Predstavte si, že by sa stretli všetci ľudia z Palestíny, ktorých Ježiš vyliečil zo slepoty a rozhodli by sa napísať knihu. Chceli by v nej vydať svedectvo o tom, ako ich Ježiš uzdravil. Jeden z uzdravených slepcov by povedal: „Ježišova technika uzdravovania je veľmi jednoduchá. Uzdravuje obyčajným slovom. Povie: Buď zdravý! a človek je uzdravený.” Druhý muž by namietal: „Nie, ja si myslím, že uzdravenie musí byť postupné. Najprv je potrebné ísť za Ježišom, on vám potrie oči blatom a pošle vás, aby ste si ich umyli v rybníku. A vy začnete vidieť okolo seba veci ako sa hýbu a postupne nadobúdate úplný zrak.” Tretí muž mal iný názor: „Nie, to nestačí. Musíte mať spoločenstvo, ktoré vás privedie k Ježišovi. Až potom vás bude môcť uzdraviť.” Tak by muži iba diskutovali a diskutovali, jeden by protirečil tomu druhému a nedokázali by sa pohnúť. Je jasné, že by knihu nikdy nenapísali, pretože by neboli schopní sa zjednotiť na jednej technike uzdravenia, ktorú Ježiš používal. Nedokázali by pochopiť, že Ježiš k uzdraveniu nepotrebuje žiadnu techniku či postup. Ľudia, ktorí slúžia službou uzdravovania, často robia rovnakú chybu. Snažia sa kopírovať techniky iných, ktorí uzdravujú. Niekedy napodobňujú druhých aj v modlitbe. Domnievajú sa, že k uzdraveniu je potrebná mimoriadna modlitba alebo mimoriadna technika. A to je veľká chyba, pretože uzdravovanie nespočíva v technike, ale v láske. Snažiť sa nájsť správnu metódu uzdravovania namiesto toho, aby sme sa snažili stretnúť s tým, ktorý uzdravuje – Ježišom, je chybné. Existuje toľko spôsobov uzdravovania, koľko je spôsobov prijímania a dávania lásky. Takýmito slovami popisuje spôsob uzdravenia, ktorý používa Ježiš. Ježiš používa lásku. Lásku, ktorá sa zaujíma o človeka a jeho situáciu. Lásku, ktorá sa ponúka a dáva. Lásku, ktorá sa obetuje. Lásku, ktorá sa pribíja na kríž. Lásku, ktorá sa stáva liekom. V dnešnom evanjeliu Ježiš ponúka ako je to jemu vlastné aj spôsob, ktorým sa láska pri uzdravení prejavuje. Hovorí o modlitbe a pôste. Hovorí o spôsobe ako byť s Tým, od ktorého pochádza láska, ktorá nás zachraňuje. Človek má tendenciu napodobňovať úspešných. Nepotrebuje vymýšľať nič nové. Veď ak je recept zaručený, na čo ho meniť? Ľahko sa však môže stať aj to, že v našom prípade to nebude fungovať. Kristus aj svojim učeníkom vraví: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ (Mk 9, 19) Ježiš uzdravuje pomocou živej lásky. To ona vracia život tam, kde je smrť. Radosť tam, kde je smútok. Nádej tam, kde je zúfalstvo. Ježiš pozýva, posiela, dvíha, prikazuje a vyháňa s láskou, ktorá má moc zachraňovať a nie ničiť. Aká je moja
láska, ktorou chcem uzdravovať životy iných?

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)