Nepriateľ zvolal svetové zhromaždenie padlých anjelov a k svojim zlým pomocníkom sa takto prihovoril:
„Nemôžeme zabrániť kresťanom, aby chodili do chrámu a nemôžeme im vziať Bibliu. Musíme im ale zabrániť, aby si vytvárali dôverný a trvalý vzťah s Ježišom Kristom. Keď s Ním nadviažu spojenie, naša moc nad nimi je zlomená. Preto ich nechajme chodiť do chrámov a modlitební, neberme im ich konzervatívne postoje a životné štýly, ale zamerajme sa na ich čas, aby nemohli prežívať blízkosť svojho Spasiteľa.“
„Ako to máme urobiť?“ volali padlí anjeli.
„Zamestnajte ich malichernosťami života a používajte nespočetné množstvo trikov a efektov, aby ste zamestnali ich myseľ,“ odpovedal.
„Lákajte ich utrácať, utrácať, utrácať a potom si požičiavať, požičiavať, požičiavať. Zaplavte ich schránky reklamnou poštou, letákmi, objednávkovými katalógmi a ponukami tovaru zadarmo, ponúkajte služby a falošné nádeje. Nech sú v ich živote peniaze vždy na prvom mieste. Presvedčte ženy, aby radšej nemali deti, aby chodili do zamestnania a plný úväzok, aby kariéra bola dôležitejšia než rodina. Nech manželia pracujú šesť alebo ešte lepšie sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne, aby si mohli dovoliť svoj životný štýl. Bráňte rodičom tráviť spoločný čas s deťmi. Ich rodiny sa začnú čoskoro rozpadať. Domov už rodine nebude poskytovať azyl pred tlakom každodenných starostí. Dráždite ich zmysly, aby nemohli naslúchať tichému hlasu a rozjímať nad Bibliou. A keď sa v nedeľu zídu, prihrajte im klebety a rečičky zo sveta, zahrajte im na nervy a hlavne im nedovoľte čerpať silu z Biblie, aby odišli so zaťaženým svedomím a rozbúšenými citmy. Preplňte ich životy nepreberným množstvom dobrých dôvodov nemať čas na modlitbu ani príležitosť hľadať Božiu moc. Tak budú čoskoro pracovať z vlastných síl, obetujú svoje zdravie a rodinu pre dobro príčiny.“
Zhromaždenie skončilo a padlí anjeli nedočkavo odišli plniť svoje úlohy…
Ešte stále nevieme, prečo nemôžeme víťaziť nad diablom v našom živote? Podobne ako učeníkom, aj nám Kristus vraví, že dôvodom našich zlyhaní je malá viera. Radšej by sme my prikazovali Bohu (ako Peter Kristovi) ako by sme mali poslušne kráčať za Kristom. Radšej plníme svoje vlastné predstavy ako realizovať Božiu vôľu v každom dni.
Pane Ježišu, všetky tieto slová sú pravdivé a nachádzame ich pravdivosť aj vo svojich vlastných životoch. Daj nám silu kráčať za Tebou, lebo Ty poznáš cestu. Ty si premohol moc diabla raz a navždy. Iba v Tebe môžeme víťaziť nad pokušeniami zlého a sebou samými. Nech sme neustále prikrývaní Tvojou predrahou Krvou vyliatou za nás.

Stiahnite si tento farský informátor (PDF)