Už v Starom zákone existoval rad nariadení či pravidiel, podľa ktorých sa upravovali vzťahy medzi ľuďmi. Ich úlohou bolo chrániť slabých, tých, ktorí ostali sami alebo sa stali vysťahovalcami. Išlo o tzv. Kódex zmluvy a nájdeme ho v Knihe Exodus. Aj v súčasnosti existujú zákony, ktorými sa upravuje správanie človeka k človeku. Akýsi kódex, ktorý pripomína človeku, aby nezabudol, kým je. No vidíme, že nie stále je uplatňovaný. Aj medzi nami nájdeme veľa znevýhodnených a chudobných ľudí, ba v dnešnej dobe viac ako predtým cudzincov, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny za lepším životom a čakajú na to, ako ich príjmeme. Aké pravidlo pri tom použiť? Čím sa máme riadiť? Ježiš Kristus nádherne odpovedá na túto našu otázku, ako sa zachovať. Farizejovi, ktorý prišiel za ním, aby ho pokúšal, odpovedá: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 28, 37-39) Pravidlo, ktoré nám zaručí, že sa nepomýlime. Milovať Boha na prvom mieste, seba samého a svojho blížneho rovnako ako seba. V novom cirkevnom roku vám prajem veľa lásky a ochoty porozumieť Božiemu slovu, aby sme vedeli žiť správne.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)