Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako stále, a to ráno a večer pred sv. liturgiami.

V utorok 01. októbra 2013 máme sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a popoludní o 16:30 a 18:00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň sa pred večernými sv. liturgiami nespovedá.

V stredu 02. októbra 2013 bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru.

04. októbra 2013 máme prvý piatok mesiaca. Po rannej sv. liturgii bude celodenná poklona pred Eucharistiou podľa rozpisu. Popoludní o 15:00 hod. vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.

V piatok pozývame deti, hlavne prvoprijímajúce, na detskú sv. liturgiu o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie speváckeho krúžku.

Stretnutie miništrantov bude v sobotu 05. októbra 2013 o 14:00 hod. tu v chráme.

V sobotu 05. októbra 2013 sa pomodlíme o 17:00 hod. večeradlo. Zároveň bude možnosť zakúpiť si novú brožúrku Večeradlo  – modlitby s Pannou Máriou.

V našej farnosti vzniká skautský oddiel v rámci Federácie skautov Európy, preto pozývame všetkých chlapcov a dievčatá vo veku 11 a viac rokov, aby sa nahlásili v sakristii chrámu alebo aby ich nahlásili ich rodičia.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. O 20:00 hod. bude stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých na fare.

Od 11. októbra budú prebiehať pravidelné stretnutia prvoprijímajúcich detí. Prosíme rodičov, aby v sakristii chrámu nahlasovali svoje deti na prvé sv. prijímanie.

Prosíme tých, ktorí sa chcú dať pokrstiť alebo doplniť si sviatosti, aby sa nahlasovali v sakristii chrámu.

Na obraz Božieho milosrdenstva sa doteraz nazbieralo 569,-€. Stále môžete prispievať osobne v sakristii alebo do krabičky vzadu. Na seminár sa vyzbieralo 156,77,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.