Aktuálne oznamy k 24. septembru 2023

Dnes je pri sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Darcom úprimne Pán Boh zaplať! Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. septembru 2023

Budúcu nedeľu 24. septembra bude pri sv. liturgiách farská zbierka. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Vo štvrtok 21. septembra bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod. V piatok 22. septembra pozývame všetky deti farnosti na detskú sv. liturgiu...

Čítajte viac

Púť do Krakova 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. septembru 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri dverách. Vopred Pán Boh zaplať! Popoludní bude o00 hod. každodenná večiereň a o18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. V pondelok 11. septembra sme všetci srdečne pozvaní na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. septembru 2023

Budúcu nedeľu 10. septembra bude zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri dverách. Vopred Pán Boh zaplať! Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V stredu 6. septembra bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru v pastoračke. V piatok 8. septembra máme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. augustu 2023

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať! O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude...

Čítajte viac

Odpustová slávnosť v Čirči 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. augustu 2023

Budúcu nedeľu 27. augusta bude pri všetkých sv. liturgiách farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať! Dnes o 17.00 hod. každodenná večiereň nebude. Vo štvrtok 24. augusta bude  po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou BM...

Čítajte viac

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V utorok máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v pondelok po večernej sv. liturgii. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Moleben...

Čítajte viac

Ľutina 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. augustu 2023

Dnes je po vš. sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Svoj  milodar môžete vhodiť do košíka pri dverách. Dnes o 17.00 hod.  Veľká večiereň nebude. Vo štvrtok bude  po večernej sv. liturgii  Tichá adorácia ukončená korunkou k BM o 21.00 hod. Srdečne...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. júlu 2023

Budúcu nedeľu 6. augusta bude pri sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri dverách. Dnes bude každodenná večiereň o 17.00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 4. augusta bude celodenná...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. júlu 2023

Dnes je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať. Každodenná večiereň dnes o 17.00 hod. nebude. Vo štvrtok 27. júla bude po večernej sv. liturgii mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv....

Čítajte viac

Litmanová 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. júlu 2023

Budúcu nedeľu 23. júla bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň. V pondelok 17. júla máme sviatok bl. P. P. Gojdiča. Pre našu farnosť je to prikázaný sviatok. Sv. liturgie budú o 6.30...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. júlu 2023

Dnes každodenná večiereň nebude. Prípravu na odpustovú slávnosť začíname v stredu 12. júla. Pri večerných sv. liturgiách odznejú katechézy. Po večerných sv. liturgiách sa pomodlíme tieto pobožnosti: Akatist požehnania rodín v stredu; tichá adorácia s požehnaním a Korunkou BM...

Čítajte viac

Odpustová slávnosť 2023

Odpustová slávnosť...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. júlu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Pán Boh vám zaplať! Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred rannými a večernými sv. liturgiami ako...

Čítajte viac

Púť do Levoče 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. júnu 2023

Budúcu nedeľu 2. júla bude pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca, ktorá je viazaná na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes bude o 17.00 hod. Každodenná večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. júnu 2023

Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Božskému srdcu. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 20. júna o 16.00 hod. v kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisko 3. ...

Čítajte viac

Púť rodín do Ľutiny

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. júnu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať! Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Božskému...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. júnu 2023

Budúcu nedeľu 11. júna bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať! Dnes bude  o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Božskému Srdcu. V stredu odznie pri...

Čítajte viac

Letné stretnutie mládeže 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. máju 2023

Dnes bude  o 17.00 hod. bude Veľká večiereň s modlitbami na kolenách. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Tento rozpis je však potrebné aktualizovať. Tí,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. máju 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Bohorodičke...

Čítajte viac

Deň rodiny Sigord 2023

Čítajte viac

Modlitby chvál s katechézou – o slepom

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. máju 2023

Budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédia. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke. V stredu bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a o 18.45 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. máju 2023

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke. V stredu bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke a o 17.45 hod. Akatist k Bohorodičke. Vo štvrtok bude o 17.45 hod. Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi a po...

