Abraham Lincoln bol veľmi dobrý a múdry prezident.
Keď vyberal nového člena do svojej vlády, vyžadoval jeho živototpis a súčasne s ním požadoval aj zoznam neúspechov, ktoré adept na ministerské kreslo zažil. Snažil sa zistiť, ako človek, ktorý sa mu ponúkal, reaguje na prehru.
Keď videl, že sa dokáže s neúspechom popasovať, bol to ten správny človek. Nikdy si nevybral toho, kto sa nevedel voči nezdarom postaviť čelom, ale vždy si vyberal ľudí, ktorí mali odvahu s neúspechmi vo svojej práci zápasiť.
Lincoln hovorieval: „Nepotrebujem ministra, ktorý má iba samé úspechy a zľakne sa každej maličkosti. Keď sa stretne s problémom, nebude k nemu vedieť zaujať postoj. Pravdepodobne prijde za mnou, aby som ho vyriešil ja sám. Potrebujem človeka, ktorý vzniknutý problém dokáže vyriešiť sám.“
Počujúc tento skutočný príbeh si zaiste uvedomíme, že prezident mal pravdu a rozmýšľal múdro. Neostal iba pri správnom rozmýšľaní, ale robil aj múdre rozhodnutia.
V dnešnom evanjeliu sme počuli o ďalšom múdrom rozhodnutí, ktoré urobil sám Ježiš Kristus. Kráčajúc popri Galilejskom mori vidí dvoch bratov, Šimona a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora, lebo boli rybármi a povie im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mt 4, 19) A keď títo zanechali siete a išli za ním, pozýva ďalších dvoch bratov, ktorých uvidel na inom mieste a aj ich povolal. Ich odpoveď je rovnaká. Zanechávajú svojho otca a idú za Kristom.
Ježiš nepovoláva mužov iba tak. Pozná ich. Vie, ako rozmýšľajú. Pozná ich srdcia a púšťa sa na cestu, počas ktorej ich bude meniť svojím vlastným príkladom. Začína na nich vplývať láskou svojho Otca, ktorú neprejavuje iba priamo im, ale ponúka ju aj tým, ktorých spolu stretnú počas cesty, na ktorú sa vydávajú. Ježiš začína budovať svoj víťazný tím, ktorý má iba jeden cieľ – zjaviť Božie kráľovstvo a milosrdenstvo nebeského Otca.
Drahí bratia a sestry, všetci sme krstom vstúpili do víťazného tímu Ježiša Krista. S ním sa nikdy neprehráva. Potrebujeme si len zvyknúť na víťazstvá, ktoré v ňom máme isté. Víťazstvá, ktoré porážajú každý hriech a ľudskú slabosť. Víťazstvá, ktoré sú často týmto svetom nepochopené a nedocenené. Víťazstvá, ktoré sa nám zdajú častokrát prehrami.
Aj takýto pohľad ponúka dnešné evanjelium. Ponúka príbeh niekoľkých mužov, z ktorých sa stávajú víťazi. Aj napriek pádom a zlyhaniam, ktoré prídu neskôr, sa naučia s Ježišom víťaziť.
A toto isté Kristus ponúka každému z nás. Zažívať dennodenné víťazstvá nad nami samými. Zažívať jeho moc odpustenia cez neodsudzujúci pohľad. Zakúsiť víťazstvo vzkriesenia zo svojich hriechov. Lebo Kristus je Víťaz.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)