Aktuálne oznamy k 26. marcu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu manželov a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok 27. marca bude ráno o 6.30 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. marcu 2023

Budúcu nedeľu 26. marca bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu (slovenská modlitebná knižka) a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. marcu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní o 16.15 hod. vás pozývame na krížovú cestu mužov. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a o 18.00 hod. modlitby chvál...

Čítajte viac

Výtvarné popoludnie

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. marcu 2023

Budúcu nedeľu 12. marca bude pri všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu modlitieb matiek. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. V pondelok 6. marca...

Čítajte viac

Štúdium na gymnáziu 2023/2024

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. februáru 2023

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Je nevyhnutná aj preto, aby sme dokázali pokryť zvýšené náklady na energie. Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu so spoločenstvom žien Máriina archa. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma...

Čítajte viac

Deň otvorených dverí 2023 (CZŠ biskupa Gojdiča)

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. februáru 2023

Budúcu nedeľu 26. februára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Je nevyhnutná aj preto, aby sme dokázali pokryť zvýšené náklady na energie. O 17.00 hod. vás pozývam na veľkú večiereň, ktorou vstúpime do Veľkého pôstu. V závere večierne budú poklony sv. Efréma Sýrskeho a...

Čítajte viac

Fašiangová veselica detí a mladých

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. februáru 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po nej modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod. V stredu a piatok máme aliturgické dni. V tieto dni sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. februáru 2023

Budúcu nedeľu je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V utorok bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. januáru 2023

Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať! Veľká večiereň bude dnes o 00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na...

Čítajte viac

15. výročie metropolie

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. januáru 2023

Budúcu nedeľu 29. januára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V stredu bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. januáru 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V utorok 17. januára sa o 17:45 hod. pomodlime Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V stredu 18. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. januáru 2023

Budúcu nedeľu 15. januára bude zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. vás pozývame na modlitby chvál s katechézou. V stredu 11. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 12. januára bude po sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. januáru 2023

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie 30 minút pred sv. liturgiami. V utorok 3. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 5. januára máme Predvečer Bohozjavenia. Liturgický program bude nasledovný:...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. decembru 2022

Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame na Kolednícky program mužov našej farnosti s malým agapé, ktoré si pripravíme vzájomne pre seba. Kto chce, môže so sebou doniesť trochu vianočného pečiva. V pondelok máme prikázaný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Ráno o 6.30...

Čítajte viac

Vianočné želanie 2022

Čítajte viac

Ohlasovanie Vianoc v Starom zákone

Dávno predtým ako sa odohral vianočný zázrak, zjavil Boh jeho dôležité momenty niekoľkým svojim prorokom. Povedal im, že sa jedného dňa narodí jeho vlastný Syn. Povedal to Izaiášovi, Micheášovi a Jeremiášovi. Ak by sme prirovnali Pánových prorokov k hudobným nástrojom, Izaiášov hnev by znel ako...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. decembru 2022

V dnešnú nedeľu 18. decembra môžete pristúpiť k predvianočnej sv. spovedi počas všetkých dopoludňajších sv. liturgií v čase 7.00 – 11.30. Po sv. liturgiách o 9.00 a 10.30 hod. sa môžete zapojiť do vianočnej burzy, ktorú si pre nás pripravili katolícki skauti. Časť výťažku poputuje pre potreby...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. decembru 2022

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.    V pondelok a v stredu bude o 17.45 hod. Moleben pred Narodením Ježiša. V utorok pozývame mladých na stretko do pastoračky so začiatkom o 18.00 hod. Nácvik zboru...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. decembru 2022

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. veľká večiereň. V utorok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Veľkú večiereň s lítiou sa pomodlime v pondelok po večernej sv. liturgii. Nácvik chrámového zboru bude v stredu...

Čítajte viac

Výroba sviečok

Čítajte viac

Kino na fare

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. novembru 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.   Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. novembru 2022

Budúcu nedeľu 27. novembra bude pri všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Dnes o 17.00 hod. bude veľká večiereň sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu s lítiou. V pondelok 21. novembra máme sviatok Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú...

Čítajte viac

Príprava prosfory

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. novembru 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.   Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou. V utorok 15. novembra vstupujeme do pôstneho obdobia pred Vianocami –...

Čítajte viac

Ježiš je odpoveďou Boha na našu smrť

Boh je životom, dáva život, ale berie na sebe drámu smrti. Pápež František poukazuje na príbehu vzkriesenia Lazára ako sa dáva Ježiš vidieť – ako Pán života a Ten, ktorý je schopný dať život i mŕtvym. Ježiš mohol kľudne zamedziť smrti Lazára, ale chcel na seba vziať našu bolesť nad smrťou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. novembru 2022

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 13. novembra bude zbierka na kňazský seminár. V utorok zakončíme dušičkovú oktávu modlitbou za zosnulých – parastasom so začiatkom o 17.30 hod. Text bude v brožúrkach. V utorok 8. novembra máme sviatok svätého archanjela...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. októbru 2022

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pristúpme aj kvôli možnosti získať počas dušičkovej oktávy...

Čítajte viac

Mať odvahu žiť Božie plány

Pri pohľade na život v tomto svete nám môže prísť niekedy ťažko. Vidieť ako trpia nevinní, ako sa trápia zúbožení a vyhnaní zo svojich vlastí kvôli záujmom niekoho vyššie postaveného, kastovnícky systém, ktorý mnohých ľudí odsudzuje na uspokojenie sa s tým, že keď sme sa v takejto vrstve narodili,...

Čítajte viac

Sv. Jakub, podľa tela Pánov brat

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. októbru 2022

Dnes je po všetkých svätých liturgiách zbierka na misie. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 24. októbra vás pozývame na starobylú liturgiu sv. Jakuba. Začiatok sv. liturgie bude mimoriadne o 17.30 hod. Po sv. liturgii...

Čítajte viac

Výroba svietnikov

Čítajte viac

Byť ako svätá rodina

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. októbru 2022

Budúcu nedeľu 23. októbra bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na misie. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 17. októbra bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V utorok 18. októbra pozývame všetky deti a mládež na modlitbu sv. ruženca obetovaného za mier...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. októbru 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. chvály s modlitbami za povolanie do služby vo farnosti. V stredu 12. októbra bude o 17.00 hod. nácvik zboru...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. októbru 2022

Budúcu nedeľu 9. októbra bude po sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako obvykle pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Pozývame na prvé stretko...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. septembru 2022

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a  požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. V sobotu 1....

Čítajte viac

Hovorím Ti vstaň! Stretnutie pre ženy.

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. septembru 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik chrámového zboru Hlahol. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia...

Čítajte viac

Všetko je pripravené

Ako sa pozerá naša spoločnosť na cirkev? Možno aj ako na niektorú z politických strán. Možno ako na organizáciu, ktorá sa snaží presadiť svoj program. S ním chce byť akousi hybnou silou v spoločnosti, mať v nej vplyv a vážnosť. Na tento účel potrebuje dobrovoľníkov a nových záujemcov. Predstavuje aj v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. septembru 2022

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na misijný fond o. redemptoristov. Svoj milodar môžete venovať pre misionárov pri myrovaní. Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. Modlitby chvál začnú o 18.00 hod. V stredu 14. septembra máme odporúčaný sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. septembru 2022

Dnes bude o 17.00 hod. Každodenná večiereň a po jej skončení panychída za všetkých zosnulých. Je pred nami misijný týždeň. Do pozornosti vám dávame stavovské stretnutia pre ženy v pondelok večer, pre mužov v utorok večer a pre seniorov v stredu večer. Vo štvrtok bude večer...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k nedeli 28. augusta 2022

Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. V pondelok 29. augusta máme odporúčaný sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa a zároveň je to aj štátny sviatok. Sv. liturgie budú ako ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V tento deň je...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. augustu 2022

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude o 17.45 hod. Moleben k bl. Metodovi a po sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov, tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu sa po večernej sv. liturgii...

Čítajte viac

Misie 2022

PROGRAM SV. MISIÍ (na stiahnutie v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. augustu 2022

Dnes bude o 17.00 hod. Veľka večiereň sviatku s lítiou.  V pondelok máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V stredu bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Vo štvrtok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. júlu 2022

Budúcu nedeľu 31. júla bude naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom bude tichá adorácia ukončená...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. júlu 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. V stredu máme sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne, a to o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii  bude posvätenie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. júlu 2022

Budúcu nedeľu 17. júla bude pri sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Účelom zbierky je finančne podporovať nesolventné farnosti a pokryť aspoň sčasti ich žiadosti o finančnú pomoc. Do tohto fondu farnosti okrem výnosu z tejto zbierky poukazujú aj stanovený podiel výnosu z predaja a...

Čítajte viac

Odpustová slávnosť 2022

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. júlu 2022

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 4. júla pozývame všetky deti, rodičov a celé rodiny na cyklotúru smerom na Veľký Šariš. Spoločný začiatok je o 9.00 hod. pred naším chrámom. Občerstvenie je z vlastných zásob. Cyklotúra sa uskutoční iba v prípade...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. júnu 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. júnu 2022

Budúcu nedeľu 26. júna bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. Akatist k Svätému Duchu bude v pondelok o 17.45 hod. Obetujme ho za synodu. V utorok 21. júna sa uskutoční pravidelné mesačné stretnutie rozvedených kresťanov...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. júnu 2022

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi. Nácvik zboru bude v stredu o 1845 hod. v pastoračke. Vo štvrtok máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv....

Čítajte viac

Sú naše slabosti prekážkami?

Apoštol Pavol by sa rád zbavil svojej choroby. Nevieme, čím trpel, ale bola to slabosť, ktorou skutočne trpel. Bol presvedčený, že ako zdravý by toho mohol pre Božie kráľovstvo vykonať oveľa viac a predsa mu Kristus odpovedal: “Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.” (2...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. júnu 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. sa pomodlíme veľkú večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi...

Čítajte viac

V Prešove na Sídlisku 3 posvätil vladyka Peter novú farskú budovu

V Prešove na Sídlisku 3 posvätili novú farskú budovu V nedeľu 29. mája zavítal medzi veriacich farnosti Prešov – Sídlisko 3 vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, aby posvätil novú farskú budovu. Samotná posviacka predchádzala sláveniu sv. liturgie...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. máju 2022

Budúcu nedeľu 5. júna bude po sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete nechať vzadu v košíku. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 17.15...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. máju 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Každodenná večiereň bude o 00 hod. V týchto dňoch sa pri našich modlitbách zamerajme zvlášť na slávnosť posvätenia našej farskej budovy, ktorá bude v nedeľu 29. mája. V pondelok bude o 45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. máju 2022

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17.00 hod. a po nej na modlitby chvál s katechézou. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V utorok bude o 17.45 hod. Akatist k presv. Bohorodičke. V stredu máme sviatok bl....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. máju 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Svojím darom podporujeme seminár ako taký, nie konkrétnych seminaristov. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. aprílu 2022

Drahí bratia a sestry, opäť sme boli požiadaní o potravinovú pomoc. Preto vás pozývame zapojiť sa, ktorí môžete. Pomoc pôjde do Ľvova a Mariupoľa. Zapojiť sa môžete prinesením týchto vecí: cestoviny, ryža, konzervy mäsové a rybacie. Ďalej múka, cukor, olej, pretlak, paštéty, trvanlivé mlieko,...

Čítajte viac

Pascha 2022

Pokojné a milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov – Paschy Ježiša Krista vám všetkým vyprosujú a zo srdca želajú duchovní otcovia farnosti so svojimi rodinami. CHRISTOS VOSKRESE! VOISTINU...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. aprílu 2022

Dnes, svetlý pondelok popoludní, vás pozývame o 15.00 hod. na veľkú večiereň, po ktorej bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Po večerných sv. liturgiách sa pomodlime Korunku k Božiemu milosrdenstvu v rámci prípravy na nedeľu Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. aprílu 2022

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách myrovanie a požehnanie ratolestí. Poobede bude o 17.00 hod. pôstna večiereň s poklonami a o 18.00 hod. pozývame všetkých na modlitby chvál s katechézou. V pondelok – stredu sa budeme modliť ráno pôstne hodinky a večer sláviť božské...

Čítajte viac

Dnes je po sv. Liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete dať vzadu do košíka. Poobede bude o 16.15 hod. Krížová cesta manželov a o 17.00 hod. Pôstna večiereň s poklonami. V stredu a v piatok je zdržanlivosť od mäsa. V tieto dni sa modlíme ráno modlitby pôstneho času a večer slávime božské...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. marcu 2022

V nedeľu 27. marca 2022 je zmena zimného času na LETNÝ. Hodiny si nastavte z 2.00 hod. na 3.00 hod. (o hodinu dopredu). Budúcu nedeľu 3. apríla bude po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes popoludní bude o 16.15 hod. krížová cesta za nenarodené deti, ktorú budú viesť mladí a o 17.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. marcu 2022

POZOR!!! ZMENA ZIMNÉHO ČASU NA LETNÝ UŽ TÚTO NEDEĽU 27. MARCA 2022. HODINY SI NASTAVÍME Z 2.00 na 3.00. Dnes je po všetkých sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Svoj dar môžete vhodiť vzadu do košíka. Poobede o 16.15 hod. bude krížová cesta za mier a pokoj vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. marcu 2022

Budúcu nedeľu 20. marca bude po sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Vyhlásená je arcibiskupom metropolitom Jánom. Dnes o 16.15 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť matky zo spoločenstva MM a o 17.00 hod. sa pomodlíme pôstnu večiereň...

Čítajte viac

Začiatok miestnych synodálnych konzultácií

ZAČIATOK MIESTNYCH SYNODÁLNYCH KONZULTÁCIÍ Drahí bratia a sestry, od 15. marca 2022 začínajú v našich farských a iných  spoločenstvách prebiehať synodálne konzultácie, čiže stretnutia skupín v rámci synodálneho procesu. V jednej skupine by nemalo byť viac ako 10 členov, aby mohol...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. marcu 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vhodiť do košíka vzadu na stolíku. Okrem tejto zbierky bude na 3. pôstnu nedeľu – krížupoklonnú, 20. marca, – mimoriadna zbierka na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Dnes o 16.15 hod. bude krížová cesta...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. februáru 2022

Budúcu nedeľu 6. marca bude po všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Dnes podvečer o 17.00 hod. vás pozývame na veľkú večiereň, ktorou vstúpime liturgicky do Veľkého pôstu. Jej súčasťou je aj vzájomné zmierenie sa nielen s  Bohom, ale aj medzi sebou navzájom. Pondelok 28. februára je...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. februáru 2022

Dnes o 17.00 hod. sa pomodlíme každodennú večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Modlíme sa ho za prebiehajúcu synodu. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou eucharistiou. V sobotu o 17.00 hod. bude Veľká...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. februáru 2022

Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. O 18.00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. Ponesú sa v znamení témy Národného týždňa manželstva – manželský trojuholník (oddanosť, dôvernosť, vášeň). Tentokrát na ne pozývame najmä manželské páry a tých, ktorí sa na manželstvo pripravujú. Budúci...

Čítajte viac

O mýtnikovi a farizejovi

Niekedy sa nám veci zdajú byť jasné a zrejmé hneď na prvý pohľad. Nepripúšťame si možnosť, že by sme sa mohli mýliť. Niekedy sa pozrieme na človeka a hneď ho vieme zaradiť, kam patrí. Hodnotíme na základe toho, čo vidíme navonok. Takýto úvod používam z jedného dôvodu, lebo sa chcem zastať...

Čítajte viac