veriacich pri zaplnení 50% kapacity (pre nás to je 110 osôb na sedenie, nie státie). Tých, ktorí sa rozhodnete prísť do chrámu, prosíme, aby ste zaujali miesto v laviciach pri zachovaní šachovnicového sedenia (miesta označené bielym lístkom...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. novembru 2020

Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 02. novembra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii môže byť prítomných 6 osôb vrátane kňaza pri dodržaní všetkých...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. novembru 2020

Aj počas tohto týždňa môžete sledovať online vysielanie bohoslužieb z nášho chrámu vo zvyčajnom čase. Špeciálne vás v týchto dňoch pozývame k modlitbe za svojich zosnulých. V oktáve môžeme pre nich získať plnomocné odpustky. Po každej sv. liturgii sa pomodlime panychídu ako aj na úmysel Svätého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. októbru 2020

Drahí bratia a sestry, od soboty 24. októbra 2020 platí zákaz vychádzania a dochádza opäť k úprave verejného slávenia bohoslužieb. Sv. liturgie od tohto dňa slávime neverejne za zatvorenými dverami chrámu bez účasti veriacich. Aj naďalej vám ponúkame možnosť zúčastniť sa sv. liturgií...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. októbru 2020

Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 15. októbra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii môže byť prítomných 6 osôb vrátane kňaza pri dodržaní všetkých...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. októbru 2020

Keďže je verejné slávenie sv. liturgií do odvolania obmedzené (limit 6 osôb vrátane kňaza), ponúkame vám možnosť zúčastniť sa sv. liturgií online prostredníctvom facebookovej stránky našej farnosti (Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3) s nasledovným programom: Štvrtok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. októbru 2020

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude...

Čítajte viac

Opatrenia v čase druhej vlny koronavírusu od 1. októbra 2020

INFORMÁCIE K NEVEREJNÉMU SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB (aktualizované 02.11.2020) Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 02. novembra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii...

Čítajte viac

Farschá charita

„Každá ľudská osoba, naozaj každý jeden človek je v Božích očiach dôležitý.“ (pápež František) V súčasnej dobe bádame veľký hlad človeka po naplnení základných ľudských potrieb, a to byť milovaný, byť prijatý taký aký je, byť užitočný tu na zemi. Keď nemáme naplnené tieto základné...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. septembru 2020

Pri všetkých dnešných sv. liturgiách je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. septembru 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Boží hrob. Svoj milodar môžete vhodiť do košíka vzadu na stolíku. Budúcu nedeľu 27. septembra bude po všetkých sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných...

Čítajte viac

Povinnosti človeka voči svojmu blížnemu

Asi dva dni dozadu som bol svedkom incidentu dvoch pánov na zastávke MHD. Jeden z nich čakal na prichádzajúci trolejbus no a ten druhý si na svojom skútri razil cestu po chodníku pomedzi chodcov, aby mohol zastaviť rovno pred svojím obľúbeným novinovým stánkom. Čakajúci cestujúci to nenechal tak a upozornil...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. septembru 2020

Budúcu nedeľu 20. septembra bude zbierka na Boží hrob, ktorá bola presunutá z 10. apríla tohto roku. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po jej skončení budú modlitby chvál so začiatkom o 18.00 hod. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. septembru 2020

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V utorok 8. septembra máme sviatok...

Čítajte viac

Boh ťa nikdy nezavrhne

„Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v Písme: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Urobil to Pán, je to vec v našich očiach obdivuhodná?“ (Mt 21, 42) Kameň je veľmi dôležitým stavebným materiálom. Kameňom uholným bol nazývaný nosný kameň nad dverami, alebo veľký...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. augustu 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá...

Čítajte viac