Budúcu nedeľu bude farská zbierka.

V sobotu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú ako v nedeľu, t.j. o 8:00 a 10:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. O 9:15 hod. sa pomodlíme večeradlo obetované za kňazov.

V nedeľu 15. septembra máme sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.

Na prvé stretko speváckeho krúžku pozývame v piatok 13. septembra po večernej sv. liturgii cca 18:30 hod.

Miništrantské stretko bude v sobotu 21. septembra o 14:00 hod. tu v chráme.

Nácvik nášho chrámového zboru bude v utorok 10. septembra o 19:00 hod. Predtým bude zbor sprevádzať svojím spevom sv. liturgiu o 18:00 hod.

Pripomíname Národný pochod za život, ktorý bude v nedeľu 22. septembra popoludní. Máme objednaný autobus. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii chrámu.

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov ponúka možnosť stretnúť sa s mystičkou Myrnou, ktorá bude v katedrálnom chráme v stredu 11. septembra o 16:30 hod. Viac informácií vzadu na plagáte.

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás 14. septembra o 19:00 hod. pozýva na divadelné predstavenie o láske a odpustení v spolupráci s komunitou Cenacolo.

Stále môžete prispieť na obraz Božieho milosrdenstva do krabice alebo osobne v sakristii. Cena obrazu je 1100,-€ s rámom.

Vašim chorým a tým, ktorí už nemôžu chodiť do chrámu ponúkame možnosť prijímať Eucharistiu doma, a to každý piatok a prikázaný sviatok. Eucharistiu bude roznášať diakon. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii chrámu čím skôr s presnou adresou, telefónom poprípade poschodím.

Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do 40-dňového pôstu za kňazov, ktorý začne v nedeľu 15. septembra.

V našej farnosti vzniká skautský oddiel v rámci Federácie skautov Európy, preto pozývame všetkých chlapcov a dievčatá vo veku 11 a viac rokov, aby sa nahlásili v sakristii chrámu alebo aby ich nahlásili ich rodičia. Nahlásiť sa môžete do konca septembra.

Dnes na sviatok Narodenia presv. Bohorodičky vás večeradlové spoločenstvo pozýva na stretnutie do Nebíčka na Hlavnej 8 o 15:00 hod.

Deti pozývame každý piatok na detskú sv. liturgiu o 17:30 hod.

Dnes večer pozývame na prvé stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých. Začneme adoráciou o 19:00 hod. s následným stretkom na fare o 20:00 hod. O 18:15 hod. sa pomodlíme každodennú večiereň.

V zadnej časti chrámu si môžete vyzdvihnúť nové číslo Informátora.