Aktuálne oznamy k 18. februáru 2018

Dnes je po sv. liturgii farská zbierka na stavbu fary. Budúcu nedeľu 25. februára bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Samotný pôstny čas nás pozýva k almužne. Môžeme využiť túto príležitosť a bez pochybností pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní. Dnes popoludní vás pozývame na...

Čítajte viac

2018/03 – Pokušenie pôstnej doby

Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný...

Čítajte viac

Pokušenie pôstnej doby

Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. februáru 2018

Budúcu nedeľu 18. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Jarná zbierka na charitu bude v nedeľu 25. februára po oboch sv. liturgiách. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením o 17:00 hod. Po jej skončení budú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. februáru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 18. februára po oboch sv. liturgiách. Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov...

Čítajte viac

2018/02 – Objatie

Sestra Briege McKenna hovorí: Raz ju počas kňazských rekolekcií, ktoré viedla, požiadal jeden kňaz o modlitbu. Keď sa modlila, v duchu videla Krista, ako kľačí na nerovnej ceste, drží kňaza za ruku a hovorí mu: „Róbert, musíš odpustiť sám sebe. Ja som ti odpustil. Vráť sa ku mne. Spomeň si na príbeh o...

Čítajte viac

Objatie

Sestra Briege McKenna hovorí: Raz ju počas kňazských rekolekcií, ktoré viedla, požiadal jeden kňaz o modlitbu. Keď sa modlila, v duchu videla Krista, ako kľačí na nerovnej ceste, drží kňaza za ruku a hovorí mu: „Róbert, musíš odpustiť sám sebe. Ja som ti odpustil. Vráť sa ku mne. Spomeň si na príbeh o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. januáru 2018

Budúcu nedeľu 4. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. januáru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude detská...

Čítajte viac

2018/01 – Čo dokážeš v Ježišovom mene?

Kto je pre nás Ježiš Kristus? Pre nás ktorí často opakujeme toto veľké a nádherné meno, pre nás, ktorí v neho veríme? Vieme dobre, kto je Ježiš? Sme schopní ho priamo a presne osloviť jeho menom? Dokážeme ho vzývať ako svetlo svojej duše a neustále mu opakovať: „Ty si Spasiteľ“? Cítime, že on je...

Čítajte viac

Čo dokážeš v Ježišovom mene?

Kto je pre nás Ježiš Kristus? Pre nás ktorí často opakujeme toto veľké a nádherné meno, pre nás, ktorí v neho veríme? Vieme dobre, kto je Ježiš? Sme schopní ho priamo a presne osloviť jeho menom? Dokážeme ho vzývať ako svetlo svojej duše a neustále mu opakovať: „Ty si Spasiteľ“? Cítime, že on je...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. januáru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Budúcu nedeľu 21. januára bude naša farská zbierka na stavbu fary. Večerný modlitebný program začína o 17:00 hod. večierňou a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. januáru 2018

Budúcu nedeľu 14.januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 21. januára. Dnes večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. decembru 2017

Dnes poobede vás pozývame na Veľkú večiereň o 15:00 hod., po ktorej bude krátka eucharistická poklona, ktorou sa poďakujeme za končiaci rok 2017 a zároveň poprosíme o požehnanie pre celý nový rok 2018. Po adorácii bude krátke videozhrnutie roka 2017 v našej farnosti a agapé, na ktoré vás všetkých...

Čítajte viac

Blahoželanie k sviatkom Narodenia Pána 2017 a novému roku 2018

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. decembru 2017

Na dnešný štedrý deň, predvečer sviatku Narodenia Pána, je predpísaná len zdržanlivosť od mäsa (bez pôstu, keďže ide o nedeľu). Popoludní vás pozývame o 15:00 hod. na modlitbu Veľkej večierne sviatku Narodenia Pána so starozákonnými čítaniami a katechézou, ktorou vstúpime do samotných osláv...

Čítajte viac

2017/23 – Aká LÁSKA sa narodila na Vianoce?

Pastieri, ktorí uvideli nebeské znamenie, sa radostne rozbehli k Betlehému. Všetci až na jedného. Každé znamenie, ktoré do tej doby uvidel, mu prinieslo iba trápenie. Bol by najradšej, keby sa v živote vôbec nič nedialo, len aby sa naňho ustavične nevalili ďalšie skúšky a protivenstvá. Svetlo kométy bolo...

Čítajte viac

Aká LÁSKA sa narodila na Vianoce?

Pastieri, ktorí uvideli nebeské znamenie, sa radostne rozbehli k Betlehému. Všetci až na jedného. Každé znamenie, ktoré do tej doby uvidel, mu prinieslo iba trápenie. Bol by najradšej, keby sa v živote vôbec nič nedialo, len aby sa naňho ustavične nevalili ďalšie skúšky a protivenstvá. Svetlo kométy bolo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. decembru 2017

Po sv. liturgii o 10:00 hod. vám ponúkame možnosť zapojiť sa do vianočnej burzy. Na stolíkoch sú pre vás pripravené výrobky, ktoré si môžete vziať sa dobrovoľný príspevok. Podporíte ním mladých našej farnosti a skautov. Popoludní vás pozývame na predvianočnú sv. spoveď so začiatkom o 14:00 hod. V...

Čítajte viac

Ocenenie nášho dirigenta chrámového zboru Hlahol

Ocenenie nášho dirigenta chrámového zboru Hlahol V utorok 12. decembra 2017 sa uskutočnilo v reštaurácií Soraya o 15.00 hod. slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja. Prešovské dobrovoľnícke centrum udeľovalo ocenenie „Krajské srdce na dlani 2017“. Do 16. ročníka oceňovania bolo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. decembru 2017

Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy. Dnešný večerný program začína modlitbou večierne o 17:00 hod. a chválami s modlitbami príhovoru o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik...

Čítajte viac

2017/22 – Praskliny môjho života

Predavač s vodou vykonával každé ráno rovnaký rituál – položil si na rameno palicu a na každý koniec pripevnil džbán. Potom išiel k rieke, naplnil džbány vodou a doniesol ju zákazníkom do mesta. Jeden zo džbánov mal však veľa trhlín a strácal veľké množstvo vody. Druhý bol nový a veľmi pyšný...

Čítajte viac

Praskliny môjho života

Predavač s vodou vykonával každé ráno rovnaký rituál – položil si na rameno palicu a na každý koniec pripevnil džbán. Potom išiel k rieke, naplnil džbány vodou a doniesol ju zákazníkom do mesta. Jeden zo džbánov mal však veľa trhlín a strácal veľké množstvo vody. Druhý bol nový a veľmi pyšný...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. decembru 2017

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na charitu. Ak chceme, aby naša pomoc mala zmysel pre tých, ktorí ju potrebujú, okrem príspevku na zbierku môžeme pomôcť aj zakúpením charitného poukazu v hodnote 0,50,-€ (na pracoviskách charity či vo vybraných prešovských chrámoch). Budúcu nedeľu 10. decembra bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. novembru 2017

Dnes večiereň nebude. Na budúcu nedeľu 3. decembra bude po sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola (sakristia) a modlitby mužov (chrám). V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia...

Čítajte viac

Fotogaléria spoločenstva MICHAEL

Čítajte viac

Čo je cennejšie než diamanty?

Bolo tesne po desiatej hodine v noci 14. apríla 1912, keď Titanic, najväčšia loď, ktorá sa dovtedy plavila, narazila uprostred Atlantického oceánu na ľadovec a po štyroch hodinách išla ku dnu. O tom, čo sa dialo počas tej doby štyroch hodín, sa už písalo veľmi veľa. Tí, ktorí prežili, hovorili o...

Čítajte viac

2017/21 – Čo je cennejšie než diamanty?

Bolo tesne po desiatej hodine v noci 14. apríla 1912, keď Titanic, najväčšia loď, ktorá sa dovtedy plavila, narazila uprostred Atlantického oceánu na ľadovec a po štyroch hodinách išla ku dnu. O tom, čo sa dialo počas tej doby štyroch hodín, sa už písalo veľmi veľa. Tí, ktorí prežili, hovorili o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. novembru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Večiereň bude podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola. Modlitby mužov nebudú. V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. novembru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Budúcu nedeľu 19. novembra bude farská zbierka na stavbu našej fary. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. O 18:00 hod. budú modlitby chvál s...

Čítajte viac

2017/20 – Modlitba za zosnulých

Medzi živými a mŕtvymi nie je žiaden rozdiel. Cirkev ho skutočne nerobí. A prečo? Lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Preňho sú všetci ľudia živí. Z tejto perspektívy môžeme vnímať smrť ako veľkú nádej a radostne očakávať stretnutie sa s Kristom tvárou v tvár. Môžeme hovoriť: „Príď...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. novembru 2017

Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie miništrantov. Budúcu nedeľu 12. novembra bude zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. októbru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude (prázdniny). V utorok večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko...

Čítajte viac

2017/19 – Misie v srdci kresťanskej viery

Aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého. Tento deň nás pozýva, aby sme sa znovu...

Čítajte viac

2017/18 – Pane, zmiluj sa

Za normálne by malo byť vo všeobecnosti považované, že pri nejakom prehrešku človek vyjadrí ľútosť nad tým, čo spáchal. Či už si to uvedomí sám alebo ho niekto na to upozorní. Takto by to malo fungovať medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi priateľmi navzájom, medzi nadriadenými a podriadenými....

Čítajte viac

2017/17 – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov) bol zavedený na počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole. V opise života svätého Andreja sa toto zjavenie podáva nasledovne: Raz prišiel počas nočného bdenia pred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2017

Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 22. októbra bude misijná nedeľa. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Jej účelom je podpora misií Katolíckej cirkvi. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. októbru 2017

Popoludní vás pozývame na večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. Počas mesiaca október sa budeme modliť pobožnosti k presv. Bohorodičke. Molebeny budú v pondelok a štvrtok ráno po sv. liturgii a akatist (1. – 5. ikos) po sv. liturgii v stredu večer. V pondelok večer budú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. októbru 2017

Každodenná večiereň bude dnes o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. septembru 2017

Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary. Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude krátke stretnutie miništrantov (súčasných aj budúcich). Každodenná večiereň bude dnes vo zvyčajnom čase 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. septembru 2017

Pri sv. liturgii o 10:00 hod. (nedeľa 17. septembra) bude požehnanie detí (škôlkárov, žiakov, študentov) a posväcovanie školských tašiek na začiatok školského roka. V dnešnú nedeľu je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Nepodporujeme ňou priamo bohoslovcov ako osoby, ale prispievame k...

Čítajte viac

2017/16 – Poklad blízko každého z nás

Kedysi dávno žil v jednej veľmi vzdialenej dedine mladý muž. Bol nesmierne chudobný, nemal prácu a žil v polorozpadnutej chatrči za dedinou. Raz v noci sa mu sníval sen – v odľahlom meste, ktoré poznal, uvidel pod mostom zakopaný obrovský poklad. Keď sa prebudil, vzal motyku a vydal sa na cestu. Išiel...

Čítajte viac

Poklad blízko každého z nás

Kedysi dávno žil v jednej veľmi vzdialenej dedine mladý muž. Bol nesmierne chudobný, nemal prácu a žil v polorozpadnutej chatrči za dedinou. Raz v noci sa mu sníval sen – v odľahlom meste, ktoré poznal, uvidel pod mostom zakopaný obrovský poklad. Keď sa prebudil, vzal motyku a vydal sa na cestu. Išiel...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. septembru 2017

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúcu nedeľu 17. septembra je zbierka na kňazský seminár, ktorou nepodporujeme samotných bohoslovcov ako osoby, ale prispievame na chod seminára. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu...

Čítajte viac

2017/15 – Slovo, ktoré má moc zmeniť môj život

Štatistiky hovoria veľmi jasne, že novoročné predsavzatia nefungujú! Polovica z tých, ktorí si predsavzatia dávajú, zlyhajú do konca januára a 9 z 10 sa vzdajú do konca marca. Nechceme potvrdzovať štatistiky. Chceme žiť svoj život naplno tak ako nám ho ponúka Boh. K tomu nám dáva svoje slovo, slovo, ktoré...

Čítajte viac

2017/14 – Výnimočný čas strávený na púťach

Keď nastal čas letných prázdnin, pre našu rodinu to znamenalo len jedno, že pomaly každý víkend až do septembra strávime na nejakej odpustovej slávnosti blízkeho pútnickeho miesta. V okolí ich nebolo málo: Malá Poľana, Buková Hôrka, Krásny Brod a samozrejme Litmanová a Ľutina. Na niektoré miesta sme...

Čítajte viac

Slovo, ktoré má moc zmeniť môj život

Štatistiky hovoria veľmi jasne, že novoročné predsavzatia nefungujú! Polovica z tých, ktorí si predsavzatia dávajú, zlyhajú do konca januára a 9 z 10 sa vzdajú do konca marca. Nechceme potvrdzovať štatistiky. Chceme žiť svoj život naplno tak ako nám ho ponúka Boh. K tomu nám dáva svoje slovo, slovo, ktoré...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. septembru

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok 8. septembra máme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. augustu 2017

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Farská zbierka na stavbu fary bude budúcu nedeľu 27. augusta po oboch sv. liturgiách. Stretnutie ohľadom podávania Eucharistie deťom po sv. krste bude budúcu nedeľu 27. augusta o 11:00 hod. Na toto stretnutie pozývame tých, ktorí budú prichádzať s deťmi do chrámu,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. augustu 2017

Po oboch sv. liturgiách je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes popoludní bude modlitba večeradla o 14:00 hod. (13. v mesiaci) a po skončení bude večiereň. Upozorňujeme vás, že budúcu nedeľu 20. augusta bude zmena času prvej sv. liturgie. Začne sa o 7:30 hod. z dôvodu účasti na ľutinskom odpuste....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. augustu 2017

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Budúcu nedeľu bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. júlu 2017

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúcu nedeľu 23. júla bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. V nedeľu 30. júla bude farská zbierka na stavbu fary. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. júlu 2017

Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok bude nácvik zboru a modlitby mužov. V nedeľu 16. júla vás pozývame na odpustovú slávnosť, najmä na slávnostnú sv. liturgiu o 10:00 hod., pri ktorej prednesie homíliu o. Anton Janič, farár rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej...

Čítajte viac

2017/13 – Originálny oddych

Drahí priatelia, začal sa čas oddychu. V týchto prázdninových dňoch sa mnohí z nás vydajú na rôzne dovolenky, na zaslúžený oddych niekde k moru alebo do hôr či na chalupu. Každého z nás láka niečo iné. Sme originálni! Celý tento čas bude poznačený mnohými stretnutiami. Nech je pri tomto našom...

Čítajte viac

Originálny oddych

Drahí priatelia, začal sa čas oddychu. V týchto prázdninových dňoch sa mnohí z nás vydajú na rôzne dovolenky, na zaslúžený oddych niekde k moru alebo do hôr či na chalupu. Každého z nás láka niečo iné. Sme originálni! Celý tento čas bude poznačený mnohými stretnutiami. Nech je pri tomto našom...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. júlu 2017

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. júnu 2017

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa (posledná v tomto školskom roku), v utorok modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Akatist k Božskému Srdcu bude v stredu...

Čítajte viac

2017/12 – O dvoch zrkadlách

Raz si diabol vymyslel hru, aby sa pobavil. Vytvoril diabolské zrkadlo, ktoré malo kúzelnú moc: čo bolo krásne a dobré, to sa v ňom zdalo úbohé a k ničomu, zatiaľ to, čo bolo zlé a škaredé, sa zveličilo a ukázalo sa to príťažlivé. Diabol sa so svojím strašným zrkadlom vydal na cestu do všetkých...

Čítajte viac

O dvoch zrkadlách

Raz si diabol vymyslel hru, aby sa pobavil. Vytvoril diabolské zrkadlo, ktoré malo kúzelnú moc: čo bolo krásne a dobré, to sa v ňom zdalo úbohé a k ničomu, zatiaľ to, čo bolo zlé a škaredé, sa zveličilo a ukázalo sa to príťažlivé. Diabol sa so svojím strašným zrkadlom vydal na cestu do všetkých...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. júnu 2017

Dnes bude po oboch sv. liturgiách zbierka veriacich z Miklušoviec. Popoludní vás pozývame na eucharistický sprievod, ktorý sa uskutoční v centre mesta a začne v našom katedrálnom chráme o 15:00 hod. U nás bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov,...

Čítajte viac

2017/11 – Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás

Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás. Týmito slovami označil Svätého Ducha pápež František. Nám neostáva nič iné, iba s ním súhlasiť. Svätý Duch ako tretia Božská osoba v nás skutočne pôsobí. Nie je to „iba niečo“. Nie je akousi nehmatateľnou prítomnosťou v tomto svete, prítomný okolo nás,...

Čítajte viac

2017/10 – Zázrak či fikcia? Skutočne sa to tak stalo?

Pri oslavách 100. výročia fatimských zjavení rezonuje téma troch tajomstiev takmer na každom stretnutí venovanom tejto problematike. Vo svete sú čoraz známejšie mená troch vizionárov – detí z Fatimy – Františka, Hyacinty a Lucie. Zaiste aj vďaka ich minulotýždňovému svätorečeniu. O Fatime sa...

Čítajte viac

Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás

Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás. Týmito slovami označil Svätého Ducha pápež František. Nám neostáva nič iné, iba s ním súhlasiť. Svätý Duch ako tretia Božská osoba v nás skutočne pôsobí. Nie je to „iba niečo“. Nie je akousi nehmatateľnou prítomnosťou v tomto svete, prítomný okolo nás,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. júnu 2017

Každodenná večiereň bude o 17:00 hod. Po nej vás pozývame na modlitby chvál o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov a biblická škola nebudú, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. júnu 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Popoludní bude večiereň o 17:00 hod. so špeciálnymi modlitbami na kolenách. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov a biblická škola, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. máju 2017

Budúcu nedeľu 4. júna bude po oboch sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok modlitby mužov a biblická škola, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. máju 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Popoludní sa o 17:00 hod. pomodlime večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude, v utorok budú modlitby mužov, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V...

Čítajte viac

Zázrak či fikcia? Skutočne sa to tak stalo?

Pri oslavách 100. výročia fatimských zjavení rezonuje téma troch tajomstiev takmer na každom stretnutí venovanom tejto problematike. Vo svete sú čoraz známejšie mená troch vizionárov – detí z Fatimy – Františka, Hyacinty a Lucie. Zaiste aj vďaka ich minulotýždňovému svätorečeniu. O Fatime sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. máju 2017

Budúcu nedeľu 21. mája bude farská zbierka na stavbu fary. Dnes popoludní sa o 17:00 hod. pomodlime večiereň a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude, v utorok budú modlitby mužov, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia...

Čítajte viac

2017/09 – Posolstvo fatimských zjavení pre súčasného kresťana

Starostlivá a milujúca matka má svoje privilegované postavenie v každej rodine. Niet vari obetavejšieho človeka na svete ako milujúca matka so srdcom pripraveným nielen trpieť pre tých, ktorých miluje, ale najmä slúžiť. Takýmto nádherným srdcom, ktoré nielen trpelo, ale najmä milovalo a slúžilo svojou...

Čítajte viac

Posolstvo fatimských zjavení pre súčasného kresťana

Starostlivá a milujúca matka má svoje privilegované postavenie v každej rodine. Niet vari obetavejšieho človeka na svete ako milujúca matka so srdcom pripraveným nielen trpieť pre tých, ktorých miluje, ale najmä slúžiť. Takýmto nádherným srdcom, ktoré nielen trpelo, ale najmä milovalo a slúžilo svojou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. máju 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na seminár. Svojím darom nepodporujeme priamo seminaristov, ale čiastočne pomáhame vykryť chod kňazského seminára. Večiereň sa dnes pomodlíme o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. aprílu 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Budúcu nedeľu 7. mája bude zbierka na kňazský seminár. Popoludní bude o 17:00 hod. večiereň. Bohoslovci kňazského seminára nás pozývajú na DOD, ktorý sa uskutoční dnes popoludní. Okrem prehliadky seminára na vás čakajú rôzne atrakcie...

Čítajte viac

2017/08 – Milosrdenstvo je zjavené v kríži a v zmŕtvychvstaní

Nachádzame sa v období slávenia sviatku Pánovho vzkriesenia – Paschy. Prežili sme 40 dní Veľkého pôstu, v ktorom sme túžili po návrate domov k Otcovi a teraz 40 dní budeme oslavovať víťazstvo Krista nad smrťou, ktorým nám otvoril brány Raja – Božieho kráľovstva. Stalo sa to vďaka tomu, že...

Čítajte viac

Milosrdenstvo je zjavené v kríži a v zmŕtvychvstaní

Nachádzame sa v období slávenia sviatku Pánovho vzkriesenia – Paschy. Prežili sme 40 dní Veľkého pôstu, v ktorom sme túžili po návrate domov k Otcovi a teraz 40 dní budeme oslavovať víťazstvo Krista nad smrťou, ktorým nám otvoril brány Raja – Božieho kráľovstva. Stalo sa to vďaka tomu, že...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. aprílu 2017

Dnes, v nedeľu Božieho milosrdenstva, vás pozývame zúčastniť sa o 15:00 hod. katechézy o Božom milosrdenstve, po ktorom bude zakončenie deviatnika zamyslením, korunkou a zasvätením sa Božiemu milosrdenstvu. Po skončení bude každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 30. apríla bude farská zbierka na stavbu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. aprílu 2017

Dnes popoludní sa pomodlime Korunku Božieho milosrdenstva o 15:00 hod., po nej bude večiereň a moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Celý tento týždeň je svetlý (každý deň sa slávi ako nedeľa). Z tohto dôvodu je počas celého týždňa voľnica. Paschálnu večiereň sa pomodlime každý deň pred večernou sv....

Čítajte viac

2017/07 – Čo s kameňom?

Kameň, ktorý uzatvára hrob, je symbolom blokád, ktoré nám bránia žiť. Mnohí poznajú pocit, že na nich leží kameň a nenechá ich žiť. Možno ide o minulosť, o mnohé zranenia, ktoré nám znemožňujú vstať a ísť svojou cestou. Aj obavy nás môžu ochromiť. Niekedy nás drží ako kameň na srdci...

Čítajte viac

2017/06 – Ide o lásku

Predstavte si, že by sa stretli všetci ľudia z Palestíny, ktorých Ježiš vyliečil zo slepoty a rozhodli by sa napísať knihu. Chceli by v nej vydať svedectvo o tom, ako ich Ježiš uzdravil. Jeden z uzdravených slepcov by povedal: „Ježišova technika uzdravovania je veľmi jednoduchá. Uzdravuje obyčajným...

Čítajte viac

Čo s kameňom?

Kameň, ktorý uzatvára hrob, je symbolom blokád, ktoré nám bránia žiť. Mnohí poznajú pocit, že na nich leží kameň a nenechá ich žiť. Možno ide o minulosť, o mnohé zranenia, ktoré nám znemožňujú vstať a ísť svojou cestou. Aj obavy nás môžu ochromiť. Niekedy nás drží ako kameň na srdci...

Čítajte viac