Čítajte viac

Tvoríme na Deň matiek 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. aprílu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná...

Čítajte viac

Turistický deň 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. aprílu 2023

Budúcu nedeľu 30. apríla máme zbierku na kňazský seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Nácvik chrámového zboru Hlahol budúci týždeň nebude. Vo štvrtok 27. apríla bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. aprílu 2023

Dnes vás o 15.00 hod. pozývame sláviť Hodinku Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. na každodennú večiereň. V pondelok 17. apríla bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V stredu 19. apríla bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Počnúc budúco...

Čítajte viac

Ester – stretnutie pre ženy

Plagát s programom si môžete stiahnuť...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. aprílu 2023

Vo Svetlý pondelok máme prikázaný sviatok. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 7.30 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod. Veľká večiereň bude o 17.00 hod. Vo svetlý utorok, stredu a štvrtok bude veľká večiereň o 18.45 hod. Vo svetlý piatok bude o 18.15 hod. Budúcu nedeľu o Tomášovi alebo...

Čítajte viac

Christos voskrese 2023

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. aprílu 2023

Dnes popoludní bude o 00 hod. pôstna večiereň s poklonami a o18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás na ne pozývame. V pondelok – stredu sa budeme modliť ráno o 30 hod. pôstne hodinky a večer o 18.00 hod. sláviť božské služby vopred posvätených darov. Pred veľkonočnými...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. marcu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu manželov a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok 27. marca bude ráno o 6.30 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. marcu 2023

Budúcu nedeľu 26. marca bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu (slovenská modlitebná knižka) a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. marcu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní o 16.15 hod. vás pozývame na krížovú cestu mužov. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a o 18.00 hod. modlitby chvál...

Čítajte viac

Výtvarné popoludnie

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. marcu 2023

Budúcu nedeľu 12. marca bude pri všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu modlitieb matiek. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok 6. marca...

Čítajte viac

Štúdium na gymnáziu 2023/2024

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. februáru 2023

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Je nevyhnutná aj preto, aby sme dokázali pokryť zvýšené náklady na energie. Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu so spoločenstvom žien Máriina archa. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma...

Čítajte viac

Deň otvorených dverí 2023 (CZŠ biskupa Gojdiča)

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. februáru 2023

Budúcu nedeľu 26. februára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Je nevyhnutná aj preto, aby sme dokázali pokryť zvýšené náklady na energie. O 17.00 hod. vás pozývam na veľkú večiereň, ktorou vstúpime do Veľkého pôstu. V závere večierne budú poklony sv. Efréma Sýrskeho a...

Čítajte viac

Fašiangová veselica detí a mladých

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. februáru 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po nej modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod. V stredu a piatok máme aliturgické dni. V tieto dni sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. februáru 2023

Budúcu nedeľu je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V utorok bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. januáru 2023

Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať! Veľká večiereň bude dnes o 00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na...

Čítajte viac

15. výročie metropolie

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. januáru 2023

Budúcu nedeľu 29. januára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V stredu bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. januáru 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V utorok 17. januára sa o 17:45 hod. pomodlime Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V stredu 18. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. januáru 2023

Budúcu nedeľu 15. januára bude zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. vás pozývame na modlitby chvál s katechézou. V stredu 11. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 12. januára bude po sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. januáru 2023

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie 30 minút pred sv. liturgiami. V utorok 3. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 5. januára máme Predvečer Bohozjavenia. Liturgický program bude nasledovný:...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. decembru 2022

Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame na Kolednícky program mužov našej farnosti s malým agapé, ktoré si pripravíme vzájomne pre seba. Kto chce, môže so sebou doniesť trochu vianočného pečiva. V pondelok máme prikázaný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Ráno o 6.30...

Čítajte viac

Vianočné želanie 2022

Čítajte viac

Ohlasovanie Vianoc v Starom zákone

Dávno predtým ako sa odohral vianočný zázrak, zjavil Boh jeho dôležité momenty niekoľkým svojim prorokom. Povedal im, že sa jedného dňa narodí jeho vlastný Syn. Povedal to Izaiášovi, Micheášovi a Jeremiášovi. Ak by sme prirovnali Pánových prorokov k hudobným nástrojom, Izaiášov hnev by znel ako...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. decembru 2022

V dnešnú nedeľu 18. decembra môžete pristúpiť k predvianočnej sv. spovedi počas všetkých dopoludňajších sv. liturgií v čase 7.00 – 11.30. Po sv. liturgiách o 9.00 a 10.30 hod. sa môžete zapojiť do vianočnej burzy, ktorú si pre nás pripravili katolícki skauti. Časť výťažku poputuje pre potreby...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. decembru 2022

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.    V pondelok a v stredu bude o 17.45 hod. Moleben pred Narodením Ježiša. V utorok pozývame mladých na stretko do pastoračky so začiatkom o 18.00 hod. Nácvik zboru...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. decembru 2022

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. veľká večiereň. V utorok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Veľkú večiereň s lítiou sa pomodlime v pondelok po večernej sv. liturgii. Nácvik chrámového zboru bude v stredu...

Čítajte viac

Výroba sviečok

Čítajte viac

Kino na fare

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. novembru 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.   Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. novembru 2022

Budúcu nedeľu 27. novembra bude pri všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Dnes o 17.00 hod. bude veľká večiereň sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu s lítiou. V pondelok 21. novembra máme sviatok Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú...

Čítajte viac

Príprava prosfory

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. novembru 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.   Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. V utorok 15. novembra vstupujeme do pôstneho obdobia pred Vianocami –...

Čítajte viac

Ježiš je odpoveďou Boha na našu smrť

Boh je životom, dáva život, ale berie na sebe drámu smrti. Pápež František poukazuje na príbehu vzkriesenia Lazára ako sa dáva Ježiš vidieť – ako Pán života a Ten, ktorý je schopný dať život i mŕtvym. Ježiš mohol kľudne zamedziť smrti Lazára, ale chcel na seba vziať našu bolesť nad smrťou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. novembru 2022

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 13. novembra bude zbierka na kňazský seminár. V utorok zakončíme dušičkovú oktávu modlitbou za zosnulých – parastasom so začiatkom o 17.30 hod. Text bude v brožúrkach. V utorok 8. novembra máme sviatok svätého archanjela...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. októbru 2022

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pristúpme aj kvôli možnosti získať počas dušičkovej oktávy...

Čítajte viac

Mať odvahu žiť Božie plány

Pri pohľade na život v tomto svete nám môže prísť niekedy ťažko. Vidieť ako trpia nevinní, ako sa trápia zúbožení a vyhnaní zo svojich vlastí kvôli záujmom niekoho vyššie postaveného, kastovnícky systém, ktorý mnohých ľudí odsudzuje na uspokojenie sa s tým, že keď sme sa v takejto vrstve narodili,...

Čítajte viac

Sv. Jakub, podľa tela Pánov brat

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. októbru 2022

Dnes je po všetkých svätých liturgiách zbierka na misie. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 24. októbra vás pozývame na starobylú liturgiu sv. Jakuba. Začiatok sv. liturgie bude mimoriadne o 17.30 hod. Po sv. liturgii...

Čítajte viac

Výroba svietnikov

Čítajte viac

Byť ako svätá rodina

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. októbru 2022

Budúcu nedeľu 23. októbra bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na misie. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 17. októbra bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V utorok 18. októbra pozývame všetky deti a mládež na modlitbu sv. ruženca obetovaného za mier...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. októbru 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. chvály s modlitbami za povolanie do služby vo farnosti. V stredu 12. októbra bude o 17.00 hod. nácvik zboru...

Čítajte viac