Dnes je zbierka na misie. Jej účelom je podporiť misijné aktivity Katolíckej cirkvi.  Veľkú hodnotu majú aj naše modlitby, obety a láska k misiám.

Budúcu nedeľu 27. októbra bude zbierka pre potreby farnosti.

Náš otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ bude dňa 21. októbra 2013 o 10:00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku v bazilike minor v Ľutine sláviť sv. liturgiu pri príležitosti životného jubilea 60-tich rokov a srdečne vás pozýva na ďakovnú svätú liturgiu.

Nácvik chrámového zboru Hlahol bude v pondelok 21. októbra po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok 24. októbra vás pozývame na muzikálne predstavenie Svetlo Slovienom, ktoré sa uskutoční v Divadle A. Duchnoviča o 18:00 hod. Vstupné je 5,-€, pre študentov 2,50,-€. Celý muzikál je hraný mladými veriacimi.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 25. októbra po detskej sv. liturgii. Nácvik detského zboru nebude, ale na liturgii sa spievať bude.

Srdečne vás pozývame na archieparchiálne večeradlo v Ľutine, ktoré sa uskutoční v sobotu 26. októbra v Bazilike minor. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€. Autobus odchádza o 7:30 hod. z parkoviska Jednota pri zastávke Centrum.

Zároveň sa v túto sobotu pomodlíme po večernej sv. liturgii Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Svoje vďaky a prosby môžete vhadzovať počas týždňa do pripravených košíkov.

Vzadu pri východe z chrámu si môžete zakúpiť knihu Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo v cene 8,-€. Výťažok poputuje na dostavbu Domu pokoja pre tehotné ženy, ktoré by inak boli tlačené k potratu. Viac informácii vzadu na nástenke.

V sakristii chrámu si môžete po každej sv. liturgii obnoviť hramoty.

Aj tohto roku máme možnosť podporiť akciu pod názvom sviečka za nenarodené deti, ktorá bude 2. novembra. Zapojiť sa môžeme zakúpením sviec, ktoré sú vzadu na stolíku (veľká voňavá 3,-€, malá 1,-€) a zapáliť si ich pri modlitbe za tieto deti v spomínaný deň.

V Centre pre rodinu na Sigorde sa uskutočnia duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených v termíne 15. – 17. november. Cena je 40,-€ na osobu.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. Stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých na fare bude o 20:00 hod.

Záujemcovia o predplatné časopisu Slovo sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr pri nezmenenej sume 12,50,-€ na rok.

Vzadu zo stolíka si môžete zobrať nové číslo Informátora.

Z 26. na 27. októbra (zo soboty na nedeľu) sa posúva čas o hodinu dozadu.