Kontakt

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3
Adresa: Mirka Nešpora 24, 080 01 Prešov
Chrám bl. biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča OSBM

Správca farnosti (štatutárny zástupca): Mgr. Peter Kačur, 0911 711 821
Kaplán: Mgr. Peter Šturák ml., 0911 913 030
Telefónny kontakt (kancelária): 051/7743202
E – mail: fara@sidlisko3.sk
IČO: 37877542
DIČ: 2022557119
Číslo účtu: 4000216918/7500 (ČSOB)
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0021 6918

Ako nás nájdete ?

chram_fara

Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa