Pomoc našim!

POMOC NAŠIM! Drahí bratia a sestry, ako iste viete, piatková tragická udalosť výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove zasiahla aj našu farnosť, keďže táto ulica sa nachádza na území našej farnosti. V samotnej postihnutej bytovke prišli o byty aj naši veriaci. Ďalší, ktorí bývajú v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. decembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na charitu. Naša farská zbierka bude v nedeľu 15. decembra. Večer o 17:00 hod. vás pozývame na každodennú večiereň, po ktorej bude kantorská škola. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. novembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorým poďakujeme za dar slobody a pripomenieme si 30. výročie Nežnej revolúcie. O 17:00 hod. sa pri tejto príležitosti rozozvučia naše chrámové zvony a o 18:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. novembru 2019

Budúcu nedeľu 10. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. októbru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Každodenná večiereň bude dnes podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru....

Čítajte viac

Božie slovo ako mocná zbraň

Hovorí sa, že najmocnejšou zbraňou v tomto svete, je slovo. Kto sa ju naučí používať, má v rukách obrovskú moc. Dokáže ňou očariť, ale i podriaďovať si druhých. Pri ohlasovaní slova sa všetci vystavujeme veľkému riziku vnútorného vyčerpania. Zažívame jeho moc v našom samom vnútri. Vyžaduje si to...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. októbru 2019

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 20. októbra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Naša farská zbierka bude v nedeľu 27. októbra. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. októbru 2019

Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. septembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. Pozývame súčasných kantorov, ale aj budúcich, ktorí by chceli slúžiť v tomto chráme svojím spevom, na kantorskú školu, ktorá bude raz v mesiaci v nedeľu po...

Čítajte viac

Znamenie kríža

Raz som zažil to ako jedna mamička vysvetľovala svojmu dieťaťu, prečo sa prežehnávame zhora dole a z jedného ramena na druhé. Vysvetlenie bolo veľmi jednoduché. Je to tak preto, lebo Boh je hore i dole, naľavo i napravo. Nemôžeme povedať, žeby táto mamička nemala pravdu, ale...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. septembru 2019

Dnes je zbierka na seminár II. Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. septembru 2019

Budúcu nedeľu 15. septembra bude zbierka na seminár II. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po nej na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá...

Čítajte viac

Stretnutie s Ježišom

Páter E. Vella hovorí, že s Ježišom sa môžeme stretnúť rôznym spôsobom. No z týchto spôsobov hovorí najmä o štyroch. Prvé stretnutie – Ježiš ako hasič či uzdravovateľ. Zvyčajne sa s Ježišom stretneme najprv ako s uzdravovateľom. Zástupy, ktoré išli za ním, boli žobráci, ktorí ho prosili,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. septembru 2019

Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu, 7. septembra, bude mariánske večeradlo o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Zmena

Drahí veriaci, oznamujeme vám, že od 1. augusta je kancelária farského úradu presunutá z bytu na Mirka Nešpora 24 do sakristie chrámu z dôvodu presťahovania sa do novej farskej budovy. Ak nás budete potrebovať, zastihnete nás na našich mobilných telefónnych číslach a takto si vieme dohodnúť stretnutie....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. augustu 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby fary. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. a o 18:45 hod. bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Vo štvrtok 29. augusta máme sviatok Sťatia...

Čítajte viac

Plagát odpustovej slávnosti 2019

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. júlu 2019

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. V stredu bude nácvik zboru. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. V stredu 17. júla máme sviatok Bl. P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. júnu 2019

Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod., po ktorej budú nasledovať modlitby chvál so svedectvom bývalého väzňa so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude ani biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. júnu 2019

Dnes popoludní (nedeľa 2. júna) vás srdečne pozývame na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční dnes popoludní v bazilike minor v Ľutine. Autobus odchádza o 13:50 hod. z parkoviska pri COOP Jednote. Kto by ešte chcel ísť a nie je zapísaný, stačí, že príde k autobusu. Program nájdete...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. máju 2019

Budúcu nedeľu je zbierka na seminár I. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, modlitby mužov a nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii katechéza a po nej ticha adorácia s Korunkou Božieho...

Čítajte viac

Prvý človek, ktorý videl vzkrieseného Pána

Posledné sviatky Paschy boli pre učeníkov ako zlý sen. Na počiatku ďalšieho týždňa potom išla Mária Magdaléna s plačom k Ježišovmu hrobu. Určite sa jej hlavou hmýrilo niekoľko otázok, ktoré akosi poznáme aj my: Ako prežije ten hlboký smútok, ktorý ťaží jej dušu? Prečo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. aprílu 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní vás o 15:00 hod. pozývam na Korunku Božieho milosrdenstva s čítaním z Denníčka sv. Faustíny. Večiereň sa pomodlime po skončení (približne o 15:30 hod.). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. aprílu 2019

Budúcu nedeľu 28. apríla bude farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude večiereň o 15:00 hod. s Korunkou Božieho milosrdenstva. V utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V...

