V jednej slovenskej rozprávke sa rozhodol princ, že si vymení svoj život so svojím dvojníkom z poddaných. Nikto z blízkych jedného či druhého nezbadali zmenu. Oni sami však zmenu zažili. Zrazu sa obaja ocitli vo svete toho druhého, ktorý doteraz nepoznali. V dnešnom evanjeliu sme počuli príbeh o dvoch mužoch, ktorí žili v odlišných svetoch. Svet boháča bol preplnený všetkým, čo si len vieme predstaviť a možno aj tým, po čom často túžime my sami. Svet Lazára sa nachádzal pred bránou boháča. Bol to svet plný utrpenia, choroby, nedostatku a nezáujmu. Sami sa nikdy spolu nerozprávali, nikdy nevstúpili do sveta toho druhého, nikdy sa nedočkali zmeny… až po smrti. Skutočná zmena v tomto prípade prichádza vo večnosti. Jeden prežíva stav blaženosti v lone Abraháma, druhý trpí muky na mieste zatratenia a bojí sa o životy svojich blízkych. Nastala zmena. V našich životoch nastávajú mnohé zmeny. Niektoré sa dajú predpokladať, keď sa pre ne rozhodneme sami, iné prídu na základe okolností. Avšak existuje zmena, za ktorú zodpovedáme my sami. Nepočúvanie Božieho slova. Sám Abrahám hovorí: „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú.” (Lk 16, 29) Každý jeden z nás sa dnes môže rozhodnúť pre život vo svete, v ktorom bude mať miesto Ježiš Kristus a jeho slovo alebo život vo svete bez Boha. Pre ktorý život sa rozhodneš ty? Lebo taký budeš preferovať a ponúkať ľuďom okolo seba.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)