Dnes je farská zbierka pre potreby farnosti.

Budúcu nedeľu 22. septembra 2013 bude zbierka na seminár. Účelom zbierky je pomôcť riadnemu chodu seminára. Svojimi darmi nepodporujete priamo seminaristov.

Stretnutie miništrantov bude sobotu 21. septembra o 14:00 hod. tu v chráme.

Budúcu nedeľu 22. septembra 2013 sa uskutoční v Košiciach Národný pochod za život. Máme objednaný autobus, ktorý je zadarmo. Stačí sa len nahlásiť. Urobte tak čím skôr. Odchod autobusu je o 12:30 hod. zo zastávky Centrum.

Srdečne pozývame všetkých na večeradlo, ktoré sa uskutoční dnes o 15:00 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Budeme sa modliť za pokoj vo svete, za naše rodiny a záchranu života.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že najbližšie stretnutie pre všetkých záujemcov sa uskutoční 17. septembra 201317:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici 77. Stretnutie povedie o. P. Komanický na tému Cirkev – môj domov.

Stále môžete prispieť na obraz Božieho milosrdenstva do krabice alebo osobne v sakristii.

Vašim chorým a tým, ktorí už nemôžu chodiť do chrámu ponúkame možnosť prijímať Eucharistiu doma, a to každý piatok a prikázaný sviatok. Eucharistiu bude roznášať diakon. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii chrámu čím skôr s presnou adresou, telefónom poprípade poschodím.

Odo dnes máme možnosť zapojiť sa do 40-dňového pôstu za kňazov.

V našej farnosti vzniká skautský oddiel v rámci Federácie skautov Európy, preto pozývame všetkých chlapcov a dievčatá vo veku 11 a viac rokov, aby sa nahlásili v sakristii chrámu alebo aby ich nahlásili ich rodičia. Nahlásiť sa môžete do konca septembra.

V piatok pozývame deti na detskú sv. liturgiu o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie speváckeho krúžku.

Dnes večer bude stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich. Začne adoráciou o 19:00 hod. s následným stretkom na fare o 20:00 hod. O 18:15 hod. sa pomodlíme každodennú večiereň.

Počas celého týždňa máme vyložený kríž. Pozývam vás k modlitbe a meditácii nad týmto tajomstvom našej viery.