Zvykneme hovorievať, že človek sa najlepšie učí na svojich vlastných chybách. Niekedy to však platí, inokedy nie. Záleží od chýb, ktoré robíme. Ak by sme mali aplikovať túto životnú skúsenosť na situáciu, ktorá sa odohrala v dnešnom evanjeliu, zistili by sme, že ide o ťažké učenie sa. Ak patríme medzi pozorných poslucháčov Božieho slova, zaiste nám neuniklo, ako pán hovorí o „probléme“ sluhu. Jeho problémom sú peniaze, ktoré dlhuje. Riešením problému je splatenie dlhu, ktoré však nie je možné, kvôli obrovskému obnosu peňazí. Preto ho chce jeho pán predať i s manželkou a deťmi. Reakcia sluhu je očakávaná – padá na kolená a prosí pána o ešte trochu času a dlžobu splatí. Pán však vie, že to nikdy neurobí, lebo to nie je v jeho silách, a preto robí niečo nečakané. Prepúšťa ho a oslobodzuje od dlhu. Ale toto oslobodenie už nejde ďalej. Ostáva ohraničené. Chybou sluhu,  ktorému bol dlh odpustený jeho pánom bolo to, že neaplikoval rovnaký postup voči svojmu podriadenému. Aké následky z toho plynuli? Pán vzal svoje slovo o odpustení dlhu späť a nespravodlivého sluhu dal do väzenia. Celý tento príbeh nám kladie jednu otázku: si pripravený byť ako Boh? Si pripravený zriekať sa toho, na čo máš nárok, kvôli šťastiu svojho blížneho? Si pripravený zažiť radosť z toho, keď niekomu povieš „odpúšťam ti“? Si pripravený sňať bremeno zo svojho brata či sestry? Si pripravený poučiť sa na svojich vlastných chybách a napodobniť svojho Pána? Si pripravený odpustiť blížnemu? Prečo? Lebo Otec toto pre teba robí stále, keď ho o to prosíš. Si pripravený/á byť ako Boh?

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)