Pondelok, 20. máj
Pondelok Svätého Ducha. Najsvätejšia Trojica
06:30 csl. sv. lit. (HP 235); 16.30 sl. sv. lit.; 18:00 sl. sv. lit. (PZ 219); Ef 5,8b-19, zač.229; Mt 18, 10-20, zač. 75

Utorok, 21. máj
Svätí a apoštolom rovní Konštantín a Helena
06:30 sl. sv. lit. (PZ 216); 18:00 csl. sv. lit.(HP 232); Rim 1,1-7, zač. 79; Mt 4, 25-5,13, zač. 10

Streda, 22. máj
Svätý mučeník Bazilisk
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Rim 1,18-27, zač.80; Mt 5, 20-26, zač. 12

Štvrtok, 23. máj
Prepodobný otec a vyznávač Michal
06:30 sl. sv. lit. (PZ 216); 18:00 csl. sv. lit.(HP 232); Rim 1,28-2,9, zač.81; Mt 5, 27-32, zač. 13

Piatok, 24. máj
Prepodobný otec Simeon
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 216); Rim 2,14-29, zač. 82; Mt 5, 33-41, zač. 14

Sobota, 25. máj
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Rim 1,7b-12, zač. 79b; Mt 5, 42-48, zač. 15

Nedeľa, 26. máj
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých. Radový hlas 8.
08:00 csl. sv. lit. (HP 237); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 221); Hebr 11,33-12,2, zač.330; Mt 10,32 – 38, zač. 38
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 27. máj
Svätý hieromučeník Terapont
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 2,28-3,18, zač.83; Mt 6, 31-34, zač. 19

Utorok, 28. máj
Prepodobný otec Nikita
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); Rim 4,4-12, zač. 86; Mt 7, 15-21, zač. 22

Streda, 29. máj
Prepodobná mučenica Teodózia
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 4,13-25, zač.87; Mt 7, 21-23, zač.23

Štvrtok, 30. máj
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 16.30 sl. sv. lit,; 18:00 csl. sv. lit.(HP 239); 1 Kor 11,23-32, zač.149; Jn 6, 48-54, zač. 23

Piatok, 31. máj
Svätý apoštol Hermas
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 223); Rim 5,17-6,2, zač. 90; Mt 9, 14-17, zač. 31

Sobota, 1. jún
Svätý mučeník Justín a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 223); Rim 3,19-26, zač. 84; Mt 7, 1-8, zač. 20a

Nedeľa, 2. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Radový hlas 1.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97,239); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96,216); Rim 2,10-16, zač.81b; Mt 4,18 – 23, zač. 9
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona