Nácvik chrámového zboru Hlahol bude v utorok 8. októbra po večernej sv. liturgii.

V piatok 11. októbra 2013 začíname oficiálne stretnutia prvoprijímajúcich detí, preto vás i vašich rodičov pozývame na detskú sv. liturgiu o 17:30 hod. Prosíme rodičov, aby v sakristii chrámu nahlasovali svoje deti, ktoré pôjdu na prvé sv. prijímanie.

Nácvik speváckeho detského zboru v piatok nebude. Na sv. liturgii sa však spievať bude.

Pozývame všetkých na Šarkaniádu, ktorá bude v nedeľu 13. októbra o 14:00 hod. Zraz je pri chráme.

Všetci, ktorí si chcete obnoviť hramoty, môžete tak urobiť od zajtra, pondelka 7. októbra po každej sv. liturgii. Takisto si môžete dať dopísať mená vašich zosnulých.

Prosíme tých, ktorí pristupujú k sv. zmierenia a pokánia pravidelne počas prvopiatkového týždňa, aby si neodkladali spoveď na posledný deň, t.j. piatok, ale aby pristupovali k spovedi počas celého týždňa. Ak to už musí byť z rôznych dôvodov piatok, prosíme vás, prichádzajte na spoveď v dostatočnom časovom predstihu.

V našej farnosti vzniká skautský oddiel v rámci Federácie skautov Európy, preto pozývame všetkých chlapcov a dievčatá vo veku 11 a viac rokov, aby sa nahlásili v sakristii chrámu alebo aby ich nahlásili ich rodičia.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. O 20:00 hod. bude stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých na fare.

Nový Informátor si môžete vyzdvihnúť vzadu zo stolíka.