Prečo sa vlastne povyšuje kríž? Tento pôvodne nástroj smrti a veľkej potupy sa stal nástrojom víťazstva nad hriechom – duchovnou smrťou, stal sa prameňom nového života, nášho zjednotenia s Kristom (porov. Gal 2,19 – 20). Avšak cesta k víťazstvu nad hriechom a k novému životu vedie len cez kríž – smrť a utrpenie. To neznamená, že musíme všetci trpieť alebo zomierať – to už za nás podstúpil Kristus, my sa len musíme s ním zjednotiť. To vyjadruje aj spomínaný obrad povyšovania kríža. Kňaz sa skláňa s krížom až k zemi – akoby sa ponára do Kristovej smrti – a vzpriamuje sa, čo naznačuje jeho slávne vzkriesenie. Zároveň dvíhanie kríža naznačuje, že sme hriechom padli do smrti, naša prirodzenosť bola porušená, ale Kristus nás skrze kríž dvíha k novému životu, robí z nás nové stvorenie, kriesi nás z duchovnej smrti – hriechu. Celé ľudstvo sa ponára do Kristovej smrti a dvíha k jeho slávnemu vzkrieseniu. Povyšovanie od zeme dohora tiež naznačuje, že kríž nás dvíha zo zeme k nebesiam, od dočasného k večnému. Preto je kríž symbolom Božej moci – Kristovým kráľovským žezlom, preto ho oslavujeme, a to nielen spevom, ale aj symbolickým obradom povyšovania. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným (csl. čestnym) prameňom nového života (životodarným – životvorjaščim).

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)