Aktuálne oznamy k 17. januáru 2021

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa sú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. V stredu 20. januára bude po sv. liturgii Moleben k sv. Jozefovi. Tento...

Čítajte viac

24 hodinový ruženec 2021

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. januáru 2021

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa sú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. V piatok 15. januára bude po večernej sv. liturgii Eucharistická...

Čítajte viac

Chvály s katechézou (január 2021)

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. januáru 2021

Rozhodnutím vlády SR sa od 1. januára 2021 môžu sláviť bohoslužby iba bez verejnosti. Z tohto dôvodu budeme okrem soboty vysielať všetky bohoslužby online. Počas týždňa to bude vo zvyčajnom večernom čase 18.00 hod., v piatok 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. V utorok 5. januára...

Čítajte viac

Lockdown 1.1.2021

Drahí bratia a sestry, oznamujeme vám, že rozhodnutím Vlády SR sa rušia verejne slávené bohoslužby, a to od piatka 1.1.2021 vrátane. Na Nový rok, sviatok Obrezania Pána, bude liturgia sv. Bazila Veľkého o 9.00 hod. online cez facebook našej farnosti. Bližšie konkrétne informácie vám prinesieme v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. decembru 2020

Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Keďže sme spovedali minulý týždeň pred Vianocami, spovedať budeme iba na požiadanie tých, ktorí o to prejavia záujem pred sv. liturgiou. Vo štvrtok 31. decembra máme koniec kalendárneho roka. Sv. liturgie budú...

Čítajte viac

Christos raždajetsja

Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti. Lebo mudrci hviezdou sa poučili klaňať sa ti ako Slnku pravdy a uznávať teba, Východ z výsosti. Pane, sláva tebe. Požehnané prežitie sviatkov Narodenia Ježiša Krista, veľa pokoja a porozumenia, trpezlivosti a lásky od...

Čítajte viac

Nebojte sa!

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. decembru 2020

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svojím milodarom neprispievate priamo seminaristom, ale na chod seminára ako inštitúcie. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. Od 19. decembra sú v platnosti nové obmedzenia. V chráme môže byť 70 osôb v jednom okamihu (25%...

Čítajte viac

Nové usmernenia od 19. decembra 2020

Od 19. decembra platia v chráme nové obmedzenia. Počet miest je 70 výlučne na sedenie. Miesta sú označené bielym lístkom. Obsadená môže byť každá druhá lavica a medzi sediacimi musí byť jedno miesto neobsadené. Kapacita chrámu sa tak znižuje na 25%. Aj členovia jednej domácnosti nech sedia na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. decembru 2020

Dnes je po sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť do košíka na stolíku. Budúcu nedeľu 20. decembra bude po sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. a chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie o 18.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. decembru 2020

Budúcu nedeľu 13. decembra bude po sv. liturgiách naša farská zbierka. Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. V stredu sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben pred Narodením Spasiteľa. Vo štvrtok bude krátka eucharistická poklona s požehnaním. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. novembru 2020

Dnes je po sv. liturgii jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť do pripraveného košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať! Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok...

Čítajte viac

O Kráľovi, ktorý nezlyhal

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden hrad. Na hrade žil kráľ, jeho manželka – kráľovná, a mladý kráľov syn. Zatiaľ dole, v podhradí žil malý, chudobný chlapec. Denne, keď mal čas, hľadel na vzdialený hrad a kedykoľvek mohol, obdivoval kráľovských rytierov. Bolo mu ale jasné, že táto jeho túžba sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. novembru 2020

Dnes je po sv. liturgii myrovanie nakoľko slávime Nedeľu Krista Kráľa. Budúcu nedeľu 29. novembra bude po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj dar môžete vložiť do košíka vzadu na stolíku. Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod. V utorok večer sa pomodlíme Moleben pred...

Čítajte viac

Pre koho tu som práve teraz?

Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je nám všetkým veľmi dobre známe. Pozýva nás k zamysleniu sa nad sebou, nie nad inými. Ponúka nám možnosť ako niekomu pomôcť či dokonca zachrániť život. Nepozýva nás k sledovaniu iných v našej vlastnej hierarchii “pomocníkov”, ktorí by mohli či mali...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. novembru 2020

Od pondelka 16. novembra je opäť dovolené sláviť sv. liturgie pre veriacich pri zaplnení 50% kapacity (pre nás to je 110 osôb na sedenie, nie státie). Tých, ktorí sa rozhodnete prísť do chrámu, prosíme, aby ste zaujali miesto v laviciach pri zachovaní šachovnicového sedenia (miesta označené bielym lístkom...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. novembru 2020

Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 02. novembra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii môže byť prítomných 6 osôb vrátane kňaza pri dodržaní všetkých...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. novembru 2020

Aj počas tohto týždňa môžete sledovať online vysielanie bohoslužieb z nášho chrámu vo zvyčajnom čase. Špeciálne vás v týchto dňoch pozývame k modlitbe za svojich zosnulých. V oktáve môžeme pre nich získať plnomocné odpustky. Po každej sv. liturgii sa pomodlime panychídu ako aj na úmysel Svätého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. októbru 2020

Drahí bratia a sestry, od soboty 24. októbra 2020 platí zákaz vychádzania a dochádza opäť k úprave verejného slávenia bohoslužieb. Sv. liturgie od tohto dňa slávime neverejne za zatvorenými dverami chrámu bez účasti veriacich. Aj naďalej vám ponúkame možnosť zúčastniť sa sv. liturgií...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. októbru 2020

Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 15. októbra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii môže byť prítomných 6 osôb vrátane kňaza pri dodržaní všetkých...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. októbru 2020

Keďže je verejné slávenie sv. liturgií do odvolania obmedzené (limit 6 osôb vrátane kňaza), ponúkame vám možnosť zúčastniť sa sv. liturgií online prostredníctvom facebookovej stránky našej farnosti (Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3) s nasledovným programom: Štvrtok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. októbru 2020

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude...

Čítajte viac

Opatrenia v čase druhej vlny koronavírusu od 1. októbra 2020

INFORMÁCIE K NEVEREJNÉMU SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB (aktualizované 02.11.2020) Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 02. novembra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii...

Čítajte viac

Farschá charita

„Každá ľudská osoba, naozaj každý jeden človek je v Božích očiach dôležitý.“ (pápež František) V súčasnej dobe bádame veľký hlad človeka po naplnení základných ľudských potrieb, a to byť milovaný, byť prijatý taký aký je, byť užitočný tu na zemi. Keď nemáme naplnené tieto základné...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. septembru 2020

Pri všetkých dnešných sv. liturgiách je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. septembru 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Boží hrob. Svoj milodar môžete vhodiť do košíka vzadu na stolíku. Budúcu nedeľu 27. septembra bude po všetkých sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných...

Čítajte viac

Povinnosti človeka voči svojmu blížnemu

Asi dva dni dozadu som bol svedkom incidentu dvoch pánov na zastávke MHD. Jeden z nich čakal na prichádzajúci trolejbus no a ten druhý si na svojom skútri razil cestu po chodníku pomedzi chodcov, aby mohol zastaviť rovno pred svojím obľúbeným novinovým stánkom. Čakajúci cestujúci to nenechal tak a upozornil...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. septembru 2020

Budúcu nedeľu 20. septembra bude zbierka na Boží hrob, ktorá bola presunutá z 10. apríla tohto roku. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po jej skončení budú modlitby chvál so začiatkom o 18.00 hod. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. septembru 2020

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V utorok 8. septembra máme sviatok...

Čítajte viac

Boh ťa nikdy nezavrhne

„Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v Písme: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Urobil to Pán, je to vec v našich očiach obdivuhodná?“ (Mt 21, 42) Kameň je veľmi dôležitým stavebným materiálom. Kameňom uholným bol nazývaný nosný kameň nad dverami, alebo veľký...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. augustu 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. augustu 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Budúcu nedeľu 30. augusta bude mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. augustu 2020

Budúcu nedeľu 23. augusta bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. V nedeľu 30. augusta bude mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. augustu 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Archijerejskú sv. liturgiu z odpustovej slávnosti v Litmanovej môžete sledovať od 10.30 hod. na Dvojke v priamom prenose alebo prostredníctvom TV LOGOS. Dnes popoludní o 17.00 hod. bude každodenná...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. augustu 2020

Budúcu nedeľu 9. augusta bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. júlu 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. júlu 2020

Budúcu nedeľu 26. júla bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond. Dnes popoludní každodenná večiereň nebude. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. júlu 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary. Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru, vo štvrtok...

Čítajte viac

Boh prichádza a chce vstúpiť

Na stránkach starej knihy z kláštora čítali dvaja mnísi, že existuje miesto na konci sveta, kde sa nebo dotýka zeme. Rozhodli sa, že sa vydajú na cestu a nájdu to miesto. Sľúbili, že sa nevrátia skôr, pokiaľ ho nenájdu. Prechodili celý svet. Ocitli sa v mnohých nebezpečenstvách, z ktorých vyviazli....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. júlu 2020

Budúcu nedeľu 12. júla bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary. Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 8. júla bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. júnu 2020

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár, ktorá je presunutá z marca tohto roka. Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň a o 18.00 hod. budú modlitby chvál. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 24....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. júnu 2020

Budúcu nedeľu 21. júna bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár, ktorá je presunutá z marca tohto roka. Dnes popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň. Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu 17. júna bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. júnu 2020

Po všetkých sv. liturgiách máme našu farskú zbierku na dokončenie fary. Svoj milodar môžete vhodiť pri východe z chrámu do označeného košíka. Ďakujeme. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 8. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k Božskému Srdcu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. máju 2020

Budúcu nedeľu 7. júna bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Svoj príspevok môžete odovzdať do označeného košíka vzadu pri východe z chrámu. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. veľká večiereň s modlitbami na kolenách. V pondelok 1. júna máme odporúčaný sviatok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. máju 2020

Po všetkých sv. liturgiách je dnes zbierka na katolícke masmédiá. Svoj príspevok môžete odovzdať do označeného košíka vzadu pri východe z chrámu. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok 28. mája bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. máju 2020

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a požehnaním s jeho relikviami. Budúcu nedeľu 24. mája bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Bude formou košíka po každej sv. liturgii podobne ako zvonček. Košíky na zvonček i na zbierku budú riadne označené a...

Čítajte viac

Ježiš ako súčasť nášho nového “normálu”

Ježiš Kristus nadväzuje rozhovor so ženou, s ktorou sa nesmel rozprávať. Porušil vtedajší spoločenský úzus – Žid sa so Samaritánmi nestretáva, nerozpráva. V žiadnom prípade. V žiadnom prípade sme si ešte pred istým časom nevedeli predstaviť také obmedzenie, aké zažívame dnes. Na mnohé sme si...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. máju 2020

Bratia a sestry, veľmi sa tešíme, že sa môžeme opäť spoločne stretávať pri bohoslužbách. Apelujeme však na našu zodpovednosť, aby sme aj naďalej dôsledne dodržiavali prísne opatrenia. Platí to aj pri príchode do chrámu: Do chrámu prichádzajte s rúškom alebo s iným vhodným prekrytím úst a nosa. V...

Čítajte viac

Obnovenie slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája

Drahí bratia a sestry! Som veľmi rád, že vám môžem oznámiť radostnú zvesť – začíname verejne sláviť bohoslužby s prísnymi hygienickými opatreniami. Určite to zvládneme a veľmi sa teším na spoločné stretnutia v chráme. Takže ako to vlastne bude vyzerať? Začíname zajtra, v stredu 6. mája....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. máju 2020

V stredu, na sviatok Polovice Päťdesiatnice, začíname opäť sláviť bohoslužby verejne. V tento deň budú sv. liturgie ako zvyčajne o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Chrám bude otvorený 30 minút pred samotným slávením. Môžeme to využiť na modlitbu sv. ruženca. V piatok 8. mája máme deň pracovného pokoja. Z...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. aprílu 2020

Vo štvrtok 30. apríla vás pozývame na spoločnú modlitbu za kňazov ako máme vo zvyku (ide o posledný štvrtok v mesiaci). V piatok 1. mája máme deň pracovného pokoja. Z tohto dôvodu je v tento deň voľnica. Okrem toho je tento deň prvým piatkom mesiaca. Sobota 2. mája je fatimská. Môžeme ju sláviť...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. aprílu 2020

Dnes slávime druhú nedeľu po Pasche, ktorá sa volá Tomášova alebo nedeľa Božieho milosrdenstva. Na Veľký piatok sme sa začali modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Nezabudnime dnes na hodinku Božieho milosrdenstva (15.00 – 16.00) a využime ju na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva, čítanie a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. aprílu 2020

Počas celého Svetlého týždňa je voľnica. V prikázaný sviatok, Svetlý pondelok 13. apríla, bude sv. liturgia o 10.00 hod. Vo Svetlý utorok a Svetlú stredu budú sv. liturgie popoludní o 16.00 hod. Vo Svetlý štvrtok a Svetlý piatok budú sv. liturgie o 8.00 hod. Vo Svetlý piatok 17. apríla bude po sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. aprílu 2020

Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri dnešnej sv. liturgii o 10.00 hod. slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme požehnávať bahniatka. Prosíme vás všetkých, ktorí budete mať tohtoročné bahniatka, aby ste si ich počas tohto slávenia pripravili spolu so svätenou vodou na stolík a spolu s nami...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. marcu 2020

Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18.00 hod. bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri sv. liturgii slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme...

Čítajte viac

Farské oznamy k 22. marcu 2020

V sobotu 28. marca 2020 o 18:00 bude Rádio Lumen vysielať priamy prenos svätej liturgie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. februáru 2020

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Budúcu nedeľu 1. marca bude jarná zbierka na charitu. Dnes vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením. V pondelok 24. februára vstupujeme do obdobia Veľkého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. februáru 2020

Budúcu nedeľu 23. februára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. Modlitby chvál s katechézou o manželstve a modlitbami za manželov začnú po večierni o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby...

Čítajte viac

Národný týždeň manželstva

Ako ilustráciu k dnešnému zamysleniu vám ponúkam rozhovor medzi anjelom a diablom. Diabol vraví: „Anjel, nemáš nárok! Ten človek je slaboch. Zamávam ženskou sukňou a máme tu hriech jedna báseň.“ Anjel na to odpovedá: „Veľmi nevyskakuj. Pozri sa ako statočne zápasí s tvojimi pokušeniami.“ Diabol na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. februáru 2020

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov. Stretnutie biblickej hodiny tento týždeň nebude kvôli mojej účasti na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. februáru 2020

Budúcu nedeľu 9. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude kvôli polročným prázdninám. V utorok bude biblická hodina (ale v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. januáru 2020

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. pozývame na modlitby matiek v rámci Trojdnia. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická...

Čítajte viac

Úvodník

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. januáru 2020

Budúcu nedeľu 26. januára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes bude 17:00 hod. každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. januáru 2020

Budúcu nedeľu 12. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Jej účelom je podporiť rozvoj teologickej fakulty a našich cirkevných škôl. Dnes, v nedeľu 5. januára, máme Predvečer Zjavenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. O 15:00 hod. bude veľká večiereň s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. decembru 2019

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme iba na požiadanie, keďže sme mnohí v posledných dňoch prijali sviatosť zmierenia. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok 31. decembra bude iba jedna sv. liturgia o 18:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. decembru 2019

V nedeľu 22. decembra vám od 14:00 hod. ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. V pondelok 23. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 24. decembra máme...

Čítajte viac

Vianoce plagát 2019

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. decembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Na modlitbu každodennej večierne vás pozývame o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok večerný program pred...

Čítajte viac

Pomoc našim!

POMOC NAŠIM! Drahí bratia a sestry, ako iste viete, piatková tragická udalosť výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove zasiahla aj našu farnosť, keďže táto ulica sa nachádza na území našej farnosti. V samotnej postihnutej bytovke prišli o byty aj naši veriaci. Ďalší, ktorí bývajú v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. decembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na charitu. Naša farská zbierka bude v nedeľu 15. decembra. Večer o 17:00 hod. vás pozývame na každodennú večiereň, po ktorej bude kantorská škola. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. novembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorým poďakujeme za dar slobody a pripomenieme si 30. výročie Nežnej revolúcie. O 17:00 hod. sa pri tejto príležitosti rozozvučia naše chrámové zvony a o 18:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. novembru 2019

Budúcu nedeľu 10. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. októbru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Každodenná večiereň bude dnes podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru....

Čítajte viac

Božie slovo ako mocná zbraň

Hovorí sa, že najmocnejšou zbraňou v tomto svete, je slovo. Kto sa ju naučí používať, má v rukách obrovskú moc. Dokáže ňou očariť, ale i podriaďovať si druhých. Pri ohlasovaní slova sa všetci vystavujeme veľkému riziku vnútorného vyčerpania. Zažívame jeho moc v našom samom vnútri. Vyžaduje si to...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. októbru 2019

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 20. októbra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Naša farská zbierka bude v nedeľu 27. októbra. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. októbru 2019

Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a...

Čítajte viac