V mesiaci jún teraz vystriedajú mariánske pobožnosti, pobožnosti k úcte Božského srdca, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému srdcu. Srdečne vás na tieto pobožnosti pozývame.

Týždeň od 3. júna je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň v priebehu celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. V piatok je sviatok, a preto sa popoludní spovedať nebude. Spoveď chorých bude v piatok 7. júna od 8.30 hod.

Spevácky zbor dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni nácvik v pondelok po večernej sv. liturgii.

V piatok 7. júna je sviatok Božského srdca. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Je to aj prvý piatok v mesiaci, preto chrám bude počas celého dňa otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu. V tento deň je zároveň voľnica.

V sobotu 8. júna je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Poriadok sv. liturgií sa nemení. Je to tiež druhá sobota v mesiaci, preto sa budeme pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude potom obetovaná aj večerná sv. liturgia.

Dávame vám do pozornosti Celosvetový deň rodiny, pri príležitosti ktorého vás pozývame na kultúrno-zábavné popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 9. júna od 13.00 hod. do 19.00 hod. na hlavnom námestí v Prešove. Je pripravený program pre deti, tvorivé dielne, prezentácia aktivít pre rodiny, prednášky, koncert a iné. Príďte aj vy svojou účasťou podporiť myšlienku rodiny, ktorá stojí na Božích princípoch.

Všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov z našej farnosti pozývame na Stretnutie prvoprijímajúcivh detí s vladykom Jánom Babjakom SJ, naším arcibiskupom metropolitom, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júna v Ľutine. Program sa začne o 10.00 hod. archijerejskou sv. liturgiou, po nej bude čas na individuálny obed s možnosťou opekačky a o 13.00 hod. sa začne športovo – zábavný program pre deti a duchovné slovo pre rodičov. Program bude zakončený ružencom Božieho milosrdenstva o 15.45 hod.

Nezabudnite svoje deti prihlásiť aj na Letné stretnutia mládeže v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte alebo na www.gmcbarka.sk. Deti nemusíte prihlasovať len cez farský úrad, ale môžete tak urobiť aj priamo cez webovú stránku centra. Cena päťdňového pobytu je 40 eur.

V sakristii je posledné číslo Slova (11), predplatitelia si ho tam môžu vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský informátor.

Popoludňajší program: 17.00 Adorácia so Sv. otcom Františkom
18.15 Večiereň