V utorok 06. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a popoludní o 16:30 a 18:00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie.

Budúcu nedeľu 11. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Účelom zbierky je pokryť nevyhnutné prevádzkové náklady a aktivity Školského úradu, katechetického úradu a oblastných katechetických stredísk Prešovskej archieparchie a tiež finančne pomáhať cirkevným školám pri zaisťovaní náboženskej a mravnej výchovy detí a mládeže. Cirkevné školy sú založené na kresťanských princípoch. Vo svojom pôsobení zdôrazňujú prepojenie vzdelávacej a výchovnej zložky, usilujú o rozvoj žiakov a študentov nielen po intelektuálnej stránke, ale aj duchovnej.

Pozývame vás na našu najväčšiu archieparchiálnu odpustovú slávnosť 17. – 18. augusta v Ľutine. Záujemcovia na autobus v nedeľu sa môžu hlásiť v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€.

Vo štvrtok 01. augusta sme sa začali modliť po večerných sv. liturgiách moleben a akatist k presv. Bohorodičke až do sviatku Zosnutia presv. Bohorodičky (15. august). Upozorňujeme vás na praktickú zmenu, že akatist bude v pondelok, stredu a piatok a moleben k presv. Bohorodičke v utorok, štvrtok a sobotu. Ďakujeme za pochopenie.

Dnes večer sa stretneme na modlitbe každodennej večierne o 18:15 hod. a eucharistickej adorácii o 19:00 hod.