Prečo Ježiša zaujímajú ľudia, ktorí ho nerešpektujú, nadávajú mu, stránia sa ho? Prečo sa veriaci ľud modlí za obrátenie hriešnikov, keď dobrovoľne
odmietajú lásku nebeského Otca? Prečo prichádza Mesiáš do pohanského kraja, ktorý patrí do područia diabla? Mnohé otázky so spoločnou témou
– prečo Ježiš miluje a vyhľadáva každú stratenú ovečku? Nádhernou odpoveďou nech je pre nás dnešné evanjelium. Ježiš Kristus prichádza do gadarského kraja preto, lebo mu nie je ľahostajný nijaký človek. Doslova sa dokáže pobiť o každého jedného z nás aj vtedy, keď sa dobrovoľne rozhodneme pre hriech. A prečo? Lebo neprichádza tolerovať diabla a jeho moc, prichádza človeka zachrániť. V dnešnom evanjeliu je sám zlý duch
prekvapený. Čuduje sa Ježišovi, že sa zaujíma o dvoch posadnutých. Doslova sa pýta: „Čo ťa do nás, Syn Boží?!“ (Mt 8, 29) Ježiš prichádza oslobodiť.
prichádza rozbiť všetky putá hriechu svojou mocou, ktorou disponuje a nepotrebuje sa nikoho pýtať. Prichádza do života mnohých ľudí, lebo ich
miluje nekonečnou Otcovou láskou, ktorá nepozná hraníc. Neváha vstúpiť na nepriateľské územie, z ktorého ho opäť vyháňajú. Prichádza zas a opäť,
aby zachraňoval. Čo robí diabol? Zostáva prekvapený. Koľkokrát prišiel Ježiš do našich životov? Vstúpil a ponúkal nám zmenu, zanechanie starého spôsobu života, a to iba preto, lebo mu nie sme ľahostajní. Lebo prijať Ježiša znamená zanechať starý spôsob života. Gadarčania to neboli ochotní urobiť. Bolo im ľúto svíň. Nedbali na dvoch oslobodených. Akú odpoveď dáme dnes my Ježišovi? Chceš, aby ostal?

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)