Čítajte viac

Plagát Pascha 2019

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. aprílu 2019

Od 14:00 hod. vám ponúkame možnosť pristúpiť k veľkonočnej sv. spovedi. Spovedať budeme ako zvyčajne viacerí kňazi. O 17:00 hod. bude sv. liturgia a po nej o 18:00 hod. chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. aprílu 2019

Po sv. liturgii (cca 9:15 hod.) bude premietanie krátkeho dokumentu o časopise Slovo vrámci 50. výročia jeho existencie s diskusiou. Popoludní vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty o 16:15 hod. a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. marcu 2019

Popoludní začína modlitebný program v našom chráme o 15:00 hod. posledným stretnutím matiek v rámci Trojdnia modlitieb matiek, o 16:15 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty matiek a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. marcu 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. marcu 2019

Budúcu nedeľu 24. marca bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v...

Čítajte viac

Stretnutie s Bohom

Prečo práve taký názov aktuálneho čísla Informátora? Lebo poukazuje na jediný cieľ pôstnej doby. Už po dlhé storočia prežíva Cirkev štyridsať dní pre Paschou čas, ktorý by sme mohli charakterizovať ako dôležitý a posvätný. Spočiatku išlo o dobu, kedy sa žiadatelia o krst bezprostredne pripravovali...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. marcu 2019

Dnes je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami a Modlitby chvál s katechézou o 18:00 hod. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. marcu 2019

Budúcu nedeľu 10. marca je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne so vzájomným zmierením o 17:00 hod., ktorou liturgicky vstúpime do Veľkého pôstu (zmení sa farba...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. februáru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou...

Čítajte viac

Život sa žije teraz, nie potom

To boli časy! Hneď ako som prišiel zo školy, taška letela do kúta a už som utekal na záhradku s krabicou so svojimi obľúbenými hračkami. Umelohmotní indiáni a kovboji mali senzačnú schovávačku. Maskovali sa v tráve, útočili z kríkov, záhony s ružami boli zradnými kusmi prérie. Do hry sa človek zabral...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. februáru 2019

Budúcu nedeľu 24. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V...

Čítajte viac

Mýtnik a farizej

V období prípravy kresťanov na Veľký pôst nám naša Cirkev po nedeli o Zachejovi predkladá nedeľu o mýtnikovi a farizejovi. Podľa cirkevných otcov je pokánie návratom k tajomstvu nášho osobného svätého krstu. Preto je dôležité ponoriť sa do tajomstva pokánia ako do mora, aby sme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. februáru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. Večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po jej skončení na modlitby chvál o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. februáru 2019

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 10. februára bude zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v...

Čítajte viac

Jeden z nás

Bolo to v roku 1950 v Taliansku. Starý kardinál z Neapola nevedel, čo si má pomyslieť. Prežil toho už toľko, ale niečo také! V kancelárii pred ním sedí mladý kňaz. Žiada ho o dovolenie stať sa tulákom! Chce žiť na ulici spolu s neapolskými uličníkmi. Starý muž si nevie niečo také predstaviť a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. januáru 2019

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. januáru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase...

Čítajte viac

Pokánie

Čo je pokánie? Otázka, ktorú si položil nejeden z nás. Význam tohto slova pre nás je na prvý pohľad zjavný z Ježišovych výziev. Čo však znamená pre človeka dneška? Hebrejské slovo používané pre pokánie znamenalo v bežnej hovorovej reči „zmenu cesty, návrat po nej v protismere“, ale aj...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. januáru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. Budúcu nedeľu 20. januára bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. januáru 2019

Dnes popoludní od 13:30 hod. budeme požehnávať príbytky tým, ktorí sa zapísali. Z tohto dôvodu dnes večiereň nebude. Budúcu nedeľu 13. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. decembru 2018

Pri východe z chrámu stretnete našich skautov, ktorých môžete podporiť zakúpením si nástenného kalendára, ktorý ponúkajú. Dnes popoludní začne o 14:00 hod. vianočná spoveď. Srdečne vás na ňu pozývame. Spovedať bude viacero kňazov. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. Večiereň z tohto dôvodu nebude. V...

Čítajte viac

Vianoce prinášajú nový pohľad na hodnotu človeka

Keď prišiel Ježiš s programom lásky, pre vtedajšiu kultúru bolo veľmi ťažké prijať ho. Hodnota človeka spočívala pre Rimanov vo veľkosti úspechu, ktorého je človek schopný v živote dosiahnuť. Mnohí prejavili záujem o vojenskú kariéru, pretože si mysleli, že to je hlavný spôsob ako v živote...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. decembru 2018

O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok nebude tichá adorácia. V piatok stretko na fare nebude. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň. V pondelok 17. decembra bude po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. decembru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a agapé. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá...

Čítajte viac

Ako naložím s časom, ktorý mám?

15. novembra sme vstúpili do pôstneho obdobia pred sviatkom Narodenia Pána, ktorý poznáme pod názvom Filipovka. Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava nás veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie. V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. decembru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Budúcu nedeľu 9. decembra bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 7. decembra bude celodenná...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. novembru 2018

Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. Budúcu nedeľu 2. decembra bude jesenná zbierka na charitu. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu nebude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. novembru 2018

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare. V sobotu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. novembru 2018

Dnes bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Budúcu nedeľu 18. novembra bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní si pripomenieme 100. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny zvonením zvonov o 13:30 hod. Podvečer bude večiereň o 17:00 hod. a o 18:00 hod. budú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. novembru 2018

Budúcu nedeľu 11. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes podvečer bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. októbru 2018

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov nebudú. V...

