Inzerát v novinách: Hľadá sa kresťan  na plný úväzok.  Ponúkam 24-hodinový pracovný čas 365 dní v roku. Odmena je veľká: každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Požiadavky: veríš tomu, že to môžem pre teba urobiť?
Možno by sme sa nad takýmto inzerátom len pousmiali. Možno by sme si pomysleli, že autor inzerátu to snáď nemyslí vážne? Možno by sme ostali pohoršení a možno by sa našli aj takí, ktorí by sa nad týmito slovami pozastavili a porozmýšľali by o nich.
Kristus sa v dnešnom evanjeliu pýta slepcov presne túto istú otázku. Adresuje ju práve tým, ktorí túžia vidieť. Práve ich túžba po zdravých očiach vyjadruje to, že všetci sme boli stvorení pre život vo svetle a nie vo tme. Ich prosba adresovaná Kristovi vyjadruje vedomie, že sám Ježiš disponuje mocou od Boha, ktorá im dokáže pomôcť. Kristus práve preto kladie túto životne dôležitú otázku ohľadom viery v jeho moc.
Ľudia vo svojom živote zažívajú situácie, kedy sa musia obrátiť na niekoho, kto disponuje mocou, ktorú práve vtedy potrebujú. Nespravodlivo obvinený sa obracia na dobrého právnika, o ktorom vie, že mu môže pomôcť. Ťažko chorý človek dokáže dať všetko za to, aby bol zdravý a keď nájde takého lekára, začne mu bezhranične dôverovať. Keď sa pokazí náš kresťanský život, sme pripravení uveriť tomu, že jedine Kristus má moc uzdraviť ma?
Tento inzerát Boh ponúka všetkým nám. Chceme sa stať takýmito kresťanmi?

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)