Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás. Týmito slovami označil Svätého Ducha pápež František. Nám neostáva nič iné, iba s ním súhlasiť. Svätý Duch ako tretia Božská osoba v nás skutočne pôsobí. Nie je to „iba niečo“. Nie je akousi nehmatateľnou prítomnosťou v tomto svete, prítomný okolo nás, ktorý v nás spôsobuje krásne pocity. Svätý Duch je reálna osoba, ktorá existuje! Ako ho teda môžeme spoznať? V týchto niekoľkých riadkoch vás pozývam na stretnutie so Svätých Duchom.
Sväté písmo je plné symbolov Svätého Ducha. Medzi ne patria vietor, oheň, oblak, voda, dych, olej, svetlo, holubica.
Pri krste Ježiša sa nad ním zjavila holubica. Evanjelista Lukáš píše: „…zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica…“ (Lk 3, 22). Holubica sa stala poslom mieru a lásky. Môže letieť kde len chce, a to je dobrý obraz pôsobenia Svätého Ducha.
Vietor je ďalším symbolom. Sám o sebe môže byť silný a zničujúci, ale aj jemný a priam nepozorovateľný. To nás môže upriamiť na to, že Svätý Duch k nám môže prichádzať ako mocný víchor alebo ako jemný osviežujúci vánok (porov. Jn 3, 8).
Svätý Duch ako oheň. Jeho hlavnou  charakteristikou je, že dokáže spaľovať a očisťovať, dávať svetlo a energiu. Oheň Svätého Ducha nás dokáže očistiť a naplniť silou, lebo je znamením prítomnosti Boha ako u Mojžiša v horiacom kríku, či pri Eliášovi na hore Karmel ako oheň z neba.
Ďalším symbolom je oblak. Podľa Katechizmus katolíckej cirkvi zjavuje raz temný, inokedy žiarivý oblak živého Boha a Spasiteľa (napr. Mojžišovi na vrchu Sinaj alebo v stánku stretnutia počas putovania Izraelitov púšťou). Oblaky sú tajomné a stále v pohybe. Môžu nebeskú oblohu zakrývať, ale môžu ju aj opäť ukázať.
Voda je symbol, ktorý očisťuje, oživuje a osviežuje. Kde niet vody, tam je púšť. Nie je tam život. A preto sa Svätý Duch stáva vodou tak dôležitou pre náš duchovný život (porov. Jn 7, 37 – 39).
Symbol oleja je často používaný v Biblii. Slúži na varenie, svietenie, ale aj na ošetrenie tela. Používa sa pri sviatosti krstu, pri myropomazaní ako pečať či pri pomazaní chorých. Olejom boli pomazávaní židovskí králi pre službu (porov. 1 Sam 16, 12; Lk 4, 18; Ef 1, 13 – 14).
To, že žijeme, sa prejavuje aj dýchaním. Preto sa dych stáva ďalším symbolom Svätého Ducha. Pri stvorení človeka Boh vdychuje človeku život (Gn 2, 7). Podobne Ježiš svojím dýchnutím odovzdáva Svätého Ducha apoštolom (Jn 20, 22).
Posledným symbolom je svetlo. Je nevyhnutné nato, aby sme dobre videli. Svätý Duch do nás vlieva Božie svetlo a napĺňa ním naše srdcia i mysle.
Každá osoba sa prejavuje jej vlastným spôsobom. Aj Svätý Duch má svoje spôsoby, ktorými sa prejavuje v našich životoch. Preto je hoden našej lásky i chvály. Môžeme mu naplno uveriť. Je neustále po našom boku. Mnohým ľuďom prieniesol požehnanie. Toto je Svätý Duch! Chceš, aby požehnal aj tvoj život?

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)