Dnešnú nedeľu vás pozývame na modlitbu večierne s osobitnými modlitbami na kolenách k Svätému Duchu, ktoré sa modlia iba v tento deň na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha.

Zajtra, t.j. v pondelok 20. mája je Sviatok Svätého Ducha a Najsvätejšej Trojice. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl.

V tomto májovom mesiaci vás znova pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.

Piatok 24. mája je voľnica pri príležitosti predchádzajúceho veľkého sviatku Zostúpenia Svätého Ducha.

Budúca sobota 25. mája je posledná v mesiaci, ale Novénu k Matke ustavičnej pomoci sa budeme modliť po večernej sv. liturgii už v piatok. V priebehu nasledujúceho týždňa môžete vkladať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci do pripravených košíkov. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

V piatok 24. mája bude v niektorých chrámoch opäť prebiehať Noc kostolov. Podobne, ako minulého roku sa do projektu zapojí aj naša farnosť. Večerný program sa začne detskou sv. liturgiou o 17.30 hod. Hneď po nej bude nasledovať Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Po krátkej prestávke bude mať vstup náš spevácky zbor Hlahol. Ďalej bude nasledovať biblické vyučovanie na tému ako sa modliť a na záver praktická modlitba s liturgickými textami.

Budúcu nedeľu 26. mája na sviatok Všetkých svätých, bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania detí. Chceme vás poprosiť, aby ste čím viacerí využili k účasti rannú sv. liturgiu o 8.00 hod., pretože pri liturgii o 10.00 hod. bude väčšina lavíc obsadená pre rodinu a príbuzných prvoprijímajúcich detí.

Srdečne pozývame všetkých na 4. Metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2013. Bližší program púte nájdete vzadu na nástenke. Zapísať sa môžete v sakristii chrámu. Pri zápise sa vyberá záloha 5,- €. Tých, ktorí už sú zapísaní tiež prosíme o vyplatenie zálohy v priebehu týždňa. Odchod autobusu zo sídliska je plánovaný na 03.45 hod.

Všetkých pozývame tiež na biskupskú vysviacku otca Milana Lacha SJ, novovymenovaného pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. júna o 10.00 hod. v bazilike minor v Ľutine. Archijerejská sv. liturgia bude v slovenskom jazyku, pričom samotná vysviacka bude v cirkevnoslovanskom jazyku. Záujemcovia o spoločnú dopravu autobusom, nech sa prídu prihlásiť do sakristie chrámu. Pravdepodobný odchod autobusu bude o 8.00 hod.

V sakristii je posledné číslo Slova (10), predplatitelia si ho tam môžu vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský informátor.