Pondelok, 3. jún
Svätý mučeník Lucilián a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 223); Rim 7,1-13, zač.94; Mt 9, 36-10,8, zač. 34

Utorok, 4. jún
Svätý Metrofanés, konštantinopolský patriarcha
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit.(HP 239); Rim 7,14-8,2, zač. 95; Mt 10, 9-15, zač. 35

Streda, 5. jún
Svätý hieromučeník Dorotej
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 223); Rim 8,2-13, zač.96; Mt 10, 16-22, zač. 36

Štvrtok, 6. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit.(HP 239); Rim 8,22-27, zač.98; Mt 10, 23-31, zač. 37

Piatok, 7. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
06:30 csl. sv. lit. (HP 242); 16:30 sl. sv. lit.; 18:00 sl. sv. lit. (PZ 226); Hebr 2,11-18, zač. 306; Jn 3, 13-17, zač. 9

Sobota, 8. jún
Prenesenie pozostatkov Teodora Tiróna
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 3,28-4,3, zač. 85; Mt 7, 24-8,4, zač. 24

Nedeľa, 9. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. Radový hlas 2.
08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97); Rim 5,1-10, zač.88; Mt 6,22 – 33, zač. 18
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 10. jún
Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 9,18-33, zač.102; Mt 11, 2-15, zač. 40

Utorok, 11. jún
Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 365); 18:00 csl. sv. lit.(HP 388); Rim 10,11-11,2a, zač. 104; Mt 11, 16-20, zač. 41

Streda, 12. jún
Prepodobný otec Onufrios Veľký
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 11,2-12, zač.105; Mt 11, 20-26, zač.42

Štvrtok, 13. jún
Svätá mučenica Akvilína
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Rim 11,13-24, zač.106; Mt 11, 27-30, zač. 43

Piatok, 14. jún
Svätý prorok Elizeus
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Rim 11,25-36, zač. 107; Mt 12, 1-8, zač. 44

Sobota, 15. jún
Svätý prorok Amos
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 6,11-17, zač. 92; Mt 8, 14-23, zač. 26

Nedeľa, 16. jún
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Radový hlas 3.
08:00 csl. sv. lit. (HP 100); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99); Rim 6,18-23, zač.93; Mt 8,5 – 13, zač. 25
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona