V mesiaci jún sa pri večerných sv. liturgiách modlíme pobožnosti k úcte Božského srdca. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému srdcu. Srdečne vás na tieto pobožnosti pozývame.

Spevácky zbor dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni nácvik v pondelok po večernej sv. liturgii.

Dávame vám do pozornosti Celosvetový deň rodiny, pri príležitosti ktorého vás pozývame na kultúrno-zábavné popoludnie, ktoré sa uskutoční dnešnú nedeľu 9. júna od 13.00 hod. do 19.00 hod. na hlavnom námestí v Prešove. Je pripravený program pre deti, tvorivé dielne, prezentácia aktivít pre rodiny, prednášky, koncert a iné. Príďte aj vy svojou účasťou podporiť myšlienku rodiny, ktorá stojí na Božích princípoch.

Všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov z našej farnosti pozývame na Stretnutie prvoprijímajúcich detí s vladykom Jánom Babjakom SJ, naším arcibiskupom metropolitom, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júna v Ľutine. Program sa začne o 10.00 hod. archijerejskou sv. liturgiou, po nej bude čas na individuálny obed s možnosťou opekačky a o 13.00 hod. sa začne športovo – zábavný program pre deti a duchovné slovo pre rodičov. Program bude zakončený Ružencom Božieho milosrdenstva o 15.45 hod.

Predovšetkým všetkých otcov našej farnosti s celými rodinami, ale aj ostatných veriacich pozývame na spoločné prežitie popoludnia pri príležitosti tohtoročného Dňa otcov a Dňa rodiny. Popoludní o 14.30 hod. bude od nášho chrámu spoločný odchod objednaným autobusom (kto bude chcieť, môže ísť aj individuálne vlastným autom) do Ľutiny, kde v programe nebude chýbať spoločná modlitba, súťaže, zábava a agapé (spoločná opekačka). Občerstvenie nech si každý prinesie so sebou. Kto má záujem o toto spoločné farské popoludnie, nech sa prihlási na autobus v sakristii chrámu po skončení sv. liturgie.

Nezabudnite svoje deti prihlásiť aj na Letné stretnutia mládeže v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte alebo na www.gmcbarka.sk. Deti nemusíte prihlasovať len cez farský úrad, ale môžete tak urobiť aj priamo cez webovú stránku centra. Cena päťdňového pobytu je 40 eur.

V sakristii je nové číslo Slova (12), predplatitelia si ho tam môžu vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Adorácia