Pripravované akcie

Koncert skupiny Anastasis

anastasis_koncerty_2016

Celoslovenské večeradlo v Ľutine

Autobusová púť na celoslovenské večeradlo Ľutina 2016

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

DOD kňazský seminár Prešov 2016

Pozvánka na miništrantský tábor

Miništrantský tábor 2016

Modlitby chvál
Každý mesiac druhú nedeľu vás pozývame do nášho chrámu na oslavu nebeského Otca modlitbou chvál s modlitebnou skupinou o 18:00 hod.