Človek neexistuje pre smrť, ale pre život. Tieto slová vyslovil pápež Ján Pavol II. a poukázal nimi na jeden dôležitý aspekt život, a to že človek túži po šťastí. Preto sa Kristovo utrpenie, smrť a vzkriesenie týka celých ľudských dejín a má moc priniesť nový život. Človek je podriadený zákonu smrti. V Liste Hebrejom sa píše: „A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú“ (Hebr 9, 27). No vďaka tomu, čo Kristus vykonal, bol tento zákon podriadený zákonu inému  – zákonu života. Vďaka vzkrieseniu Ježiša Krista človek už neexistuje iba pre smrť, ale pre život, ktorý sa v nás má zjaviť. To je život, ktorý Ježiš priniesol na svet. Po tomto víťazstve života nad smrťou túži každý človek. Sám vzkriesený Kristus nás uisťuje, že sme povolaní k životu za hranicami smrti. Preto je celý človek s telom i dušou predurčený k večnému životu. Ježiš prebýva medzi ľuďmi. Všetci sa s ním môžu stretnúť vo Svätom písme, modlitbe či v službe blížnym. Sám Ježiš vraví, že bude medzi nami osobne prítomný: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Táto hlboká premena je dielom Ducha. A keď sa vzkriesený Kristus sprítomňuje v živote ľudí a obdarováva ich svojím Duchom, potom ich úplne premieňa. Pavlov príklad je zvlášť významný: oslňujúce svetlo na ceste do Damasku z neho urobí človeka tak slobodného, ako tomu nebolo nikdy predtým. Ježiš dokončuje darom Svätého Ducha to, čo začal so svojimi učeníkmi počas troch rokov. Viera apoštolov bola zo začiatku nedokonalá a kolísavá, ale neskôr sa stala pevnou a plodnou. Vďaka nej chodili ochrnutí, utekali nečistí duchovia. Tí, ktorí sa báli ľudí a utekali pred nimi, teraz smelo oslovujú zástup. Peter, ktorý zo strachu z obvinenia jednej ženy trikrát zapiera Krista, teraz vystupuje ako skala podľa priania Ježiša. Tí, ktorí sa nedokonale a s veľkou námahou naučili od Ježiša modliť, milovať, ísť na misie, sa teraz skutočne modlia, skutočne milujú, sú ozajstnými misionármi, skutočnými apoštolmi… Čo teda dáva Svätý Duch kresťanovi? Čo dáva mne i tebe? Dáva nám chápavosť, slobodu a vernosť. On je skutočne Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a bázne Božej. Ako by bolo bez neho možné pochopiť, že Kristovo jarmo je príjemné a bremeno ľahké? Svätý Duch z nás robí odvážnych ľudí. Povzbudzuje nás k adorácii Božej slávy v každodennom živote a práci, aby sme zakúsili Kristovo tajomstvo v liturgii a dáva zaznievať  Slovu v celom našom živote v istote, že nám bude mať stále čo nové povedať. Pomáha nám k celoživotnému nasadeniu navzdory strachu, že sklameme, pomáha nám čeliť nebezpečenstvu a prekonávať prekážky pri ohlasovaní evanjelia. Pomáha neúnavne pracovať pre neustálu obnovu Cirkvi bez toho, aby sme sa považovali za sudcov svojich bratov.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)