Čítajte viac

Vrece plné zlata … alebo?

V jednej indickej legende sa stretol sedliak s plným vrecom pšenice na pleci s Pánom Bohom. „Venuj mi svoju pšenicu!“ požiadal ho Boh. Nato sedliak pohľadal to najmenšie zrniečko pšeniče a podal ho Bohu. Ten premenil pšeničné zrno na zlato a vrátil mu ho naspäť. Tu sa sedliak namrzel, že mu nedal celé...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. októbru 2018

Po oboch sv. liturgiách je dnes zbierka na misie. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2018

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Budúca nedeľa 21. októbra je misijná. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Stretnutie rodín bude dnes popoludní o 16:00 hod. tu v chráme. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. V pondelok...

Čítajte viac

Moc modlitby detí

V ďalekej Palestíne žilo dievča menom Nousseira Habib. Písal sa rok 1886 a Nousseira mala práve vtedy 12 rokov. Jedného dňa pomáhala pri čistení kamennej dlažby v prístavbe domu rehoľných sestier. Vtedy tam ešte nemali tečúcu vodu, ako máme my, preto musela chodiť k studni a vodu naberať vedrom visiacim na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. októbru 2018

Budúcu nedeľu 14. októbra bude farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. septembru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru. Budúcu nedeľu 23. septembra bude zbierka na kňazský seminár. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa akcie pod názvom Objavovanie Prešova, ktoré začne dnes o 20:00 hod. Viac informácií nájdete...

Čítajte viac

Evanjelizačný koncert pre mladých

Výborná správa pre všetkých mladých z Prešova a blízkeho okolia. Vidíme sa 20.9. v Kine Scala na skvelej akcii.

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. septembru 2018

Budúcu nedeľu 16. septembra bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Po nej budú nasledovať modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v stredu budú...

Čítajte viac

Začiatok indiktu

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ (Jn 1, 1 –...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. septembru 2018

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude prvá detská sv. liturgia o 17:30 hod., po ktorej bude požehnanie žiakov, študentov, učiteľov,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. augustu 2018

Budúcu nedeľu 12. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V pondelok 6. augusta máme...

Čítajte viac

2018/14 – Prečo sme ho nemohli vyhnať my?

Nepriateľ zvolal svetové zhromaždenie padlých anjelov a k svojim zlým pomocníkom sa takto prihovoril: „Nemôžeme zabrániť kresťanom, aby chodili do chrámu a nemôžeme im vziať Bibliu. Musíme im ale zabrániť, aby si vytvárali dôverný a trvalý vzťah s Ježišom Kristom. Keď s Ním nadviažu spojenie, naša...

Čítajte viac

2018/13 – O kňazstve

Dôležitejší ako činnosť kňaza je jeho kňazský život. Dôležitejšie je Kristovo pôsobenie v duši kňaza ako jeho vlastné. Dôležitejšia je spolupráca ako snaha zvládnuť všetko sám. Dôležitejšia je služba modlitby a slova ako služba pri stole. Dôležitejšie je byť celý a sústredený na niekoľkých...

Čítajte viac

2018/12 – Moc slova

Jeden panovník z dávnych čias sa zamýšľal nad otázkami života. Pretože ho znepokojovala podstata dobra a zla, prikázal svojmu sluhovi, aby pri niesol orgány, ktoré sú najlepšie, najkrajšie a najcennejšie. Sluha priniesol zvierací jazyk a srdce. Panovník si orgány prehliadol, premýšľal o ich význame a...

Čítajte viac

Prečo sme ho nemohli vyhnať my?

Nepriateľ zvolal svetové zhromaždenie padlých anjelov a k svojim zlým pomocníkom sa takto prihovoril: „Nemôžeme zabrániť kresťanom, aby chodili do chrámu a nemôžeme im vziať Bibliu. Musíme im ale zabrániť, aby si vytvárali dôverný a trvalý vzťah s Ježišom Kristom. Keď s Ním nadviažu spojenie, naša...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. júlu 2018

Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. júlu 2018

Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Pozývame vás na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. júlu 2018

Budúcu nedeľu 22. júla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. júlu 2018

Dnes je zbierka na svojpomocný fond. Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 22. júla pri oboch sv. liturgiách. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov v sakristii a v chráme bude nácvik zboru. Od stredy 11. júla bude...

Čítajte viac

Odpust 2018

Čítajte viac

Moc slova

Jeden panovník z dávnych čias sa zamýšľal nad otázkami života. Petože ho znepokojovala podstata dobra a zla, prikázal svojmu sluhovi, aby priniesol orgány, ktoré sú najlepšie, najkrajšie a najcennejšie. Sluha priniesol zvierací jazyk a srdce. Panovník si orgány prehliadol, premýšľal o ich význame...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. júnu 2018

Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary. Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva...

Čítajte viac